Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

APPRENTICE WANTED. A Steady LAD, ffom sixteen to twenty years of I)t* resectable parentage, with whom a Pre- mium ig expected, as he will have Board and Lodging, in the will ineet. with due encouragement, and every means i ij" to a thorough knowledge of the Mercery, Grocery, and Haberdashery Business, by JOHN DAYIES, Corner of Bridge-street, I I-Itverfordwest. December 1, 1814. BALM 0 GILEAD SOLOMON. Y Mae yn amlwg fod amryw anhwylderau'r corii' d vital yn cael eu magu gan ufradlmmvydd yn ^iiser ieuenctyd, a throsesldiad gwarthus o'r rhedlau ag y l1ne caftineb yn ell nodi allan er diogelwch iechyd, ae er sylfaen einioeshir a.dedwydd, gydag ansawdd gref a chadarÙ, Mid yw bendithion iechyd yn cael en colli yn gy,it nag y mac protiadan poenus yu dangos eu gwerth; a'r dyoddet\dd anuctlw rdd yn edrych o'i auigylch, yn rhy ami, "h fi Ititi foddion adwelliant. iliac,i- Dr. Solomon, o Liverpool, yn eyrmneradwyo ei CORDIAL HALM of GIL HAD i baw b o'r rhai agy mae ?»sawdd eu cyj-tf wedi adfeilio o achos anghallineb mewn leuenctyd, a'r holl rai sy' a'u geuyniou yn tiin o achos 'avver o fyfyrio, rteti yma:T gormodd a gtvirawd ( spirits) Cryfinn, tea, nett gojfee, yn gystal ag i'r rhai sydd wedi Sjyanau trwy iiir bri s'.vylio mewn ardaloedd twymion ac ntiach; yn inhob un o'r cyfryw aingylchiadau fe dry allan «Bfeddyginiaeth mwyaf cilei thiol, gan dynau y gewynioh oeddynt wedi llaesu, a chryfau a bywiocau ansawdd y r ainrywiol auhwylderau perthynol i'r rhyw deg (fair » ,c) a ddeuant yn ddigyfrwiig dan awdurdod \r aiifcrydd fud at y imlc !t;nver o bendeiigesau cyfrifol wedi proii ei yr yciiwancgiad ineddygol gorau i'r bwrdd ymdrwf.io a P^fdda?u«t erioed ag ef; i gyfnerthu r ysl>ryd»»edd aiilVil- e(%> chwalu dolur y pen, hurtnvydd, t ac wrth *rcu by wiogrwj[dd hyfryd, ac yniiid yinaiih drymt'rydedd, ) mae yu r!io<:di cysur a uerth i'r iioil goril*. li Hu o glefydau trymfrydo! a sydd yn cystnddio'r cortf Byr.ol, dan \r ,.luv Auhwylderau (iew'ynol, y w'r achosion fenat o resynoldeb dynion ag sydd yn anuldifaid o iechyd. mae r auhwyidi-raii hyn yn deiJiiaw oafatli amrywiaeth ?h').?f)t chy.bh th<d 0 acho.?n I'd v bvddai yn an- J, i!uosibl, pc a byddai hyny yu wastad yn au?arhcidi?), i'w ??-dti) ailan i r achos cyvvir o honynt. Paf'odd bynag, fe Jdweinirac ic deiadir en h('H"cít!1au yn rhy dda, yn midiih :1,111 tawr 0 dd ynoiry ? :w ar gyfer yr elleithiau hyn, ('Illr ia,('1'U heb fyned y u! draw i'rgwi! ua chat'?yd nn Mdy?- iiaeth erioed yn rhasori ar ncn yn fwv ciodfawr am ei ^'h-ilhioldeb mi C?/??/.?L J?.? <:?CJ'L?/? y Dr. ??LOMON. mac Uaw<T<y) ?Wt'ttiadau agymmerasant e tvwyddo wedi en h?r?raH'u yn mhoh papur newyddioa yn (-"j raas, er annogaet.it i'r cyst\iddiedig i ymarfer, a pharau yr arfcr o feddygioiaeth, yr Ir.va sydd ntor odid<?g yu iachad trwva'.li mcwu pub achos o nydulod. 'J yn iiyiiu fod atihwylderau gewynawl yn fwy ? ? "?'"yn i'.w!p yn awr nag y buont ar un amser anili, a ,ll()!:hrhyn 3? hct'afi'i-??rmodd hnnan tVynaadsvdd yn N\-n? ?" ?? "?f-roM'd ?toddci-?ar hyn. Y mae ya wirion- i s, |c,r! ma' 1m heilaf yr ymadawom oddiwrth sytnledd a .h "???'r ya in lluniiictli, a pha fwyaf a aberthom 0 ?'??.?.m iachus i"'ranwciihganvch ag yddyn cydfyned q i fy r,,irL?lk tii, eyfed lOr- ?n?y?t. yn ?,,??? ??.'r c?tt: Y mae anhwyl-  .;au yn ddygwyddhdol i'rddauryw (gwn-yw a ?? ? Xyda i- ?w-d?niact't) hyn y'n uni?, eit hnd yn v rh?v fe)IYWl(td o herwydd tynerweit anawdd eu cyrh' :?u (hd) Yl1l',radl.o fyw, yij iwy awl" n'yrn? nag yn y rhyw arall. tr\1JyslJrrr gw'ndlt! yn yr aasawdd ewynawl, och ? yn rhy J"ych ?:m ;jft-?!u?n- ydd ?n y naiU ryw, a srormoddau i^thyl! yn v ;j ? ?, arwydd mwyaf eylfreain o'r an- )' ??" ?? '? ???? y" h'?. yr bwn sydd vn ?)-?i trwy'rhoi! ausawd!! t-wynaw! a'i Nt'cithiau di'ty?r- i0j ^n nydd-droi'rga.ion ag ing aafync?o!. ac yn cynhyrfu v )t)\vya! ill' y;1us 0 'ddYchry'n ¡ie ariob'l\th! mwyaf ar»w Y!i 0 ddychryn .1(. »V unjstiydd hwt) y mae miloedd wedi syrti io yn abpt?hau ttyrn??vydd ? i?;Mur, yr hyn .ydd yn ?vucmt.xr y ?n.un nunedwyM ?dd dan ei Ivwodraeth* yn anynad, ,.il ?ada!, ac yn anamyneddgar, vn dueddol i'redeg oddiwrth mcdd vg at y ha.)!; a h^ u vw'r rh?wm pa ham y maent ry''j cil yu cael hudd oddiwrth un Md'y?mia<'th,a)n « teddaat tw yrrryd)?nyydd d?o?ol i lyim Wrth p? iws <Llto amser i tluwya ei dliirh pnodot. C«t?/M? 7??.'H e?f G'/?f? anghydmarol hwn vw'r ffddy?- j KietU fwyaf ccindlws ac cHfithiol a rwyd erio<,d at ai)- Õl''dd w;ui a c.ltwilfriw'r corlf, gwmdid olwg, inni wentiid gt, b'hlel' ysbryd, cryndod a dyciiryniadan'r mcddwl, ?"<'ndid ystk-naidd <' .;c.n<? < ), 2 endH.I ytknaid,t (sC,Iwl), a piirtb anlnvylder arall a? ?"cyiodntddiarhtcsiad yra.ns:nvd.) cwynaw), y rhai "vn dl!t, vn can!vn nnghyinhedrolder, drug fudH'dd. jt,? ?'d'at am angrnrheidiau iechyd, ?odde?t. bywyd !lo- f cistedd*»l, a myfvrgar, y mae'r Cor,/M' ?i!/M hwn yf ^"•vdluvu gyll'redinol ei elfaith adlVriadol, a gcllic yn j,V !■' vnndilith y penaf o'r catfaeliadau a gafodd ? r|y lllf>ddygol ailan erioed, fel bendithian i ddv nol- -r. ? eil.iyik! i resvlwldeh dym>l. V mae mUo'-dd .Vr- hon yn h)w yn y tair U yrnas, i fenditiiio'r dvad y (t?"<<?"t ?ymmcrvd y meddyginiaetir rhyfeddol'hvvn, ?'" "? ynau b?ndithtf?n iechyd, y dHII mewn modd am £ cn 14 aild- sctrJ': b»d wedi svrthio i'r b'?f'd' yn aiuunserol, yn aucnh- an SbEiAlineb boiv ieuci ciyd. n.l Y ynac h<tIlC"iol1 o'r l.iN),-r India Ddwyreiniol maica, '\m?' ??''many, tiambur?h/?ornn, H<dand,Ja- ytm;l;t na ?'?"?'' Sweden, a Denmark, y rhai (di a tr gwledydd ???yx""?th erioed a ddy?wyd ?rgwiedydd UhyRyny? t???rt?iad hrwydd ac a.,adcr<'L Ve a Liverpool fod ( c!»<»<»-kouxt s) yn Llundain fe. 111%. 11 ?,t) (-tel ei yn i, ni6i, nag ()'r ??yg'nlacthau erJitI a? a rhoddi ¡ yCordi{( Balm ?? ?' y ??'?"-? \i;J:at, ;¡,fwydalJaJl yn H(!;hot" dyn'; y mal' YI1 p-adanl YII r/,H y ^y..s»s ?" w.nd, ac yn ?u.; y clod buan ?ychw??i?.yn .j??dur a () (:I:;wr (Dr. S<dom<?,, „ Liverpo?) yV hwn ?'?'??' ?" ?'?"S?<? "dd?iniarth.yrhwn t I i-od(li i'r If 0,. I. bt?td Yrflth IIN,y dedwydd a pliarAus.-Y n,? .rwf-rt? ln a?.?'ys'nt.?th inv"' Y rh:u ydYlIt lawn iti?-oc;?!) ael V (/r h,laen, yii '"cthu yn fvaycii ¡¡'j I r,:i» aior ehrv, a? Y hyddo r ,tlw am dano; ac y mae yn deihvng 0 o?i(y in;ieI ■8gos cyn gynte<| y costreiau yn cael eu gwertim yn ic .y I Igyru I I"II, fit eu bod wedi cu rha?- Ar wcrtli san I). IT Ii J ?"-?,?A?r?vddyPapurhwn, ??'cr-yd ? gan Jenkij Abertawe; Daniel, ?\a))? CaerfyrddiJ.. Panic!, 1 ?X;):))n; a phob (.w?th? ??' ?hcrhonddu; Painter, ?- y ?.trciaid, .?cu j l\lPddYIIHaeUI ara!1,' pI I J?'rth 'yrhyii r<- arhedir J? ?'' '?''?? deiduaidd am Lit^'rtl> vr hyn fe arbedir Sam\. so!omoll, ?o'd," wedi cu ccrtio ary?r??? Saml. Solomon, aB: inaeV Or. Solomon ?? ??Y /Int YnYlyth.,I,1 F-:CI.),flf'.n;IIIYdd ({;£l'I/bi!l) am UII 'lter y lJytlJ.'I, W\I f'1 g)t,trwydl'O tel hVIJ, ")'ilO/èll! Gittad use, ?. C e PO¡¡t({ge. __Jll:crl)()o i rj m. of (, dead. 't n ruh oj {¡¡,allf. CO?"IR?9(lditittit?, (-,yffredi,?ol i g?ynznzer't,(Ig Corilial R(Liln ?f4l4?, rnhob ofG il,,tlet. n r('" > y° ?rth?y?b san "v Z%vili;ilr v Ct)rdia! llal?n )f a? n 1 ????' "?-c-?-.vd (?? 'lId' "'v elt 'n\T r r J., Hi-wydr } ° ddnl'>Sw5a g«'y», Madeira, ^cvirioe^ Cherry).  '<lJlGb (slœlT.). b' ei ieti Castle-Street Meeting-House, SWANSEA. rpilK Public are respectfully informed, that JL the NEW INDEPEN OENTEGLISH MEET- ING-HOUSE, CASTLE-STREET, SWANSEA, will be OPENED for DIVINE WO USUI P on WEDM'.SDAV, the 28th lustaut-thc Services to continue on THURSDAY. The following Ministers ivill preach hi English on the occasion, viz. Rev. Mr. THORPE, Bristol Mr. EAST, i mate ¡ Rcv.MI'.P¡':TER, Carmarthen I I Mr, WARLOW, Milford And in Welsh, I Revv Mr. DAVIES, Swansea I Itev.Mr.E.J ONES Pontypooll The Friends of this new Interest w iIlbc thankful for the attendance of those Ministers who may feel inclined to favor them with their company, and who are particularly re- quested to apply, on their arrival, to Mr. JONKS, Wind-street, and to Mr. GRIFFITHS, Market-place, who will take care that every accommodation be afforded them. December 6, ISM. Patent Medicines. JONATHAN HARRIS, PRINTER, BOOKSELLER, STATIONER, DARK-GATE, CARMARTHEN, SELLS THE FOLLOWING Genuine Patent Medicines. Bilious Disorders. s. d. BICKSON'S Antibilious Pills 2 9 ])I-. Ilills 1 2 Dr. James's Analeptic Pills .If? Barclay's Antibilious Pills 6 .6 For Coughs, Colds, Asthmas, and Consumptions. Godbold's V egt talilc Balsam 18 0 Cnndfll's Balsam of Honey 2 9 Dawson's Lozenges 1 2 Ryan's Essenee ot Coltsfoot 3 6 Walsh's Coltsfoot Lozenges 1 2 Church's Cough Drops 2, 9 Grant's Drops 1 9 ford's Balsam of Horehound 1 9 Man's approved iMcdiciue 2. J'or Weakness, Debility, and Nervous Disorders. Solomon's Hahn (If GileatL Fami! v bottles, li.lU.s-. and small ditto 11 0 Uit.xham'sTincture of Peruvian Bark :J () Dr. Ryiuer's Nervous Tincture 4 ti ———-—— Detergent Pills 3 (i Dr. Sibly's Solar Tincture tj 0 I Diseases incidcni te Females. Hooper's Female Pills 1 2 Welsh's Ditto 2 9 Trowbridge Golden Pills 12 Fothergili's Fcmale Pills 2 9 Dr. Sibly's Lunar Tinctrfre 10 6 For the Rheumatism. Whitehead's E('ncc of Mustard 2 9 Mustard Pills 2 9 Cumberland's Bituminous f luid 29 Dr. Bateman's Pectoral Drops 1 fi Hemacathartie Tincture 40 Jackson's Tincture 1 2 Essence of Jamaica Ginger '2s. Qd. and .1 6 Fur Scorbutic Complaints, Spilsbtiry's Drops 6 0 Dr. Solomon's Aiui-inipetigines li 0 For Cutaneous Eruptions. Gowland's Lotion 5 6 llaivlay' Ointment 9 Dr. Wneatley's Ointment 1 9 Pike's Ointment 19 Venereal Affections. Walker's Jesuit's Droits 2 9 Leake's Pills 2 9 Leake's Purifying Drops 2 9 Disorders of the Bonds. Dicey's True Daily's Elixir Is. \d. and 2 9 Uadeliii's Elixir .12 Godfrey's Cordial 0 Squire's Grand Elixir 2 0 Essence of Peppermint 14 lioitock's Llixir 9 (; Anderson's Scots Pills 1 2 lnglish's Scots Pllts 1 2 Datby's Carminative IS Disorders of Children. Ching's Worm Lozenges Is. 2d. and 2 9 Glass's Magnesia 3 (> Severn's Wonn Tea 1 2 xMagncsia Lozenges, for Heartburn 1 2 ?/'?<?f,J?rMMM',?'fMa?', ?'C. Dr. Sfeer's Oppodcldoc 2 9 Dr, Hetton's rjtish Oil 1 9 MISCELLANEOUS. Cephalic Snuff 1 2 Ciout's Durable Ink 1 li Tootli Powders, various sorts Sandwel's Plaisters 1 0 Essential Suits of Lemon 1 2 Wait's Worm Medicine 1 2 Orange Pomatum 06 Hill and Co.'s Lemon Acid 2 0 Henry's Aromatic Vinegar 2 9 Lavender Lozenges, for Lowness of Spirits • • • 1 2 Hunt's Apeiient Family Piiis • • • • 12 y 12 Bath's Restorative or Strengthening Pills 1 fi Cheltenham Salts .«• 2 ) Macassar Oil, for the Growth of Hair 3 6 Marshall's Universal Cerate, for Burns, ScaMs, Citil- blains, &e. 1 2 Hickman's Pills for the Stone and Gravel 2 9 Singleton's Golden Eye Ointment 2 0 Ginger Lozenges — 1 2 Peppermint Ditto 1 2 .Dr. James's Fever Powder 2 9 Koche's Embrocation for the Hooping Cough.. i 0 Kennedy's Corn Plaister 1 2 Newbery's Issue Plaister 1 0 Dutch Drops 1 2 Steer's Paregoric Lozenges 1 2 Refined Liquorice 0 6 liridges's Essence of Spruce •••• 3 6 Atkin's Rat Paste •••• 2 (j Hudson's Bleaching Liquid 2 A. and 3 0 British Herb Tobacco 0 3 Ro»e, Cowslip, Violet, Palmyrene, Jessamine, aud Windsor Soaps. Ladies md Gentlemen's Vocket-Boolcs for the year 181), common and extra. U c'sh and English. Ahmnaclcs. varim-i sorts, BIBLE SOCIETY. I THE MEETING intended to have been held J)L on Monday, the 28th ult. at Caerphilly, for the pur- pose of taking into consideration the means of establishing a BIBLE SOCIETY for the EASTERN PART of GLA- MORGAN and the WESTERN PART of MONMOUTH- SHIRE, having been nnavoidahlyPOSTPONED to a future time, in consequence of the Election of a Member for the County taking place on that day, is now FIXED to he on TUESDAY, the 27th Instant, at the BOAH'S-HEAD INN, in the said place, to commence at the hour of 11 in the forenoon, when the attendance of the friends of the measure, of all persuations, is carnestly requested. Caerphilly, Dec. 14, 1811. BIBL GY MDEITHAS. Y CYFARFOD a fwriedid i'w gynnal dydd Llun, yr 23ain o'r mis diweddaf, yn Caerffili, i'r diben igyrlllIleryd i ystyriaeth y moddion i sefvdlu BIBL GY MDEITH AS dros BARTII DWYHElNIOL SWYDD FORGANWG a PHARTH GORLLEWINOL SWYDD FYNWY, a OIIIRIWYD mewn modd anoclieladwy, o herwydd fod Etholiad Aelod dros y Sir wedi cymmeryd lie ar yr un dydd, yr ydysyn anvi wedi SEFY DLU iddo fod ar Ddydd M AWimi, yn Ngwestdy y BOAR'S HEAD, yn y Dref ddywededig, i ddechreu am I leg o'r gloch yn y bore, a thaer erfynirarholl gyfeillion y sefydliad bwriadol, o bob bat'nau.i fod ya vvyddfodol y pryd hynny. Caerffili, Rhag. 11, 1811. EAGLE INSURANCE OFFICE, TXUVY ACT Y SENEDD. LLUNDAIN. Y Manteision a geir yn y ddiogelfa uchod N sydd gynwysNlig yn Nhaledigaeth y Rhent o un rhyw Dai neu bethau ereill a losgir gan Dan, ac yn leihad o'r ddegfed rhan o'r Wobr (Premium) a delir yn arferol i Swydd-daieraill (tWHeir yn dda golled trwy Leched. Digollediad Byteyd (Life Insurance) ar dilerau llhcsymol. Adnewyddir pob ysgrifen Ddiogeliad (Policy) a dderfydd y 21ain o itagfyr, o fewii pymtheg diwrnod ar ol hynny. G onu c N vt LW YR Mr. David Jenkin, Argraifydd y Papur hwn; Mr. Lewis Davis, Perlysieuwr, Abergele.

ATewydd,ioti, Ll?tjtdtiiti,,LS-c.…

[No title]