Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

'i OL-YSGRIFEN. - ? 1

News
Cite
Share

'i OL-YSGRIFEN. 1 Pi-ydt?,haitn Dydd.LIIE, R CIIER, TACH,23, ') Daeth iiythyr-god EUrnynaMd i'r ddinasy 'iOl'e hwn. Dywedir fed yr arian a gymmerwyd gan Uavoust, o Anandy Hamburgh, fra fu y ddinbs honno ym meddiant y Ffrangcod, i gael <pu hadferu. Hysbysir mown erthygi o Frank- furt: fod Dug WcHington wedi achwyu yn Paris ar ymosodiad:iu y Ffrangcod ar gymmeriad y fifytania¡d, o a.chos ysgafaeHad Washington. Ymddengys fed Unol Da!e!thau'r Americ rnewn angen ariau i ddwyn y rhyfel ymlaen i raddau du-fa\vr. Achwyn!r gan Mr. DaUas., Ysgnf-rag!aw newydd eu Trysorlys, fed am- pytchiadau'r L!ywodraeth yn gofyn ychwaneg o drysor nag a fyddai doeth i'w godi trwy dreth: uniongyrchol ar y bob! yn awr, ar fath yw'r < .tg m' amgylchiadau'r Liywodraeih, fel nas gellír cael benthyg y synmu angenrheidiol. Cynnygwyd y Ilawi,fwriad caiii y iiol yn Nhy Cynddrychiolwyr y bob! yn yr Americ, ar yr \ythfed ar hugam o'r mis diweddaf, gan un Mr. Fisk:— Hawnfwnadwyd ar fed i'r Eisteddfod ar Diroedd y Wiadwriaeth i gael eu hyBt'orddi i chwilio i'r buddioldeb o roddt i bob enciliwr cddiwrth y fyddm Frytanuidd, ira parhao y rbyfelhfrn, gant env 0'1' tir cyffredin, a bod i'r cyfryw euciiiwrdrigo ar yr unrhyw." DrWg gMnym fod y Ty wedi derbyn y cyn- nyg, acwedi cymmejadwyo'r mcsurgwarthus; yr oedd83 dros y cyunyg a 45 yu ei erbyn. Nid oes hysbystaeth ychwanegol wedi el dder- byn ynghyich ysgafaeliad Uongborth Sackert; yr ydys yn barnu yn gyHrpdin fod ymosodiad ar y lie hwunw yn cael ei fwriadu, a bod y Uwydd- iant dywededig yn cael ei ddisgwyl. Cynnwysir llythyr oddiwrth y Cadpen Mi!ne, c tong ei Fawrhydi y Bu!wark., yn L!ysar- graff lJeithiwyr, yn hysbysu ei fod ef wedi ysga- faelu yr herwiong Americaidd yr Harlequin o Portsmouth, o 10 mangnel a 115 o ddynion, ar y 23ain o'r mis diweddaf. Dyma wibhwyUad cyntaf yr herwicng uchod, yr hon sydd yn new- ydd, a.c yn dra chymhwys at wasanaeth ei Fawr- hydi. Nid oedd ond psdwar diWrnod oddi ar pan ddaeth allan i'r rnor. A 11,Vtl,4r aratt oddiwrth y Cadpen M'-Cu!- !ock., o long ei Fawrhydi'r Barrosa, a amsprwyd y 29ain o Fedi, yn rhoddi hanes ysgafaeliad Hong a. fog o'r Americ, yr Engineer o wyth mangne: a 25ain o wyr, ynghyd a, Hong araH, o 115 o duneUI, ac wyth o ddynioJl.

Advertising

I '-ATEINCOHEBWYR.

IAt ?!rg-r?/t!ftdy?? 6'er?t…

FFEIRIAU CYMRU YM 111IS RHAGFYR,

Family Notices

Ii,TO-XG-N' ENVY D i) I I

IIMARCHNADOEDD CARTREPOL.…