Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

.....-_- - - Newydtiion IJundahi,…

News
Cite
Share

Newydtiion IJundahi, Syc. J < t.; DY1)D D AETII papurau Paris am tldydd Sadwrn, Sul, a'r Liun diwcddaf i'r ddinas y bore hwii. Cynhwysant hysbysiactli o Vienna i'r lleg o'r mis Invn, ond nid oes icl) ltanesion swyddol wedi yntddatigos hyd y pryd hyn. Nid oedd agoriad aibonig y gyinniaiifa lionno wodi cyinnioryd lie, ac y mac pobl Vicuna yn caol eu dariunio fel rliai yn synnu o achos y go- hiriatl, am fed yr lioil Uariiau rliagbaiottoawi ,vcdi cael eu cyHawni, a gweillidogion y gwa- hanol wledyikl wedi proii eu cyflavvn awdurdod i gynnadleddtij yrhyn a ddeeiireuwyd wneuthur ary c.yntafo'r mis hwn, ac hawddTuasai gorphen o waith mewu dan nea dri o ddyddiau. Yn wir, wrth y papurnu liyn, yrnddeugys pob arwyddion y bydd gwaith y gyinmanAi lion i gnel pi ohirio ynihcil y tu iuvnt i'r amser a fedd- ) lid ar y cyntaf. Sonir yn it wr am gynlluniau newyddion, y r 1 <ai nas geliir berlleithio meW-II llai ua mis, nou, of allai, dri mis o aaiscr. Ym- ddengys fod y ewbl wedi oi orchuddio ag am- licoaetl), ansicrwydd, a dyrvswch. Y mac hyd YII oed cyssylltiad Saxony wrfh Prussi, yr iiyn a gyhoeddwyd yn ddiweddar gvdà elnnimaint sjcrwydd, yn caol ei ammau yn awr. Acth y Dug Ardderehog Constantine o Vienna tua Warsaw (Prif-ddinas Poland) ac nid ydys yn tybicd y dychwel efe drachefn. Y mae rhai yn ineddwl ei fod ivedi disgwyl am dcrfyniad y gynnadledd, ac am hynny ei l'od wedi myned i gymmoryd mefeidiant o deyrnas Poland, ilie,is gwnaoth Prussia o Saxony, a gadael i'w liawi iddi i gacl ei driti rhagllaw. Sid oes achos rhyfeddu c%-iiiiifer o yn cyfodi o wahanol bleidiau, i dueddu'r Ymerawdr Alex- ander i s knot) yn lie ei ddadgl vmmu. Adgymmerii' yr enw Ymcra?dr Germany, mcddaitt, gan Ymerawdr Aw stria, yr hwn sydd i fod yn etifeddol yn -111 \i (I r sv(l( 1i fo(I Nrii etifed(lol 3,11 ei cletilu 1ri?ssia i i.fo(i ?-it fo(i A.i,giii-.i citi (demand) ryssylltiaetli Dugiaeth Ohlenhurgb wrtlt Hanover, yr hyn a \vithodwyd gall Ddug Oldenburgh, yr hwn sydd yn ymroddi cadw ei diriogaoth ei luui, yn hvtrach nag uu wlad arall, a ewyilysio'r gailuoedd cj funoi ei rhoddi iddo yn ci le; cefnogwyd ef ) n byn gan yr Ymer- awdr Alexander. Hysbysir mcwn hanesion o Viltoria .fod amryw Tiewydd yn c-iet cli carcharu vn mhrif-ddinas yr Yspasu ac ymffrostiant II a ("1 I-Ni 'I- papurau SctSu?', y rhai a feiitiifc ?ynimamt ar ft?urau v rliii a i-ei.Lli t gyniniil!tt ir Yspacn. Y mae'r Cadfrido? Alava etto mown carchar, yr cse.ddkl yii gobeitliio, ond yn ofer, y bnasai coft- adwriuetlI o'i wasanjieth gynt yn fodd i fyrhau ei j gaethiwed. V mac Rhag-frenin Navarre yn dra j diwyd with y gorch.wy! o gaeihiwo, alltudio, a dinystrio gwcdtiill plaid Mina yn y vvlad 11011110. Dywedallt ymhollach fod g-»,rthblaid gweinidog- ion y Llywodraeth yn Seueddr. Prydain, yn y)nroddidadludtos Cort.es diweddar yr Ys. papn, ond am i;a ddichon hynny ddvvyn tin can- lyniad ym Mrydain, ac am nad papurau Seisnig yn cael en darllen yn yr Yspaen, yrn- davvelant yn hynod yngwydeb hyn. gan tIdy. w edyd bydd hoU liyawdledd Mr. Whitbread fytted ar goll. Pa fedd bvnnag. yr vdym yn hydei u y 1)\ dd llais y Peillladuriaid cyfulIol yn. Vienna wneuthur ychydig argraph ar galon haiarnaidd Ferdinand, caiiys y mae ei weinidog ef wedi ysgiifetmu atto 0 ri ddinas nchod. gan annog y Jjlywodj-aeth i nawseiddio ei mesutau llymdost a gormesol. Taenwyd v gair ar led fod y Brenin Joacliim. yn gyllelybi Ymerawdr Russia a BreninPrussia, wedi blino ar ohiriad y gymmanfa, ac wedi ym- roddi cymmcryd medtliant o'r tirioijnel hau, ag y mae yn disgvvyl eu cael tra-v gydsyniad y cyn- nadleddwyr, yn yr Kidal, eithr hysbssir mown ertliygl o Hufnin, nad oedd ei lilu vr ef wedi cynnyg my tied drosy terfynau Pabaidd. Y mae Tyuysoges Cymru wcdi myucd o Rhu- fain tua Naples. Fel meddyginiaeth i'r terfysg- iadau yn Switzerland, yr ydys yn cynnyg rhoddi Brenin iddi, yn gyft'elyb i'r modd y gwnawd a Poland. ———— Cavvsom bnpurau o Hamburgh y bore heddvw. i'r 1'ifed o'r )iiig hwn. Yr v dym yn cael fod v son am ysgariad lVI.Hia Louisa oddiwrlli Bona- parte, wedi dechreu yng Nghronicl y gymmallfa yn Vienna, o pa ham fo(I I. on wcili ei sylfacnu ar sylfaon led safndwy Ar yr un awdurdod dywedir eu bod yn disgwyl i'r gynnadledd derfynu o Itwyaf tua clianol Rhagiyr, a bydd y gweinidogion i gaol cylle i lawenychu yn cu gwahanol w ledydtV, yn achos td o It a ti ILI' d(IN-dd il ilwydd\ n newydd. Yr ydyin yn deall, trwy hysbysiaeth o amryw fannau, tod liiywodraeth Fftaiugc wedig>vrthod derby« ilongau arfog yr Americ j'w hahoroedd. ] Y mae y ngiiylc'i .'lOO o swyddogion Ffrcngig I wedi hwylio o flavre de Grace tua'r Ametic; yr i oeddynt wedi galvv evil itynny ar Mr. Crauford, Ceiinadwryr IJnol j jaleitliau yn Paris, i w bod a a'llaseni hvvy gacl bod yn swyddogion ym mv- dcliii I- Americ.

[No title]

[No title]