Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

E????????????M??????M????i…

[No title]

News
Cite
Share

r. i.r 5. Dacth y Briro: sa i'r Downs ddoe o Bengal; hi I abwyliodd oddi N-iio at, i- o Ynyg Ffraiugc, y 15fed c A Nvst, ac o St. Helena ar y i Itaf oChwefwr. Hysbysir g&n y Cadpen fod Thai herw-longau yn angorfa Bengal, y rhai a! gyaimerasaat amryw longaa. Y bore hwn daeth !!ythyr-godau o Holland a Haniburgls, vnghyda phapurau Brussels, Frank- fort, {' Pharis, ifr ddinas. Gyrwyd allan gy-I lioeddiad gau Frenin Saxony, yn yr Inyti v iiiae, yn gwrtlidystio yn erbvn cyssylltiad Saxony a 1 1)1' l' "I ¡ I t' Piirassia, ^an homii ei bawl i'r deyraas, a tbystio' net bydd iddo ef dderbya un math o ddtgolledmd iteu gydwerth am y devrnas a b^rthyn yn gyf- iawn iddu ef ei nun. Beiir ar y Galiuoedd eyf- nuol yn y cvhoeddiad uchod, o herwydd eu bod wedi cvhoeddi amryw weithiau mai eu dibe-u wrth ddwyu ymlaen y rbyfel diweddar oedd se- fyll dros ian nderau y Pennaduriaid cyfreitlilon yn Kwrop, yn erbyn gormesdeyrn gortlirrffiwr y Cyfandii, ac nid i ardderchogi eu teNTritaso, '(I eu liutiaill, tr-y ychwanegu Taleithau a Tlieyr- nasoedd atfynt. Y mae, Gweiiddogion yr boil Dyivysogion Germanaidd, y rhai ydynt heb eu a. J derbyn i'r cynnadleddfa yn Vienna, wpdi cyf- 1 wytio yf'grif swyddo!, yn erbyn e f N, (I I eithau Germaiiv, heb eu gwyddfotlckleb a'u Cyd^cithrediad hwy ar yr a c I-, c Yrydynvyts catl yni mhapurao IJamburgli fod y Diig t Jdiistantiue wedi cyrhaedd Warsaw., ond lit cluybwyilir diben ei ymweliad â'I' ddinas louno. Pa fodd bynnag, ymddengys yn lied eglur fod Russia a Phrussia wedi sefydlu ar P' c i 'I <. dyiigsed Poland Saxony rbyngddyat; eknr tjy- wedir fod Arglwydd Castlereagb wedi eyilwyiio ysgrif Fr cyuuadleddwyr galloog o du SaxQu-J1 a. fchyl?ir y bydd i amryw Wetiiidogioxi ereiil ei gefuogi yn y bwriadau hyn. Cijfae rcidkfd j§ Bre nm Fcnfi# nnd.flysby si !• gau ua o barinrnu Paris fod Ferdinand V il. wedi g-vnu ci brif vceiaidogtaa o'u swyddau, -a dewis ereill yn eu lie a body eyfne^'idiad md yn uuig mewu tlvnilm, oud mewn mecu.tau nea yisjddyg- iadaa hdyd. CrybwyUasora' yn d<li*vtiddar fod ■achwyuiadau cadarft-ac ei ymddygiadaa ef wedi cael ei yrru o Vienna^ a.c i'f acbwynUd hwnriw ai effaitk ar ei feddwl gwaasmal ef, yr ydys yn (%ledas am y cyfMe?'idtad. ??'s.?tw? b.wn*— Cyaimerwyd gof? nc?Hdtjo?. §a.< y?e?chwylwyr gwar?hus ag üeddJut o'i <lmg} Id oV bla.eH? i fogi Hais y bob? y'M gy?'?d!u. M mt p?asan gyr- bactM yr ??sedcli ac ?6y Kts g?a.sa! y gwirioo- etM ddy?fd hyd a.?o ef ond trwy y sgrif swyddol o Vieaaa. Myaegir gan Lysargratt swyddol Vienna fod Tywysog Ilfiagiaw Psydai». a Dug York wedi eael eu trefuu i fod ya Faes-Iywyddie^i ym my- dJhi Awstria. D'iletn Arglwydd Aribyr Somerset trasodd yn y LiSFey, o Quebec: yr oedd y Ancricaidd Chaqacey ya ddyfai wrth y gorch- WJ 0 amgaeru tiotigboa-tii Sitckeit yr oeddid yn dea"I. fed crilit law er o fihvYT yn yr am. aTu bod yn di^wyl.2,000 yn ychsraneg or Tal- fod wedi darparn iluMiaeth I ^IQ-CfOO o wyr, Oita yr oedd ISawer o'r rhai by tiny yu aaarfog, yn. cyuuwys crefftwyr 0 a.mryw fa:U1; ac o herwydd yr aiagylchiad hwn, ac atn fod v tvmhOf wedi rheqeg y'tnheil ymlaeii) fybid yn gylfredia na allasai Syr .JaTI;es Irro | wueathur ychwaneg y rbyfel dymhor fawn na throsgiwyddo y cyiuiorth«--yon angenrheidioi I dros y Llyn I'r Cadfrklog Drumatoad. Mae y fyddiu fwyaf dan Syr George Prevost yn njyaed < i. laestai dros y gauaf ym Montreal: yr oedd y j '27ain catrod ya cychwyn tua Quebec, i fswyijo j oddi yno vit-y Jealous. 7 L i Halifax yr ocdd 1 Hawer wedi eucilio oddivvrth. y gatrod non: j i crcftlwvr vn gyifredia oedd y gwr aeucilias I ant, end nid ydynt wedi ytio geiynion i frvrydro yn erbyn eu brudyr. ond eilio i'r parthau nesaf i menu i ddiiyn eu galwadau g»al«anoI: y cyflog mawr a roddir gan yr Araericiaid i ddyn- hyn yw yr brofedigaeth gref ag sydd yn eu deaa oddiwrlh ea ffyddiondeb. Tiriwyd yr hold seiri llongan, a chelfyddwyr ereill, y rhai a hwrliasent o Portsmouth, aiiongbyr(h creilt yn y wlad hon, gan y Jfealoys, mewa diogelwch j ),-it Quebec; a gadawodd v Zealous fang netau ei; ba'rdd isafyn yr amddilfyofeydd ary Llvnoedd. Mac y catrodaa canlynol t hwylio'n ebru-ydd i'r Americ, sef y 4cl;,1Iu",S2ain, 71aiu, a'r 7Sain 1 ("Highland) y mac yn aniheus pa un a ydyw'j-. 42ain yn gymhwys irr gwasanaetb, ond Yf ydJsi yughylch ei arolvgu ya ddioed, :;¡ .,¡ c. 4" v Bu farw-;Bey Tunis yn ddisymnwth ar y I7eg o Fedi, yn 59 oed, wedi tcyraasu o hono 32ain o ilynyddau. i Yr wythnos ddiiveddaf yn Crewkerne (Gwlad yr Har) cafwyd ailan ddaa o ganlyawyr Jo- hanna. Southcotte, yn cynnadledda a. dynes t 1 ¡ ¡..] I dlawd am im o'i phlanf, gfeilliaid, yr hwn ai fwriudent ddanfoa i'r brif ddiaas, a chyhoeddi mai mab addawedig y brollwydes ydoedd; wedi I lr twyli liivii ddyfod l'r golea, dygwyd llunsau y hroffwydes cy-nnadleddwyr ar hyd yr heolydd, mewn a digllouedd gan y gvver- i inos.—(Globe )» Gofidus gennym fJncgu fod y cryd pocfh, yn f wrthwyneb i bob di«g%vyliad, yu parhao yu > Gibralter, ond nid llawcr oedd o'r newydd yn meirw. Dywenydd gan gyfcillion dytroliaefh fydd clywed fod tri o Fasnachwyr mewfI caethion duon, wedi cael eu dwyn o Sierra Leone, gan y gad-long Arielji a'ir Trtigliti.(- Winchester, i'r diben i'w nalltudio iNew South t Wales dros bedair blyaedd ar dchç-eu henwatJ ydynt James Dunbar, a aawyd yn Spain; Mal- colm Brodie, o' Manchester; a George Cooke, o'r Americ. Cynnaliwyd cyfarfod yn Southampton ddydd Iau diweddaf, t'r dibeIl i sefydlu Bibl Gymdci- thas ynü; y Gwir Aurhydeddus George Rose yn y Gadair—yr oedd ychwaneg na mil o ddyn.. ion yn gynnulledig ar yr aehs, a dechreuwyd I I I taasgriho yn helaeth gyda bywiogrwydd mawr. Y mae pririant newydd wedi cael ei ddef- nyddio y vraith gyntaf i argraffu papur boreol ytt y ddiiiai ei ragoriaethau ar yr argrafiwasg gylfredin ydyut, ei fod yu lleihau liawer ar y ilafur ar dranl arferol, ac yn cyHyrnu y gwaith i raddau dirfaMr, gan fod gosod y bapurlcn yn ei lie, cymmeryd yr ingc ari osod ar y llythyreu- au, a gwasgu y bapurlen ar y llythyrenau, yn cael eu cyflawni oil ar unwaith. Dy wedir y dí.. chon o bapurleuni mewn munud, neu 1,140 niewn awr, Priodolir y ddyfais gan rai i un 0'1 Saxoniaid a elair Ivocnig: end haerir gan ereill fod yr enw a'r clod yn ddyledus i Mr. R. M. Bacon; Argraffydd y Northwich Mcrcury, a Mr. Donkin o Bermondsey. Clywsom am beiriant argrafFu newydd arall, yr hwn sydd yn hollol barod, a dy wedir ei fod yn gyflymach ac yil gofyn llai o le, na'r un itched, Nis gellir ammeu buddioldeb y peifian- nan hyn i argraiiyddton yn gytfredtn. Y mae Bwrdeisiaid Llundain yn bwriada cyfarfod dydd Gwener nesal i'r diben i ystyried y cymhwysder o ddanfon deisyfiad ilr Seneddr, yn erbyn parhad y dreth ar feddiant. yj/isazedtf leclijd y Brcnin.—-Ddoe dangoswyd y mynegiad misol canlynol o ciddor Meddygon, Iy nl St. la o ii Castell Windsor, Rhag. 3,—Parhaodd ei Fawrhydi yn dra esmwyth vn ei feddwl ti vy yr holl fis uiweddaf, ond heb ddim cyfnewidiad yn ci auhwyldeb." i < J :\[ A\til T By d, i 'Oerbymasom bapnrau nuis am yr ail o'r mis hwn; y maeut yn gyfiawn Q ddychymmygion- ynghylch cyfnewidiad tiriogaethau ar y Cyfaudir, yr iiyn sydd yn awr dan ystyriaeth y Gymmanfa fatvr yn Vienna, eithr nid yn cynuwys dim hysbysiaefch. swyddotar y pwngc. Dy wedir yn awr fod Prussia yn foddloa ymwrthod a llvwoflraelh Saxony, ar yrammod o gael tiriog- j aetli Poland mor belled a'r afon Vistula: úBd. y mae Russia. yir grth wynebu pob i' deyraas hoafao, gan chwennycls ei chyd-gorffoli a'i tluriogaethaa tra helaeth ei hun, • tra fyddo ya ymddangos aiegis pe byddai yu aH-, ysaddlbyaoh Y mae'£' Saxoniaid ya parhaa gyrru aanerchiadau i Vienna dros adferiad eu BreltilA. j Pais, y mi !wyr Ffrengig i gymmeryd itied(liaiit o CJuadstloope, ymddengys i'r Blaeaoriakl Btytaaaidd betruso ynghylph eu rhoddi i fynu iddyat; eithr symúd 1 wyd yr aahawsdra wedi cyfriisach eg!urhaol: rhwng y ac pllpurau hyu fod y Ffratrgcod wedi cymmeryd i meddiant gweifhredol o honyut. Cyhoeddwvd tri chyniiun yn ddi^reddar yng- hyieh riieoleiddiad j'merodraeth Germany; yn ol y cyntaf, y mae Ynierawdr Awstria i fod yn Ymerawdr etifeddol dros yr holl ymerodraeth, i arolygu gweinyddiad y gy fraith ynyr ymerod- raeth, i amddiffyn y gwanaf rhag pob gormes, j ac i gael cynghorfa o Freahiooedd, trwy gyfar- wyddyd y rhai y mae iddo derfynu ynghylch rhyfel neu heddweh, a plsethau ereill. per"thyrnel iTr ymerodraeth. Ni fydd awdurdod gaa y Ty- wysogiosi i flarfio cyngreiriau, cyfodi mil wyr, na derbyn arian cyanorthwy at ryfel, heb aw- durdod yr ymerodraeth, &c.-—Y« gyfatteboi ilr mil gynllur., dylai hoil Beanaduriaid Germany y^grifnodi cyfundeb parhaus ac annattodoi, ac ymrwymo i amddilFyn y naill y Hall holl lu- oedd,-yn erbyn pob goresgyuwr; ac ymwithed a phob rhyfel ymosodoL a phob cynnadledd a a llai en dwyu i'r lath ryfcl; end dyiss fod gan- ddynt bawl i tfurfio y fath gyn_greiriau ag a dybient yn. addas i'w gwahaaoJ. wledydd, ond dylai y gymmanfa gyfunol wilied dros gynnal rhydd-did yr'argraffwa'sg a chyfariaiwch y tair" '"crefydd a vdnaùvddir (Pabydcliaeth, Lu,ther- j s aetb, a Chalfiaiaeth), &c. Y mae y trnlvdd j<' .,J .1 J eyallun yn flfurSo cyfrwng rhwag y ddau uchod. Dylai vr Ysaerodraeih -haafodi; ond heb Ymerawdr; dylai gadeÎ gwneathar i fyntr o rifedi hetaethach o Da lei than- nag sydd yn .awr yn hanfodi. Dyhd ihännu hoH Germany yn i gyichoedd, a dyiai fod gan y blaonor ymhob un i cylchoedd awdurdod lied "helaeth dros y taleithau o is gradd'; tra fydde Awstria yn cyn- nai ei harddas ymerodrol -neiliduol, dylai ymar- fer o anidduFynol dros y taleith- au ereill, &c. &c. Daeth dwy lythyr-god o Holand hyd attorn y botts hwn, yn eynnwys hysbysiaeth i'r ail or mis. Yr oedd y Miiwiiad Aliliighan, ysgrif- raglaw i Mr. Bayard, wedi eyrhaedd Ghent o Lundain, ar y 23aia o'r mis diweddaf, a. chen- nadiaethau, y rhai a ysfyrir o bwys mawr. Ar hwyr y dydd canlynol, sef y 21ain, derbynlodd cy n uadiedd wy r yr Americ y cy far wy ddiada u a bir ddisgwylid oddinitli eu Llywodraeth, y l'hai a drosglwyddwyd gau y Fingal, He a gynnwysant 1 1-? ?' iattebiad i'r cennadiaethau a ddygwyd i'r Amcric gan Mr. Dallas. Ar hwyr y 21ain hefyd, daeth certnad Brytanaidd a. cheimadiaethau o Lundain i Ghmlt. Wed i'r pethau hyn ymddangosai'r cynnadleddwyr yndra diwyd, ac yr oeddid yn digjwyl i derfya hnan gad ei osod ar y gymuul- ledd y naill Il'ordd neu'r Hall. Oddiwrth yr hyn a welsorn yn y papurau Americaidd yug- hylch y gynnadledd yn Ghent, gellir casglu yn lied resymol fod y cennadiaethau a ddygwyd o'r Gaol Daieithau yn cynuwys hylforddiadau i'w Gweiaidogion yn Glient, i Iwyr ymwrthod a'r cyunygion a osodwyd t, ei, eu bronau gan y cyn- nadleddwyr Brytanaidd; ac o herwydd fod y gynnadledd yn parbau, gellir meddwl fod y Lly wodraeth hOB wedi nawseiddio ei chyiinygion yn fwy at archwaeth yr Americiaid, ac o gan- iyniad fod He i obeithio am derfyniad heddychcl rrgyiimdicdd; ond o'r tu arall, dywedir fod Uywodraeth yr Amenc yn gofyn yr hyn a aid- ant iawnderau arferol,' mewn modd anghysson atit "?twii(lei- a,u arfei,ol, Prydain -iiicr'iivssoii gwir yw hyn, nid oes le meddwl am hcddwch hyd oni roddo'n gwrthwynebivyr y pwnc hwnw i fynu, canys yr un peth fyddai iddynt ddy wedyd rhoddweh Prydain Fawr, yr iwerddon, a'ch holl ynysoedd i ni, ac wedi hynny ni a beidiwn eich llad-J, neu ni a ymheddychwn a chwi,' a cheisio gall y wlad hon roddi i fyna ei bawl i IvNi odi,aettiu'r mor, yr hoa lywodraeth a gafodd yn yr un modd ag y daeth llawer ercill i'w fly- vvodraethu, sef trwy fuddugoliaethau, a chy f- ammodau heddweh, yn y rhai yr aildefcdd yr holt fyd amryw tveithiau, fod uchafiaetb ar y moroedd yn pcrthyn i Frydain. Y mae'r Ffrangcod yn dra dyfal gan wnou- thur darpariadau mil wraidd ar y cyfilniau o Dunkirk i Strasburg y maent vn dra diwvd yn y ead-drysorfeydd a'r amddilfynfeydd, y rhai a gryfheir.-—C Harlem Courant). Y mae Llvngps yr Iudia. Orllewinol (120 JIong) wedi dyfod i Torbay mewn diogelwch, er fod rhai o bony at wedi eu niweidio )-it eu hwyl- breani, &c. Yr ydys wedi cael hanes y trosglwydd-long a hwyliodd o Cork yn y Mehefiu diweddaf a 4B7 o filwyr, a 248 o wragedd a phlant ynddi; cyfr- gollwyd y Ilong wrth ynys anhrigianaol Auti- costa, aeth rhai olr gwyr i dir yno, a buont ar yr ynys 37 o ddyddiau, ac wedi hynny dygwyd hwy ymaith gan y Ffreigad Crocodile. Yspeiliwyd larll Rhydychen ynghylch 27ain milldir o Paris, ar y iibrdd i'r Lidal, o'i hoIl bapurau, gan fmtai o Swyddogiou dinasaidd Ffraingc, y rhai a ddywedasant wrtho y gallasai fyned rhagddo wedi hynny, eithr efe a ddych- welodd i Paris, rhag cyfarfod o bono a'r cyffelyb roesawyr drachefti, i ymgynghori a Dug Weling- tell* ilz, atteb a gafodd yn Paris oedd. mai mintai o !ddMn (ac }iJiw;ydJog¡on êyfreUhlüÍ') raid fod y rhai a'i ityspciMasant. j Ilehsrkicih ufiarfemL—Fel yr oedd Mr. J. Graham, dyn ienangc o grydd, trigianyiJd yn Walton, styydd Cumberland, yn gweithio yn ei ystafeli yU ddiweddar, efe a gaafu Iwynog yn ci gyllawa faintioli, yn cerdded yn araf at- hyd y fordd tJg sydd yn tywys rt- pentref uchod. Aeth Graham allan yn ddioed ac .ymlidiodd y "0 dros gloddiau a iFcsydd dros aasryw funudatl,- gan ei droi amryw weithiau, ac o'r diwedd efe a'i tlaliodd gerfydd ei wddf, ac a'i dygodd adref yn fuddHg<? ac v Kiac a?vi- yn fnv "vu Nhy Wnlton.

senSdd ymerodrol.

I Y KI'WED O GYMDEITHAS DDRWG.…