Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

'i OL-YSGRIFEN. - ? 1

Advertising

I '-ATEINCOHEBWYR.

IAt ?!rg-r?/t!ftdy?? 6'er?t…

News
Cite
Share

At ?!rg-r?/t!ftdy?? 6'er?t Gohll'l'. I M6. GoMEn,—Gan ci bod yn dpbygy bydd deisyf. iadan'r Pabyddion ynghy!ch e:! rhyddfreinmd, gael eu hystyried yn eisteddfod nesaf y Seneddr, tra dvmuno! gennyf fyddai gwybod barn gwyr Eghvvsig ae Ym- neillduwyr. gwyöodlig ynghytch y dywededig rydd. f'einiad; aci'rdib6n t ddechreu ar bwngc a ystyrir genyf fi {) fawr pwys goddefwelt i'r syiwadau cantyno! i Vtnddangos yti lied t'nan yn eich Newyddiadnr. O'm rhan (y ht:n yr wyf yn YmneHtdnwr odd: w)th yrEghvys scfydlcdig: ondmdpherwydd fy mod yn meddwl niai dynion anrasot yw ho!l adodan'I' cymmun. deb hwnnw, dichon fod dynion mwy diras yn perthvn i'r corlf o bobt ag y meddwyi' H yr anrhydedd b fod \n perthyn iddo; ac nid wyfyn cyl'i,ie eoci ei-e(vd(i v saw! a ymneiildnant, neu a beidiant ynineHIdnu, yn UMig er mwyn bod yn gadwedig, nen ddiangc ihag unern, yn sy:t'aenedfg ar ddim amgpn nag hunan Ics; eithr getwu- ar Gr:stianog!on i ymwadu a hwy en hnnain. Drach- efn, er fy mod yn ymnetUduo oddi wrth grefvdd set\d- tddig y deyrnas, yr wyf yh caru cyft-eithiaufy ngwfad, nid wyf yn ymneHJduo bddt with frllrf-ly'odraeth Prydain, ondyndwynsct drosto, a ti.ros deymasiad teulu Brunswtck; ms gaUwn aiw un dyn yn frawd na goddefneb yn yt nn cymmundeb a mi a fyddai eh 'not i hyn, o herwydd y byddai hynny yc wrthwynch i wir grefydd, yrhonsyddyn ein rhwymo i anrhydeddn'r Brenin, (crna byddai pob peth yn y Uywodraeth with fy modd; canys, pabtydy mtmwyd <furf-!ywod)npth a fyddai wt th fbdd pawb P) ac yn ddinystriot o hedd. wcha.uonyddwch cartrefb!, ac feity yn dystrywio dwv !ecii y gyfraith. Ymneillduafoddi wrth yr egtwys pan na fyddwyf yn cydweted a hi, o herwydd tv mod yn ystyned Ctist, ac nfd dyn, ncu ddynion, yn ben mewn oefydd, ac iddo efyr wyfattebol am fy ymdthgiadau crefyddo), acnidiaraH. FerdinRsydd hen acted o gymdeitha.s fydolyr wyfatteboi i'r Swyddogidn gw¡ad ot am fyymddygiad, o herwyddymaent o ddwyfo) o.sodiad, a phe na byddai hynny yn eg!ur, dengvs I rheswni a nattur pethau fod y cyfryw ufydd-dod yn anhebgor. Tra byddo dyn yn aelod gymmeraclwy o'r wtadwr- iaeth, yn rhbddi eiddo Cesar i Cesar, ni ddyiid ei erhd am roddi eiddo Duw i Dduw, neu addoli ei Greawdwr yn 01 cyfarwyddiadau ei gydwybod. Gwrthwyneboti anian Cristianogaeth yw eriedigaeth. Y mae hwn yn cydweddu yn weti a chrefydd Mahomet, yr hwn a fynai argraphu'r Atcoran ar ymenyddiau'r bobl a chatnau ei feirch at fog; ni'th raid i grefydd y Testament ;Newydd with fi!wyr at fog yn He aposto!ion, hidoedd ¡iÜ"au ptan- wyr cyntaf Cristianogaeth gnawde!, ond nerthoi l; ity DdlllV (ac nid trwy garcharan.dirwyau, a'r cyffeiyb) i dynnu cestyll i'rHawc,aci ddiw'r'eiddio eiiiinafidoliaftit ac anghrtstiaeth. Y mae erlèdigeth mor an{nddiof ag yw yn wrthnn, o blegid nt ddlchon dirwyo, carcha! u, nenddryitio esgyrn gwr fed o t'wy lies i gyfncwid ei fcddwi, nag y dichon traethawd ar Seryddiaeth, nen ryw bwngc ara!), rwyrm) esgyrn briw. Fft-ewyti h- corph, end rhesymau i'r meddw!, ac os Ba ellir ennil! hoetic i'r ffydd trwyresymau teg, gadawcr Yl' adios rhyngddoefa'iWheuthurwr. Can fy mod yn credu fod pawb yri attebol i B'dnwvn !:nig am et: hymddygtadau crefyddo!, y mae yn cantvn nad yw ofynoU'rswyddog gwtadol ymyracth ymheHach a chrefyd na gbfatu fod ganddo un a'l diogeta ef ei hun yn y duvedd, ac i ddiogein pawb yn y rhydd ymat'fer- iad o'u crefydd eu hunain. Yr wyf yn gwybod fod hwn wedi bod yn destun dadieugar, os nad yw fetty gah ra.i yn awr. Gwrthddadteuwyd, pe byddai i bawb ddewis erefydd iddynt eu hunain, byddai'r cref. yddan.cyn liosoced a dynton yn y byd, a byddai Uawer i gam.ddefnyddio eu rhydd-did." OHd, a gadae! fod hynny yn wir, nid yw yn mitwi'to yn erbyn thydd.did crefyddoi, o herwydd y mae nawer yn camarfer pob braint a th! ugaredd y defnydd mwyaf a wna rhat a'M Hygatd, eu c!nsttau, a'u dwylaw, yw dwyn ymtaen eu hamcanion yspeilgar a!lofmddt0g,ond atht-a\\iaeth dra gwi-tlii-,n -,ic atiactl fyddai haeruy dy)id difuddiopawb o ddefnydd eu liygaid a'u dwylaw, rhag iddynt eu cam- ddefnyddio. Gadawn y pethau a berthynant t Farnwr yr hot! ddaear iddb ef, a gwhetrcy6awndei- aphawb yn yr amser cymmeradwy. Haerwyd ganereii! o amdditf- ynwyr pabyddiaeth ac criedigaeth, nad yw pawb yn gymhwys i farnu mewn achosioh crefyddot, o berwydd byjda a gwendid eu cynneddfau." Digon o atteb i hyn yw, fod pob dyn ag sydd gymbwys i fbd yn g'tefyddc! yn gymhwys t farnu drosto ei hKn; nid oes modd bod yn grefyddollleb gydsyniad y meddwl; cyfaddaswyd pethau angenrneidiot yr oruchwiUaeth et'engylaidd at amgy!chiadau rhai byâtain mewn am- gyfFredion; derbyniwyd yr efengyi gynt gan ýsgubion y byd, tra yr oedd y dysgedig trity d,(IQethineb, hi--b adna- bod Duw, gan hyny y mae pob dyn agsyddynddigon call i fod yn g!"f)'ddoI yn ddigon call i fsirnu drosto ei hnn. Peth aHghydweddol ag anian ct-istianogaeth yw gofyn, A ldredodd y pejanietljiaid ;li cyn rhoddi der- byniad idd'. Mewn gair, He byddo rhydd-did' yl10 y mae crefydd, neh o teiaf, ofer fyddai chwi!io am wir grefydd He nad oes rydd-did. Dichon eriedigaeth wneuthur thagrithwyr, ond rhydd-did yn. umg a ddwg alian wif gristianogion. I Y mae graddau mewn rhydd-did crefyddo!. Haerir gan rai fod dyn mown meddiant perfTaith o rydd-did crefyddo!, tra y goddcfir iddo addoH Duw yn y duU y mynno, heb ganiattau i neb ei ddrygu, er ei fod yn cae! eigauad a!!aH o freintiau gwladot, oachos ei grefydd, y rhai a ai!ent fud o elw iddo, ac o fudd i'w deuln. Yr wyf yn addef gyda dioJchgarwcn a chymmodlonedd i raddau dirfawr, fod ihannau pennaf rhydd-did yn gyn- nwysedig yn hyn. Ond tra gwrthun fyd()ai dywedyd tod peiff;iith ryddid yn gynnwysed:g yn hyn. Pwy bynnag a gauir a!!an ihag mwynhau unrhyw fraint w!adot ar gyfrifei ddunadau C!cfyddoi,syddyn dieddef gradd o eriedigaeth cyfatteboi i faintiot'r t'ra.nt a wrth. odir iddo, o herwydd ei anghydfrUi'fid a chrefydd sefydledig ei wlad. Ymddengys hyn yn egtur pun ys- tyriom beth yw er!edigaeth. Nid difreiniad o bfthau ysbrydo), neu gymdeithas rhwng yr enaid a Duw ydyw, yr oedd y rhai a ddioddefasant fwyaf o erledig- aetha:t yn mwynhau o gyssHron ysbrydo! i'w hencidtan/ i raddau anfynegol. Nid yw yngaMH erldigaetb, er ei j <TyMugrwydd, t gadw't €naid rhag y mwyniant o yra- deithasa Dnw. Gan liyjiiiv..pertl;yiiol i gyf!p)t<;jetzua brcintlan cot-iforot a thYmhoI. yc. nQIg yw Priedigaetli. Y.gi-adtlaii perffeithiaf o honi yw pcpitydio ac at teithio'r corph yn raddot nes byddo farw. Tynerach erledigcth olaweroedd carcharn't-.corph drqs ychydig, a (hod; dh-wyaa o achos anghydtMnd, a Inwy goidefol fvth. yw methucactswyddan o e!w, trafyddo rhydd-did pe'. ffaith )hewn ystyriaethim eteiJ} yn t-8el e! ondrhaidnddeffod y collediad !!e:af 0 aclws crefvd(i yn radd o erlcdigaeth, pe na byddai oy,,i ceinic," ilwyddyn, ac y mae'r ystyriaeth o': .gwarth a defiir ¡Ù a?ghydffur?wyr, yn y modd hyn, yn fwy poenus i'r meddw!, nag yw'r eriedtgapth yn gated. LI'w (z,.¡uw, j

FFEIRIAU CYMRU YM 111IS RHAGFYR,

Family Notices

Ii,TO-XG-N' ENVY D i) I I

IIMARCHNADOEDD CARTREPOL.…