Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

i I ',,,'n _.,--_.._,-":::"'"-'…

. I A?M?fM? J?
. I A?M?fM? J? News
Cite
Share

 I 'n Ä T -r "i [7.1 ,c  > A?M?fM? J?<?m?t'?, ?Y c. I) YD1) 1 AUj IIIIA G FY R 1. "W7"MDDENGYS y llythyraa a dtlcrbynlasom I. heddyw o'i' p' if longbyrth yn yr ynys lion, fod y mor Atlantaidd yn heidio gan heru -iongau yr Ampric Ymosodwyd ar dair o'n liytbyr- iongaii ni yn ddiweddar ganddyut, sof y Chi- c}¡;stcr, y Diaima, a'r Princess Elizabeth, eithr curasant yr henv-lougau ymaith, a daetliant yn ddi'iffcl i'w gwlad. Ymosodwyd ur y Diana a'r Prirless Elizabeth gyutaf, pan t vit h\v} lio tua'r Brazils, gan un henv-long; ac wedi hyuoy ynl.'divvyd hwy gau ddwy ereili, a phan ddaethant i Madeira cawsant ddwy yn ychwaueg wrth angor. Dneth paptirau Paris am ddydd SuI i'r ndinas neithtwyr. Yr hysbysiaeth a-ddygant o Vienna sydd nn diwmod yn ddiweddarac! na'r hwn a gavvsom o'r blaen. Dywedir fod y dirprwywyr a drefnw.yd i,lunio Ffurf-1ywodraerh nenydd i ymerodraeth Germany, wedi dechreu ar achosion yr eglwys, a chyttuno fod y fair plaid grefyddol, sef y Pabyddion, y Lutheriaid, a'r C-allinis-id, i gael mwyjihau perlfaith gydraddoldeb holl ymerodraeth. N'd yw'r hanesion o Vienna yn rynnwys un nevvydd arall ynghylch y Gym- Hian fa. Y Cardiua) ]synod Maury wediymndael o Rhufain, wedi metau o bono gael hyimwsedd o R,h"lffLi ll? ALI 0 holio d d Gadawyd Rhufain h?fyd gan Dywvsoge3 Cytriru, yr hon sydd yn awr ) n Naples,* nc yr amlygir y parch mwyaf idai gan bob graddau 0 e Ij nion. Cynhwysir hysbysiaeth ychwanego], mown ilythyr cyfrinachol o Paris, ynghylch y mesurau a drefnwydgau y Llywodraetli tuag at lierw- longau'r Americ y rhai a ddigwyddollt ddyfod i longbyrth FfraingCi Ymddengys fod y True I Blooded Yankee, yr hon a anriieithiodd gym- main t ar ein llongau masnacho!, yn lloiigboith Brest, ac wedi caei gorchymyni be-did ymadael oddi yno. Oiu.1, gan redd! "her i orehymvu 'Llyngesydd yporth, hi a wnaeth gynnyg liwydd- ianniiS i fyned allan, ae y rnae yn awr ar y mor yn gwibhwyHo. Pan- ^rybuwyd yr amgylchiad hwn, gyrvvyd brys-negeswyr o Brest i Paris, a mynegiad o'r weithred i'r a ciii- lyniad o hvn oedd i feddiannau Maeiienvr o'r Americ, p yr hsrw-iong, yr hwn oedd yn preswylid yu I'aris, ga2 eu hattafaelu, ac y mac yidcf wedi cSUo o'r ddinas; i'r dibea i ddi- ogelu ei beison, Crybwyllasom yr wythuon ddin*eddaf, fod sia.l Xlii. lireniti Sweden, wedi eaoi ei ddewis NJ 11 1 1, yn Freuin Norway, gan Senedclr y wlad lionno. Heddyw dcu.'ibyiiiasom yr hysbysiaeth swyddo! ynghylch yr aehos hwn. y wrih ddwyn liyri oddi amgylch oedd y Tywysog Coronog, vii fireiiiii Sweden, yr hWI) a aeth o Frederickshall, yngayd a'i fab Oscar, ar yr Gf d I ,<1 "1. C Cfed, a chychwyncdd trwy Moss i Christiana, lie y dderbytiwyd sf yn y modd mwyaf parchlls I gan yr awdurdodau gwladol a miiwraidd ar y vfed ae ar y lUfed efe a aeth niewn rhwysa- fawredd i'r S^necldr i dderbyn llwo tTyddloiuleb i'r Broniii Siarl, oddnrrth yr aeiodsu, ac i roddi I llw ei.Fawrhydi iddynt liwythau ti wv'r hwn y ¡ mae yn ol eki Ffurf-iywodraelh a'u cyfrcithau eu liutiain. Ar ¡ yr act1jsnr hwu, tracthodd y Tywysog Coronog araeth, yn yr hon y tyst?odd y byddai ;'r Swed- iaid n't- Norwcgiaid gael aros yu ddwy geued! wahauot bob aniser, yn gydradd ae yn anymddt- bynoj, er en bod wedi eu cyssyHtu, yr llyn oedd dra angearheidiol, rr.eddai etc, o hcr\Vydd sefyll- faoedd y ddwy wInd, eyifelybrwydd eu dech- reuad a'u cymmeriad, &c. Ar y dydd canlync-I, IFurfiwyd cygliorfa eu 11 1 Ù '1 Llywodraeth, a goscdwyd y Maes-lywydd, y Count Von Essen-, j n svrydd RhagtVenin Nor- way. Canwyd Te Deum: ar y 13eg. Ac ar y cynllun y gylliuiaeth ger bron aelodau'r S?neddr, y rhai oeddynt igael eu gollwng ymaith, fel y tyhid ar y 18fed, ac ym- iien dau neu d;i o ddvddiau wedi hyr.ny dyeh- welai'r Tywysog Coronog a'i fab i Stockholm. Slynogir gan un o'r papurau boreol Yn Lhu). dain, fod Syr Henry "Wellesley ein Cennadwr ni yn Madrid wedi eeisio, a chael cennad i roddi ei swvdd i fynu, yr hon o herwydd ymddygiadau LlywodraeUi yr Yspaen, sydd draanhyfryda piioenus i bob meddwi elcufryd (honourable). Y mae Talaeth Massachussetts, wedi cyttuno ar lawnfwriadau cedyrn yn erbyn Llywodraetli feius Mr. Madison. i Daetli y Regent, Cadpen Sforrie, i Leith, i lnvytli o firwythau sychion o Malaga yr oedd holl Da-laethau deheaol yr Yopaen yn dawiil, pan hvvyliodd hi allan. Arwyddodd y Parch. Dr. Hooker, Ficar Rot- a dpgymau y plwyf hwnw, y n'ddiweddar ei fod ynbwriadn gostwng eu pris- oedd i'r rhai ag oeddynt yn eu hardrethu ganddo, o lierwydd y cyfnevvidiad a gymmerodd So wedi'r heddweh, a hynny yn y fath fodd ag a fernid yn gyliawn ganddynt hwy eu huuiin, yr liwn sydd amlygiad o'r fath liaoiiotii, a,, a goilyfrir gan lawer er anrhydedd iddo; a piiais ddaeih y thai ag oeddynt ytteu hardrethu a'u cynnygiois ym- laen, yr oeddynt iiior gydwybodol fel y liWyr foddlonwyd y Ficar teilwug.

[No title]

[No title]