Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

BARDDONIAETB.

-,---.---.! At Aig; (/}!!¡Ïtul¡I:lr]…

i BYRATrn;:()\ ' t..-J..-,J

I At>lJ'graphilld( -S't'7'cM…

IAt "lJ'aphÙd(/I- tS'e/'<.'M…

News
Cite
Share

At "lJ'aphÙd(/I- tS'e/'<M Co/Her. SY)R,Yr wyfgyda Itawcro b!cscr wcdi darIJcn eith Screnlc\")Tehus er Y!'i agos ¡awn i fJwyddyn hl'iJach, fi rtiyt't'dd fct yr ydych wcdi fy ihvytho a nf'wytidion o nntt'yw t'aih; wpiihl<:u<')n)i a'lI\ ))atswyd(.'ch a ncwydd- j ion tyw.)! Ac. hrydia;! crc:!I ch\v) a'm HonY'ch a ncwyddion sydd Yll eydt:vlJed a'm tein¡/adan yn well na'r rh¡i nchod: set' hancsion teyrllasott1¡J, eti Ymacv pethau !tyn yn fy tnoddio yn fa\v! pan i'yddo arwyddiou f:)dpcth.)uyn)nyncd y!<daen('i'da!oninHesy\ver)nos.! Ond LV,.Clt u I.two ct!.o y\v yt hancstou à gch' gcnnych a:ul''ibt (fy!'tdeiti)asauaChymdc!U)asauCcnhadaw),pu Ik':), wedi pert i tni !on!U yn )'Y y.sbtyd, a'in genau i <))\vc)t):in,a')])HygaidiV)y)o, fy ngilaton i wcddio a di.otci) ar yr un i'unud ac 0 pwy o ttoii yfl"il\¡on lesu oa d(ty\cdat yi ochc), Hwyddiant i'r pct));u< rhagol'ol hyn. 0' yfathamscrrhyt'edd yw yr ocs'ton; diam- !nct) fod ihyw 1!YIIJlanaf i'w d<!isg\vy!at-frys; ca!i\s, mcddygYvrdot'th, ym)!ob t!a''t)t' macch' adian nad ocsu:i)[at')tt't'Wi:ystadtnan''it'iir yng\v.)HhIcsu,aph:t eiw sydd dcbyg i r)t))in elJidiau nt y gwirÎ<Jlledd. 0 mOl' dda (\dJai gwelcd y H;b! yn'hob i:t!: yn y byd, M ei (](Idl-- Hen. Ynm<'Iia?C!'<)?ed()ioan)!\vyddi:):!t;!nacDtt\v? v.' d[ addo hytmy; ond etto daty<!<u i bob g\\ed d mr' a?ii-lo oti(i elto dit I;ii i bob glNe(l :'yt'- !iwntCta'J.dewidion.(!cbcithtOiiabyddiunp!()Hcs\vt'! t'ct!) bynnag i ndacj i'r<Ht")s(h'an I.:yniAncdt!cibio) i't'b ddan?os pob parodr?ydd cytinortiiwyo, rh dd? )oud(;b.pa!y!'wytti?ty:c<? ()':yr(;dy!)f)):))n?.nc))-? ihurdys?.'ydd. 0' c:y)!n!icrI'i:issyddmcgisY!i! :a("Jn. Y ni:w"ai!)d;]'. Outdoes iiiFgis iiaiso'rj N-11 0 rr.cigT"t'y¡idml ui.'un ('i hun yn g'.vac(!di fbd y :nu)'iau ar o) gog\t\dd; itr.tc Al.tu y Brenhh) wedi )T)yn:'d aHan t i'yf'e) yn crbYII P.t.:aniact[t, 1''a!j;,ddiact!a ]Ma)!omcta!:iuct)) y bvd 'n)\\atlh. t't'i pc ijnc (;fy])dy\\edy<! y '"yn f,,fddnnos f\)-p'.vy b!:i y Art ILl ;¡l:th y mal'llw}ddimlt y i'r\\y<!1' yn Yllltldibnmn? fo(l v ij<)da<'tb,a'i'i!d),scf 'ybn¡1;¡eth, ddidwH Tywysng y fyddill a)! of sefyll YI1wYlleu gcicn))! yr crc))gyj, a piu'cgothu Crist, i amdditfyn ei dcymas trwy gn(!t yn] ")('ddy!iau pr&H'ci-cdis: cyi'i.'niion f(,'s!a'ucy)i!)yr(''t i t)-U}t:' y <rordd, &('. ))'')t ca !t.i'!Ogi fcdd\vU'odga!t- ddyntrclt:'ch gnvzlitil i hct.hauna.vd'aHt bct!) f\dd y cn'!]yntad. Gobcithio v hydd i fiiocdd 6 ir.'LstKmogiOU ei sionmi yn y <'wh! <) ItyH. ae i wr.mJo y'n hytr:H:i¡ ar I¡¡is 'pTe'n;)! s:e(YI!t;¡ y Paganiaid, y rhai sydd )ncgis pe byd<knt: yi) g\vaeddi, yt)ddai, cliw, p<l ham Had yd)w yn dda i uim¡al1; 0 rllOddneJ¡ Cich cci'.iogan < i gnei' i!ibta)) a Ciicn-! mdau. Mi.c gn:,ddi ain Iwyddo yr cfeitgy! jncgis pt.- dywcdm nad a ht ddhn peUat't! na !t)'os y wefllS os na fydd wedi ei chcfnogi gau bob ymdrcchiatt i gaet y gwaith Os cdrycll\vn ar cin cyfeinion Seisnig,! ihyfcdd mor ymrous y maent hwy: <M med()y)iaf :t)t) '!geuuauyngNgt'ymruurai nnd ydynt yn pr()trem, ritytfdd mor bmod y<iyj)t t roddt en barian; yn \vir y ntae yn rhaid edrych atti, onid c i'c newid !i:ndio!U ct k- a'tg\\n)p(;i)u. O! px sawtchw chci:)i()ga<)<cuin' <n bctitan diwoth; pa chwart o gwrw y tciir am d<u)0, hcb of-,it ychydig-, os din), o't fisian, i ba faint o ddifyrrau Ha\vcn yr a Uawcr iddynt i wadi) (tt h:iI1an, ) !n<gisat'ynt\(h\<ydd, sydd yncynunerydiunyHt enw! pcthau gweii; Q thcnwch n Mab Duw. Y'' Y-yt )"' cytrit' Mtaepctb trarifagorot ywcaei Cymdcitt'asCcn- yn Abc<tn%\c, ncn <yw !c cytictis araH, yr itaf hcsat, ac o'!n )})an i ddim onf! u!) y (iwy<!dy't iion sydd i o:-eu, gan obcithio y bydd anuyw o'r brodyr Scisnig yHddi, y rhai lias gaHant, ttt'b lawcr o draul, ddytbd t a<nryw; ac o? Uarn.t p<tbt y Uogh-dd yn áddas i gadw un yn thyw )f- yno; pob pcth o't' gorcu, gwjiapnt; n phw)' u \)'1' na allai rhai 0'1' Dcan fyned idùi, a rhai () Locr, ag nn fyddant yn Abcrtawe. Digcn o tfyd<Uondcb a wna iddi iod yn burt)a\vdd t weinidogion y Dpau ddy- fod it Abcrtawe o bo!) partit, gan hydcru (\vcdi iddynt ? ddyfod yng)ty(t ar achos mor dda) a lesn yn y t'ano), eanys ui aH ct' !<t mt dyfod yno) y tamr em c;douan o Naid yra<-hos nicwnx'd dduv.i(d, ac os bermr yn y. Hytudcitiias }!('Hno i'od yn wet! cadw amryw (.yn)d<;ith- asan o hynnv aUa'), mgis nn o fcwn tcrfyn-gylch pob Cymmanfa, nen amiach, g\vnc!crl:y!'fiy; ondbyddcd Hwyddiant t SerenGomer; a'r ncwyddion gcreu, ac na fachtudcd ncs byddo gole\! Halll Cytiuwndcr yn Uau\v y hyd. i-Iyt),osb<u-nv.hefyndciiwngo!e y!!cichScrcT], oddiv.sth E.w.c. N. i I

Sci-e-i Con/cr,

- ..- -,I - - - - ...... -…

) )

!lJAiJCI)OEDD.