Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

__'rtA-;,7;" o NcTCi/rlrh…

[No title]

SENEDD YMERODROL.

News
Cite
Share

SENEDD YMERODROL. TV YR AUGLJVYDDI.. Di/dd Mawrth, !2-2.Berbynwyd cennadwri oddiwrth y Tywysog Rliaglaw, yn hysbysu fod gwcndidêlU corlf- orol wedi peri i Arg. W-alsingham. i roddi i t'yvm ei swydd o fod yn gadeirwr i eisteddfodan'r T: hwnnw, yr hyu a -gyfiawnasai de dros 20 o flynyudan, ac am hynny yr oedd ei Uchder Brenhinol yn civyllysio cac! ei alluogi i ganiatan t;d blvnyddo! o ddwy 111 o bnunau Arglvvyddiaethj gan liyderu y huasai T'r Arzlwyddi ^vn cvdsyaio a'r Ty aiuil v ti li) i), nnp Tuv, ?t.f'\f()dodd laill f)onoiighmore, i gynrsyg af fod i atmerchiad gael ei gydwyno i'r Ty wysog Rhagtaw, i ymbil am advsgrifaH o'r lly thyran a ddanfonwyd at I ei Uchder Brenhinol, vii achvvyn ar ddifi'yg nawdd i'» i I llong<5n,oddi wrth faclifiivyr Leipwl, Gla«g6w. Green- | 'oek, L!ulldain, &c. Yr achos o'r cynnyg hwn oedd, j fod !lawn}lI y wlad yu bamu nad oedd ein J lynges y« I cootclthietniyniawn. Dywedodd Arg. Melville, fod vr acliwyniadan dyv. i'w broti mewn amser addas; ac am fod t hai o'n Hí)'Hf{;\1I ni wedi cael en cynimeryd, yr oedd yn sylwauwy, na fit un v^yl'ei erioed etto, ae nid yw yn dpby y bvdd nil j byth, lie!) i rai UoRgaa gael en hysgafaeln—cyttuswyd* 1.1/1/1, 28. [>arUenwyd Ysgrif Cailwriaeth fleddwch n vr Iwerddou 3 ac ysgrit' (iwirodau yr lvvcrddon. yr ail waitli. n F:1 T'FrCF?'7??)Z,V. I Mamih, 22.Cy.unygedd Mr. Whitbread ar fod » | coliebol y ddan Yspaeniaid, v rhai a roddwyd i fynti gan y Cadfridog Smith yn Gib- J J raiter, i'w herStdwyr, at annogaeth S yr James-Duff, v ('enhadwr Brytanaidd yn Cadix, i gaid eu gosod get' j bron y ri'y. lleiwyd yu llymdost gan Whitbread ar Syr JaJnes am ei vniddygiad, yr hwn a dybiai-efei I ddylai gael ei gospi a:n y eyl'rwy svtyddgarwch'y yi j oedd efe. yn deall hefyd fod 500 o'r gwladvvyr wedi j cael en rlioddi i fyim, ac yn hyn uid oedd y Livwod- raet.li Frytanaidd yn gwalianiaethi: rhwng y j oeddynt cnog 0 ddl'eltl:redoed¡1, a'r rluii a gVlm- ddid f> gam-\mddygiad yn erbyn Llywodiaelh ormesi} i Dywedodd Mr, Vansittart fod Gweinidogion y JJv- wndraeth hon yn ffieiddio gormesdeyrn Uywoilraetii i yv.Yspaen, yn gymnKunt a Mr. \yr ei hu»T a bod larll Bathurst vvedi ysgrifennn at y Cadi-Vidug Suiit'u, gan beri iddo ochelyd ymtldwyn HI y cyffelvb fotld irhagllaw; wedi hynny evttunwyd ar y cynnyg wedi ei cldiwygio, sef-fod- pigion cohebiaetli nchod i gael eu rhoddi ger bron y IV. Macher, 23.Dy.edodd y Milwriad Palmer, Ji bydd'ai iddo ef ddwyn amgylchiadau'r Llys Rlilwraidd ar y Mihvriad Quentin, ger bron diacliefn N"Ctt,A;,f Nadolig. Cyflwynodtl Mr. Whitbread Ddeisynad oddi wrth ddyii o'r envv N- .Statesman) yr lixvir all) yn Newgate dros yehwaneg na tha:r blynedd a banner; ac er fod I amser penuodedig ei gaichariad wedi tcrfyim, yr oedd j efe yn cael ei gaethivvo etto, o herwydd uad oedd weditaln'r ddivwy otynedig gau ei ddedtVyd; yr hyu # 00' | herwydd er amgylchiad rlawd, oedd a»allnedif iddo ef j i'w u heutintr,. ac an; hyr.ny yr ootid vii i ystyriaeth y. Ty, gan bwysa ar eu dynoiia-clh a'u 1 hnniondeb na rymwarcd. I Dywedodd 'y Dirprwyvvr Cyffredin, cs oedd efe gwedi cael ei garchani ?Mnmmrtt dros hen yr amser | pennodol ag y gatlesid yn deg ei ysSyyied yh gyfartal | t'r ddirwy, gallasai fod yn gyngoradwy i n | o'r hynawsedd Brenhinol tnag alto; yr oedd y gyfraith | yn gefyn meiehiau gandtlo dros ei ymddygiad da rhaglhvw, eithr nid i'r diben i'w gospi ef, oud i ddiogelu ycytf)cdI;Ml;a? y fath gabl-dreitimn dracheth; "c os oedd c-fe yn raethu catd y vneielmm g&fyhol dros ei ym- ddygiad h(LYdlö1 o fiyn adan, yrhymiy yu dyn»«H fod ei gymmydogjou yn ofni ei'fod ef' o r «» Jnediliadan- yn awr ae oedd o'r blaen, ac felly ni antin- iai neb i afteb drosto, Ac am liynny yr oedd yn anhawdd t'w ryddhau, i'arwyd i'r delsyfiad gael ei osod ar v hwrdd, J Traddododd C:mghetrawr y Trysorlys Geimadwrs oddi wrth y Tywysog K'ui^hnv, yn eyimneradwy"' f bywiogrwvdd, nmlrusrwydd u tiyddlondeb Ar«hvydiS Walsijigham, yn sefyllfa Cadeirwr i Eistaddfodau TyT Argiwyddi, pan otidio am ei fod dan yr angemheid- i" ydd i roddi ei swydd i fynn, o achos afiechyd, » eheisio gan y Ty i ganiatau till blynyddol o 'iiiVoL i.dd9 ef (chju-Ai! ehjwch!)—Gorchyinynwyd i'r U?tmad.wf- gael ei roddi i ystyriaeth Eisteddfod. ?«? 24.—Cyflwynodd Mr. Onslow ddelsytiad odttfJ wrth amryw bobydffkin, y rhai a ackwyuent ar'gaetli- der y gyfraith ynghylch pris a phwysau'r bara, ac ) nihil ar fod i ysgrif gael ei dwyn i'r Ty, i'vv hawdurdodi » gael yehwaneg am en gwaUh wrth wneuthiir bara.—' Parwyd ei osod ar y hwrdd. I ChclIllyehai Mr Hamer ofyn ychydig holiadau i'r CwetHido?-iaH yunhy!ch y fasnaeh mewn cuctbion. Y? oedd de yn dRaU fod yr lrysbpiaeth,cal1lpwl wedi caei ei gyhoeddi trwy awdurdod Idyvvedraeffi yr Americ, sef, hod rhai o'r Swyddogion Brytanaidd wedi hudo pob.1 dduon o'r- Taleithau gorllewinol yn yr Americ, at- wedi rnyncd a hwy i'r India Orliewinol, a'u gwe.rth'1 yno yn gaethion. Yr oeddid wedi. dywedyd yn ddiw- eddar hefyd fotl cyttnude-b o gai!edigrvvydd wedi eact ei wneutlmr rhwng. y wlad hon a Spain, ac yr oedd y Sened<lr wedi dcrbyn amryw dystiolaethan o'r orsedd, yn myncgn y buasai i'r Llyvvodraeth vvneiitinu- ei gol-cis i gad gall wledydd eYlIJmodlon tllag at Pryda¡lI é greidon mewn dyniou, ae am JIVIIIII yr oedd efe yu gobeithio nad oedd Gweinidogion ci Fawrhydi wedi goddef iVeytlo auraidd fyned lieibio heb ei ddefnyddio ar amser y cyttnndeb nchod. l)yw^doxU> Cangheliawi; v Ttysoriys, ei bod agos v* amdiuedig i'r Ty ireddwl y ga-lhlsai Swyddogion atuiidd fod -fn eiiog o'r erchyllvvaith ncliod, yngvvyncb-i coppedigaethau tiymion ag y nmer gyfiaith yn awr yY osod ar y cyfryw droseddwyr; nid oetld efe gwedi clywed son am hyn 0'1' blae», oikl galilasai'r Ty fod y1\ sicr yr vmholid yn ebrwydd i'r achos; a dwvll y ti-osedd, wyr dan gosp, os oedd y cyfrvw yn bod; ar yr un prydV meddwi oedd efe, mai diehell o eiddo'r Americiaid oedd yr hanes itchod i'r diben i gadw'r Indiaid rha^ j dyfod i'n gwasanaeth m. Ac itin y cyttvuuleh a'r Y," paen, ei- fod y Lly woe.: aeth hon wedi yrndrechu 1 t "i fflei(idio'i- fiitli t.isiiacli, olid gofidns oedd ganddo fynegn, ei bod yn aflwyddiaii"us- ] Guvner, C.5 DygatM Mr. Peele i fvow fynegiad ) "g- < hykh yr ysgrit" i ddiwygiay WuUhved a wnacd tuag ut ( ddiogehveh i ketid-tycli yr IvverddoiK Dywedodd Sir. Ponsonhy fod yr hanesion ynghylch j ysbryd tevfysglyd cyffrediu yn yr Iwerddon yn !Iollo ddisylfaen. Efe a syunodd lawer p,w giywodd SOIl gyntafam y fath ysbryd, o hevwydd nad oedd y 115tii"ritl a d,1crhyniasai efe oddi yno yn crybwvil am dano; oil wedi hynny yroedd efe wcdi bod yn yr Iwerddon, at wetli eliwilio yn fanvvl i'r achos hWIl, all, canlyniad e' ;'od vvedi cael ei rwymo i gredn na fu y wlad hoiiOf erioed yn fwy eshiwyth nag yw yn awr; ac yr oedd t yn ystyricd ci bod yu Ihvyr anheg i gasgin fod un \llad o dcrfysg, o herwydd fedi ynddi rai <1)11> ion ail or ydd. Dywedodd Mr. Whitbread, gan ei fod yn deall  Gweinidngion ei Fawrhydi yn b?''i?du gohirio eistc"' g ¡ f' I 'tl' 10 \,1\ fod ySeneddr yr wythnos nesaf, ei fod yn ei theimlo ) ddyledswvdd rwyraedig arno i ddefnyddio yr unig lie j. hWII, wnwaitb drachefn, ynvholi ynghylch achosi0 y Cyfandir Europe, a'r cyunaiileddau arferol a gwi-tit" I nebol rhwng y wiad hon a'i chyngreirwyr; ac hety^ "e oedd efe yn chwennych gwybod pa uu a oedd y nidogion yn hwriadll parbau y dreth orthrynms ar te "rJ iant wedi yr amser terfynedig. Mewn canlyniad i^i] [ cy ttar.det> i Sicily, yrüedd ariaii wedi cacl eu cam3