Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

ATewydd,ioti, Ll?tjtdtiiti,,LS-c.…

News
Cite
Share

ATewydd,ioti, Ll?tjtdtiiti,,LS-c. I DYD<) IAU, RIIAG FYR L). I YMae son yn yndedu fod cyfnc^iad i gym- jiL meryd lie ym mysg Gweinidogion ei Fawr- hydi. Dywedirfod Dug Wellington, Aidalydd Weleslev, a rliili O?U iieli'I(ILIOI yn dyfod i mewn; bod ArgUvydd Castlereagh i gael ei iilw i Dfr Arghvyddi, a'i wneuthur yn brif Weinidog yn lie ArgUvydd Lerpwl, yr hwn, meddantj sydd yngliylch rhoddi ei swydd i fynu. AVrfli y pigion o bapurau York Newydd, a gyhoeddasom yn ein Ilol-ysgrifen yr wylhnos :ddiweddaf, ymddengys fod yr Americiaid yn ystyried fod y i-ity-fel dymhor hwn wedi ei or- phen; ond er hynny ) Y ydys yn meddwl yn 'gyffredin, y byddai i'r Cadfridog IJtytanaidd Drummond, i ymosod ar ei wrthwynebwyr cyn gynted ag y byddai iddo dderbyti yr holl gyf. uerthiadau a fernid yn angenrheidiol i'r diben hynny. Pa fodd bynmtg, o herwydd fod y Ipnhor wedi rhedeg ymhell, a bod y gauaf yn Canada vn dra afrywiog a gerwiri, y mae yn de- byg na fyddai iddo ef wneuthnr yehwaneg xiag ymosod ar warchglawdd Erie, yr hwn sydd ym meddiant y gelynion, er ei fod o t'ewn liiiogaeth Canada. Y mae'r trethi newyddion a gynnyg- wyd gan Lvwodraeth yr Americ, wedi peri liawer o ddadleuon gwresog yn Seneddr y wlad hotino, end ymddengvs fod y rhifedi irnvyaf o lawer o blaid y Llywodraeth, yrhyn a ddcngys fod ysbryd y "dad gan mwvaf yn elynol i'r deyrnas hon, a'i bod yn ymroddi dwyn y rhyfel ymlacn yn egniol, yn neillduol a herwydd fod y Jilvwodiiietl) yn cynnyg, nid yn unig i barhau'r hen drethi, olldhefyd i tldyblu rhai o honynt. Cyf&rfu Deddfroddwyr Ynys Rhode (Gogledd yr Americ), ar y laf o'r mis diweddaf, ac yr oedd araeth Llywydd, wrth Dy'r Cynnyrch- iohvyr, mor hynod am ymadroddion o anghym- meradivyaefh o fesurau'r Llywodraeth gyilVedin, ag oedd eiddo Llywydd Mussachusets, yr hon, fel y crybwyllasom yn ddiweddar, a euog farnai festirau Madison yn y modd mwyaf Uymdost. Y mac papllrau Paris i'r 12fed wedi dyfod i I law; olid nid ydynt yn cynhvvys dim namyn dychvmmygion, fel arferol, ynghylch gweithred- iadau'r Cynoadleddwyr yn Vienna. Dywedant yn awr fod y gymmanfa lionno yn debyg i bar- hau yn hir, oud fod y prif byngciau, y rhai a ofynent" wyddfoldeb y Pennad uriaid cyfunol, agos a chael eu gorphen ar y cyntaf o'r mis hwn a bod Ymerawdr Russia yn meddwl ymadael yngliylch y lOfed; o herwydd pa ham, diehon fod y son ag oedd yn ymledu yr wythrios ddi-! weddaf, ynghylch ei fodwedi rriyned o Vifuna, yn gywir, ond fod yr achos o'i fynediad yn wa- hatiol i'r hyn a ddywedwyd yr amser hynny, sef ei fod yn ddigllon o herwydd gwrthwyncbhid y' galluoedd ereill i%v gynlluniau ynghylch tevrnas Poland, ac o herwydd hynny iddo ymadael mewn llid. Ilysbysir dan y pen Madrid, Tach. 28, fod Lly wodraeth yr Anwylyd Ferdinand, o'r Ys- pan yn chwennych dinysfrio colladwriaeth y- Cortes o'r wlad, ac am hynny parodd i'r holl bapurau newyddion, ag ooddyut yn crybwyll am woi th red oedd y gwyr hynny, i gael eu casglu ynghyd, a dygwyd Invy mewn dwy bedrojfen i'r ilea chur Cebada; a llo?gwyd hwy oil gyda ffurfioldeb mawr; y mae rhai yn rhyfeddu na fuasai Ferdinadd ynghyflawnder ei ddoetlnneb, yn dedfrydu'r argraphwasg a'r llythyrenau trwy y rhai y dygwyd y papurau i'r byd, i ddioddef yr un gospedigaeth, fel cydweithredwyr yn y cydfwriad echrydus yn erbyn gormesdeyrn ac erledigaeth. Pan. ddaeth y llythyr-godau (1i- weddaf o Ffraingc i Madrid, careharwyd amryw ddvnion yn y ddinas honno, yr hyn a achlysur- wyd gan y mudwyr ((tigrall¡8), Yspac naidd ag 1 ydynt yn Ffraingc. Ymddengys -fod y Cliwil- lys hcfyd yn dra diwyd, o hcrwydcl dywedlr fod amryw wedi cael eu cymmeryd i fynu gan ei oruchwilwyr, a bod Fferdinand yn mawr gvm- meradwyo ysbryd a mesurau'r Ilys sanclaidd hwnn w. Gyrrodd Fferdinand gyhoeddiad allan i fy- negu'r rhesymau dros garchariad ei hen gyfaill a'i ganlynwr yn ei holl drallodion, ac un o weinidogion ei ly wodraeth, Macanaz y rhes- ymau a roddir dros hyn a allant fod yn foddhaol mewn gwhirl lie y mae caethiwed a gorthryinder yn breuhiniaethu, oiid ni(I mewn teyrnas yn yr hon y mwynhair rhyw rrtùùau o rydd-did; y maent megis y canlyn :-Yr oedd ei Fawrhydi wedi clywed liawer o achwyniadau yn erbyn Macanaz, ac wedi iddo chwilio ei bapurati ei hua, efe a argyhoeddwyd o anfedrusrvvydd ac anffyddlondeb y gweinidog linviiiiw oiul nid oe* ¡ un bai yn cael ei fynegu yn eglur tybia'r Bre- j nin hwn fod ganddo yr un awdurdod ar ei ddeiliaid ag sydd gan dyddynwr ar ei anifriliaid, ac nad oes raid wrth res win arall, end yn unig dywedyd eL fod yn bartiu mai bud,diol yw car- charu'r gwr a'i hanfoddlono, pan fyddo yn dewis caethiwo gwrthddrych ei anfoddlonrwy dd. Ter- fynir ei gy hceddiad g worth fawr ar y pen hWlI yn y modd canIynol-" 0 ganlyniad ftj eizyllys yw, ar fod i Don Pedro Macanaz i gael ei ddi- fuddio o'i Ie, ei gyflog, a'i anrhydedd, a'i gaethiwo yng nghastell St. Antoine, yn Corunna, tra gwelwyf fi fod yu dda!" Derbyiiiascm bapurau Brussels a Frankfort y bore hWII, Yr ocdd y Dug Constantino yn aros yn W avsaw ar y 24ain o'r mis diweddaf, lie yr oedd ei amser yn cael ei dreulio gan mwyaf iiiewn dawns-gymeranfeydd, ac with adolygn'r milwyr. Nid ydys yn crybwyll diben ei fyned- iad i'r ddinas honno. Y mae erthygl niiili, (iiii y pen Frankfort yn y papurau hyn, yr hwn fel y dywedir a gymmervvyd o bapur arall, ynghylch y gymmaltfa yn Vienna, priodolir anlta wsderau a gohiriadau'r gynnadledd i gynilwynion Ffraingc: pigion a ganlyn:— Y mae by?iogrwydd anarferol yn ffynnu yn j y g?,tinidleii(if?i fvvyaf fyddo'r diwydrwydd mwyafoUywdirgehvch gweithredoedd y cyn- nadleddwyr. Nid yw'r dywediadau diweddar, ynghy!ch fod Russia wedi rhoddi i mewn ddat- ganiad cadarn, yr hwn a ystyrid fel y cynnyg olaf oddi wi,tlii--bod Gennadwr wedi arddelwi ei drwyddedi—a bod y gynnadledd, o herwydd hynny, wedi ymddangos yn fwy an- oymnnol, ond chwedlau oil. Y mae'r amser yn fcichiog ar gnnlyniadau-mynediad y gynnadledd ymlaen yrn fwy hywiog-y gwledoedd yn anam- lach, y rhai yn y dechreu a ganlynent y naill y liall yn dra ebrwydd; ond nid oes ychwancg t'w ddysgu oddiwrth hyn, ond fod gwrthddryc.hau'r cynnadleddwyr yn cael eu trin gyda manylach ystyriaeth, niegis y mae eu pwysigrwydd yn gofyn, ac nas gellir terfynn pethau dyrus heb boen. Y mae dwyn i aeddfedrwydd a phcr- (Feitho yr hyn ag sydd yn ymddibynnu ar (il o amgylchiadau, ac ynddo ei liun o'r pwys mwyaf, ac yn ddyrus, yn gofyn amser amhcnuodol. Yr hyn ocdd yn y dechreuad yn dra eglur, a ellai ymddangos yn fwy tywyll trwy gyfiVoi liawer arno, a. thyma'r olwg gywiraf, ysgatfydd, a ellir gymmeryd ar ansawdd pethau yn awr. Yn y gymmanfa yn Vienna, y mae oes newydd, achaniattaed y nefoedd! iddi fod yn oes auraid(l, i gael ei dechreu. Y mae pob teyrnas, pob graddau, a phob crefydd, i gael eu boddhau, ac i fedi dros oesoedd, ffrwythau ar y ddaear a aclileswyd â'u gwaed, a gvssegrwyd ac a wnawd yn deihvng o fod yn baradwys, trwy eu gwrol- deb. Y pwngc i gael ei-drin yw, rhoddi ilurfiau addas i bedwaredd ran o'r byd, i sefydlu cyfraith gwledydd, yr hon a rydd iawnderau cyfartal i bawb, ac a gyunal y Pennaduriaid mewn iiiitlel) y naill a'r llall, a gwledydd mewn lhvyddiant ac esmwythy d y mae'r gorchwyl yn rhy helaeth, ac yn rhy ddyrus i'w gyllawni mewn ychydig wythndsau. Yr hyn oil a allasid wneuthur dros gyfun- draith v byd yn hynny o amscr, sydd wedi cael ei wneuthur, ac y mae'r hwn a ddisgwylio ych- waneg nag sydd alluedig yn anghyfiawn. Y prif Bennaduriaid ydynt fel brodyr, nid ydynt yn ymddioithro ar gyfrlf talaeth; ac os yw eu cynghorwyr a'u gweinidog'on weithiau o farn J wahanol, etto y mae eu hunoliaeth hwy yn wystl y bydd i'r gwahanol feddyliau hyn i šae1 eu cymmodi. Niå yw fod cyttundeb ynghylch Saxony, Po- land, a'r Eidal heb ymddangos etto, i'w briodoli iddynt hwy, sef y prif Alluoedd. Yr oeddynt hwy wedi cyttuno ynghylch y pethau hyn yn I ha rod, yn Chaumorit, yn Paris, ac yo f lutid.iin' Gwaith teyrnas, yr hon a ewyllysieet hwy i fod yn gadariij ya '¡. '\C: 'It I unig sydd yn lluddias y sefydliad a'r cv hoeddiad o bono. Y mae'r deyrnas hen (Ffraingc) wedi ifurfio plaid o'r holl rai anesmwyth, ond y m:H'r pedair teyrnas fawr (Russia, Prydain, Austria, a Prussia) yn perffaith gyUtiiic.—(Frankfort Gazette, Rhag. 6.) Yrydym yn deall ei bod yn beth cyfTrenin yn awr yn Ffraingc i gymmeryd dynion teithiol pendefigaidd i fynu, ac vspeilio eu papurau. Daliwyd Ffrangcwr, Meddygwr Murat, Brenitt Naples, yn Fontaineblieu, fel yr oedd yn myned i Naples a. llythyrau i'w feistr. Ymddengys nad oedd dim o bwys yn y llythyrau liin, ac felly efe a ryddhawyd wcdi rhai dyddiau. Clywsom yn ddiweddar fod dau wr mawr ynghylch ymladd gornest yn Vienna; ymcldengys yu awr, os gellir rhoddi coel i'r dynion a ddaeth- ant i'r wlad hon o Milan, mai Eugene Beauhar- nois (Rhag-frenin yr Eidal, yn amser Bona- parte) a'r Tywysog Constantine o Russia oedd- ynt. Yn olýfhanes yr oeddynt. yn citiiawa ynghyd, wrth fwrdd rhyw ArgUvydd mawr, lie yr oeddynt yn siarad am ddigwyddiadau'r vhyfel- dymhor diweddaf. Dywedcdd y Ty wysog Con- stantine amryw bethau yn dra chylfrous yn erbyn Bonaparte, gan fychanu ei fedrusrwydd milwraidd i raddau pel!—liidiodd Boauharncb wrth hyn, a dywedodd \Hh y Tywysrig, v,a ¡ ddylasai efe siarad yn ei wyddfolder e'yda'r fath ddirmyg am ei dad mabwysiadol, 0 herwydd na allasai'r Ty wysog Constantine ffurí) eyrn- maint ag un cynliun, o'r holl weithredoedd milwraidd a gytlawnwyd gan Bonaparte; a ther- fynodd Beauliarnois ei araeth trwy ddyvvedyd ei fod of yn bared i atteb dros yr hyn a dtiywedodd gleddyf. Dorbynwyd y cynnyg gan y Ty- wysog Constaninp, a cJiwrddasant drannoeth yn y lie a benncd wyd i ymladd, ond ni chym- merodd yr ornest le o achos eyfryiigdod rhyw Gadfridogion ag oeddynt yn y lie, Y mae Tywysog Rhaglaw Portugal wedi gyrru allan gyhoeddiad o'r Brazils, i ddangos fod yr holl longbyrth perthynol i'w lywodraeth ef yn agored i longau Ffrainge a. gw ledydd ere'!I, I ac o gatdyt !ad darfu'r manteisioa a gawsal Pry- dain wrth fasnachu yn unig a hwy. Gyrwyd cylch-lythyr allan o Swyddfa'r Rhy- fel, ar y lOfed o'r mis hwn, i hysbysu fod y Rhaglaw yn ewj llysio digolledu Swyddogion y fyddin, y l'hai a gawsant eu coiSedu trwy fod yn garcharorion yn Ffraingc, a gelwir arnyut ddanfon eu henwau ac hanes eu hamgylchiadau, a'u colledion ar y pen hwn, i'r Swrddfa uchod.

[No title]