Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

-OLYSGRIFENI

Advertising

IAT EIN COHEBWYR.

I-IAt Argraphictdydd SprcK…

News
Cite
Share

I At Argraphictdydd SprcK Gompr. SYR,—WeI.e ran o hanes cyfarfod pregethn a gynnal- wyd yn Hariech, swydd Men ion, ar y 23ain a'r 24ain o Dachwedd, 1814, gan y Trefnyddion Wesleyaidd, wrth agoryd Cappci newydd. Os bydd i chwi roddi Me iddo yn e!ch strict Seren, yr \vyfyn gwybod y boddhewch amryw o'ch daritenyddion, ynnhyd a charweh ilwydd- iant pob daioni. Do!ge!!eu. R. HUMPHREYS. Dechrenwyd y cyfarfod am ddau or g!och dvdd Mercher y 2Jain; Hct'arodd ein brawd Owen Jones, g-weinidog L!anrwst, oddtwrth Sa]. cxxvi. 3. a'n brawd Thomas Thomas, gweinidog Pwitheti, oddi rth Saini xxvii. 4. ac yna daeth y bob! ym!aen i gymmei'\d y:' pisteddicoedd, a da fuasai gcunym pe gaUasem eu bodd- ban h\vy o! gan gytmnamt en hawydd am danvnt. Am chwcch, Hefarodd etn brawd Riciiard Jones, DoIs'cHGu, oddiwrth Saim xlvi. 1. a'n brawd Owen Jones oddiwt'tu 1 Pedt- ii. 9. Boren dydd lau, amsaith o'r gtoch, cyn- natwyd cwrdd gweddi, a'r At'ghvydd a dywaUtodd ei fcndtthion yn h<aeth ar hyd y dydd. Am ddeg, eu'yd y I'. e yn Pisga; darilenwyd rhan o Air Duw, a (-ha!Y\ d penniHion perthynol i'r amgylchiad; a Metarodd eiu brawd Thomas Thomas oddiwrth Esay iiii. n. a'n brawd William Batten, gweinidog Machyn))eth, oddi- wrth Heb. iy, 14,15. Amddau, i!efaro<}d ein brawd Owen Jones oddiwrth S.-Ilut xix. jg. a'n brawd Wiiiiam Batten oddiwrth Ga!. iv. 4, 5. Ac am chwech, ein brawd Thomas Thomas a wasgodd yr hoU gyngho! ion at ein calonan mewn modd tra bttddioi oddiwrth Heb. H. 1. a chynnalwyd car:ad-wlcdd ar 01 hynny, yn yr hon yr ocdd bcndithion yn eael eu tywaUt, t'et nad oedd digon o ic i'w dcrbyn. Nid ydym etto yn Hwyr adnabyddus pa faint dros ngain punt a gyfrannodd y gwrandawyr a'r cymmydog- ion tuag at ddwyn ymtaen gostan yr adeHad. Hwyudo mac 'r efengyt ta\vr, lHawdd adnabod; LIawer sy'n ei dcrbyn 'nawr, Fu 'n ei gwrthod. Ar y 22ain a'r 23am o Tachwedd agorwyd ty cyfarfod newydd pcrthyno! i'r Bedyddwyr neiiiduot ym nrnhvyf. Liandybie,swyddGaerfyrdd.in, yr hwna ei\n'Suron. Prydnawn dydd Mawrtb.. dechreuwyd yr addotiad Hin bump o'r gtoch; darHenodd y brawd John DuYi.:s, a Gaert'yrddtn; yaapregethodd y brawd Davtd o'r un lie, oddiar Satm xxxiv. 10. "Dewi.swn gadw drws yn nhy fy Nuw, o daen trigo ym mhebyl! ann.n! iolion," a'r brawd WIMiamEvans, 0 Gvmfe¡in, oddtar Coi. i. 23. Yr hwn yr ydym ni yn ei brpgethu, gan ry- buddio pob dyn,"&c. a dibenodd trwy weddL a mnwi. Boreu dydd Mercher, dechrenwyd am ddeg o'r gtoch darUencdd y brawd J- Watki.ns, o GaRri'yrddtn, run o'r GairDwyfot, acaweddiodd; y brawd T. WHiiams, o Salem, Meiddm, oddh.rth Esay Ivi. 7. "Dygafhwythan Lefyd i a Hawenychaf iiwynt yu nhy fy ngweud.; y brawd Joi!:) Hcrrmg, o Abetted, oci twi-til a wyt ti yn diystyrngoh:d ei ddaioni et," ofç, a'r brawd Dav;d Saunders, o Aberduar, odd.wri.h Uo'sea xi. 8. ? 1'a tbdd y'th roddaf ymaith, Ephraim; y'th roddaf i Israc)," a dibenwyd trwy weddi a mawt. Ctt"z-v(t lie i gredu fod y gw'asaa&eth ya dderbyniol gan Dduw ? ¡ J\1.ewn yn Lh'ndr<In yn ddt'-reJdar, ocdd t!.yw ran o't- chwareu i n.tpl ei \mput!n)r !!an nn yn sefylÍ <11' y naill .drçH:d, yr o,(d(l ynbroJio yn fawt-nad t oedd neb a nHai sety!! cyhyd ag ef yn,y du!l hynny: ond ehe Cymro o Lant\1Înm\aJlt o0'i\ù yno 'em dvtb.t.o ddamwain, 'Edh y ffol yn bostio? pe buasai hi:ngriliog n'wydd fy nhad yma, ie t'uas:u yn sct'y!t nr y na:U (hoed y tn chymtT'aint!' Uangc gwladaidd q. iirwa;ltli a aeth i Abertawe, ac i'r diben i beidio bod yn t)\)rd ei ?Y!i<i; fe apt!: t uri o' tafm'nda! pehaf yn y ut'efi giniawa, ne yr oedd pob math o ddysgtcidiau v.-Kdi pu h.utv.-yo, a'n g-osod ar y bwt;!(:; yntan, yn mewrL ttawcr o focsgarwch, n hotFodd ddysglait! o fai'fh.\ga!l, er na \Tyddai pa beth ydocdd, na phwv !)t oedd at f'A'yt'a, OHd yn ei '.vangc, fc gy()iod { yn galono mc\vn (-[tfoet'uid o'i- r))sn ysgaMo: y thai, en IIy.np.cu, a- nInilt yn mton n'i dngn. Ond y s;v.t- o{-dd j' ys a adnabn ei !cwyg with ci -vftcd yna sydd i fod dfUweddiif. Yr \\yf yn etc:! nedn, ebe ynta))., dan t mi, nidoes iawrrhyngwyfiathagn.

Family Notices

LLOG-EWYDDION.

l\rARCHADnE1JD CAHTREFOL.

I Y KI'WED O GYMDEITHAS DDRWG.…