Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

NewifddioR Llundain^ fyc.…

News
Cite
Share

NewifddioR Llundain^ fyc. rLl itit d(i,,iti? BY I) I) 1AU, jt HA Or VP. 8. DYMCFIWELWVD y Hong DEVONSHIRE, a • BERLHYNAI i Gymdcitbas fr lndia. OUWY- REINIOL, MCWN ystorm YN ANGORFA Sangor, AR YR NIL O ORPLIETIHAF. VR OOTID y RHAN FWYAF, OS LIID Y CWBL, B'I LLWYTH WEDI CI GVMN.EIYD I rnewn, yr I Itivii OT-DD GVNHWYSEDIG MEVV 11 COTTWN, ac a fwr- iedi(I i'w DROSGHVYDDO i China; y OEDDID YN disgwyl yr achubid ydlydit; o HON'O, DYWEDIV fod 29 o FYWYDAU wedi cael eu coili ar yr achos GALARUS HWN yr ocdd 10 o HONYNT, gan GYNLNVYS y JLAIVFCTLDYG, yn EWROPIFTID, AC YN PEITHVN I'R HONG Y ILEILI OEDDYNT FRODORIOLI o'r INDIA. I)\ £ WYD .Y NCWYDD PRUDDAIDD UCLTOD gan y Hong We- HNGTON, yr li&li a. ddaeth b Bombay AWST 3. YSGAFAELWYD y BETSEY, y MARY, A'R FAVOURITE, o BENGAL, ;t'r ared 0 FAI, gan HERW-LOUG Hyder Ally, o BOSTON, yr hon a. ddygai 20 rnarig iel. Yr OEDDID VN 'deal! fod ANIRYW HER\R-LONGAU EREILL yn y NTOROEDD INDIAIDD AC yr oedd son VII ymledn iatt y FLVEI- GAD CONSTITUTION ynY) (I. EITHR hid OEDDID N-i) CREDU'r liaiics DIWED'DA'F linvri. ond cr DIOGELWELL i'r LLONGNU MASNAEHOL, TREFNWYD y LEDA A'R AírrkÚlIei WIB-HWYLIO ar gyfer Dondra Head; A'R ITEVOLIATION&IRE A'R HECATE YN ANGORFA BENGAL. HYSBVSIR mewn Hythyran '6 Rufain fed y Dr. MIL NER WEDI METLIU YN LIOLLOL YN ei ACHWYNIA'DAU wrth d SAUCTEIDDRVVYDD AR LYTHYR QUA RANT OT I (YR hWIl a. ar Hf-byddion yr IWERDDON I GYD'SYNIO A1 R GYFRAITH a W NAWD YN DDIWETMAR yn SENEDDR "PRY DA IN TUAG.AT ei RLI.YDDFETNIO) » BOD Y. PHb wc\H ARWYDDO EI LAWN YMTODDIAD i yinfodd- loni VB y mcsurau A FERNIR YN ANGENRHCIDIOL gan y IDYWODIAETII Frytanmdd, YNGHYLCH DEW!SIAD ESGOWON PABAIDD. Os YW'R HVSBYSIAETH JTWN yn gywir, terfyiiir y ddacil ng SVDD WEDI bed MI hir YN CVFIVCI MEDDYLIAU'R CYILREDIFI..OYWEDIR fod y (VYNGHORFA SANCTAIDD yn DECHTEU YSTYRIED ei bod WEDI MYNED VN RLIY BELL. YR OEDD VR OFLEIRIALD ar y DECLUETI NMV FLYRNIG yn eu prc- GETHAU YN crhyn GODDEFGARWEH, fel yr oódd viii- rysone a li i (I YN cact t, ti meiiiii-in YM MYNWESAU y GRADDAU isetaf ol, DDYNION, NCS go;fu AR Y [ ELI\VIL-IYS EI HURT I OSOD TERFYNAU I'W SEL APOS- TOLAIDD MYNOGLR gah y COURIER (pipur SACSNRG) am J | DDOE, nad OEDD CYHOXIDDIAD y TywJsog REPTIIN, YNGHYLCH RHODDIAD SAXONY i PRUSSIA, YN IIYSBYS YN VIENNA CYH yr I7EG 0 TACHWEDD, er ci fod WEDI ei AMSERU t'i GVHOOT'TTI Tùch- wcdd YR Sfcd, ac ¡£Ido aÙél èÍ LWYR ddÜrddcl ar Y 19OI o TACHWEDD, 0 HCRWYDD ysgrif a gyf- LWYNVVYD gan ARGLWYDD Casth;reagh. Os yw'l' MYNCGIAD 11 CHOD YN GYWIR, gcllir DVWEDYD eHo PA un a YW SAXONY i ga?l EI CHYSS\LIM wt? ? Prussia AI PEIDIO, CR FOD AMRVW o ?yho?ddiadnu yn y PAPURAU TRAM OR YN DYWEDVD ci bod. j  Pf?on 0 Lythyr-.?o-'tp? ("3?;/n?'.?o) Dronm S?. Domingo, YR HWN a ?yhocddw?d?ijfydref?) PENNADTIR cenedl a. ORTH RVMWYD yn rhy HIR, | YR IIOU a. DDIODDEFODD yr CRLEDIGAETHAU NI WYAF ci-etiloij, A'R hon trwy ci GWROLDEB A'I DIYSGOG- I' RWYDD A HVYDDOED I EIINILL EI RHYDD-DID A'I HAN- ymddibyniacth; EITI hUlli DDIBEN, a'n HYMDRECH diiibatda. fu d'os god;'r BOB I DDEWRION a th-dd- Ion hYII, i GYDRADDOLDEB a TLIALEITHAU GWARIEID- IEDIG. YUGVVYTIEB AMGYLEHIADAU dymullol, pin y mac AMGYIIRCDION HAELIONUS ac CiIWOg yo ym- DTIASIGOS ell Lod yn cael y GOREU ar yr amscroedd ag oedd dyuolryw yn OCHAITS, dan y GRTRTHRYMDEF INWYAF ARSWYDUS pal). y niic. PENNATLURIAID Ewrop YN YMGYNGHURI pa. fodd I VYNEUTHNR ell DEILIAID YN DDEDWYDD, YR YDYM NI YN EI BARNU | t- n DDYLETLSWYDD ARNOM I DDYRCHAFU EIN HA IS. ac i GYFREITHLON.I ein LIANYMDCLIBYIUAETH get, broil BRAWDLEOCDD TEYRNASOEDD. J BYDDAI ADRODDIA.D noeth (),t AMGYLC!ADAU A i bell ciii hanymddibymaeth yn ddlA i GON i brou yn y MODD egluraf I'R HOLL FYD GYF- tawnderpin BACHES. NI BYDD I NI GYNNYG DAR- 1 LUNIO'R SEFYLLFA resynol ag ocddcm ymldi cyn amscr viii RIIYDDHAD. Y maor hyd yn GWYBOD NI GAEL eiii GORTHRYMU DROS 150 O FLYNVDDAU, GAN {. 1 1 IAU MWYAF POENUS CNETHIWED, wctlt carl em DED- FRYDU I DDIRMVG A CHOSPODIGAETH. Eln hyfryd- WELL YW MYNOTI HEIBIO -I'R ARTEITHIAW ARSWVDUS A I DDIODDEFASOM TRA PNRHAODD y CYFANDRAITH TREF- cdíol (colonial sr/stcm) a -ir AMSER | DEDWYD PAN GYHOCDDWYD RB.YDTT'-DID CYLXREDINOL i NIJ.GAN ORUCHWIHVYR Llywodraoth F fraonge, ac a GADARNHAWYD gan FIRAINGC çi hun droJ I»WER 0 LLYNYDDAU. YR O'EDDYM DEJLWRG 0 RYDD-DID, 0 BERTRYDD < EIA FIYD&9TT<JEB. HYMLYNICD WITHY FARN-WLAD: prolagom ein diolchgarwch illdi wedi I ni gael ein gosod i fyw arnom Ciil iiunain, macddasom fvg- wtliion, Jiudoliaetliitj a chynnygion tvrv'lodri^s, a buddugoiiaetluis'om ar ein gelynion aHanoI a thufewnol. Pell oeddyrn o feddwi y prjjjK hvn- ny, y bnasai gwobr am gymmaint ftyddlorvdeb, cvnnif'er t> aberthau-, a chymniaint o waed, yn ciiweniiycli yn y in odd mwyaf creulon i'n diteddiamiu o'r nieddiant, gwerthfawrusaf, sef, rhvdd-did, Dan raglywiaetli Touissaint liouvertine, cyf* ododd Ilayti o'i Bud" ac yrocdd pob peth megis yn addaw amsordedwydd i ddyfud. Pithr newid'io'ud yraddan nad pcthau ar ddvfodjad y Cadfridog Ifedonvihe ïu plilh, yr hwn a rodd- odd ddyriiod angheut)! i Gaweiwch cvtlYodin. Tnry ei gyfrwys ddichellion, efe a dii'enodd y Cadfridog ifaytaidd, Riga ltd, i wrtiiryfeh "ll crbyn ei llaenor cyfreithlon, achy" ymadacl a deifysgodd bob peth, ac nid nn t,, it H'r:ydial wacd yr adfe:'H\d fc?ei?c' He' y dyg?yd teyrnasiad cyfrelth?u n,. c s(I %?,- iol4(lob,'dN-s?,e'(Iiaotli, 1 i yddiaèthnt o? gan Touissaint. !?c a yn?eL pddoddyTrcfedigiot) (C'??.A? G?-yni'?:), y? ncilldu'ol y p 1 anwyr; tc?cfea'? .pHèh"Hd Ky'ni- maint, fc! y beh'-yd ef yn gyhceddns am fod y ti f\vy pieidiol iddynt liwy nsg i'w wladwyr eihun. );1d oedd yr achwyniad hwn yn liollol ddisyl- faeu, carin efe a aber thodd ei nai ei liun y Cadf. M'o.yse, ychydig cyn dyjodiad y Ffrrtrvgcod, o hei-W}dd nad oedd wc<li,diogcJu'r trefedigion yn 01 ei orciiyniyri ef. Y webhred hon o ciddo y Rhaglaw, t'i- ymdoiried mawr a roddasai efe ya y Llywodracth Ffreinig, oedd y prif acho.sio« f*frkngcod gael y fath ddcrbyniad a gawsunt vrt. Ilayti. Yn wir yr oedd ei ymdd'iried ef gym- maint yn y LlywodraClh fel yr oedd efe wedi golhVng y rhan ainlaf o tihryr y gad res In rhyddion. Y lath oedu fy I' fa pethan, pan oeddid yn cynnadieddu yngliyich heddweh yn Amiens. PHo yr oedd wedi ci derfynu Cill i fyddin {jadarn oresgyn ein goror, yr lion a'a bwriodd i ddyfnderoedd aRned wyddwtf'ia. Priu y crcd ) r oesoedd s. ddel, y gallasai'r fatii ymos- erchyil gynunr'tyd lie niewn oes mor ^ybodus a d_yno;aroi; ac y bu-isai liaid o farbar- iaid v I cael èu gyrs-u allan o fynwes gwlad mor olen a Ffraiage. i dditn stfio a Hw ytSso ag heivrri drefedigaeth y >Îan, o ddynion llonydd gwnreidd- íedg. Nid digon oedd ganddvnt i'n darostwng trwy orthrech,, eithr defnyddiasant feddioti ffwarthus, trwy iiau anghydfod yn ein piiHi eiu hunain—djgwyd y pvtisiaeliiiaid 0 bob liiwiau, hyd yn oed me:bion Touis;saint pi hun, trosodd o Ffraingc, twyllvvyd hwy., megis ninnau, gan y prif hudoliaeth hymiy, sef, cyhoeddiad y Prif Gynghorwr (Bonaparte) yr hwn a ddywedai, ac YI1 vhyddiou get- b:on Duw a'r erin-lyvtbdraetiu' flwn oedd ei gyhoeddiad tra'r oedd gorchymvn pendant vVedi cael ei rodtii i'r Cadfritb-.g I. Cierc i ad- newydda e;n caet'niwed. Nid digon ganddo alw dynioti yn dystion o'i anudoniaeth, eithr mynnai ddirmygu'r Dawdod a chabiedd eehrys- lawn. Iludwvd y rhan fwyaf bobl gan yr addew- idion twyilodrus hyn, ac ymostyngasant yn ddiwithwynebiad. Cyn leic,.1 oedd y Rhaglaw yndisgw yl am elynion i"Nv fol -r esgeuiti'sodd ere roddi c v farw y ddiadau. i'r Cadfridogion, ynghylch y modd i yniddwyn os ritii misoedd rhoddodd y Rhaglaw Touissnint ei awdurdod i fynu, gan gredu haeriadan pendant y Cadfridog Ie Clerc, 1 Y byddai |ierila"ith ryddidi gael ei gynnal, ac na. ddinystriai FiVain^c ei gwaith arddeichoceaf ei iiun a chiliodd-Touissaint i'r He a ddewisodd. Prin yr oedd y F frangcod wedi ostyn en Eiywodraeth dros yr holl ynv-, cyn iddynt osott oil cynllun echryslon o gaethiwo a (iiltystrio mown arfeviad. Priodolwyd bwriadau i Touis- saint, y rhai na feddyliodd efe erioed am danynt; ac o hcrwydd hynnv llwytlnvyd ef a3 heiyni, tra'r oedd yn esrnwyth yn i h/rcswylfa dan nawid y cyttundeb mwyaf difrifol, a thros- glwyddwyd ef aÏ deulu i Ffraitigc, lie, fel Y gwyr holl Ewrop, y torfvnodd ei ddyddlan da'a artei'ihiHU ac erchvlldod da ear-d y yn Franc lie Compte. Yn awr rhoddwyd a I hi 11 yr amnaid am ddala pawb ago oeddynt wedi dad'iu yn ddon- iol, yn amser ein rhyddid, dros iaw udcrau dyn, Amedd\ lwyd ar y oyntaf i'wgwerthn yn gaeth. ion i drefedigacthau erpiii, end wedi hy!ny yrnroddwyd cu trosglwyddo i Ffraingc lie yr oedd cad-.vyitau a daear-dai yn barod iddynt; ac wedi hyuny cyhoeddasant yn cglur PU bod yIJL bwrisdu adsefydlu caeth i wed, ac ymddygasant yn gyfattcbol. Galwent ar yr Y nad on nnvyaf rhi-wveddcl ac anrhydeddus, a'r rnyfelwyr clodfawr, gwaed y rhai a dywalltwyd yn achos Ffraingc a rl yddid, i fyncd yn gaetii-weisiou drachefn. Medi -,7 1 Bona- parte, yr hon oedd yn" cadandiau ad,dydhlil caethjwed. Nid neb owl y trefedigion, y rhai ydynt wedi ymgaledu rnewn pob math o ddrvg- toiu, Y" gystal a masnaciiU nif,v,,i Wit dynfon, a aliasai ddyfcisio'r cospedigaethau .'TitfviiVdyb a ddioddefasom wedi hYtly; ac iddynt hwy y ::>r* Ffraingc yn duyledus aiT) golled y f^ddin g:-er dinystriwyd ar yvastadedd a mynvddati Ii.iv idaynt hvry y ytjiosodUid gwarihus hwi;fc' <