Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

[No title]

[No title]

NewifddioR Llundain^ fyc.…

News
Cite
Share

;:h;: [c-ddío" Llulldflin, 8¡r. 'J jP<?A<? o M-K?.7,M L/?????.?c. ya brk'dchd?'y, yr hwn sydd wcdi gcsod? F*'arthnod ,?as gelUr ei synunud ar euw Ji ¡ iraugcod. Yr ydym yn ci'cd?? wfdi profiaJ chwprw a ¡ g&wsom o ysbryd y masnachwyr mewn cnawd dyne!, yr ymdrechant etto i c:uull Hywodraeih I Ffraiugcyn ei? herby?; ac O felly bydd, i'rj gelynioil hyn i ddynoliaeth y byddwn ddyledus am yr yiaosodiad newydd, canys pell oddi wrth- f Vm yw raedd wl fed yr Ewropiaicl hynny ar na I wydtJaiJt am fesurau'r trefedigion, fine am y ddi- f oddeiiaaau erchyll a aethom tanyut, yn chwen- nycli dwyn y fath ysgelerder ymlaen. Pa fudd I agaioud y F lrangcod wrth ddwyn dychryniadau thyfol ganol gwlad ag oedd yn ymffrostio o herwydd ei bod yn perthyn iddynt hwy ? Ac wrth/ wneuthur eu hunain yn oiferynau i'r tref- edigion, a ddaethant i gael beddau yn ein haida! dinystnol. Er hyn 0!! (a adroddwvd uchcd) dechrP?odd y rhan 'fwyaf o'r bübl y¿nr[ogi dros eu b vwyd n'u rhydd-did brawychwvd v Ffrangcod, a ga 1- wodd y Cadfridog FtVengig Le Clerc gvngborfa ansrferol o'r trefedigion ynghyd, y rhai yn lie tiacsu yngwyneb eu pervgl, a gvttunasaut yn unfVyu i ddywedyd, Dim caethiwed, fydd dim trefedigaethau." Yn ofcr y ùyrchafaom cill 11a is yn erbyn dinystr ciu gwlad, a ehaythiwo dynion rhyddion; ac am fed pob cynnygion lieddycho! yn anhyccianol, a'i bod yn angeu- rheidio! i ddewis rhwng c*cthiwed a marwolaeth anrliydeddus, hysöysasùllI sefyllfa pethau i'n cyd-ddinafvddion, y rhai oil a ymarfogasant, gan ymroddi marw neu ymlid ymaith orihrym- wyr eill gwlad; byrhawyd dyddiau Le Clerc gall fraw, yr hwn a'i hrysioddgydàgwarth i'w fedd. Dyma'r gwr gwr a gymmerodd y Cadfridog Ihy- fiaidd, y Maurepas ffyddlon^. i'r mor, ac wcdi ci glyniu wrth yr hwylbven, a gc-sod hen het Gul- fridog ar ei ben, ac wcdi i'r cigyddien gael digon o ddifyrwch c-rchyl}, bwriasant cf n'i wraig a'i blant i'r mor Canlynwyd Ls Clerc gan Ibch- ambeau, y dihiryu augen'ilakld, yr hwn a ddau- fonwyd gan Bonaparte, ac a ragorai mown creu- londeb ar neb a gof-lyfrwyd mewn hanesyddisetli —cyfodwyd progbreni .ymhob Ifc, a dcfir\ ddid peiriannau boddi a llosgi, a phob math o gosped- igaetiiau ar ei orchymmyn. Ere a d<lyfeV-iodd fath o beiriant yn yr b Wtl yr oedd gwyr a gwr- agedd VIl cael eu crrdo ar eu gHvdd ac a fogw-yd gan agerdd mygfao> ( vapour of sulphur). Aeth i'r draul o gael minfai o hel-gwn gwaedlyd o Cuba i'r \11\ a rheddwyd dynion i larvvolaeth gan givu Ond beth a Wtct!óín i h;¡cddu I ..i v w liiw ein crwyn yn gofyri aiii y fu. t h dcin- Llefh drcs fy th Mewn <21 mis, lladdwyd ythwaneg nag 10,000 c'n gH'ladvyyr tr»ry'r boll arteitbiau uch-od ond wedi eu hoil ymdrcchiad au th riiig, nvni a Iwyddasom iNv r r ti o'n tii iogaeth; ac i'r diben i'u diogelu rhag Y fath erchylldcd ond liyny. yi; ydytn wedi tyngu ger bron cyimyrchiolwyr y bob I i farw vri rhytid ac yn anymddjbynol, a phei'io ymOctwng i un awdurded estronaidd. Yr ydyrn oddi ar pan enuilhisom ein rliydd-did •^vedi CfHlw golwg yu barhaas ar gynllun milw:- o huuan aoiddiifyniad yr oeddem yn djs- gwyl yr vmoscdai Bonaparte, gelyn y byd, amom. ond ni chaniattaodd Duw'r iiuoedtl iddo »v.ih'.vni ei fu riad dychrynllyd. Yrydym yn gobcithio y bydd ci gwrmp ef yrr • ^nyddu ch i'r In-d, ac y bydd Galluocdd f,"ivrol- inil)wj an- y'¡¡¡ddih;u¡adh puLl ar nad ydynt yn ceisio dim end I'onyddwcli a masnaeb. Ofcr fydd cynnyg tõil) darost-.yiig draclsefn dan iywodraeth dramor, yr ydym wcdi ern dysgu tnry brofiad, ac w('di cael r\nuorthwy gwirionedd7 lhesvrm, a grym inilwraidd o'n tu. Nis gallwn fytii a!ig!iofio'i, tor-pfdigaethan a yn-asant e'u» tadau, ein gwrag- edd plant YII anamserol i'w beddau. Yr ydym yn gahv ar Frenbinoedd y byd— rr ydym "n galw ar yr enwog aTr ffyddlon genc-dl Frytanaidd, yr hon oodd y ryutaf, yn ei Seneddr ardderchog, i gyhoeùdi diddymiad y fasnach ysgder mcwn dynion dt?on, a ciian Vneuthur defnydd eanmoladwy o'i buddugol- | iaethaii, a bysbysodd i wledydd ereill ei Uawn- fwiiadau wrth gynnadleddu a hwy—yrydym yn galw ai- IwdII garwyi* dynion, ac ar yr he.il fyd, a £ ofynwn, pa ddynion7 wedi 25 tnlyuedd o ym- j tbei h, ac wedi ennill eu rhydd-did, a osodai ell harl'au i laur i'r diben i fed ya wawd, ac yo. iibcitliau tracheFn i'w gortbiymwyr cvetiion! Aiydd i'r dyn oiaf yn May ti roddi alian ci C,eTi nid olr.f, yn hytraeli nag ymwrthod a^ anvmddi- bvniaetii. Ni fydd i ni fyth ymfoddloii! drnys- adeilad a gyssylltwyd a'n g\rac-d, nes byddom v/edieiu eladdu o dan ei hadfeiliadau. > Cyftner1dl,vyc:h."n Lhenio:"Hys, Sans Louci, Sred j o Fedi, 1B14, yr lleg mlynedd o'n hanym- ddibyuLaeth; a'r 4ydd o'n teyrnafiiad. (Arwyddvvyd) Hekut, Y mar'r brys-TlFgeSW}r o Glwnt i Lundain nr t flordd In barliaas.: y Trysorfeydd ddoe, o aches y son am dj rnher aniieddychol yt Americiaid. (rwnawrl lfuniaiT Dag Wellington a'r e 5 1ywvdd Blncher" y rhai ydynt ym Mrenin-llys ) Thnilleries, gan Turnere ll i Cerfiedydd (;, r yladhon.ac fcf na byddent vn drams wydd i'r ii,aii,,co( ""iii eu eweled mown till o brif ys- Tl' le'f arvsgrifen licidaw iddynf, yn mynegu iddvnt ymladd VI1 wrrd dros cct gvyledydd, ond uid fel gelynion lYjaingc.