Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

.....-_- - - Newydtiion IJundahi,…

[No title]

News
Cite
Share

Derby n iasom bapurau Paris am ddydd Ma with diwoddaf, y bore hwn, Nid oes hauesion eh- wanegol o'r gynnadledd yn-Vienna yu y p:ipurau hvn, er eu bod yn cynhwvs Isysbv si >eth o'r ddinas lionno i'r F2fed oJr mis hwn. Eglur yw fod yr amiieuon a amlygir vnddyr.t ynghylch cyssylltiad Saxony wrtii Prussia, wedi cviodi oddi ar ddymunisul i weaieithio i bobl y whid honno, a'u dwyn i gredu fod awdurdod Ffraiiigc yn nyfryw yn y gymmanfa. fe! y dk'ho? beri i'r hoi I (iyngreirwyr bctruso ynghjlehy r hyn y lfoll ivy- ,r betrtiso -,I[.llo; tioll?. o'r dywedediggy-sylitiad, y gallo gaol cylle i ymllrostio ynghyiiawnder ei liegwyddorion, ei gwrthwynebrwytld i c-rmos a thraws-Syvvodraeth, yn hytiach nà iMic'inatlni- | iaid y gwledydd ereill. Eithr y mae yu dra eg!ui- bellach fod Saxony i fod clan Ly wodraeth Prussia, cauys cytihwvsir cyhoeddiad ymhapúnu | Hamburgh oddiwrth brif swyddo Russia yn Leipsic, yn galw ar y trigolion i roùd¡ u:'ut!ù.dGd i' awdurdodau Prussia; ac y mho llvtiiyr vn y papurau Ffrengig oddiwrth yr Ymera wdr Alex- ander at y Tywysog Russaidd, Pvopnin, vr a vveithredai t'ei Rhaglaw yn Saxony f\th wedi brwydr Leipsie, n yr hwn y mae ei Fawriivdi yn anilygu ei gymmoradwyaeth o ymddygiad y Tywysog, tra j'l yn blaenori yu y wlad lionno, ac yn hysbysu fod yr amser wedi dyff d iddo ef draddodi ei awdurdod i ddwylaw'r awdurdodau Prussaidd. A gyrrodd y Ty ryso Repnia all,- ii gyhoeddiad i fynegu i'r trigolion ei fod vn rhoddi y liiywodraeth i Prussia, yn gyfattcbol igyttun- deb y cy tinadleddwyr. liysby.sirgau y papurau hyn fod yr hedd-long Lingal, wceli chfod i Havre ar v A chen. ti tdruetliau i Paris a Ghent, gan ychwanegu fod Llywodraeth yr IJnol Daleithau wedi gwrthod cynnygiou Prydain Favvr, a bod pob plaid yn yr Americ wedi vrnuno i cldwyn y rhyrel ymbcu yn y modd mwyaf egniol. YViae'r anw ylyd Ferdinand o'r Yspaen yn parhau yn ei ymddygiad caruaidd atci ddeiliaiii iivddlojv. Yii ddiweddar yniosododd ar un o 1.. T 1 t' l\ 1 wcinidogion ei Ly wod raeth, so Macav.az, yr hwn ;> ddaufonodd i garchar. rhesv/m a ro- (Jdsr dros hyn yw, fed 1 l.yfty'ii wedi cael ei gy- hooddi yn Paris, yn yr hwn y dywedir yr oedd Macanaz, Dug San Carlos, ac Escoiquiz, wedi ceisio swyddau dnn y Brenin Jo-sepU' Bonaparte. Os gweitbreda Ferdinand yn gvsson âg ef ei f huu, rhaid i'w gyteillion, y Dug; San Carlos ac pedigaeth, W o 20 mangnel a (}O b w y r gan y flVeigad Owen Glen-, '.J dour, gerilaw Battavia. V mac Dug Dalmatia vn Ffraiiigc, yn gyfat- to-I)OI i eisteddfod o weithredwy ;• i arolyg u ccf-a.daii grefyddol., yr hen sydd i gael ei chodi trwy datis- .grifiadn.ii gwirfoddol, or (' 0 ¡tv! ''tl' Of h y t <, ,( p ,&1-1 6 h T L 1 .I: l iou auiiednydd a aberi'i'.wyd vn Qaibcron, ar y !to uileiiiuiir cof-adail arall wrth y fy;;achjog,gcriLw -uny. Yr oedd y dvwodiad diwodtlnr ynghvlcli fed lU\ la' ""I,:¡ J _l Martinitiue wedi cael ei rhoddi ¡.fYIIU ir Ffr:¡!!g- cod ai' v 7fcd o iiydrt f, yn aughy wir: cao.\ s hysbysir ntfww llythyrau oddi yno am v ^oairs, fod y Rhaglaw newydd a rhai uiii wyr. o FiVaiug-c wedi dyJcd yno, wrth yr hwn y dywed-.vyd g-m efe wedi cud goixhymyn gan ei Ly wodraeth i roddi'r yn v s i fynu. -———— Cyttunwy], ar annogarth Mr. "»Vaithn-n ddoe, gan Gynghorfa G.ylitcdin Bwrtlelsiaid fLmcJain, ar fod i ddlwg dducdd esmwythy d t ddyledwyr anaSluog i daki vau Debtor's .let) gacl ci roddi i eisieddlod neillduoi, i'r diben i i'r Seueddr, i ymbil atn ddilead y welthreirdd) wedodig.

[No title]