Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

-,.,.,.,,-=.;.........-......-..-,i…

i AWDL?FAV.-LIGRIST. 1

-I-AMDDIFFYNIA1) Y BEIHDD.…

.. - I f Ai ArgraphlciflyiM…

Rin DD-FUMIMAl) Y P.MJYDBION.…

I , TIMET JB, i

1>ELSYFIAU

News
Cite
Share

1>ELSYFIAU ac am 1 In 1 km, yn Nhvwysogaetii Cymrn Dc¡' y/iad 1 >, tld wedi eaol llawer o'i esge-wlnso ei gamdvin, a'i amliarchu yi!?rc!t!t'i?—rimun ddeugys yu ostyngedig, ]in,ll go Dei did, ac a gydnabyddid fel v gwas mwyafdeJfHvdd- iol a gwertlifawr a fesidai dynolryw, ond vn ddhveddar, 0 aciios ihyw ragfarn dygiad iiu foeswu llygrcdig, sydd wedi c-yel oi esgetduso yn gy wil- | yddns, neu oi gamdrin yn wartlms. Ac er Iwnlei gym- | hv. ysder iaduyf-gi: a dwyn y bwrhidau ;nwyaf defiiydd- ?a.!rai | gyi'awui < f ros orcill. Gosod wyd ?t' ar vvaith drss ?\n-i yddau yn?hy(! s?H?'?'C!'uu? ¡:w <ÍY'I,; i drdod pl'n(\J' i .III ,?ii y modd goreu a c-h\wToiniaf; a'r oaalvniad () 'layn :iil;str tJ'UI'¡HÔ!'O, (S II', yd(¡¡;l!Jt, ii????t!! pavlr.ms os hysldaiit lwtddiai'inus: owd pe b«asent. MI ewy !ly.«i»,. gal!a»sai efe gy da llai o drafierth eu dysgu i fod yu hyd-dysg yn yr athrawiacUicu dysgedig, a'r eel- fyddydan, neu eu cyfarwyddo i. nacnori llynges neu iy ddin, nan fyddai achos eu cened! yu gaiw am y evf- ryw vniarferiad, trwy. yr hyu. y gallasent fuddioli eu gwlad ae eiunll anrhydedd iddynt eu hunain. Ereill 1 a niweidiol i'r Wall, heb ystyricd fy lb y modd y nun; efe yn gwaiiirau ac yn troniia ei hwu a!b-n wrth eu (hlyn, na chaniattau iddo ar un swnsor i-gyflawniiiid" vut wasao- acta syhveddol, ery g.wyduant yu ddigon da, ei i'od yn Ihvyr fed«.«s a gailuog i'w wnetkihar? Ac ymhellacb. gellir proli tad cynnygion bcunyddiol yn oaol eu gwneutluir ar fyuyd eielb Ymbiliwr; ib y wsae rhai iner haerllug a iligywilvdd, a ha em' Bad oes ganddynt drl;i!)en a rail w-rtli ymgasglii yn finteioedd i j West-daL,. a llawer o leoedd elifyr ereill i gymdeitbasu a'u gilyuldyond i y vihiw ni'r gorcliwy'l ercuJon, annattur- i «ol, a ba-rbaraiidd, o dreulio allan,, lieu mewn geiriau erei'i ibv ladd,. a ohan gymmaint eu ealedwch cyfudd- efant hynuy ar gyhoedd heb gywilvdd, gan wahodd eu eyfeillion gwarfhus i gydano a hwy yn ell bwriad dryg- i011 us'; y suae eich Ymbiliwr yn gorfod myned ynaifog yn eesfadol, gan ddwyn arftra brawychus gydti? ef, 'vr ei- rhai mewn dyeliyyii, svdd aiini- c.. I, ddewrioa gresynol hyn rl-.ag en cynnygloii ynmnldgar a pliarhaus i'w lad.d ef. Y lit'le I' fhrallodau dirif; y rhai hyn, ynghyd a'r rhiibdi maiih o flynjddau a welodd, sydd yn gwneuthnr ei gvflv.r prcse.nnol yu olygfa o anhapou, aanodwyddu'cli, a. gr.esy noldeb. Y<- hyn »y:dd yn gwneaHjinrymd-dygiad- y ilofruddion didosturi yn fwy rhvfedd'jl fyth yvv, mul ythnt yn medru cyhuddo eich Ymbiliwr o 1111 bai, ond yn gorfod addef ei fod wedi ell cyniiysgaeddu a Hawer'o freintiau gwedi en derbyn yn ci fieichiau pan ddaethant i'r byd, ac yn parhau i'w bynigelcddw; ac y. maent oil vn gwy- bod yn dda, pe ystyrient,.yNiyddiii colli cymdeithas eich I Deisyfwr y golled fwyaf* erchyll a ellir meddwl am ùani; nid ydynt yn gHí¡dll am we!! e:,frillach yugwynd) colli yrciddo of. Y mae rhai o honynt wedlgorfbdymadael Ynd)iliwr yu gynt nag oeddynt yn meddwl, a laawr oedd y galar a-'r■ ocluiin. a wnaettf, o herwydd en drvvg-driniaeth, o hono, gan hvyr ymioddi ac addnnedu yu gatlarn, os goddefid: iddynt. ail fwynhau ci gy feillach, y tdott tddo'r parch dyledus, end er hyn yr oedd y bradwyr a gavvs&nt gennad i-aros yn hwy gydag cf yn ei gamdrin gynddrwg. ag erioed; ïc gweiwyd llawer. j iawn o'r thai ag oeddynt yu addnnedu- diwygio eu nioesaa, pan dybient fbd yn riiaid iddynfe ymadael, os god deli d iddynt aros yn hwy gydag ef, yn fwy creulon yn y gvvasanaeth a wnaent o'ch Y'mbiliwr, nac erioed ¡ o'r bhlCu. Yf ilvii svdd yn gwneuthnr amcvlchiad eich Et fvnlwr. yn fwy arsw vdus Iv-th yw, y modd didru- garedd y trinir ef gan rith-grefvddwyr; cly wir llawer yn dywedyd en bod yn mVllc,}i le 0 addoliad, ell i'w wanyehu a'i ladd ac y mae ereill, y i.hai nid ydynt mor haerllug ag addef hynnv, y« da>ugos trwy cu hyin- dd.ygiad nad o«s ganddynt. 11 n diben arall, ond'ea bod yu- .;mcmlll ci. p:yt!ni .Yll'dtli51<aeh; acfcHy y Mae I by-wyd deh Vmbiliv.v mewn Iwrygl yn y cyssegr,. hyd 1 .J vn oed with gy' jr allor; ac heb ddiwygjad, nid oes dJOgeJwch iutio mewn un itc, er ei fotI yn bcrtLilth dd (si ivied, ( Y'runig gyssnr ag sydd wedi ci adacd i'cii Deisyfwr .[ yw. tod ychydig wy:' ddocth aj'iun?'ed.d?iyadctuyddio i  'j | pob CyHe ¡.w' lonni yn r-i iir-n etiTy-tdiati,- a fHostiirta j \vrtlio yn ei lrolbnSon;- oiui er carediecod yw y rhai isyn y mae'r lliaws llofrnddiog yn parhaii i ddangos p:} amhiirch, ae yu ymdreehu terfynu drdtfes y gwas hc:iaf a. mwyaf dcfayddiol ¡ ddy!\olryw. Gan hynny deisyfir yn v modd gosfyRgeiddiat arnocli i drefnu rhyw fesaran effeithiol i ragliaenu'r dirdnf anfaddenol a wncir N-11 hwn sydd wedi treuiio v rhan ainlaf o lawer o'i ddvdd- iau, yn JlcsgSu gari oedran, ac yn disgwyl y dvd<< « dm ddodi ei hun yn ebrwydd i'r hwn a roddes fbd iddo, 1W a^gofia lb t!i y cam a wnawd ag ef. Eich gestyngeiddiaf vva?anacthwr, A".isr-:jf,

- -- - I- -1.. !HiVBi;i)ii…

i - - - - - ...-.:.:-_-==-=-...:.-:::=-:::;…