Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

-OLYSGRIFENI

Advertising

Advertising
Cite
Share

j BIBLE AUXILIARY SOCIETY OF BRIDGEND, ?/zJ ?.'e C?;?re (?/" <???or??H?/?'r< THE ccbi:\HT1"Bí' of Uus SOCIETY h?vc .M? apponted a.SPECtAL MEETING to,.b'! hdd at the WYNUH.\?-A!t".ts, in BRtDGE?u, on MofuAY next, the 12th Instant, at one o'clock precisely, for the purpose of ELECTING a SUCCESSOR to their iatc higii)y es- teemed and much lamented President. It is hoped that a! many Subscriber! as can conveniently attend, wil! favor the Meeting with their presence, Bridgend, Dec. 5, l8H. TO THS FREEHOLDERS OF .tÚ:t CO!77VTF OF G LAZlJOR GAN. GENT\ErEN ]lVIPRESS fD with the deepest sense of gl'a -SL titudeforthe high honour you have this day conferred upon me by electing me your Representative in Parliament, I beg leave to return you my smcerest thanks, and to assd''e you, that my best exertions shaH ever be devoted to the interests and welfare of the County of Glamorgan. 1 have the honor to be, With great respect, Your faithful and obliged servnnt, Landau, Nov. 28,181L BENJ. HALL. At Ri dtl-Dtleiliaid Szvydd ]}o"galllg. FoNEDoretoN, GAN gad fy nghyu'roi gan yr ystyriaethau mwyaf bywiog o ddioichgarwch am yr anri)ydedd arhennig fl'r hon y''m cynnysgacddasoch y dydd hwn, trwy fy et!)o! i fod yh Gynddrychiolwr i chwi yn y Seneddr, yr wyfyn crefu cm- nad i ddyclmelyd i chwi fy nióJlehgarwch mwyaf didwyU, nc i sicrh!:u i c:nvi, y bydd eithaf fy ymdrechiadau i gad eu cya-ivyno fyth er budd a ties i Swydd Forgamvg. Mcddwyfyr anrhydedd i fod, Gyda'r parch mw'yaf, Eich u'vddlon a'ch rhwymedig w.isanaet.hwr, LIandaf, Tach. '¡.'8, ISH. BEN.I. HALL. SWYDD GAERFYRDD1N. At Dngohon Arghvyddiaetli CydNi-ely, YN CYNNIVYS Y yr: CAM:nMK!Cf/, .SP/' e«Mo Cydtv(.Iy, Cai-??tyzc-llon, a 1.3ce???i(,ii, M plzlw!JJall anll:I)<i!W! C!Jdwel.lJ, PemlJr(!J, St. Ishmad, Llall- df;tèylo?" Llangll7lnOr, Llallgendc!Jrn, Llallelli, Llanon, LlaT/cdi, Lla,,i,-eiziieck, Bettzt!s, ¡-hall 0 La;MiLo:fawr, Llall- ai-ihizc.!I, Llalldilo Iscmlltm, Llanddarog, Ltaiidctic, a -y l\Iae amryw aclJ\vyniadau o bryd i bryd, y -E. <vyddyn ddiwcddaf a'r un !)resenno), wedi cue! eu ?Yvneui.hur v.rthyf, fe! Goruchwiiiwry Llys Ft'eyrol (Btirott Court), a gYllhalir dros y d)'wcdedig; Ars;!wyddiaeth, fbd C,cisi)); iaidt(,itliiol, y rhai a osodir ar wa.ifh yn gyn'redin gan y gvfraith yn y cyfryw Lysoedd, i osod y cynghawsau a yrrir oddi yuo mewn g-rym, wedi bod yn cuog ogrcnlondeh, g;or- mcs, achrihddeitiad weithiall, tnag aty ttodion Hafurus, trwy yr hyt! y mae tiawerodeutuoedd wedi caet ett gynu I l' cyfyngckr mwyaf; ac vr ydwyf wodi syhvi fy ))un tra fyddwn yn y cyfi-yw I.ysoedd. 'fod i ii v f- iawndcr mawr wedi caet ei wneutinn- a dyniou mown achos- ion a brofwyd o fy udaen, oddhvt-th yr angenrheidnvydd anoctietatiwyaosodwyd arnaf, o herwydd brysyrachiysur, i ddewis Rheith\vyr o b!ith y <)y)iion a fyddent hrescnno!, y rhai yn gyfrredin a drocJJt aHan i fod y)) nawdd-ddynion (clicnts) i un n''u'rHaU o'r Dirpr\v\wyr aosodid nr waitt ar yr achos, a'r rhai o herwyftd ofui :!tifoddh)ni <'u Dirprwywyr, a ddygasant yn fynych' rcithfaru wrthw}IIt'iJOI i'r tystio)- aethau. X" mae'r Llysocdd hefyl! ,vedi cat' eUJ.ùael t;an :Muryw Dd'J'pn\}wyl' cyfrifo}, () herwydti t'i ell L-all yn cad eu a;oddcf i ddadlcu ac ymarfcr a'r gyfr.iith ynddynt, trwy'r iiyn y mac'r LIysoedd wedidyfodiamtiarchmawr. Pan adystyriwyffod y Hysocdd i)yn wedi cad cusefvdiu an y Deddfroddwrdoethsc aufanvo!, y Hreuin 1\ l¡"red Fawr, er y-i ychwaneg n& 900 o fiynyddau aàetlant heiino, pan yr oedd y swm o 40' ynfwy na chyd-werth .?10 y dydd hwn, a bod cu uurnau dectn-euot wedi cac) eu hcstyn iitawr i ni 0'1' amser !)wnnw hyd y pryd hwn, n'u bod yn cae) eu cadw gyda })harc<i ac urdù;¡s dyladwy g, t v GoruchtvHiw-r, yr hwn n. gatnymd p:an yr huU i)rif rydd'-ddeitiaid ("/ree- llOl£[(ws) oddi fewn i'r Arlwyddiaeth, y rhaia weiny'ddent gynawnder heb dderbyn w'yn('b, y mac 'hyn vn brawf ar!y- hoeddiado! t mi 0 u hudllioldeb, pan gedwir hwy mewn modd gweddn. Gan hyony, yr ydwyf -,vc-( i troi fy medd- yliau erys cryn amser, t ymdrech'u cac! aHa.n feddy,iniaeth rhai y dry¡;;au warddfawr ai; ydynt wedi u'ynnn t'eny ac wedi dwys ystyriaeth, barnai;) yn fuddiol i tabwysio'r rhai Hod cynnatiad y Hys dros boh un o'r Tri Chw'mmw'd o hyn aUan i ?ad ei ddiieu, a bod iddynt gae[ eu cyssyUtu vn tn), a chael eu cynnal yn iisol dros yr Ar?twyddtaeth yn gy tired in.. eynn y gion, Na byddo i un dyn gael dadteu, pwneuthurcynny?ion, na('ym<))t'cryda')'?:yfraith mfwn rhywfodd ama:en, yn v i'yfryw LysJ oddi eithr et i'od yn DdirprwywroGylchedd C.'eriyrddin. i'i cyfrv-,i, 1, -v- -,icl  iiii i -niti, N a byddo t'r cyfryw? Lys ?ael ei e;ynnhl yn yrun man, end er mwyncyneusdraac esmwythyd y rhydd-ddeiliaida')' ymofynw yr, efe a ohirir, o amscr i amser, i barfh o'r cyf) yw Arglwyddiacth Ue yr ymddaugoso i'r Goruchwiliwr ibd fw'yaf o achosion i'w proti. Fod i Hrif Wysiwr (Beadtc-) ga.eI ei drefnu, yr hwn a dYlIgir, ar. a rwymir mewn rlnVym-y;;grif (boiid) g;yda dau fachniydd digono), i s:ynKwni dyiedswyddau ei swydd yn uydd!«n ac yn ddidderbyn wyneb; a hod caniattad iddo ef enwi chwech o Is-wysiwyr (y rhai ydynt i ga,el eu cymmer- adwyo a'u tynp;n retil!3,f ti) t'w ynnorthwyo ynghyilawniad y swydd ddywededip;, ac i ddyfod i'r Liysoedd i ga(lw hedd- wch a threfn dda; ac na byddo i un cwyn gaei ei wasan- aethu, nachynghaws ci gyJlawlli, ond gan y cyfryw Brif IVvsi wr, Mai pedw'ar ar llUl!;ain yn unis; (ac nid pawb yn ot yr hen ddcfod) o'r pnf rydd-ddediaid, a fyddont yn trigo yn, ncu gerllaw cymmydpgaeth y i'r Hys gaei e) gyuna!, a g?'nt eu gwysio gan y Gwysiwf, i ddyfod t'rcyfryw Lys, i ¡;-ael euhymrestru yn Reithwyr. Fod i he' weithredocdd y cyfryw Lys gael eu dwyn ym- !aen, o hyn nt)an, yn yr iaith Saesneg. 1'rdibcn i luddias ceccrys ddadleu ymhdiach vnghylch gwobrwyOti y cyfryw Lys, bydd iddynt, o'r Ltys nesaf aHan, i gad eu tcbygu nior agosed ag y caruattao amgy}ch- iadau, i eiddo L!ys y Sir; ac argrephir cofres o honynt, a I d(,)si),trtliirlii%-y y ymarferwyr Wedi gosod' 0' houof yn'y modd hyn grynodeh or cyni!un ag wyf yn bwriadu ei fahwysio gcr etch bronnu, yr w yf yn hyderu y bydd iddo gad eich cymmeradwyaeth, yn gystal cydwcithrediad, ni chat'ond ychwanegu fy nmd yu gryf o'rfarn.mai os parha)rynddoynddiysgop', nas dichon fethu i adferu'r L!ys cyfrifot h\\n i'\v urddas dechreuo); ac y bydd ichwithau,trigo!ion rhanmoritdaeth, mor bob!ogidd, ac mor bwysig o'r Sir, i gae) yn gatuynot i hyn, iicier di- dueddi'w weini i chwi, hraint, fd y gcMtych fod yn sicf, a fyfyrlafyn barhaus ar ei chad i chw i. Meddwyfyr anrhydedd i fod, Eich u\dd!on n'ci' goatyngedig wasanaethwr, JOHN BROWN, Gornchwiliwr i'r Gwir Anrhyd. ArgL Cawdor, Pen" rg'lwydd y dywededig Arglwyddiaetit. Caerfyrddin, Rhag. 1,1814.

IAT EIN COHEBWYR.

I-IAt Argraphictdydd SprcK…

Family Notices

LLOG-EWYDDION.

l\rARCHADnE1JD CAHTREFOL.

I Y KI'WED O GYMDEITHAS DDRWG.…