Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

E????????????M??????M????i…

[No title]

senSdd ymerodrol.

I Y KI'WED O GYMDEITHAS DDRWG.…

News
Cite
Share

I Y KI'WED O GYMDEITHAS DDRWG. DaIt. iv. H. Na ddos i ?M-y?r ?r aKKM???M? ac na ?ffJ? 1 yti ffwdd y drygionas. !in ffindd y d,iUlWS, Creador cymdeithaSol yw dyn, ffnrfiwydei feddwl yn y dechreuad i hoffi cymdeithas, Nid da bod y dvn ei hunan," gan hynny cynaysgagddwyd cf ag ynigeJedd cynuw\vysíd(!3, Nid yw peehod wedi dystrywio yr j egwyddor greadigol o gymdeitbasganvclt-cvnnvddir dedwyddweh y riian arniaf o ddyuioa mewn Uwyddiaat trwy gydlawenychiad en cyfeillion; a Ileillaii- C-1 gofid mewn adfyd trwy gydymdeindad en cym<!eitt>aswvr. Prin y meddwl llEnver fod niawredd o werth ei t'«vvu- hau oddi eitlir bod rhyw rai hebddynt en himain isyhvi arno; ac anhawdd fyddai goddef ychyclig drallodali oui bae fod ereill yn eu gweled, ac mewn rliaw yn cyd- dristan. Ymaepoen ya lleihau with tiywaHt o hono i fynwes cytaill, a llawenydd yn inwyban pan fyddo cyfeillion yn cydgyfrano^i o bono. bud caufyniad i ymddieitlirad y meddwi oddiwrtti Ddmv, y mae dynioa yn barod i gyaideithasa arl' -it i,\v caledii, a diureiddo yr egwyddor o ufudd-dod i Dduw, a ymdrechodd eu rhienia'u hathrawon osod yu en meddyliaa: o herwydd pa ham, geilw Solomon yina ar bobl ieuaingc i vitilioai- y tuedd dymunol ogymdeitii- asgarweb, gan fod cymdeithas ddrwg aior niweidiol ag yw cymdeithas dda ya faddiol. "Na ddos i lwvbr yr anmiwiolion," &c. I. Ithbddwn ddarlnniad byr o'r gvmdeithas ag y dylai pawb, yn neiliduol dynioa ieuamgc, ei gochelyd. 1. Gocbelwch bob cymdeithas a fyddo yn tueddu nnvy i'eh gwncathur chwi yn waeth nag ydyeh, nag y byddo t'ch cyhhiach cinvi dneddu eich cymdeitha-swyr 1 ddiwygio. Cymdeithasodd ein Hiaehawdwr a phnb- iicanod a phechadnriaid (gwaradwyddns), eithr nid oedd perygl iddo cf gael ei lygrn ganddyut hwy, ond efe a fedrodd faeddu en Uygredd hwy ni allaseiit livi-y ei ddrygl1 ef, ond pfe a'n gwnacth hwy yn well. Y mae t yn hen bryd i chwi adael y gynideithas a wnelo fwy o ddnvg i chwi nag o les i neb pan fyddo pob cynnyg i ddiffodd tan mewn ty Hosgedig yn atlwyddianmis, y cyflt: cyntaf yw y goreu i gilio oddiwrtho. 2. Y t-yfryw gymdeithion a fyddont yn cyfarfod fwriad i alltudi-o moesoldeb, rhinwedd, a gwir .grefvdd/' o I- Ueoedd y byddont yn ymgyfarfod, ydynt ctt-;A eidiol i chwi gyfrinachu a hwy: puteinwyr, y rhai a droseddant reolau moesoldeb, gwetldeidti-dra, a ehrei- ydd, a berthynant i'r llvyyth liwn. Fofrdd ber.yw bateinllyd yw ffordd angen, ei thy yw porth Hflfem, yr hwn a gaseir gan Ddnw a syrth i'w niaglan hi." I'i un tylwytli y perthyn y i-liai a ymhyfrydant fwy mewn thwaracdai nag mewn lleoedd o addoliad, y rhai a fof- Hiddiant eu hcaeidiau er mwyn lladd amser y rhai a wy fid ant nad yw y fath hyfrydwch yn fiiddiol i'r byd hwn na'r byd a ddaw, ae na charenl wnld ag angeu ar en dychweliad fath leoedd. Gyda yraa maayldra y i dylcch oclieiyd cymdeithas y meddwon, y rhai ydynt yn boddi ell synwyraa, aewynu en plant, banner lladd cu gwragedd, hurtio eu cydwybctdau, ac yn anaddasu eu hunain i gymdeitliasu a rliesymolion, chwacthach a uefolion. Mewn gair, yinogelwcb rhag cjnideithas pob math o ddynion biilogexiig. y rluii nasgellir cyif- wrdd a n cydwybodaa a rheswmnac ysgrythyr. 3. Gochelwch gyfrinach y rhai ydynt nid yn uaig yn esgusodi ac amddiffylicu hanfoesoldeb, ond yn ymogon- ecidu yn eu en huB aP eiddo ereili; yn llaw- enhaa o herwydd ea bod yn medra rliagori mewn gwrthiyfel yn erbyn gorchynunymoa yr KoHalluog. Ymffrostia rhai o .herwydd en.bod yn gallu rhegll yn cchryslonaeh, yted yn drymacb, brad-golledn cyiamyd^ ogioll yn gywremiach nag ereill. A thai'dynion icu-. aingc a'i c^frifant yn fawr (HIIjyde,l!d.os medrant hado a o fetched ieuainge aa'u cyfoedior. Tyngiieda^Jchwi ger bron eÜ;:i1 Llnnivvr na wneloch chwarae a pijethaa o gyiuniaiut pwys, canys dydd-dial a ddaw, a'r Hoilallucg a dal y pwyth; gochelwch y fath strangciau, ymgedwch rliag y cyfryw erchyll ylD- ddygiad, a troweh oddiwrtii y fath'gyfriuaclnvyr megU rhag f'Qrth ufrern ei huu, '4. Tii henâifai1den, ymogchvch t¡ag cyfeíHad) -4. fi-, il-iag wncutbU" ,I" i, i,i?ai ?i,, v?Ivnt yn fnvy proselytiaid i halogrwydd ac anghtefyddt?dt'r, ?f yr ydych cinvt i em1m eich cy?dnithton i f()l 0 "? [)IJ1:dc1) n?eso? a gwinonedd. (?-eU?ch dybie? ?'?" myned i b!Hh y fath gYf(iUionfOd eich dibeaioa J* dda, eich fbesyraaa ya gtj?on; a'ch ymrcddia? ?' ddiysgog; ond y mae gan y se?t.ddtt?ig hon, rhai a ant 0 aa gymdsithas i'r il l 11 i gymiydda  plaid elynoL ddull cadara i orchfygH y rhai na fy<i<M" t yn gadarn dros beii yn y gwtrionedd,, sef ehwerthim^ a d'?ri-ti.v 9; y mae yn g<?'yn oyn tmver o ?''?' b .1 b ( jdeb iwi'thsefy?hyn. Ef allai y mynech mbod; l*| ¡ del)"i wi-tlisef3,11 Ei.al??.ii v;v? gfH liani v in-,ie iieb ynytidreclin-r i -i(,l i?i-eill ii- z,fi ddau o ddrygioni a <wy eu. hnnaib, gaa y?wydda?it!?" ¡ iddynt Clil'A-Y,"jOni a Lwv ei. Iiiiiiait- y,r?v, I", na byddo i burdeb baclieddau eu cyauaydogion n?t by(1(1,0 i I)Iik?tict) ell cyliilryfl g)i;if)ll j ellai aufoesoldeb, nac mi math o an?n'?fydfj??dc?t'? l mae myrdd o ddvnioa wedi dy?tew!, nid yn unig ::it!r' j wvuiada!l a çhV'f!Ü'wyddiad'I¡ eu cymmyd<jg!on mc^i gar, oud hefyd ca cydwybodaa eu hun?in, c !te'?'y?" foi yO'll V)Ia;(I. Nid oes na t'b?swm?nac vH?'! thyr, cyHawMdef- na ihnigaredd, a saifo BaNI SNd hcb ei d(iv' i Dfui buw, na phm'chM dyn (da? b<'?j cydfyncdo!? osL?-dd y t'ii?n amiafoddy?toti, ahitH? ies, ac Inman fwyHhad, o'i du. Cdwjrmwy o y-?t?' am H!t trosedd a gy?awno dyn l'hinweddo! nag am ?!  rinweddati, nid yn gynnwdnt am .ei bod yn rhu'YH??.' an1O i fyw yn rhinweddef bob amser, ond « !?!'wy? yy ciry,7ion,?:s i grcda ??i :hd ef cyuddrycceJ' hwythau, neu yn hyu?ch yH waeth, o herwydd idd? ? Hiiwaith gyffwixid a'r hYÑ sydd greifFt ganildynt hwy- Vnfyt-, na waextch fyth gyfeillioa o'r rbaisydd yn -ddi; ofn DuW,-canys nid oes dim a ettyl y cyfryw t'h"1g ryf. lawni pob drygioni, cyhydag y gafloatgad\v rhag cfef, j edigaethau gwladol a'r cyffelyb". 5. Y gvaideithas, vu yr hon nas gellwch ymattcb cydwyhod tuagat eich Uunitvr wrtii fod ynddi, a Seeb yaigadw rhagddi megis y gwnelech rirag pyr^ angau. Od oes gennych bard. ifcb 'Creawdwr, a ci)'?'' wed o honoch i ai cymdeithion yn tyngu, peth a"' alhiedlg yw i ehwi atteb cydwy bod f?ag aUo, h?b geri yddn ydnn1a gymmero ct cnw ynoier, ae os dea!!?  aad yw eich rhybuddien parhaos yn gadad gweli c?'3? ar y tl'ÜSeÜhH, na,gach!ysmn id'do fyned yn fwy h^' lhag yu ei d rose dda n, ac yn fwy eofn ar ei Wnet:Lt:r?'? i ba beth yr arosweh yn y gymdeitbnfc(eddieithr fod c? galwedigacth yn eich rhwymo i fod yno) yn InVyP cof- inch nad yw y dyn naledro barchu lleferydd cydwyt^^ yn deiiwng o fod y-a'gyfaitt i chwi: gwrandewch ar O' buddion hon pe tramg-ftyddai pawb v.-rtiiych, <ia i'y^ ei chael hi yn gyfeilies dawel yn angea, yn fydd, ac yn y byd a ddaw, pan fyddo eich cvfd!Jj<¡tf dyaol wediniyaed i'w lie eu hunain. Afrbagof, II. I gymhell athrawiaeth y testnl1 i'ch ystyriaetlj;)ll. trwy grybwyil amryw resymau o blaid y cyngor a roddi* yaia.—-[lieutbycwyd amryw o'r amgyf fred ion canHa^' f1 Dr. Dodtf, yn ei bregethau i ddynion icuan rc ] T^yriwcb fod dewis cymdethioa drwg vu brivf* doedd anfoesol—y mae nieddyliaa o'r un tuedd )# glymedig wrth yr aa a (i,r ud Hiw, a hedant i'r an llwyn." Dywedwch phwy yr ydych yn treulio eich otiati segur, a ininna" ddywetlaf i chwithaa pa betfi ydych-r<iiciI0J1 f0d ei^ galwcdigaetb yn peri i chwi fyned i gynideithas-dilrwg*" onil cymdeithasu yn rhydd ar ainserau pan na(yddodt yn dilyn eich galwcdigaeth, sydd gyflawniai o iad pn:—ond dichau tan aytr?iino?i gyfiawni'v pcthaa—balogv wydd a saSctelddrwydd Gaenol'i y3 yr n» galon ac ar yr un ama?! cyn gyntcd ag y dich<f>tf, meddwl rhinweddoi gymdeithasu k pkutteiuwyr—neu i ymhoffi y¡¡ghyt.. cilIach dirmygwyr crefydd, sydd yn meddu ar g"y"ffelvi' caaid Ii hwytbaa. 2. Meddyltwch fod cyfcillganvch a dynitm halogedi? en hiaith neu eu gweithredoedd, yn tueddu i leihar. eiti i aagiiymaicradwyaeth o'i hymddygiad—y mac llawer yt. j awr ya dra hyddysg ya y gelfyddyd echryslon o g8^ ledd a gwrthiyfel yn erbyn eu LiuuiwF, olr rliai 2; faasent yn crynu wrth feddwl am v fath fedrnsrWjd^ yn y fath ercbyll orchwyiion, yn eu hieucnetyd—S''iri fyddom wedi hir arfer ag iiii math o aufe.rthwch, ueJI brydferthweh anghyffredin, y mae in syndod Hill ? naill a'n rhyfeddod am y Hall, ynlleihalt yn raddol—pan ddywedoiM y piophwyd wrth Hazae'f blaeaor liu Assyria, am yr erchyllwaith agyflawnai efe, yn Samaria wedi dyfod o bono i'r Frenhiniaeth, ctè ddywedodd gyda mawr o syndod,—" Pa betiif ai ci yfV dy was, fel v gwnelai efo y mawr beth llyn?" 2 nrel. viii. 13. Ond wedi hir ymarfer a chigyddio dynioa, a gyflawnodd y cwlJI yn ddifraw—pan ddanfoimyd I," Khufeiniaid dan Marias, yn erbyn y Cimbri Germs'' aidd, nis gallent gymmaiut ag edrycb yn en JINVyllebalo u J gan fraw, o herwydd nad geiynion e'v fath faintioli corphavoi Gud, wedi edxJCIJ avnynta'u gwersyllfa dros rai ddyddiau, hwv -,I asanta Invy ac a'u gorchfygasant pan fyddo'r "fynedfa guiaf yn agored iyr aughenfil cyfrvvys ymwthia i orsedd y galon, *? 3. Gan mai diben cyfeillacli yw cyd-foddlonrwy'h' pob dyn o dueddiadau earedig a deimla ddymuuia^ feddhau'r gynideithas ag y byd(io vii ddi i er y fod rhai pethau yn cael eu gwneatlmr nea eii ],lefal nas dicbon ef cu cynnneradwyo, and yn hytrach !ia^ aflonyddu gyfeiliaeh efe a ddenir yn i-ad &I red eg i'r uurhyw orrood rhyseild, rhag cael ei I!yflif yn anhawddgar ac o nattur gynhemllyd, yn diflasu cymdeithas y deloiddi; a dynioa y rhai ydych yn fwriadu eu tramgwydi oddigerth fod gobaith i'w diwygio, a pheth aiiall»« oig yw bod yn hvhvd a suioi ytnmysg y dfygiemfs? ? .l b fOJJ fod yn ddfygionns ei<h hnn, ?9 gemr hoddio g<y"? heb ymresn dan fancfan duon. y tywyUwc!); os!"??? fod ynhawddgaFymMithHadron, meddwon, tyUs- brad-geHedM'yr?a phob math o ddrwg ddymoH, .?al.?l, i chwi eu cymmeradwyo; a pha fwyaf ag:w;lUlplQ arnynt, bawddgaraf ell v cyfritlr chwi ganddnt, 4. Diclion perygl mawr gyfodi o gymdeithastt a (1vo, to "'J bJ ,tV' ion drwg, o herwydd y tr.edd sydd mewil dyn i (hf warediad; y mae yn agos ein hoil fy wydan yft- „ ychydttg gydJ ? gwnellthur i fynu o efelychhtd: ychydig 8yù,d ? gweitbredu drostynt eu hunain; cyn gynted ag y øÍl nieradwyom un peth. yr ydym yn barod. i'w efeljc t ac y mac hyn yn aageurheidioi mewn. qymdeitba83 Jo ac nid yw'r sawl a ymhoffant mewn cyfrinach a r ionus, os ydynjt ddynion o anian garaaidd, thnr er aiwya ymrvson a hwy, g<?n. bynny, S???.,& J J J' U' rym, tucdd. dyawvuediado!, Dywedir am un ?"? Vibius iddo fyned ya bernfaith yi?fyd '0 hefwyd? ? hofii o bono dros amsct majth i ddyawared d.V1 j gorphwyilog; ac yi ydym y!Tda?]cn ei bpd yn dd.Crt E I. I. f' I I. ¡.d ¿¡¡¡ gyda'r hen Eit'iopiaid, ? anafu eu ttae?<ian, os by? brenin wedi cwrud ag uahap yn ei ?R!odan,, mevKU??? i fod yn dcbyg iddo ef, a dywedir fod rhai o ??'?) Ili ile( i C* ?t' yn- y. c- l(i en b¡¡naiu pan f 1A farw e? i?cImd!lr, fel na fyddent anhebyg idd°—^ Odd gynnifer sydd yn dinystrio en hiechyd, bed1 j en ten!noedd, esmwythyd eh cydwybodaa, a'u wol eneidiau wrth gydymagweddu a'r drygionus..oI' J 5. Oydn.abyddir gau y rhau urnlaf o ddynion icf-^