Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

iO L-YSGRIFEN.

Advertising

AT EIN eOHFBWYR.I

At Argruphhdydd Sercn Gomer.…

Family Notices

LLOXG-NEU YDi)IOX.

; MARCHNADOEDD CARTREF01.

SENEDD YMERODROL.

News
Cite
Share

J'r honno i'r diben i ddwyn yjftlaenryfel yn erbyn Joachim Mumt, Brenhin Naples, ac yr oedd-i-liaii arall i gaeleu rhoddi i Joachim i ddwyn ymiaen ryfel yn er- byn Brenin Sicily, ciii hen gyfathracliwr■! Efe hefyd a chwennvehai alw ystyriaeth y Ty at y gynnadledd yn Vienna; yr oedd yn hysbys ddigon i'r Ty fod ein Gwei- nidogni i'r gymmanfa uchod wedi ymadacl a'r wlad er ys amry w fisoedd, ac yr oedd yn yrnddangos yn rhyfedd i-t,,i,n -P"I(i oedd dim wedi cael ei wneuthnr yn yr holl snnser hwn. Gan hynny da fuasai ganddo ef i wy hod a oedd rhywbet-b wedi cap! ci wneuthur tuag at yr heddvch hwnnw ag sydd i ddwyn cytinifcro feudithion ;'<- wlad hon. Os oedd yr lianesion o Vienna yn gywir, r Ymcravvdr Alexander oedd yrnnig nn a wrtliddad- lenodd ihynny, gan geisio lluddias ei amcanion. Os oedd y Gweteidogion yn gwyhod y pethau hyn, efe a'u hvstyriaiyn dra hems, ac a'li cyliuddai ger bron brawdle y Ty hwnnw am ddirgelu pethan o gymmaint pwvs, tra yr oeddynt yn ceisio cynnorthwyon anarferol mewn arian. Attcbodd Canghcllawr y Trysorlys, am y gynnadledd yn Vienna, pe buasai efe yn gwybod y cwbI agoedd yn j'nyned ymiaen yno, a bod i'r.bonheddig anrhydeddus ei holi ef o bedair i ddeng waith yn ei gylch, ei ddyled- jiwydd ef oedd peidio ei atteb hyd oni thertynai y gyn- nadledd. Am v gynnadledd a Naples ac a Sicily, yr oedd y ddau yu dra chynnnodadvvy yr oeddyni vn-rhoi arian cynnorthwyol i Sicily i'w gallnogi i ei han rbag y cynnygion a ailasai Brenin N, WDetitliiii- ei herbyn. Ac yr oeddymwedicydnahod Murat yn Frenin cyfreithlon Naples, ac yn ei dab), nid am ry- ftla yn erbyn Sicily, ond am gydweithredu a'r Cyng- reirwyr ar amser pan oedd ei wasanaeth o fawr we'rth i'n hachos r.i. Am ohiriad y Seneddr, ni byddai hynny yn hwy nag a fyddai angenrheidicl, a phan ei;tcddai tvacUet'n, tebyg ddigen yw y bydd priodoldeb a blldd- joitiel) y dreth ar feddiant i gaeI ell trin y pryd hynny. Dvwedodd Mr. Horner, os oedd arian y cyffredin i gaei en gwasgaru yn y niodd hyn os oedd banner myr- ddiwn i gael ell rhoddi i Russia, dan y lliwo fod ei llynges yn gynnorthvvy i ni; ac os oedd arian cynnor- thwy i gaei eu rhoddi i Sicily am ryfela ag tin o'n Cyngreirvvyr, yr oedd efe yn hollol o'r fain mai gweli fvddai cyttuno rhoddi cymmaint ag a ofynai y Gvvein- idog, heh geisio nn rheswm dros hynBY. Mewn EbL-ddfod o'r Ty, cynnygvvyd ai- fod i 15,0001. gaei eu rhuddi i Offeiriaid trallodiis Ffraingc, St. Do- mingo, &c. ynglivd a'r dyniou creill a adawsant en gwlad yn achos y Chvvyldroiad. Yroedd Mr. it Ponsonbv yn synnu yn fawr am lod galwad aryTy yn awr i ganiattau y swui liwn, pan oedd yr hen Lywodraeth wedi ei hadfcrl1 yn FlVaingc; os oedd y ,dynion uchod mewn cyfyngderati, ile, nid y wlad hon ddyiasai eu cynnorthwyo. Dvwedodd Cangheliawr y Trysorlys na fuasai i'r rV.ai ag oeddynt yn ymddibynnn ar yr haelder liya, ac yn bwriu'Ju dyclnvelyd i'w gwlad, ond derbyn eu rhan hyd oni rhyrhaeddent adref; ond yr oedd etel 11 ag havsl ganddynt i haclioni y wlad hon, am yr aberthan a wuacthant, ncu y gwasanaelh a gyflawnasant drosti; t" 0 I' futli hyn oedd llawer o'r dioddefwyr yn Toulon a St. Domingo.—C;. i'cr.nwyd. Linn, 28.—Cvnnygodd Syr Samuel Romilly y ilawn- fwriad hwn, tod cadw y Meiwyr yn gorffoledig fwy na phum nus wedi sefydliad beddweb, yn groes i Weith- red y .■Seneddr, ac yn drosedd ar y Ffurf-!yvvodraeth," ac wedi hir ddadl, xii yr hon y cyfranogodd amryw o'r nreitbwyr pesmaf, dros, ae yn erbyn y cynnyg, ymran- odd y riy. Dros y cynnyg, 32. Y.n ei-erbyn, 97. Mewn attebiad i ofvniad Mr. Tierney, dywedodd Canghellawr y Trysorlys ei fod yn bwriadu cynnvg ar fod i eisteddfod y Seneddr gael ei ohirioo dydd lau ne- hyd y 9tell o Cliva i'roi'. Cvnnyg«>Ud Mr. Grant ar tLltIi aniur^ehiad gaei ei ■ddanfon i'r Tywysog Rkaglaw, i ymbil am gyfrif o'r boll garcharorion yn yr Iwerddon a Chymrn, a lhifedi y rival a enogtarnvvjd ac a ddienyddiwyd yn y gwled- ydd hynny, o hei wydd fod hyn yn perthyn i bwngc ag ocddefc yn fwriadu ddwyVi ger bron y Ty. Caniatawyd y sivii-I o n[:i,OOO!. i gynnal y Meiwyr ag I ydynt yu awr yn j i'r laill u ChwriVov, set" 62 o ddyddiau.