Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

BARDDONIAETB.

-,---.---.! At Aig; (/}!!¡Ïtul¡I:lr]…

News
Cite
Share

At Aig; (/}!!¡Ïtul¡I:lr] Sl-"Ol Gomer. I *'Tn.G?'F",—L'?r)):!n:tfnrn?c'f'f !Iyt?nc!)a!i (J;l;O;¡.CJ:l.¡¡fn:II: e!Î Y'j a¡;C31.J¡lIi jAKOj.;osLr.i.x. ARL:LR!:ON A DEFODAU COEL-GREFYDDOlJ Y'L\PLAI\DL\ID. 'f{!¡"Ul iav. u o Ewrop ydyw Lap!and. G\vla(! ydyw .)!' gyihniAu Russiu, Sweden; a Norway. Mac y LaplalHt:id mH g-oel-grct:vddül feI os cytk)t'y()da!)t ar n rhyw beth a o!ygant yn dyn', !'edoi, !)A\\ a dt!yf'!i?.c!<<ut adrcf. ;tc m SVt!Ztllt oddt yao trwy yr hoti ddydd. :íi¡Cut het'yd yn :ntct' -,We(illio at' t.i'u))ud cil (i(It ii ell h:mit'- ? 'iatd. } i'r gwedinid a'r Danlaid \vnput1ru)- ymdrechmdan nAwr ioieun en mctldyEan h-A-ynt mewn i ".ef'HU. ctto y mae y i ban fwyaf o honyHt yu purhau t ,A!fel. ac dlint-addoliactt), rnor dyv.yit :<' rha: t)Yj'lbf s;t!d I'w cae! ymhitth y Paga.'iaid. Macnt j yn arfer cocl-adaryddiaetl!, Uygnd-dynineth, ac yu icd- t rucwri a 'tcwimaeih. j PRIÜDASAU AC ANGT,ADDA{; Y LAPLXnLHD. Pan tyudo u7a,i ar iedr prjndi. y lJIae etc ncu ci .<ci!li0!] yii vmdreüJIll ennitt c\n jhs "da tad y fel,cil kl¡;ngc a. chostre! o ftandi. Os cuift' t'yucdiad atti,' y ulac \n cyunyg yr Iiivii a wrtii-! tra b- d t l o ieb ii )a,,i li? a'i cdir tra byddu nub yu y gohv?; oud hi u'i cyn!m'r yn tLwydti y hyddo pa\) a!Lfn Rhaid p' ? t casu pcb ymwelind a'ri'erch ieuangc a chostret °, San ei thad, yr hya 'ettitixn a estyn y garwriaeth i (idwy Hynedd neu dah'. Y mae oft('iriad y p!wyt, 0 r diwe:dtl: yn cwbihau y bt'iodas end y mac y priod-fab yn t'hwy m i v.-asanaethu ?t dad yni;!)yf!'a.ith am ei \\t'am bedair biynedd ar ot y Lriodas. ( Yna v maecf \n un:do a(hef ei wrai -i chynnysg- acth, yr iion s;ynnyscact!i a gynnwys ychydig ddcfaid a I a g y !ii chrochan, a 'h\w fan ge!fi. Mac yn rhan anhepgoroi o'r d,:efod mewn priodas Lap!andaidd i y briodferch a choroii wcdi ei gwvchu a;! ;-nmywiaeth o degarmu boddhaolaryrachiysur; beuthyclr ytcganau <;ocgau.!d, gun mwyaf, can y cymntydogion. j Pan y tfbygit' fod LaptalHliad yn llyllesn at C[ ym- ) ddattcdiad, t'e annog-a d gyfcimoncf i farw yn 6'ydd C) ist. MHCKt, er hynny, yn ymgyfem- acLu ag ct' yn ft fnnudau dhvcddaf; a chyda'L fod yn (rcn:rt), y macnt yn frol o'r fan He mae gyda yr amlJwyll- cdd mwyaf, gan-ot'']' )!ty\v afhvydd oddi\vHh('t ysbryd, yrhwnafeddy!ia!:teitbd yn arcs yn ycorp! ac yn ymhyt't-yd;! yn niwc:di0 rhal byw. j Y mae ty.st i!y:rad yn dcsgrifio ncn i'r tv, m:u a cisom y corph marw yH cad ei gynuneryd a!k)n odd) a)' yci'\vyuci''th, ar yihai -I- oll' symud t arch coed gan diwech o'i gyf'dHon pennKf, ar 1 ot 0 aOHEi ymiacl1 lIaw I:ia:)t, yr wyncb a'r dwy)nw ¡ ynuni?' yn nocthton. Rhoisant mcwn nn ?aw iddo ?lilt iiic-Nvii iin ),law i(](I,) bwrsa!hywfa!nt:oanan yt.ddo, idalu a hwynt ?'ub!- y drysorsydd tvrti, yn y!iaw arau yr otfciriad, wcdi ci chyreino at St. Pedr, i dystio nmi guir grthtion ocdd y marw, ac yR haeddu dcrbymud i'r ncfocd<i. Ai- hen yr arc!) yr ocdd Hun St. Xichoias, sant pa:hns iawn ttwyhoH Russia, o herwydd ycaredmrwydd a dd\- fed mllldo an' y mcn-\v. R!)odd\vvd hei\d yn yr .u't-x ychydig fiaodi a physcod, ac o canv j )i:ag i' gwr mar\ ncwyun ar ci <)..itt! tung )'chod. Ar fd ilyn C)IJlJc¡lOdd y' c)fc¡lIíOI1 (fan o wrcid<!ian coed ? t!a\\ ydd, y rhai ocddynt wcdi en pcntyn-u i fynn o fcu-n ? pc!idcr cyfteus oddi'.vrt)) y!' ,ucl:, yna liisal)t ac ac a it a!nrywÎeth 0 yti\mia{) ac y.s:rogi<,dau g\Y!thnu n)yfcdd<d,cr datganannioddc? ? .Katwe!: en hir?Ui.r oi e!t hjndi.no a chroctdefait? j iic y?.uydda, g?n.:< ihant. ufni'ywiot s:yd"yn!diadau o ?mgUch ycorph,?:) cfyni'rcoi'phtHar'v, Pah:un.Y j darfit iddu farw? pa un a oedd cf; a:!fuddion wrth ci wraig-? pann a ocdd cu.' mewti eisinu ymborth neu j ddiiiad? pauna oedd etc uedi yu anw-.ddia!)t)us ?-rtiiI:c!anG)thy3got<a? tvedi y cyfryw yn;of\n)ad:!u ait ddeehrel!èlSallt nt!o: taencUotid u)) o-r otfcinald v corph a'r g-a!annT yn and a dwt'r Nid v y bedd na !te:! gal.ilv,g f \'r :,wit a i fyuu owch ben vfail ]I(,, y chjddir corpu. Cyn en ) hiUi drocdis'acth i gristia¡¡ogacth, yr oedd y Lupiandiaid yn arfer go;od ImyaIJ n goioss- Hwch os corp!) dyu a fyddai; os cor)d) mere)), ci gwclJaif( s:issf1rs) a'l nun d'vbicd y gatiat y cyfryw fed o ddcfnydd iddt tl1'lI bvd aiaH. A'I" fw.1Jl yr ocddid yn t;, hied y bydd,,¡j )'1' ymadèlw- ytnarw, yt) torri i tawr y twmpat-hau tieu v n a)fpnt fud yn yrfa cf Pr hyd .na!). Yr Mdd y goJosg=Hwch t'r dibch i daro tan Ù cf, cr ?\vch,y!!du ?cicu ;ddo os dts?wyddm iddo i?aci cihunnic\\n tywyihvch ynnydd yf.m). Am y ?Ir biyncdd cyntafaroi niarwotacth cyfaiilncu bcrthynas yr o''ddi?t) aricio! o dirio ty]:au yn yniv! v bcdd a rhoddi yiid.iynt yciiydi-j o fy?ty.s, tiCt) ryH.'x.? a farai ct'eorenp.inocdd yi) i'y?- oeddynty. t?bicti hyddai dcdwy()dwch '-ùn: a ?dd ?n Jvn.u?vsidi? lI;cwn )T)\v?:art!:n, yfcd brand:, a'r f,t!h f?v)i!:j!)<' :)c ? byd.!ai y Iiycb!yn-gclr\v yu .tn ?edd ?YfYannugoi u-u Ua?cn?dd it?ynt. ¡

i BYRATrn;:()\ ' t..-J..-,J

I At>lJ'graphilld( -S't'7'cM…

IAt "lJ'aphÙd(/I- tS'e/'<.'M…

Sci-e-i Con/cr,

- ..- -,I - - - - ...... -…

) )

!lJAiJCI)OEDD.