Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Derbynin^m bap'uraa Bras^el.^ a 'Frank fort ydynt yn cyn- hwr I) o hwys. gari ull o I honynt fed smgylchiadau Ewrop ar N-r amser yn gofvn f Poland gael ei hardderchogi "trwv gyssylltw wdhi; ar, nad yw deby. 'gc! y chwennychai'r Boorboniaid gadw'r wlad eu Llywodraeth, gan curbed wedi a 1-i v Paris; er ei bod a'r.hvtf frd rhai Ffraug:od uchc?ryd!g am ,yn amlwg f>d rhai Ffrangcod uchelfryuig am L acrr i 'r cyttundeb hwninv 'j ;i ^awsom bapurau Paris am cm dhvrnod yng- C,fe(i o'r mis, y bore hwn. Cyti- nwy sir traeihawd go faith yn y Monitear yng- hylch cysylliiCld bwriadol Saxony wrth Prussia, yr hwn a eliir ei ystvried fel llythyr-gosteg (manifesto) y Liywodraeth Ffrengig. Y mae ffraingc yn awr yu euog-famu yn v modd llvmaf yr yinddygiiul a amddift'ynrd ganddi yn egniol yn y blynyddau a aethant heibio; dadl- euir yn wresog tiros anyinddibyniaeth Saxony, ac adferiad y lirenin cyfreitldon. Cydnabyclciir y dylai Pru-sia fod yn gadarn i'r diben i wrth- wynebu Russia, neu FfraitVgc, os bycldai achos wrth hynny yn yr amser a ddel, ond byddai goscd Saxony dan Iywodraeth Prussia, raeddant, yn gwanychu gormodd ar Germany, ac wedi hynny byddai Prussia yn rliy wall i ymdrech a galluoedd dirfawr Russia, pe ilinosedailr olaf ami ac yngwyneb y cyfry w ymosodiad, nid un 1 11 yti(,b v 11 cieyi-iias ond boll Germany a ddylai ynruno i'w gwrthwynebu. y r hysbyiaeth o Vienna sydd yn cyrhaedd i'r 24ain o'r mis diweddaf; nid oedd agoriad ifurfiol y gym man fa wedi cymmeryd lIe y pryd hynny, er fod y gwalianol weinidogiou wedi dangos a phroti eu havvdtirdodau, oddi wrth eu Uywodraethau, igvntiadieddu., ar yr Sfed o'r mis hwnnw, j'h- foil lliaws o ymadroddion dvchymygol ac antnriol yn y papurauhyn yng- hylch gweithrediadau'r cyonadleddwyr, cUo? nid oes dim hysby«iaeth gwyddol yn eu cylch ei gyhocddi. mddengys, os geilir rhoddi coel i'r hane^ion .hyn, mai yu ragddarbodol y)i' unig y meddiannir Saxony gan Awdurdodau t Prussia yn awr, ac nad oes uu cyttandeb ter- fynol wedi cyrnmeryd lie rhweg v Gailuoedd t"> cyfunot ar y pen hwunw. Achwynir ruevvu haaesion o \TieUIIQ tlr bwvrfrydigrwydd a dir- gelwch achosion y gynnadledd, a thybir y bydd yr eisteddfod i barhau dros amser inaith: ac ha.e¡r Üto, mai Saxony a Poland yw p-rif destun- aa'r aughydfod, pe gallid 'terfyuu ar dynged y rhai hyn, raeddylix na rhwystraa ond i bycham, ac y galUd terfynu'r lioll waith mewn ychvdig amser. Y mae yr hysbygiaeth o Madrid vn cyrhaedd yr unig hanes ag a du- edda i gadarnhau yr livii a. gxhoeddasom yr wythuos ddiweddaf, ynghylch fod Fferdinand | yn vmroddi dwyn ynmlaen tlirionach llywod- j'raeth a mesurau mwy rhe.;ymol, yw ci fod wedi | galw M. Cevallos (egwyddorion hynaws yr hwn ydynt hysbys i'r eytfredi>.i) i fed yu un o'i wei- j nidogion. Nid cc-, air o sou am yr aelodau hynny o'r Cortes ng a garchayasid. Ennillwyd v cyuliun dros aMerhd meddian- nau'r Ffra»gccd hvntiy a lioisenf o'n gwlad ru let, yn ystnfell Pendefigion Paris, gan g'int yn erbyu tii. Ilhoddcdd Dug Tarentum (Macdouald) rybudd ar yr ulni atyi-, o'i fwviad i gynnyg i'r Ty gynllun cyfraith dros guniattau tal blynyddol i'r mudwyr (cmi^raiifs) JJynny ag y gwerthwyd eu meddiaunau, ac felly a Y mae eyftiewrdiad parthot wedi cymmeryd lleymhlitl) gweinidogion y L-lywod s'aeth Ffrengig. j Trefmvyd y Llywydd Soult i fod yn v/eiiddog pcrtill, iir)l i i-finfel, a Dug Albufera (Sachet) i. fod "Ill Uhag!aw Alsace. Cyttunvvyd yn unfryd yn nwy ystafeil y fieueddr ar fod t dd\!«!ion y lirenm mewn gwledydd tramor i gad eu talu gan Ffraingc. IJywedrr dan y pen liamburgh, Tach. y ^ain, y bydd i'r ddinas honno ymhen ychydig ddydd- iau, dcchreu talu 11t>g yr arian ag sydd yn aros yn ddyledus oddi ar y llwyddyn 1811. Trysoifrydd Ffrengig yn aros yn ddiysgog. ilysbysir mewn erthvgl yu un o'r papnrau !iyn ;c amserwyd (hent, jdeddwyr yr Americ wedi derbyn atteb eu Uy w- i gynnygion ]>r)dain Fawr, a bod yr L not ])il( ithau wedi eu gwrthed, ac "-it 1 redd; dwyn y rhyfet vmlacu yu y modd mwyaf egniol. — Gyrrcdd y Idywydd diweddar Jefiorson lythyr at Seneddr yr Americ i gynnyg gwerthu ei lyfr-gell iddynt yn lie yr hon a ddistrywyd yn Washingtrm. Bu'r Seneddr dllan ddiwrnod 1. ,°, t 1 I 1 yn ymdriu a'r te l erau perthyncl irr prytiiad. Cefnogv.yd y cynnyg yn rymmus gan y biaid Werin-Lywodraetho', eyfeillion Mr. Jeiieisoii^ y rhai a annogasaut ar fod 50,OCO o ddolavs i gael eu cynnyg iddo am dans. Bore ddoe am 9 o'r gloch daeth Ah. Cloud,, ceiuiad vrr y Brenin, i ileol Downing a ehennad- iaefhau oddi wrth Arg. Castlercagh, 0 Vienna. I A daeth Mr. Myers a chennadiaethau o Ghent. Cy fy ng i r rhi fedi milwyr Portngal yn amser heddweh i 40 mil o v. yr traed, a 10 mil o farch- Juocdd gan fod Jiyn yn ddigon i gadw yr amddilfynfeydd ar y cyffinrau. Yr ydys wedi derbyn llythj rau 0 Bengal, yn cynnwys hysby skieth i'r 7fed o 1 ehefin y mae ansawdd y marehnadoedd yn dra annymunel, am fod yr holl ystordai yn llawnion o nwy ddau Fwropaidd, hcb fod gal wnd am danyut, hyd ynl oed am yr hyn a dalwyd am danyut. Ymladdwyd gorrwst angheud y" Bosnbay, India, ar y lfed o Fcheiin, rhwng V Canwriad C- a'r Js-ganwriad R- v Üd,lU feI Y tvhir i o'r 47a in catrod. IJaddwyd yr Is-gauuriad R. yn y fan, a ch!wyfw.ytl y CanwriHd C. yn lJym- ) dost yn ei gorph. Nid jdym "edi dywed beth I oedd yr achos a achlysurodd hyn. Mewn cy far fod o Fwrdoishid Llnndain y dydd iiwn. cyfiiiygedd I r. VV ai l a man ainryw j D Lawnfu riadau yn erbyn adnew ydduu; y droth ar feddiant, a bod i ddeisy/iad } n e'.b;- n i>yn:-y gael ei gytlwyno i'r Seneddr. Dywe'.iedcl rliai eti yn cfarnu foti psrhad 0' drdh hOll VB anrrcnrheidicl tra a'r Americ. A dywedodd yr llerad -nan*. Curtis, ei fod ef yn gobertriio na wnelid hedd- 1 ,'t I' well a'r Americ lies bvddid yn gyn;af wedi ei fBaegellu yn diwyadl eithr wedi L.ynr.y "cyt- tunv^yd, agr»s yn unfryd, ar u 1 't I f T' a,/ ddeisyfiad sylfaenedig arryyr.t i"r Seneddr, Cyfeitliiwyd y. Testament Newydd .yn -ddiw- eddar i iaith y Chinçse" gn, rj -iieithydd Cym- deifhas yr India Bdwyr i yn Canton; a dygwyd 50 o'r Ilyfruu wedi eu hargraffa i L,: l'gr. j | Daeiti papafau Pit.-is 8fed i'r ddinas y bore hwn. Cynnwysant hysbysiaeth answyddol o Vienna i'r 2f)ain o'r mis diweddaf. Dywedir fod cyhoeddiad y Tywysog RepnJa yn ddiweddar i'r Saxoniaid, yn anghyson a, meddyiiau rhai o'r prif gynnadleddwyr ymhrif ddinas Awstria. Cymmeradwy wyd y cyhoeddiad dros gvssylltiad ) parhaus y wlad iionno wrth Prussia, gan Ymer- awdr Russia, eithr haeri'r fed Arg. Castlereagh, Gweinidogion Ffraingc, Awstria, a Bavaria, yn ei Wrthwynebu; end eu bod wedi cydsynio i Prussia gael y mcddiant o'n.rlad tklywdedïg tra parhai'r gynnadledd. Dywedirfod y Cryd-melyn (Ycllozs Fever) Ameiicaidd wedi torri allan yn Cadiz. Mynegir gan j'forddolion y rhai ydynt new- ydd ddyfod i Ffraingc o Lisbon, fod amgylchiad lied hynofl wedi digwydd yi-io yehydig eyn eu hymadawiad. Yr oedd Hong o'r Americ new- ydd hwylfo o'r llongborth hwnnw, a phardtt<Ydd Ifreigad Frytanaidd i liy.ylio yn ddiattreg ar ei holy heb aros yr amscr a bennodir gan rerdae. llongbyrth amhleidiol ar y cvfiyw achosion. 1 Safai Awdurdodau'r Portuguese yu bendant dros "i* r'C l;?t( l t?IlI f Ll(l( l i?,111, f y rheolau gwrthododd y Ffreigad ag ufuddhau y: ar hyn saethwyd atti ovr amddilfynfa, dychwel. I wyd y tan gan y Ffreigs'd, a I la dd wyd rhai gwyr o'r ddau tu erthr n't hwyliodd y Ffrcigad. Cadhy Tach, 17.—Y rhuthr-fintai yn barod i fnryHo iua Buenos Ay res a Porto Rico; rhifedi'r milwyr yw 12,000, y maent i fod dan dywysa?th y Cadfridog Morrillos. Hanover, Tach. 25.—Taouwyd son ar led yn I ùdiwcddar, fod Dogiaeth Brunswickr neu o leiaf y parth (i-orllewiuol o hono, i gael ei chyssylltu wrth Hanover, a bod y Dug i gael ei ddigolledu trwy dderbyn tiriogaethau ereill, ond yr ydys agos a bod yn sicr yn aw., fod yr an>gytfrediad 1 hwn wedi cael ei wrthod, ac y b'ydd-Pr ddsrgiaeth 1 1 'I uciatl aros megis yr oedd yn i r-. '11 7 \T' Vienna, Tach. 24.—Yr ydym yn sicr y cy- hoeddir cyllaw.niadau mwyaf pwysig y Gym- i maufa ar y 7fed o Ragfyr, eithr bydd amryw byngciau heh eu terfyuu ar yr amser ncliod, ac 1'1 J .r ( "}' d ¡ nid ydys yh d'sgwy! r (?weIfuJ ogfon yma d ac?i Vienna eyn y mis lonawr. Y mae Ciemmydd CJeweller) y Goron wedi cael gorchymmyu i wneutlmr addumiad Ui'dd y Cnu Auraidd. cyn gynted'ag y geilir, yr hyn sydd i fod o leiaf yn werth 500,000 fiorin (50,6(? punt) oud nid vdym yn gw} bod i bwv y mae'r anrheg werth- i f(nvr i gad ci rhoddr. Ni roddwyd attcD swy- ddol i flaenoriaid Taleithau bychain Germany, ,y rhai a ewyliys?ntfod yi) ?yddfcdoi pan fyddai acbosioH y wiad honno vn cael eu trin ond yn Hehyunvrhodd\\ydnrddcan!ddyntenbodyn rhy liosog, ac y.buas(\iymg-yngho!:Í å chynuifer yn hwyhau'r gynnadledd fod'yn rhaid iddvnt roddi eu hachosion i ysfyriacth &lae«oriai'd y Taleithau mawjion, ac y gallasai aavmddirird ac ymraniad fod yn ddinyst? iddvnt. Cynhwysir I edhygl yjighyoeddiad y Count Nesselrode,Gwei- nidog Russia, ymherthynas i achosion Germany, yr hwn sydd wcdi peti i army w7 synnu; efe a ddy?'cd—? Gyda go6d v gwelcdd d Fawrhydi. 1.;ml'a\dr Hussia, y gwrthwynebiad a wnawd i?r Ffurf-lywodraejh Germanaidd a gynnygwyd gan Frenin Prussia, gyda golwg i fudd?H pcbl Germany." Cynhwysir trefniadau buddiol ym- hertbynås Lys Rhufain, mcwn ysg?if LYW0d- meOwlo c,J(A'(-)Ii, ai-,iset-wvd Medi 19. Y)!ghyich yr amser hwnnw yr oedd Cynntil.'eidfa'r Dirprwywyr yn Rhufain wedi gyrru am ryw gvllidiaeth at ilal'une; ar hyn adnewyddwyd holl ddeddfau' Joseph giii ¡ Lys Vienna, ar y pwngc hwn, gan wahardd cy- hoeddi usi ordinhad nac yRgrif o eiddo'r Pab. nac hyd yn oed, un llytfiyr esgohaethol at y gwyr lien, heb n wdurdod LI ywodraeth A wstrin y mae'r gwarafuniadau hyn yn awr yn fwy caeth J. cr 0 l' '1 n'l nag o'r biaen. Ilysbysir mewn llythyrau anghyoedd o Cal- cutta, fed ein Hy meiodraeth Ddwyreiniol mewn perftaith dawelwch; a bod Llywodraeth Argl. Moira yn fcddhaoi gan y Brytaniakl ag ydynt yno, achan y brodorion. Cymmerwyd cryn Iawer o wiriodau diddoll (smuggled spirits) rios i'crcher, ynghymmydog- acth Deed, wedi gwrthwynebiad tl'vnig, YIl yr hwn y llnddvvyd un o swyduogion y Dollfa yn y fan, a ehlwyfwyd un an?ll. Galwyd allan rai o ftlwyr yr SGain i gvnnorthwyo'r SW) ddogion, ac felly llwyddwyd i cymmeryd y gwirio dan:ond, o-herwydd ty wy 11 m ch y rios, dihangodd y di- ddell-iasnachwyr (smugglers). Crybwydir yn y Hvthyrau a dder!>ynwyd o Pa i is ddoe fod son ylt ymledu yno, and gobeith- { iwn ei fod yn ddisylfaen, fod y fyddin A'rerie ddd wedi ei chyfuertiin yn fawr dan y Cadfridog Izard, ypgwarchgla wdd Buffalo, ac tddynt groesi y Niagara, ac ymosod ar y Cadfridog Drummond. Pai haodd y r ymdrech yi- hir, ac yr oedd yn dra gwaeeliyd; ond o herwydd lliavfs y gelynion, g' rfn ar y Brytaniaid ruldi tf<)rdd, a therfynodcl y frwydr yn eu ddymchwoHad. Dywedir j bid yr hanes hwu v*edi dyfod trwy gyfrwng Mr. Crawford y Cennadwr A.mericaidd yn.Paris, yr bwn, medti^id, a dderbyniasai gsunadiaethau cddiwitii ei Lywed raeth. Taenwyd son yn Paris fod rhyw ddihirod yn j. bwroidn biadlofruddio'r Brenin, ddydd Ian neu dd:. (id C *wener wytlmos i'r diweddaf, o herwydd iiyniiy dyblw-yd gosgorddion e? Fawrhydi, eithr cafwyd ailan fod y sou yn ddisail.

[No title]

NewifddioR Llundain^ fyc.…