Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

iO L-YSGRIFEN.

Advertising

AT EIN eOHFBWYR.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT EIN eOHFBWYR. M" Y mac llawer o eiriait yng Nghyfansoddiad J. Maelor, y rhai a'i gwnaent yn annerbyniol i lawer o n D.irllen- wyr, ac yn dramgWydd igyfeiliion y gwr hybarch, coll- atfwriaetii yr hwn a gynimerodd efe vn de-tun, yn neill- duul- H Biblau sylwadau selicdrg-roddodd I raddau d'amnedig, Da iay. ii llodau ditlaiivdig, Da i blesio dynion blysig," &c. Daeth T.ly thvr GII. Gus. ar Briodas i law. Buasai llai o iaith estronol yn fw y boddhaol ean y cytfredin, ond lli wrthodir ysgrif am unwaith « achos hynny- Caiff llanes y Gymdeithas Genhadol, gan W. J. ym- ddaugos ya y riiifyn uesat. I r GORUCIIWYLWYR. .I I! Gastell NTedd David Thomas, Siopwr Caerphilly Parch. J. Edmonds Peiiybontar Ogwr Iories Llantrissent Walter Morgan Pontfaen Thos. Llewel yn, Postmaster Caerdydd Post-Ollice Merthyi<Tydfil W. M. Davis, Postmaster Aberdare John Bynon, Postmaster Caerfyrddin J Evans, Argra-dy(1(1, &c. Llaneily John Roberts, Siopwr Castellnewydd yn Emlyn Timothy Thomas Llandilo Frederick Evans Llanymddyfri D. R. Rees, Siop Issa Liangadoe Thomas Tiiomas A I)i,i-tioi)(Idii G. North Cryghywel John Price, Postmaster HwlJlbrdd James Thomas TrefdraetiJ David Thomas Abergwailn Henry Evans Arberth Parch, William Thomas Aberystwith Parch. John James Aberieiti Caleb Lewis Llanbedr pont Stephen Hugh Jones, Post-master Glanywcrn-Ystrad David Richards Rhaiadr Edward Jones, Postmaster Amlwch Parch. John Evans Bodedern -■ Owen Williams, Postmaster Caergybi Benjamin ./ones LUuierchymedd Evan Tiiomas, Postmaster B ynsiengeyn W. Roberts ,efiii Richard Jones Bangor Parch. Arthur Jones Pwiliiely Parch. Benjamin Jones Caernarfon Rice Jones Tremadoc William W illiams Dimbych Thos. Gee, Argralfydd, &c. Wrexham V J. Painter, Llyfrwerthwr Idanrwst William Davies RutSiin John Phillips, Llyfrwerthwr LlaugbUen John Edwards Bala H. Sanderson, Argralfvdd Dolgellaa Ricliard Jones, Argraiiydd ISewtown John Jones Madiynlleth Richard Jones Llanfyllia Edward Price Llanidloes Abel Jones Casuevvydd ar VYysc Evan Lew-is,Llyfrwerthwr, a John Tibbins, Ar<;raii'ydd Ponlypool Parch. Ebenezer Jones Lluadaiu Newton & Co. Warwick- Square; J. White, Fleet- i street; a M. Jones, No.5, Newgate-Street. .t'f: t Dyibl Linn (bweddafethohyyd yn ddiw-rtliwynebiad, Benj. Hall, Ysw. i fod yo Aelod o'r Seneddr dros swydd Forganwg. Y niaeDawas-gyfarfodydd i gaei eu c'ymial ar draul Mr. Hall, ar yr achos, yng -Nghaerdydd,- ar ddydd Linn y ac yn Abcrtawe, ar ddydd Gwener y gfed o'r mis hwn.—Gwel Ihjshjtsiadau. Y mae Cangliellawr Fsgobaeth Tyddewi, wedi trefni'r Pareh, Bcnj. Jones. lU. A. o'r dref lion, i fod yn rhaglaw-esgob i ganiatau ysgrifan Priodas (Marriage Licowcs) rhos Abertawe a Dconiactb Browyr, yn lle'r diweddair Batch. Miles Bassett. ) Anrbegwyd Syr Stephen Glynnc, Rarwnig, ft chwp- pan ariaa, g-werth trigain gini,gan Gymdeithas Amaetli- yddol swydd y Mwytbig, am YCJJwd goreu o laip ar :20 erw o dir. Dydd Ian diweddaf, ordeiniwyd y Parch. W. Davids. (y ii ddiweddar Myfvriw r yn Athrofa Caerfyrddin, dan arolvgiaeth y Parch. D. Peter,) yn Weinidog i'l' gyn- | nnll-eidfa o Ari.*inddibyiVwyr yn Providence Chapel, Browyr, swydd Forganwg; decbreuwyd yr addoliad trwyddarllen a gweddio, jran y Parch'. Mr. Powell, o'r Crwys, pregetbodd y Parch. Mr. Davies, o'r Panteg, | oddi wrth 3Iat. xvi. 13. Derbynwyd y gyfles ifydd, .J, 0." '} ac bohvyd y gofyni.adan arferol, gan y Parch. Air. Davies, o Ebenezer, Abertawc; ac wedi hynny gwedd- ivvyd yr Urdd Wcddi ga,n y Parch. Mr. Kemp, o Aber- tawe, a thraethodd y Parch. Mr. Peter, o Gaerfyrddin, bregeth dra dwys ar ddyledswydd Gw einidogion, oddi ar 2 Tim. iv, i'w Gweinidog, gan y Parch. Mr. Price, o Lane'di, mewn pregeth briodol oddi ar Act. 11. 23. Ymgyiimillodd tyrta liosog o dilynion ar yr achos, ac hvderir iddynt ymadael jiyda dwys ystyriaethan o arbenigrwydd gwas- anaetb y dydd. Bu Mr. Joseph Lancaster yng Nghaergybi yn ddiw- eddar, lie y traethodd ddwy araeth ar ei gynllnn pob- loga iddoaddysgn plant, i gVfarfodydd cytVifol, y rhai a foddhawyd yn fawr yn y cynllun, yn gvstul ac yn y modd y traethwyd yr araethiau. Cawsom ychydig rew yma, ac yr oedd eira yn weledig ar rai o'r bryniau pellenig, yr wythnos ddiweddaf; yr ydyin yn clywed fod rliew caled mewn amryvv barthau o Ogledd Cymru, a llavveCo eira ar y mynyddoedd, ar yr un dyddiau. Digwyddodd damwain zngheuold dydd .Sadvvrn diw- eddafyn angliorfa Abertawe; damweiniodd fod Thomas David, llywiedydd (pilot J, i fod ar fvvrdd buan-long ei Fawrhydi, yr Olympian, a gwelodd long mewn cyfyng- der allan ar y mor, a cheisiodd gynnorthwy gan yr Is- gad pen Wyndycr, Llywydd y fuan-long, i'w gwaredn o'i hamgylchiad pcryglus, yr hwnyn ddioed a nuiiattaodd iddo bump o'i wyr i'r diben liyllily aeth y gwyr a ber- tliy nent i'r fnan-Iong rhagddyut yn eu bad ell hunain, a'r llywiedydd gyiia hwy, a gosodasant ef ar fvvrdd y Hong ag ocdd mewn cyfvngder, ac ar ell dyelnveliad at long ei Fawrhydi, dyinebwelvvyd y bad a boddasant oil; y i- ydvs wedi cael corph nn o bony nt wedi hynny gerllaw Newton, ynghymmydogaeth y dref hon. Vrr ydyrn yn deall fod chwech o'r saith dyn a bodd- asant yn ddivveddar gerllaw Aberaeron, marwolaetli y rham grybwyllasom yn ein Rifyn diwetlf'-af, yn wyr priod, y rhai a adawsant 9.7 o Want rhyngddynt oil, ¡¡'II gwragedd i alaru ar en hoi, yr ocdd y bad o fewlI ergyd carreg i'r tir, ac amryw ddyiiion ar y lan, ond nid oedd niodd i'w cynnorthwyo gan erwinddeb y mor. Y mae'r Freeh wen yn ffytnui i raddau brawyehusyn swydd Penfro; hysbvsir gan tin c'n Cohebwyr yn y wlad honno, nad yw y" gofyn pan ymwelo a thenlu, ar ba sawl nn y gosodwyd I)reCli al-iiii"l Hawdd gennym gredu y diehyn yr hwn ag y ejimiygicyd gosod breeh y fuwch arno, fod yn ddarostyngedig i gael y freeh wen drachefn, eithry mae barn y enwoccaf, nid yn unig yn y wlad hon, ond hefyd mewn gwledydd ereill, ynghyd a plirofiad beunyddiol, yn ein rhwymo i gredu mai anaml iawn yn wii- (os neb) yw'r rhai a gafodd y frcch natturiol wedi iiupiad cjfeiiluol o'r fi-cell gelfvddoL Cynnaliwyd ymofyniarl ynatl lIofrnddiaeth yn dtli- weddar, ymhlwyf y Bettws Newvdd, swydd Fynwy, ger bron Hugh Parnell, Yswain, ar gorph plentyn gwr- ryw newydd eni, yrhwn a gafwyd wedi eigladdu mewn gardd yno. Cafwyd nodan creulondei) ar ei wddf, wedi nuinwl ystyriaeth cyttunodd y Rlieithwyr ar y farn o Lofrnddiaeth a dirgeliad gwirfoddol, yn erbyn Maria Jones, ei fam, dynes hebfod yn briod, yr hon a ddanfon- \<. v(( i garchar y sir ar yr un dydd, i gaei e: phroti yn y baawdlys nesaf. Ar waith Mr. Peter Mullock, o Fryn Sion, ynghylch tair milldir o'r Mwythig, yn dychwelyd adref o'r t'arch- nad ar ubrdd C'roesoswallt, yn ddiweddar, efe a glwyf- WY(I ac a yspeilwvd o 121. mewn ysgrifau ariandy, yng- hylch gini a banner yn arian, a'i oriawr, gan ddau o ladron a.r draed; dacth eynnnydog i'r lie yn lied fitan, ond yr oedd yr yspeiUvyr wedi diangc. Yspeilivvyd dyn arall yn agos i Ellesmerear yr un noswaith; ac un j arall, wcdi hynny ar y ffordd o Gaerloyw i Bri&to. O'r diwedd ymddangosotlc! \"h y y ÜI1- nadiaethan a hir ddisgwyliwyd oddi with Syr George Prevost, SJames Yeo, a'r Cadpen Pring, ynghylch y 11 frwydr lyngesol arlyn Champlain. Y mae Syr George Prevost yn priodoli'r angentheidrwydd o'¡ wrthgych- wyniad efo Plattsburg i ddinystr y llynges Frytanaidd, a dywed Syr James Yeo, fod ganddo rcswm da i gredu i'r Cadpen Downie o'r llynges gaei ei frysio i'r ymdrech a'i long mewn amgylchiad anghymhwys fod yr ymosodiad ar lynges y gelynion yn angorfa Pitts- burgh, yrhwn a wnawd ardaer annogaeth y Petlciwdod ynannoeth: ymddengys oddi wrtii y cylmddiad hwn fod yn rhaid i vmddygiad Syr George Prevost gaei ei fanwl chwilio mewn llys milvvraidd. Y mae ysgrifaa ffugiol Ariandy Lloegr yn caeI en cynnyg ar hyd y wlad, new idiwyd un am bum punt yn Aberhonddu yr wythnos diweddaf. Y mae gwilwyr nosawl wedi cael en trefni yn Heir ffordd, y rhai ydyut i gael en talu gan y trigolion, pob un i daln 6s. yn y ollnt, yn lie gwasanaeth persounol. Rhjibudd i bercheyimgim Gwestd.il.—Daeth tri wyr, y rhai a ymddangosent fel boneddigion, yn ddiweddar mewn cerbyd i Dy Mr. Downes, yr hwn sydd yn cadw gwestdy yn Woo re, y rhai a fuont mor daerion am ryw fatli p adar gwylltion i giniaw, er nad oedd neb yn y ty; fel yr aeth y gwesteiwr i tlý cymmydog vr hwn oedd a bawl gyfieithlon ganddo i saethu'r cyftyw adar, a'r hwn, er mwyn gwneuthur cymmwynaes 1rwy fawr ii t ddwy betrysen, y rhai a fwyttasant hwy ond yn nwryr ydvm yndcall en bod wedi dwyn cyngavvs yn erbyn gwr y gwestdy am werthu'r cyfr'y w adar. Digwyddodd amgylchiad lied hynod a dir-rif yndra ddiweddar yn Frome, tiwlad yr Haf. Aeth dynes ieuangc henffol i dy Cvffeiriwr, Mr. Thomas James, yn y dref lIonno i bryrin gwenwvn, i'r diben i ladd llygod, -megis y dywedai, ond gwybmvyd wedi hyimy mai ei j diben oedd gwnnwyno ei hun. Yr oedd y Cvffeiriwr vn drwgdybied fod yr anican yn ddrwg, a rhoddodd .Cream of Tarter iddi yu ei le, yr hwn a lyngcodd y ddyncs yr hwyr hwnmv, ond cyn myned i gysgn dv- wedodd wrth ei meistres, yr hyn a fravvychodd yr holi gyrwyd am feddyg ac am y Cvffeiriw r, yr hwn ni liasai lai na gùenn o herwydd fod dychymmyg y ddynes (yr hon oedd yn axvi- vii ofni marw) yn effeitbio cvmmaint ar ei hymddangosiad hi a gynimerodd y moddion a gynnygwyd iddi i symiid etiaith y gvvenwyn tyh!( dig yn awyddns; ac wedi t Mr. James ddyucdyd nad oedd raid i neb o honynt frawyehu, mai moddion diniwed ddigon a gymmerasai ar y cyntaf, tavvelwyd yr boll deulu, a siriolodd wvnebpryd y liangees. Y mv-yniant gorev.—Cyfarchwyd Mandarin nnwaith, yr hwn a ymhyfrydai yn fawr i vmddangosyn gyhoedd- its, a llawer o dlysati (jeurh) wrth bob parth o'i vvi.sg- oedd, gall hen ddigrifwr cyfrvvys, yr hvvn a'i canlynai ti trwy amryw o'r heolydd, ac ymgrymmn yu fynych hyd v llawr iddo, gan ddiolch iddo am ei diysau, N- mae'r dyn yn feddwl, (meddai'r Mandarin), gyfaill, ni ( roddais i neb o'ni tlysau i ti crioed.' I Nail(lo, naddo, (meddai'r Hall) end yr ydych wedi bad cyn fwyned a gadael i mi edrych arnynr, a Iiynny yw'r nnig ddefilydd j a eihvch wnentbur a hwy cich bun, ac felly nid oes wahaniaeth rhyngom ond hyn, set, eich bod chwi yn f cael y draiTerth i ofaln am danynt, a gorchwyl yw hwnnw nad wyf fi yn ei 'noill.' ] Yn yr ymdrech ddiweddar yn Bladensburgh, ym- ddiriedodd pennan Llywodraeth yr Amcric i'w trued.

At Argruphhdydd Sercn Gomer.…

Family Notices

LLOXG-NEU YDi)IOX.

; MARCHNADOEDD CARTREF01.

SENEDD YMERODROL.