Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

iO L-YSGRIFEN.

Advertising

AT EIN eOHFBWYR.I

At Argruphhdydd Sercn Gomer.…

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

ESGORODD, Dydd IJun, wythnos i'r diweddaf, Ynghastell Dnn- raven, boneddiges yr Anrhydeddus Windham Henry Quin, ar fercb. ■ Kos Fawrth ganlynol, Boneddiges H. T. ShewcH. Ysw. gerllaw Aoertawe, arferch. Dydd Linn, wythuos i'r diweddaf, yn Hwlffordd, gwraig Mr. Jolin Pricket, Canhwyllwr, ar terch. Yn Galitfaynon, swydd Caernarfon, boneddiges y Milvvriad Salusbury, ar Cereh. PRIODODD, Yr wythnos ddiweddaf yn Abertawe, Mr. T. Morgan, Cyffyriwr, ( o Gastellnedd, a. Miss Sarah Griffiths, raerch y dtvveddar Mr. J. Griffiths, o West-dy yr Arlh, Llandilo. Dydd Stil diweddaf ond un, yn Hwlffordd. Mr. R. Mathias, Cerbydwr, o Cartiett, a Miss Mary Powell, o'r nri ile. Yn ddiweddar, yn Hwlffordd, Mr. Oi-i-e, gynt blae- nor ce.ddorion Meiwyr Brenhinol swydd Penfro, a Mrs. Roblin, o'r un lIe. y Yn Liangwm, T. Edwards, Ysw. o'r Ty-gwyn, ag Harriet, inerch ieuaogaf JQlm Lioyd, Ysw. o Giynanau, swydd Dinbych. Ar yr 2!lain. Q/r mis diweddaf, yn Aberdare, J. tSL I'll Cils, Ysw. mab henaf John Lucas, Ysw. o Stout HaU, a Mary, merch ieuaugaf y dtvveddar R. Richards, Ysw, a chwaer yrUchsranwriad Ricljn;wy, o Aberdare. Mr. R. W. Price, o'rNantgwy* a Mrs. M. Stephens, gynt o'r Crvchell. Ar y lOfed Evan Wooden.-Y'sw. o Glascnmb-Hall, swydd Drefvddwyn, (?-d 8", a Miss Jones < Cefugolen, yn yr un swydd, oed 17. Ar vr ldeg o'r mis diweddaf4 yn Lh,nd¡uh, Jame9 yn Llnndait), James j Patterson, Ysw. ?)n? fab y (nweddar mwmut Patter- $)!), R. A. ág HC!lridtà Mmy, trydedd merch John Jone, Ysw. o Dory Orniond, Ceredigloh. Yn Lerpwi, Hugh Roberts, Ysw. o'r WyddsM'Hg, swydd Filint, Dirprwwvr, ag Ann, merch y diweddar John Hugill's, Ysw. o Gaerlieon Gawr. Pythcftios i cctidoc, ;11 y Mwythig, Mr. J. Griffiths, mab ieuangaf Mr. OdTItb, Adeiladvdd, yn Croesos- wallt, a Miss S. Pool, merch y diweddar Mr. Pool, o Trefnant. HU FARW, Pythefnos i heddvw, wedi hir gystudd poenns, yn Hwlffordd, mewn gwtii o oedrau, y Anrbydeddua y Bendefiges Kensington, mam y Gwir Anrhydeddus Arg. Kensington. Yn Ramsgate, lle'r oedd wedi myned, er cael gwell iechyd, Edmond Estcourt, Ysw. un o Ilcnaduriaid B wrdeisdre f A bertawe. Dydd Sadvvrn wvthnos t'r diwcrHaf giss Swallów, 11 tirff iion. Ar yr uu dydd, mabbychau John Snead, Yswain, Abertawe. Ar vi llain o'r iiis diweddaf, Seiina, merch feclian Holert Pannceloot, Ysw. Atiertawe. Yn y Llusendy gerllaw Llandilo, Mr. D. Rees Bovven, yn 81 mlwydd oed. Mr. John Morgan, oed 61 o'r Mynydd Bach, gerllaw Llandilo. Dydd Sul, yr SOfcd o'r mis diweddaf, yn Orlandon, swydd Pen lb* W. Alien, Ysw-i.r,, o Hascett. Dyd.1 Gwener, y yn Hwlfiordd, Mrs. Yv alters, gwraig Mr. Waiters, o'r Dolphin. Yn Jersey Newydd, ar v 30ain o Ragfyr, 1313, er galar trwm i lawer, y Parch- D. Edwards, mab y diw- eddar Mr. Edwards, o Nantyboncath, gerllaw Caerfyr- ddin. Eli. a ddygwvd i fynu yn Athrofa yr YmueiH- dllwyr Ytif, ac a hwyliodd Americ, yn y mis Mai, 1600, lie y daeth efe yti weinidog JfyJdioll o'r efengyl. Yn ddiweddar, yn Creinew, cevllaw Arberth, yn 25ain oed, o'r frech wen, Mr. John Tiiomas, Cigydd yti vdrefuchod. Yn Arberth, yn saith mlwydd oed, Win, mab Mi-. Blaythwayt. Llaw feddvu' yn y dref hontio. Yn y Frecbfa, swvdd Caerfyrddin, wedi hir glefvd nychlyd, Miss Pryddercii, merch iencngar y diweddar Daniel Pryddercii, Ysw. o'r ik uchod. Yr oedd yu ei hywyd yn dra hac\iullHs Îr r.!od¡olJ.. Yn ddiweddar yn y Ffos-las, piwyf LVanychavrn, swydd Abeiteiif, j'ane Harri, yo oed! ar amser ei marwolaetli yr oedd ganddi bedwar o blant, 3.3 o vvyr- ion,119o orwyrion, a 17 o or-ovvvy yr üeJd yn y meddiant o'i svawyrau hyd y divvedd, ac-ychydig wyth- nosau cynei marwolaetli, iraaeod 1 bar o iiosanaii i'w gwr, yr bwn svdd grvn ..nvcr \n 'ienar.gach na iii. Yn y Dyffryn, plwyf Lianba-.iarn raw:, yn yr 1m sit., John Davies, vn 108 oed, yr oedd er ys oiyny.idaa 11 eerdded ) Aberystwyth (ynghyU-h 6 tiiuidw} i gaei ei mtHo, yr hyn a wnacd yn ddi-dal yn swyd )t'.) Mr. Cnx, o'r dref honno, ar gyfrif ei oed ran, a'i dtiedd ganmol- adwv i fod yn h-n; yr oedd v« eerdded yn union sytii, ac a ddyrnoud ychyd:? '? ennh o fewn dan fis i'w 'LH- Ai- v 17eg o'r mis diweddaf, yn y 69aia ralwvdd Ct oedrau, er galar i deulu liiosog, Rice Ttioaias, Yswaiut o Coedhelen, sw vdd Caernarfon. Dydd Mawrth wvthnos i'r diweddaf, yn Beanmarss, Mrs. Williams, gweddw y diweddar Ba; ch. Riciianl Williams, o Bodafon, swydd Eon. Vr oedd newydd gymmeryd Uuniaeth fel arferol am ddau o'r pods, cwynipodd yn ol yn ei chadair, a bu farw yn esmwytii yn y fan. Mr. Holbrooke, Adeiladvdd, CvoesoswaUt,oed 75.

LLOXG-NEU YDi)IOX.

; MARCHNADOEDD CARTREF01.

SENEDD YMERODROL.