Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

! CYFRINACH A?GHYFREITHLON.…

I'OL-YSGRIFEN. ' ! ? ,

Advertising

-''':2'':-'-I GORUCHWYLWYR,…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

-2' GORUCHWYLWYR, CasteUNodd )).?idTh'nn:?,S!opwr j C:M'rp!!)!'y !).)< J .I'?hnOM'is Pt'nybontai'O?M'r !J?nos j HiUitr'ssent ?ahrrMor?n!) rontiae:)- Thw.Dp?-ctyn?'ostmr'sf.cr!! ('.?rdvdd I'osi-.Oincc i\!c!-thy)-Tyfij?- W.[.i.).-??, r'x-t!!ta?, Abf'r(i:ire- -ohn Bynm), i Caet-fy'ddin J. ¡ ) CastcihiewyddynEjiiivn TinMihyTiiiMnas Vamlilo -r Ft-cderickKvaur; L!p.!)ym<!Jyrn P. R. Rees, Siop hsa LJan;adoc Ti)om:)s Thomm Ahfr!!0!)'!d'),- Cry;h}wel !htii!.)'-dd J;).!ii!j'h<,jn;)-i Tn-t'dr.-i.ct!! A.bf-)'s',v:uu ?u? B?w Arbt-rth — P;i.c!t.?'i)!i;u!lThnmas tii Caleh J.;n\is f.)axhpdrp?!!?'i';)hpn J !u" jc]]?- P<)?)na.?C! (t!nny?c!-n-\sti';)d- !);)vid Richards i?tfuadr .d w;!TdJo'ie?. P()straa'?;r Ainh'.ch p.)rc}).<)hn E'.nns Bodcdprn-. Owen W¡¡¡i:ni1; piostmaster Rf.-nj.itn hl.toncs IJanetchympdd- KvanT!iom:-s,P<stmasier Hrynsicngcyn Roberts ,Llang,.f¡¡í Richard Jonfs ?annor -? Parch.ArHr.u-Jon? P\t!c'iy-. Pardt.B?njaHUnJones! (.ao-n?rt?n Ricf-Jane., Trf-mad?c- Wi]!i.mWinir!.ms )),t)i)ych- Tt!.)s. C.t\ Arg;ra¡fydd, &c. Kut'iH)- -J()!)H!i!i!tp.Liyfr.Terth-.vr -JohnEnwards B.lIa R.S:idfrs<i,Ara;i-;drydd ]){¡,dJml olit-S Llanfyl!iu ]',dnar.iPrke H:mi.!)ocs Ahd.'onc's jo"lll Pontyponl Pa!-r!). 1,,Iuiidaiii Sq(!a.rc;J.Whtt(\Ficct- $tf(-Vt; zt Jf"i-S. -No. Y mne Ty'r C!yffrcdm wedi pei'I i Ysgrifau gad en parotoi, a'n dwyn i mc'.vn—yn lh)f, dt'os gatir.dig-acth Howorth a Mr. Pncp. 2, Dros ynmiwyt'an IJanerf.! a swydd Drpfatdwyn, {;an Mr. Hov.-orth a j\Ir. C, '\V: 'F\'nn. 3. Dt'fs g(lledi(!flctll diffrwyth yn 'Macno,iaeth i,!a)idd'wibrc6, swydd S?nc(!mapt!ttirOGddd!Rrwyt.h,ynyG\Ynn4Y!ag:n!h! p!wyfara!),ynswvddAbcrt?n',san?r.Ho\vo?!i:i! Mr.Vau?han. J)ywenydd pm ia'.vcr o'n dar!!cnwyr yw c!y\ved fed ns)u-ys i'r Cy))n-y Yl1g"'nylch cact ci hadeitadn y.t Lfi-p\vi. i y" y)' hon y dya;ir yr addohad ymlacn, yn c'! duU yr wcdi cac] a!!an fod yehvranc¡.; nn: '0 m!t o Gyi)u'y yn y 'h'inasnci!0!a')<in:u!if o))!)nynty!)an\ybodnso! u'! :.)'th and y Y mac anos t fd o biinnat) \vc-dtcae} en' tansgl'ifi()"'c¡soes) a u:yiÚ- y bydd thy} fir ynddigoninttcbydibcn. Y mae amryw o an! \-)i y wJad, y rhai ydynt debyg iawn i ciddo 1\ riaJldý' LIocgr. Yrydys.v/cutda)a o fod yn CliO! Tcrfyn'.tid anKcr y ::yfrmt!t tnU i'i- t-Il- o iiille i'j!t<tfi!' ar yr 1 j c o' nu.s !nvn; ac o ganlY!J¡ad yr y''ys ytj ?ob- citt):oy bydd pt't'soedd amryw !Uvyddau yn isarfvrdc:' D!g'.vyddc'd(t damv:ain an?houot brydna\vn dvdd Sad'.v!'ti(!i',ve(!(!af,yn:YeIt.iauCopp:'Birmingham,! ?e:'I!aw'r Dreforris, ynt:hym:nydo?:tcth y drcf i)cH, i d(!yno't-cnw.Morgan Phi!Hp; feiyrccddpfe vn! twH mewn nn o't- iFwrnest yi) y w('it!li;¡n nchod, i'r diben i oHwng nr-vyn toddedig i rcdeg- i bydcw oddwfr a barotoisid i'v ani1edwycH ¡¡¡throdd ci' fhoed, He efe a syrthiodd ¡'I' liiol, o hemydd ibd d\yy rhYrnais yn {ywaiit en 1lJ\yn I mcwn nr \r un amscr, fel y lIosgwyd ef yn y [<1th fodd, â¡ .y bll pob vn canysci'ea drcngodd ytighylch ,J-ain a\vt- wpdl i'r ddamwain lidi!!wydt!. DyddMawi-UiyCfcd o'rm!s hwn, Yspc:!n'd Thos. Thc!nas,L}yfr-wert!vr tciUtiol t!a\d o gymmydogacth y drcfhon, yn n'airI.huifairMnalit, sv.ydd Frccheiniog, o'i h'fr-UogG!), yr hwn a pynnwysai ynghyk-h pun)' punt a dp?' swi!t, sef yr hyn ott oedd yn ci fuddiant, oddi It ;e l?yn oil oe(iti vil ei ct !oKcI], ti'a yr oedd cfe yn <-cist0 cyt!.(ino a rhyw wr nry fTair am bris ychydi? 0 iyfran bychain; ac am nnd ocddganddonnuo!'ddaraniu!in!t!ctf\\vio!iact'), mae v.cdt caetci ddwyn trwy'r ysppiiiad uc))od: yn ncindno'. os na aHijogi!' cf yn eb- rwyddtrwyhac!i<):]i'rcy!ncdin,iddUynela!wadtc!! :ur'ero! S;anwais;anncdv.yddEvanLcw!s,C)ydd,yitL!ann- hangcl Abercowin C.SY. s\Yydd ('ac't'yrddin; ttiadorroddcigwddfagpiiyn nicwn Mo'!d arswvd!)?,! end trwy ddyfahvch mcdrns Mr. Thos. Tttomas, Haw- fclldyg, yn y !)e nchod, yr ydym yn clywed ei bod yn g\ve.Ha; ac y!' ydym yn p'obeitttio y bydd iddi ystyied ynddih'!r('tddt-gcd(!<-ig\vcithrcd, a gwiJio rhag gWlJcuthnr cynnyg drachetll i ymdda¡¡gos gcr bron ei Ba.!nw!-ynddiat\vad. Y:: ftaii- C<)et'na)'on ar y :')fcd o'r mis !:wn, yr hon a ynnaJhvyd yn bcnnaf i wcrthn ymcnYI1; nidocdd cymmamt ag a) tcro! yn y llitij-, yr hyn a barodd t'r p' is gynnyddu; g\'I'crth\vyd y than fwyaf am He. y pwys a'f goreuon am !)('. y pwvs. Fct yr oedd Mr. Robert EU!S, Tyddynwr, o Garn- gi\vch,ynLiyn,swyddCa!;)-narfon, yn myncd i'r ifair nc!)od,arydydd aenwyd, yinosod\vyd arna s;ai) ddi-! Ili,,v),, yr liwii vii ei gef'vi, a cheisio ei ti,ian, gaii ei ,a-I', a hn aos a'i. orchfygmi eithr pan R'iywodd yr yspeHiwr di-wst amryv.' o bob! vn ncsitau, rt'e a tfodd yn gynym, ac a ddiangodd—ym;- ))y:ch pythefnos cyn hynny, yspeniwyd g\vra!g d!awd o naw p"nt, yn yi- un fet yr oedd yn ))iyn('dtda)n(-ih;udreth,uHt('uy!ddigonn!aeyrun dihnynceddyncidr. CyiIwynwyd De¡syfiafl odd: wrth bcrc!!eno:?i0!! Cam!ass'nyddDrcfa!dwyn,iDy''rCvnYedin cynv! ùo!Jir¡nd di"ierldar, oit v ])eisyfwyr wedi gOrlfen y Camlas () gerlJaw Cl'tig'ian d!ch POl'tltywaun t Fp!m y Garth, on() nisgaiiant ci Cotyn i'rDrcfncwydd j n'-b gael en hawdnrdodi i godi ycinvancg o arian; ac v :lIir gWl1cl1thur cyfncwidiad yn y "y')n' íkchrcnol o y (;altil 11 a w)f yn !!ai trculfawr at )'11 fwy c:-f!ens, &(. ae yn Mm gcnnnad i dd'.vyn ysgrif i'r Scneddr at- vr achos uchod.—Cc'rcfiymynwyd i'r Deisyuad gad ci toddi L ystyrtaeth Pis.tcddtbt) u'r Ty. Y map C.aw't-cut-fnt)) aeddted, wynion a gyfircdin'yn t,u.m's yh;: amgylc.hiad tied hynod, panystym-afryw!OgrwyddyTy\vydd. Gwert!i'7yd i 22 oenvi o Gyt-dh- yn Kington, swydd racsyie(i, yi- Nv-, thnos am HH;') punt, y,. ) puiit, Set' ycinvH?e?!mp!)nt yt'f)-v. yrhyn n ndd.ii hvv na tHgQi.tdaint'ttuytH'?!?'8'.)ot;rwi,!sefy!-itifc'dto .f't'W[acantatai!-g!'n y Wpithredo'rSoneddr,aryr at'hosn(;hod)?a(:e?t!t.tnn,gnna;'ynnw-(-strani\: ?Wpithrcd,ag???'t?.H;'?rddtrwy'? a phob traull aJ'HH Yr ydym yn dean fed mcsnran wed! cad en 1 ddiwcddar,irwyddhaHi!yngeswriaeth ar v:- nfut; 'rOYvy, o Gafrfyrddin i'r m(..r. .adwrn pythefnps 1'r di\yeùd;tf annogodd Mr. Abbot ar tod ircq! e-sei ct chamattaHi 8 pa nzt can!yi-)cl:Cyf<n'fH bonhcddig u'r env.' Meredith, yr hw!! sydd yn ti'igo yn Abcrho'ddn, Cymrn,:) Mr. Phii- iips yn saeth: a gofynodd iddo os oedj gandti.,) vss.rif- od<icf, a phsn attebodd c<c yii ncccaoL ,n\vv.odd get- brcn Ynad, ac a'i dyfarnodd y!) y <nr\V):u dan gyft-ctt!i:aahe!wnnet!i. Arydyddmnrchnndcanlync. tt'nyroeddMt-.r.Irredi:hy!)y!u'rhundfa,Y?Ab(.-? !!ondd!),d:mt!tmr.rhtt!ips:)!i<),ndy\vfdodd (-!fod "yt)gc!wyddwr, yn!h'i-?.:)CYtiahnfu! YstvriHLt Mr. Mercdtth fed yr ymddygind hwn yn [\\TiRdnl s:yfrroiefiynt!:uidgo'iicst. Y)igan!yn<i!i)!(dianodfu wrth Arglwydd E¡lcnborongh, dywcdo<)d Mi-. Abbot tod Mr. Mereditii yn Yswau;, a Mr. PhUiips wed[ bod yu L!a\vfe<dyg yugwasaimcUt y:- htdia Ddwyrenno]. ,i?ywedodd Arghvydd Enpnboruoxh, ''Hyddcd iddynt tyncd o Uaen y)- Ucheh-eith\vyi- G\vit!!fid wyd v !in;oL NosWGnerddiwpddaf, y))ghy!ch Uio'r gioci), \qdi t \vraig dknvd ym Mt'i.sto ytnryso)] a'i c\vr, rlledodd <d!;u) mewn iiidiowgrwydd mawr, a ncidiodd i't' iif'un, yn:ig().sarg'yfery<ji<vcs!dvaphvirArg.Nc!s?,a)-Y LhYyt!'fd?Q:/«?/?; cithr cynnnihYyd amryw gvntiorth- 1.,I" V',Ilfd Q;l?t!/ (?ittir evil" 11.1 a chyfjd\vyd iii o'r d\vi't'yn!io)[oiddia!vyddionbywyd, ond ?'cdi gwfdi!- yddiad ('y!tn<)r!.h\y ine(!(!ygol iiinbei'i}'.t!tita(!ici'i'vd i.'whicchyd. Ymac cy!('h\vc!-sy?\yi-(;)..?-?.no<?\\I yn cat? cu sefyd!)tmo\-i-nan!t'y\vobrn'drefi')-dcymas,dro3Y gauafilwn, mcu'n di;;wy¡¡ad am i\\y tnus ac yspciHH nitcarfeco!. Dyl¡¡i ptTcheuog;ioJ] 1,1Ï ¡Ian !i\i!i.y i Stcrhau en hann'r.ddan gynimaint a fyddo aUned? yn eri-)y!!ymo?odtadm!'ri)?d)\):)!)ns(d. Apiiai)vsi\-riom! fnd L?O:)Oo()if!<.gv.ci'?i\yi'?!'dtc.!c!)t?vri-ni' tydd.na')'Hyt!g(;s?:)ystodyri)yf'dd:\vedd;tt,aLod i!awf't'ohonyut\Yt;di?ac!e\ir!iydd?ann)'(!dvc).v.-eI- mdiicddw<?iud:'u\reddi?d!.to.sciy-.YnK.uia\ci-c? ysppt?o. Niu'eidh'yd am-y'v !f;g:.n y'i) y jncrocdd cyfagos i Oi-ni- Cy)nr!iynyi'ys!;onnydd (Hucd:nidvCy'n. 0 o Gacrdydd dydd Sadv\rn Pythr¡¡ns i'r .\edd.i r a soddi JIlewn ystorm arg-yf'-f j BY" Cddy yt¡ f:;n: dyddSul; gwelwydhi wedi !)y;iiiyn)e-.ti<y:hY)'gre- synoi,wedtc<dtt-yr!!anf'ynt'o'!t)wyii,i-t.t'ith<K- )au, -,i- cvfei- 1) 0 p-th ar<wt'dd\ved{ o))(.!t)iarwydd ''i b!)d IIIC\'d! CY(i!1:d'Ï, adlt ila!! 0 Nc:< Lun vy(ht.os L'r J ric!),s'vyddJI''t]nbrdd. <hwt-!)nyc!i:u)!)yw<!dyn!on Nvl.t!i o y!)y)-i with yr hon Y I ty!!tu(iyb!:d(h'(js y rh()!-)))'en y yn-y !h::t}'cfe a ddacLIJ yn <!diogcii di[', bnd v.-rUi drot ? y!ioHcd)yc))bethadd.!ctiiiUO'))ad,rhoddoddy! g:u'rpg ar yr hon y safni Burdd, ac cR- a gwympudd i'r at- lion N, sitai lfor(l(l ,ic ct't? a wit,?p -dd i'r Ar yr '?3ain o'r mis diweddsf, aeth Mr. John C1ark, o Bridgewnter o't dy, ynghyich neg o'r gioci), i n'hnav.'a gyda. chyfaiH yn PuritON, ynghy!chdwy nUdir o'r -h'?f; gan fwriaJn cdrychar waith ag oedd agos a': orpht-n <!ait('iaroij, gim't.hct',at-iaj)yrafcnParr(tt. Ym- (ititt p[ fod edrych ar y g\v,)it)), ac am fod y cwbl o'i ))it))rig, o acttos y Haid ma\v.- a daflid .'i- th' gan Hf yr afon, ac am natddywydsouam d.mo oddt ar itynnv.; )):d ocs :c i amh(;n1cth ynghyleh pi\!di\vcdd. Yr ocdd etc yH aclod gyfrifblo Gymdcithas y Cyfc¡¡¡;olJ. waith yn adeiiadu mcHn ncwydd Naiiswortb, s"dd Cacrioyw, rhoddnsant ormodd itwyth ar nn o'r ada! giwydaa, yr i)yn a barodd iddi roddt nbrdd; a syrthio<id tti dyn, James Rodway, Wiu. Dee, a James Drew, o itchdo- pcdair Ilollta(,ucliod, nen 37 trocdfE'dd, hydyiiaur' Buontngasa.ciiaelcuctaddngauy errig :t'r tc-kchan, (tiÏes) y r!Hll oeddy¡it y))ghvich: n\\ythpcd)-oifc)t, acaddaethpnt i lawr gydn invynt;' ond m{' n dcdwydd fodd, trv.y ofat rhyfedddt Rhani!!)!- iaot!)(!y!)p!))i]ad(hYyd,acnithor\\ydasg\Yini)ino !)onynt! Cymmcrwyd hwy i fynu wedi CIl dwyfo a'Ü bnwo yu dust, a d. t'otiwyd d.m o honynt i'r cjat'dy. DyddMc!'r!iC)-adyddIauwyt!!Hosi'rd!\YCdhifJ y" Hcrmon, Nvi-tit Frech- cit'iog: am drt o'r g!oc:i y dydd cyntafdechrcuodd vr a(id<.)i;a<ttr\vyddar!ic)i; gucdd[(),achanntna\Yi,gan<- I- i-). L.Powc!),Ct\vy- a ph;-cgcthoddoddi\vrt!ti ? €)! ui. 9.. a'r Parch. T.Bo\\en, Castpitnfd(!,oddt- wrthioanxvi.S. Dyddla)),;)mddcg,dec'u'ccodd yi- Parch.W.\Vatkh)s,St.Donat:'s:prpgct)joddy Parch, M. Jones, JYicrthyr-Tydtil, oddi'rth Mieavii.r;: a P.trch. C. HIIg-hes, Groeswcn, ódrliwrth 1 Ti)e'v.2: a chatdy'iodd y Parch. D. Davics, Abertawe, oddhvrth Sat.ixxiii.2.'). Cafwyd I'hwyddineh nt'it!d'o! i :afar)), a h)as ar wrando.yn yCyfartbd yrhyn a fu yoaohc.s t lawer dysdo wrth ymadae), mai da. oedd idtiynt fed yno.'

At Argmpkiadydrl Sercn Gomer.

[No title]

Family Notices

LLO:\ n-?\ E \V y',j [) i…

M\RCHNADOED!) CARTREFOL.

[No title]