Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

BARDDONIAETB.

-,---.---.! At Aig; (/}!!¡Ïtul¡I:lr]…

i BYRATrn;:()\ ' t..-J..-,J

I At>lJ'graphilld( -S't'7'cM…

News
Cite
Share

I At>lJ'graphilld( -S't'7'cM Goille).. rhyw drapthawd fc! yr un isod yn fwy ht]<!dio! i'\v weicd yn i!e\vyt'ch cichSercnua'r pcthantIit'uddnwciwydyntudos-j paf {h;iu o!u?, f-r < i chy?di?d cyntaf. Can !:y!)ny crefaf :nn Ic t'r i-ylwudan i?d? gan cbcithio y byddant? ft- Hes- 9--in c' citllio y BlAE?.O! SYL\L\DAU AR 1)1)1-\Y.STP, JERUSALEM, j Gwchych Jcrnsalem, din«s cin Hrcnhin mawr! Ai hen yw Jt")'us:d(:i)), diuas y DuM- byw, He y tr¡godd y Jehovah ct hunun uuwaith Y futh ol%vg x\dd arni yn awr! Y tath dnicni yr wyt wcdt myncd iddo! I'r t'uth o{;oniant)"r holi <i(!near; y ddmas Uc byddai y Jchot'ah y:i ei ogoIJians1 ac N-ii ci brcscnnol- dcb, i<e yradcUttdv.ydetdc)nt-&:mctaid<tet'! 0 fel y .sy't)):L)ist iddmystr! -\i(I ot's' dim o'th ogonjant gyut l'w VtcL'd mwy! J"rus<t)en]; pa tbd<J y'th a'irh'Mthn'yd? Ni ?hn?H?a! !K)U frenhmoedti y ddsc?f v da&thal y ge!yn a't gorthrymwr c fcwn dy byrth! Y tath gyfnewn! sydd ynot, i'hagcr yr amscr y darfu i Da- b. fydd a Solomon cistedd mewn anrhydedd ar dy orscdd Maent h?y wedL h?'to gyda'ntadau, n'u hyt'ryd Jei'usa ton sydd wedt ennathiu gau y Ccniiediocdd te, dydd 0 gonj a ddaeth. !e y mae y costfavn' demIau; a adel!ad\vyd gan S:oinon, g'at; Cyrus, a chan Herod ? Macnt oU wedi cu d"i,ost,,vitg i'r Ihveh; eu cyfoethogr\vydd \vcdi darfod, a'u sylfciiu wcdi e& ({iddymu tie y bn yr aHoi', ar ba un yr abcrt.h\\ yd mch a't- drHgar- eddta, nid ydynt i'w gweted niwyac!)! Y itm y byddai y Jeliotali yi,, tlisgyii mewn tr(t(lci-c,i,,iNvgrwy(ld y ecrubiaM, gan ienwi y lie ?'i os;oui;uit; !!c y bu add- ctiadau a a phobi, t:yda iief t?orfoledd, sydd yn awr hcb ddim'o'u hul! Y gog"n- iantay!ad<n\'od(! y Mt' y cyhoeddod'} yprophwydt I gyfraiih yf Messiah et ogoueddus cf- sngy!, sydd yn a\\r yi) cad < icnwi gyda)! ofcrgodioll ).'abyddiaeth a Mahometaniacth! Y c:m]nvy!!bre!) mfr n dufiwyd ymn'th, i wneuthm' tic i oisedd-iamgc Ty\\ (iii(]Nvv(l viiizzitit, i lie i a chryncd, can\'s fe ddarf)) i :)i, )negis hithm!, 11 grocs- ho'iio At'ghvydd y byuyd," di'wy t'in pcchodaa! Rhy- t'eddwn na buasem nhinau tU hi than Pa fmhl yr xrb';dwyd )ii, pan y mae tcyrnasoedd y !'y<t yn syithio o'n hamgytch? Ai g\veH ydym nt na iiwy? Os da!<'t i Jern.salein a'n d\vyht\v an\\h' gi'Gpshop!!0 Ar- g!vydd y gogonlant. a'i roddt i farwotacth, oni ddnifu i mnnau wnenthllr yt' un pecitodan, trwy wrthod yt-! ct'engyl, diystyru ei am! rybnddion, a gwargalcdn yug tigwyneb ei y rhat sydd ar y ddaca)'? Pan yr ysgyd'Hodd ci gieddyi' u\vc!) ein pcnan, a ddarfn i lu ymostwng v.t'th ei draed? Ctud t!!a.:rii!i fn ein dyddiau iralar ac \tnp;yd ?er ei fron? 0 aru i tu gym* tnery! rhybudd cyn y byddo yn rhy hwyr, cy;) Y byddo t'wUdcnnyt;, a nixnau gaetcm difcthum'ngisJerUsa- lem, !ieb cia gwaredh.

IAt "lJ'aphÙd(/I- tS'e/'<.'M…

Sci-e-i Con/cr,

- ..- -,I - - - - ...... -…

) )

!lJAiJCI)OEDD.