Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

-OLYSGRIFENI

Advertising

IAT EIN COHEBWYR.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I AT EIN COHEBWYR. I frq-, Ymd(kngys Cyngtmnedd E- yn fuan. tr-j-- i\ietliisoii-i a chydsymo a dymunmd Mwynwr yn y I Rhifyn hv,'n, fc'i boddlonir yn y nt-Mf: ?'' foci prtsy Mwyn yn fnddiot i neb o'n DarHeuwyr, bu- usem wedi eu boddhau oddi ar y dechrcH. {;1r RhoddtrUc i ysgrifen D. J. yn ebrtvydd. LtT Yr ydym yn ofut y byddm cyhocddt ttytt'y E. Evans ac R, VaHghan; yn acbos f godi dad! grcfyddo!. IC,ORUCTIWYLI-VYlt. C:)s!.eUNedd P<lvid Thomas, Siopwr C:terphiHy Piuch. ,J. Edmonds PcnyhontarOgRr D.B.Jones Waller Morgan Pcnti'at'u Thos.Ueweiyu, Postmaster Cacrdvdd Post-()t5ce Mcrthyr-.Tydtil < \V. M. D.-tvis, PÖstmrtstei" -Aberdarf ,101111 Bynoil;'postma$tçr Cnc)'fyt'dd)u"-J.Evans,Argr:dtydd, &c. L1Ú¡w"lly C.tstd!t)ewydd yn E)nlyn Tnnot.hy Thomas Llandi]o Yrcderlck Evans, LIanymddyfn -D.R.H.ees,SidpIssa Dangadoc ThomasThomas Abcrhonddu,- -(T.North John Price, Postmaster Hwtttbrdd -James Thomas Trct'dt'aeth David T(lOmas Ahprgwduh -Jik-uryHvaMS Arbcrth P.u'ch. Winiam Thomns Pii.rch.JohnJames Ahc.-K-iH (.UcbLfwis L)a!tbedr pont Stephen Jones, Post-master Gtanywcrn-YstrfHt David Kichnrds Rhaia<[r Edward Jem's, Postmaster Amtwch B(.idedern Postmaster C'aorg'ybi Henjami!) Jone:: Lhmct-chymedd Evan Thomas, Postmaster Hrynsie;)gcyn AV. ltobci-ts Richard JouM Banor l'arch. Arthur Jones PwHhc!y <- Parch. BetTJanmi Joiles Caernarfon Rice Jones Ttemadoc WiHiAmWH!iams Dnnhyc'1 \VreA:ha.tn J. tliin ter,, r Wiiiiam Davics Ruthin Joan PhttHps, Llyfrwcrthwr I.JattgoIIen John Edwards Ba)a ? <- R. Sanderson, ArgrafTydd N C\town Parch. John Jones MachynHcth Richard Jones Llanfytiin I- Edward Price Danidtoes Abel Jones CasnewyddarWysc EvanL'*wis,Myrr\verthwr,a. .John Tibbins, Ar¡.\ratl)'dll Pontypoól Fai-eii. Ebenexpr Jones & Co. Warwick- Square; J. Wi.ite. riect- Ftrpct; aM.JoHes,No.5, N C\g,e.S trcet. ???@??? Ddoc daeth Benjamin Hn! Yswain, A. S. i'r drcf hon; crocsawytt eiddyfodiadasainclychan dros gryn amser, acitenoy mae Uawer o'r trigolion yh iiiyiied i swppera ynghyd ar ei draa! cf. Dengys y Uyr hanes can!yno! mewn rhan, haelionns. rwydd anian y diweddat hybarch T. Wyndham, Ys.v. o GastcH Dunraven:—Yr oedd ci dad, Mr. Edwin, w'edi gadael ychydig dat biynyddol y'!t ei ewy!!ys i nn o'i hen weisio. ryw bryd wedi hyn, ystyriodd Mr. Wyndham fod angenrheidian bywyd yn ddrnttach, ac ychwanegodd at y ta], gymmaint a'r drydedd ran o ..Ieiaf. Y gwanwyn diweddaf tra'r oedd efe yn y Hath yn dra -atiach, gyrwyd atto gan ei orncitwiiiwr fod ci hen dál-gatfaclydd (peitsioiier) wedi marw, ac 0 o ga:t- !yniad fod y rhan hynny o'r arian a detid !ddo ef i gad ci barbed o hyn ailan; eithr ysgrii'enodd Mr. Wyudhan) a'ilaw ei hnn,er ei fod yn dm chiafar yramser, ar fod i'r ta! gae! ei barhau i weddw yr hen wr, tra fyddai hi byw. Dychwclodd Arglwyd Esgob Bangor i'w Lys dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf, wedi bod o hono dros rai wythnosau ynDnuIin. Anrhcgwyd y carcharonon ynsharchar Caerdydd a deg pnut, gan Benjamin HaH, Yswain, A. S. Hr y dydd yr etho!\vyd ef i fod yn Aetod o'r Sencddr, d) os swydd Forganwg. Ar y 24nin o'r mis di\veddaf, gahvyd J. Lewis, Ysw. mab hcnaf David Lewis, Ysw. o Hodhin, Dyfed, a Glan y Rhyd, swydd Caerfyrddin, i'r Ddadfcnt'a (Bar, it'hei-e c(iits,,s (ti,e pleadel) gäll Gymdeithas anrtjtydcddus Liticotn's Inn. Yr ydym yn dysgn fod yr eisteddfod a drefnwyd i \'styried cynuyg y Hywodracth am gaucdigaeth Coed- wig (Forest) Fawr Aberiionddu, yn parhau wrth en Haffn'. YmhHth cynIJllnian (plans) creiU a osodwyd gan yr Eisteddfod ger bron y Hywodraeth, y mae iiwnnw ynghyteh y Hbrdd gynlJulJiedig Q Abertawe i Aberhon- ddu, yn agos yn rbcdiad cnmias Abcrtawe, yr hon a a trwybartbhei.tetho'rGoedwig. Bydd i'r tFordd hon felyrydysynthag-gyfrifileihau ynghylch 12 mi!i()ir o bei!dcr rhwng y t'en uchod, tref Bini)i:]g!)au), a Uecedd cryuhelaeth ereiUne y mne amryw taw weith- iau, yn y cyfciryd hynny, hebtaw'r amser a arbedir wrth dcithio rfbrdd a wneir yn wastad.wcdd briodo!. Y mae buddioldeb y Gw!).h-ddrych mor andwg fe! y mae Hywodraeth ei Fawihydi yn ewyHysio i'r bwriad gaei ei ddwyn yndaen, o:id yn gyntaf ewyHysiant gae! cyununarhag-gyfi'tf; ac y iiiae'i- Eisteddfod wedi an- nog ar fod i dansgrifiad gael ei ddechrcu yn diocd i datn'r diaul, yrhyn yrydym yn dealt a osodir ar dt'oed yn ebrwydd, dan nawdd rhyw funcddigion o'r mwyaf eyfritbt y rhai a ewyitysiant ddwyn yndaen fudd y wtad. Yr ydym yn c)ywed fod Rlr. Edward Martin o'r Dreforris wedi caet fi enwi fe! gwr addas i wnen- thur yrarotygiad a'r mynegiad (rq)M?'f). DyddSuldiweddafpregethwyd pregethc!nseno! yn eg!wys piwyf Handingat, gerHaw Hanyrnddyfri, yn swydd Gacrfyrddin, gan y ParchedigWiifiam Jones, o Ysgoifa (CoMcg-p) lesn, Rhydyciten, er budd i weddwon a pbtant y saiti) pysgottwr a foddasant wrtb geisio dala ysgadan yn ddiweddar, gerHaw Aberayron, swydd Aberteint Y cyfeiriad pwysig a wnaeth efe at deim- !adan dyno!iaeth y daduniad a roddodd o gyfyngdery gweddwon tiodion, a'u tri ar hugain o blant ymddifaid, y riiai a amddifadwyd ar unwaittt o'u cynnaiiaeth; a'r cydymdeimtad bywiogaamlygodd efeo'n tn,a gyfhodd dostnri pawb ag ocddynt yn y He. Wcdi y bregeth casg!wyd mwy na phedair punt ar bymtbeg wrth ddrysau yr eglw'ys. Etho!wyd M)-. T. ProsseF yn unfryd, yr wythnos ddiweddaf.ifodyn Haw-feddyg ym Mcddygfa (Dis- pensary) A berta w e, Cynnygodd Meistr y Uong, (yr hon a grybwyllasom yn ein rhityn diwcddafoedd mewn cyfyngdcr yn ang- orfa Abertawe, ac wrth ddychwe)yd o'r hon y coHodd pumpoddynion cu bywydau) 20 punt i'r Hywiedydd (pilot) an! arcs ynddi a'i thywys i dir, yr hyn a wnaeth efe mewn diogehvch, trwy tawero anhawsdrn,eithr pan gcisiod(t cfe y wobr addawedig, gw'rthododd y cadpen yn bcndant a'i roddi dros amser, ond wedi i amryw o bobl y wiaJ, y rhai oeddynt wedi ymgynnuit i Jan y m6r mewn disgwyUad o weled y Hong yn myned yn ddrylHan bob munud, ei fcio yn erwin, efe a roddodd iddo bar o esgidian yn He yr ciddo ei hnn, y rhai a goitasai yn y bad, ac wedi hynny ychwanegodd at y rhodd lwclim!lls ysgrif ariandy punt,' yr hon ni chym. merai neb, o herwydd tybied ei bod yn ddrwg. Pa fo<!d bynnag y mae rHai gwyr cyfrifoi yn y dref hoH wedi cymmery'd aches y !!ywiedydd mewn :iaw, y rhai a ymdrechant gaetc.ynawnder iddo.—Y iiong ¡ton MKd Till li-tide)-, Cadpen Child, o Saundersfoot i Bridgewa- ter, yw'r !!cstr uchod. Daeth !!estr i Aberdawgleddyf at- y g9ain o'r mis di- weddaf.yrhona godasati fynn ddmnan o hwylbre)' &c. ar gyter St. Anne's fIend, i tong fet y tybir a 70, neu SOtnnneu, yr hon fet y cesgtir a gyfrgoliwyd. A I chymmerwyd ysgrif-gist (desk) i iynu gaa bysgotwr o Marlocs, yn yt hou yr oedd 1'Iythyr at yr Isgamniad G raii,aiii, Gcsport, yrhon a amserwyd LInndain, Medi, 1814. Yntddengys fod y Uongig Charles, Cadpen Richard Jones, o'r Bangbr, wç,ùi ei chyfrgolU, mewn ystorm ddychryn!tyd, wrth grosi i'r Iv-'erddon, ynghytch chwech wythnos a aethant heibio, o herwydd cafwyd y bad wrU: Gaergyhi, tebyg yw ei bod wedi soddi mcwn dyfn-for, a galarus adrodd, fod y gwyroli wedi boddi. Gyrwyd y Hong o Prussia, yr hon oedd yn rhwym o Bourdeanx i Lerpwl yn e'byn ynys Priesthoim; rhed- odd pump o't'gwyr i frig y prif-hwyibren am ddioglwch, yr hwn a. dorrodd oddiwrth y Dong vn cbtwydd, end mewn dedwydd fodd efe a gwympodd at' y graig, a!- t'e!!y gosododd y ptnnp dyn ar dh' :newn (iiogelweh; eithr boddodd y cadpcn, ei flb, a dyu ura)]. Pan ddaeth y gwyr a aclwhwyd t Beaum:ms, parodd Atg!. Buckiey, yn ol ei haclion; ;t ddyngarv. (-h :u fcro!, idd. ynt gael y cyssiu'on atigenrheidio!, a rhoddodd ddiHad an a) !an tddynt i'w galitiogi [ fyned i'\v gwlad en httiiaiii, canys Prussiaid oeddyilt di!. Dydd Ma\Ytth dhveddaf tvvvysnvyd y Hong Matty, I Cadpen .M'Carty, o Kin.sak, t mcwn i'r jJougborth !Jwn, gan foan-!ong ei Fawrhydi, y Speedii-ell; yr oedd wedi bod me\vn cyfyngdet- ttiawr mewn ystorm, golchwyd ei ho!! wyi' dros y bwi dd, ond un bachgenyn, yr hv.n a fn sa!th o ddyddiau wrtho ei lion, cyn cael cynuorth\\ y'r i'uanlong uchod. Yr oedd yr hwytbt'en wedt ei golfi. Yr ydys ;'Vedi cyflwynodcisyilat! i'r Scneddr dros ganadigaeth tn- di-bo'cheii ymtihvyfau L)andcg!c, Cetains, Hanbadarn fawr, Hauddewi-ystmd-deni, n LIaHbistc! yn swydd Faesvfed. lJleiwyJ' Y mac'r !tolt fciwyr trwy'r Dcyrua.s Gyf- unot\t'cdi caet e)t goHwHg yti rhyddion, ond y rhaican- )ynoI:—Pryda:n Filwr, Bedford, Berks, Buckingham; Cambridge, Cacrfyrddn], Cheshire, Cumberland.Derby, Dorset, EssciS. (Ea:and West), Lancashire (1st, 2d, and Sd), South Lincoh), East Middlesex, Myn'.vy aDrechci- tnog, Oxford, Safop, Somerset (tst and 2d), EastSurIb'k, Wiitshirf;, 2d West York, North Y&rk.Ayr.Edi'iburgh; Forfar a J.'ticardinp, a Renfriw.—Iwcrddon, Armagh, North Co) kj Dunega!, Loudondei ry, North Mayo, Ros- com)noH, Tipperary, Tyrone, a We?.fcrd. Y mae amryw o bhint yn y Mwythig \vedi marw yn ddiweddaro'r frcch wen; yr oedd cu rhieni wcdi peidio gosod y frech ncwyd() arHynt, o herwydd tod son vn ytnieda trwy'r drct' fod y frech gelfyd'dgur, megis pe chawsent yr un; chwiiiwyd i'r achos o'f son hwn gan i-. Pi-it(-hai,d, Hawfeddygcyfrifolyn y drcf, yrhwn iydd wed: proH mewn iiiddd diymwad ci fod yn houoi anghywir a disylfacn. Y mae yn tyfu. yn awt- ar dyddyn Park Fnynor, swydd Drefa:dwyn, yr hwn a berthyn i John Winder, Yswain, feipen yr hon a gymmer iinyn o tathen a modfedd o iiyd i'w hamgy!chn, ac a bwysa 20 pwys. Dy!ai perchcnogion coedydd dorri yr eiddiw ("K-y; ag sydd yn troi oddi amgy)ch i'w coed ynghyich yr aniser i:yn o'r fiwyddyn, a thynnu'r mwsswn (¡¡¡oss) oddi wrth gangan prpnan afa!au, a c)]oed nTrwytIian ereiH. Tra y mae Mrs. Southeette yn diddaun ei disgyMion yn L!')cgra gohiriadau mynycho! o'i thymp addawcdig, y mac Gwyddetes, heb alw cynnorthwy gwyr:h;an o'i p!aid, na chadw dim ystwr yn yr achos, wcdi pron i'r byd nad oes tm terfyn sefydtedig i MrwyttdoMdeb hen oedran. Esgoredd Mrs. Mason, yr hon sydd 3. ndwydd oed, yr wythnos cyn y diweddaf ar filh! Gwnus' i Atbaniad (Scotchiiian) yw hi, yr hwn sydd yn anncddn gerUaw Drnmcondra. Y mac deng mlyncdd cddi ar pan gafodd h: blentyn o'r binpn, a'ramgytchiad hyn()- taf yw i nattur naccan'r cynnorthwy arferol i'r fam roddii'wphientyn ar yr achos hwn; ond yr oedd ei mcrch wc-(h psgor ar blentyn ynghytch nns cyn hynny, yr hwn a fn farw, ac y mae hi yn awr yn rhoddi st'gn i'w brawd bychan! Yr oedd Mrs. Mason wedi bod yu fyddar yn hir cyn hyn, ond at- enedigaeti) y plentyn hwn adierwydci chiybod iddi.N. Wales Ga-.ette.

I-IAt Argraphictdydd SprcK…

Family Notices

LLOG-EWYDDION.

l\rARCHADnE1JD CAHTREFOL.

I Y KI'WED O GYMDEITHAS DDRWG.…