Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

'i OL-YSGRIFEN. - ? 1

Advertising

I '-ATEINCOHEBWYR.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I ATEINCOHEBWYR. Rhoddir !h; i I'cuan, ar G<-n. iii. 22. ac ar Ysbrydion a Dendith y Mammau, yn tuan. Dcrbynio! yw Awenyddiaeth Sion Uein ar Ddam. weintau pin cened!. Cr::r Cyhocddir Byr IIancs yr Hen Gymry, gan C. E. y cytle cyntaf. mae Bugei!ge:rdd Myfyr yn iei!yngu ymddangos!ad buan. Derbyniasom Ysgrtfen amryw-ie:thol J. D. I GORUCHWYLWYR. Caste!! Nedd David Thomas, S!opwr Cacrphilty Parch. J.Edmonds PenybontarOgwr D.B.Jones Uantrissent Walter Morgan Pontfaen Thos.Uewelyn, Postmaster Caerdydd Post.Omce Merthyr-Tydnt W. M. Davis, Postmaster Aberdare JohnBynon.PoBtmaster Caerfyrddin J. Evans, Arratfydd, &c. Uan<-ny John Roberts, Siopwr CaiitcJInewydd yn Emiyn Timothy Thomas Uandito Frederick Evans Ltanyrnddyfri D.R.Rees,Siopl9M Mangadoc Thomas Thomas Aberhonddu, G. North Cryghywel John Price, Postmaster Hwhtbrdd James Thomas Trefdraeth David Thomas Ahergwaun Henry Evans Arberth Parch: William Thomas Abery&twtth Pa:rch, John James Aberteif! Cateb Lewis Hanbedr pont Stephen Hugh Jones, Post-master Gtanywern-Ystrad David Richards Rhaiadr Edward Jones, Postmaster Amtwch parch. John Evans Bodcdern Owen WtHiams, Postmaster Caergybi Z. 4 Benjamin Jones Hanerchymedd Evan Thomas, Postmaster Brynsiengcyn W. Roberts Hangcfhi Richard Jones BanMr parch. Arthur Jones PwHhety Parch. Benjamin Jones Caci-narfon i.. z. R,ce Jones Tremadoc z Wini&m Wi!Hams Dunhych Tiios. Gee, Argtafr3-ctd, &ci Wrexham J. Painter, Uyfrwerthwr Hanrwst WiHiam Davies Ruthin John PhitHps, Llyfrwerthwr L!ar)goUen John Edwards Ba)a R, Sanderson,A rgraffydd DoigeHaH < Richard Jones, Argràtlydd Newtown Parch. John Jones MachynHfth Richard Jones L!anfyHin Edward Price Uanidtoes A be! Jones CasnewyddarWysc EvanLewis.Myfrwerthwr.a John Ti bbins, A-igraffydd Pontypoot Parch. EMenezer Jones Uundain Newton & Co. Warwick- Square; J: White. Fleet- strect; a M. Jones, No. 5, Newgate-Street. -1. ??????? Dydo Mawrth wythnbs t'r diweddaf, y ctaddwyd T. Wyndham, Ysw. yht medd-geU y teniu yn pglwys Sr< Brides Major; sefegtwys y ptwyf yn yr hwn y mac CasteH DiiijtaAreii; yroeddy!!iaws cynnuHedig o bob graddau yti ddtrfawr; rhbddwyd mi! o het-rwytnau sidan (hat4.itthdS) i'tv ddeiUatd ac erem ar yr acho*; yr oedd efe wedi cae! ei ethol wyth o weitliiati t fod yn ae!od o'r Sèttèddt dros Morganwg; dynidn o wahanol amgy!chiadatt a atarant yn fawrar ei ot; collddd ttodion yr amgylchoedd He'r oedd efe yh anneddu ymge!eddwr hynaws, a choltodd ereHt tnewh sefyllfaoedd uche! gyfaill tyner; ac yh neillduol galerir yn !ur am dano g7(ti y Fofeddiges ei weddw, ei fcrch brydweddol, yr honaetifedda riniveddati ei thad,a'i fab ynghytratth teUwng, yr Anrhyd. Windham Qnin. Gadawodd Mr. Wyndham yn ei ewyHys d:\veddaf dat btynyddol go he!%eth t'w hoU hen wasanaethyddion fTydd!on< B<tach cawsom ychydig hysbysiaeth swyddot o'r gynnad!edd rhwng Dirprwywyr yr UnOf Dateithan a PhrydMn Fawr, o Bapuraur Amcnc, y rhaia hysbys. nt nad 'oedd gobaitha!'n heddwchy ar y pryd yr amser- hyhny yn y mis Aw:t, a'n bod wqdi caet hysbysiaeth diweddar tbdygynnadiedd yn myned_irhagdd; ac felly er fod y papui-au uchod yn dattHnio rhai o'r pyjigciau yug- hytch y'hatycynnadieddn-, ettonis;gai!ant ein hyti- orddi ynghy!ch ansawdd y gynnadledd ya awi. .CY4RFOD YNG NGWESTY'R PYLE. Cynna!iwyd cyfarfbdtra tUosog a cbyfhtb! o Fone- ddigtod Swydd Forganwg, dydd Unn diweddaf, yn gail. !yno! i hysbysiad b!aenoto), i'r diben i ethoi C\n- ddrychiotwr yn y Seneddr, yn He T. Wyndham, Ysw. tt'engedtg. Amtygwyd diben ycyfarfodyn y du!! arferol, gan yr Anrhydeddtts Wm. Booth Grey, y Sirydd. T(na cyfododd Mr. Brnce, o'r Dytfryn Aberdal', ac wedi gwneuthnr o hono rai syiwadau rhagymadroddoi, efeaehwodd Benjamin HaH, Ysw. fet gwr addas i gydddrychioli'r sir hon yn y Seneddr yn !!e eu cyn- ddrychiolwr hybarch diwed(!.n'; cefnogwyd y cynnyg gah arat! o gyfèillion Mr. HaH. tVedt hynny annerchwyd y cyfarfbd gan Mr. Hum- phreys, ag araeth (ha bywiog; y<- hwn a ddywcdodd nad oedd gan Mr. Halt ddhn meddiannau yn swydd Forganwg; end ei fod yn Berchenog Gweithiau Glo Hedhctaethyn swydd Fynwy, Hwyddianty that oedd wrthWyneboliWeithiahGto swydd Forganwg, ac am ¡ yr oedd efe yngobeithionafnasai raid i Rydd- ddeiliaid Morganwg i fyned i ddHFeithweh s-.vydd Fynwy t ge:sio Cynddrychioiwr; efe a derfynodd ei araeth trwy enwi Syf Joha Nichois, fet gwr addas i Ianw He y diweddarhybarch, Gynddrychiolwl'; ond m chefnogodd neb y cynnyg. Yna cyfadodd MI'. JO(IM, o Gaste!! Fonmon, ac wedi aracth fer, .efe a Jenner, Ysw. o Gastell Wenfbe, te! gwr tra theitwng i fod yn aeH)d dros y sh-, Cefnogwyd ei gynnyg gan Mr. Rons o Cwrt yr AUa. 8Vf di liyiiiiy daeth Mr. Ha)t ymtaen, ac wedi canmol- taeth bywiog aryr Aelod diweddaF, Mr Wyndham, efe a gynnygodd ei wasanaeth i'r cyfatfod; a sylwodd mai gwir oedd ei fod efheb feddtannan yn y sir hon, ond yr oedd efe wedi bod yn hir yn chwilio am dreftadaeth (estate) i'w bryHu yn swydd Forganwg; nid oedd wedi bodynUwyddiannushydyma,ond yr oedd yn gobei- thioy byddai cyn hir; mewh attebiad i'r cyfeiriad a wnawd at ei waith ef yn llefaru a rhoddi ei !ais yn y Seneddr, yn o byn y deisytiad a ddanfonwyd gan Bet. chenogion gweithiau gto yn swydd Forganwg, i'r diben i'w gosod yn yr un amgylchiadau a'r thai hynny yn twydd Fynwy; efe a geisiodd gcnnad i fynegu, y buasai budd y dynion hynny a osodasant symman mawrion o arian trwy ymddiried mewn gweithred o eiddo'r Sene- ddr, i gael ei ddrygu i raddau peU trwy hynny, o hei- wydd pa ham yr oedd efe yn rhwym o gydwybod i Wtthwynebu'r dcisyftad. Yna efe a lefarodd yn y moddmwyafparchus am ei wrOitvynebwr, Mr. Jcnner, a'r hwn yr oedd efe wedi bod yn hir gyfrinachot, ac yr oedd yn gobeitino na byddai'r gwrthwynebiad hwn '\n rhwystr i'w cyfei!!garwch o hyn attan; ac efe ymrwym- odd, os byddai i'r cyfarfbd ei ystyried ef yn wr addas i gynddrychioti'rsh'yn y Seneddr, y byddai iddo eu gwasanaethn yn n'yddlon, hyd eithaf ei aHn, ac ha byddai i un lies priod&i iddo ei hun i'w rwystro ddwyh ymiaen fudd a. Uwyddiant y sir hon. Wedi hynny efe a ymneiUduodd yngliaiiol arwyddion cymmeradwyaeth cy<fredin. I Nid oedd Mr. Jenner yn wyddfodol yn y cyfarfod. WediymneiUduad Mr. Ha!anneMhwyd y cyfarfod gan Mr. Maggridgc, meu'n <uaeth faith ac hyawdt, o du Mr. Jenner; ac ymhUth pethau erei)!, dywcdodd ei fod yn gobeithio y byddai i .Rydd-ddeiiiaid Mor- ganwgiamiygn cymmaint o ysbryd anymddibyniaeth trwy efelychn angratnt Rhydd-ddeiiiad swydd Cacr. loyw, a danfon Mr. Jenner i'rSeneddr yn ddidraot iddo ei hnn. Dywedodd y Dr. Hunt, ar ran Ymddh-iedolwyr (1'rusÜ?es) Treftadacth Mmgam,eubod yn ymroddi bod yn amh!eidgar hyd oni wypid mcddwl y cyfarfod hwnnw. Annerchwyd y ryfarfodgan Mr. L!ewe]yn, o Pen- Hergare, trwy fynegny dytasai eu cynddrychiolwr fed yn Wr Bonheddig o berchen meddiant ac awdurdodyn y sir, yn ddyn ienangc o anian fywiog; yr oeddid Wed i ceisioganddo ef ei hun t sefyll i fynu, ond yr oedd efe yn tehnio gormodd o wendidan hen oedran ac afiechyd, pe amgen m bnasai yn en hannerch yn y modd hyn, ond ymddangosai yn en mysg fel ymgeisydd, i ymofyn eu cynnorthwy; derbyniwyd ei araeth gan y ddwy blaid gyda mawr gymmeradwyaeth. Dywedodd y Parch. Mr. Hardrng, yn enw Mr. Wmdham Quin, y bnasai iddo ef ymddwyn yn gyfat- tebol i gyttundeb y cyfarfod. I. Yna galwyd am ddyrchanad dwylaw, ac wedi cilio i'r tu ot i'r gwest-dy, datganwyd fod y rhan amtafo dn Mr. Jenner; sef 55i41. Ar hyn galwodd Mr. Hait am gael Hais hoU etitotyddion y sir, yr byn a ganiatawyd gan y sirydd. Yr ydym yn ctywed fod y Perchenogion thoedd he!aeth ag ocddynt amhteidiol yn y cyfarfod, wedi am!ygu en bod o btaid Mr. Half, wedi hynny. Yr ydym yn deall fod un o'n gw:adwyr, Mr. J. Evan<! gynt Myfyriwr yH Atlii-ofa Caerfyrddin, dan arolyg- iaeth y Parch. D. Peter, yn bwriadmnyned cyn hn ir Annc igyhoeddi gair y bywyd t drigoUon cysgod ang- an. Dymunem Iwydd mawr arno yn ei ymdrechiadatt i efe:)gy!eiddio preswyjwyr parthau tywyU y ddaear. Dywenydd gennyw g!ywed fod Cymrn yn dra cleffi'ous o'rdiwedd,acyncgnioHgynawnteirhan mewn ach- osion cenhasdo!. Mr. Evans, yw'r Cymro cyntaf a wyddomni am.dano, movvn amseroedd diweddar, ag sydd wedt ymroddi i'r gwaith nefolaidd hwn.Gwel Hysbysiad, Digwyddodd dam,aiu'brnddaidd,. ar hwyr y dydd Liundiwcdditf, geri!aw Ciydach, ofewn ýrhydig tiH-. diroedd ilr dreflionz i diroedd i'r drefhon.i wr bonheddigo'r enw James, ym. deithydd dros Ambrose a'i Gymdeithas, Brysto; braw- yehodd ei geffyi gerUaw ctogwyn, arian y camtas (canal) dros yr hwn y neidtodd yranifan, a bn farw yn y ian, Yr oedd Mi. James dm] y ceSyt ac nn o'i giinian wedi torr:; ctywyd ei riddfanan gan ddyn ag oedd ynmyned heibio, yr hwn trwy gynnorthwy ereiU a ddaethent vn fuan wedi hynny t'r!tp,a'icymmerodd i d9 Mr. Arthnr geritaw Clydacll,lle ymaeefeYI1 awr mewnífordd deg i wetta. Gaiarus gennym fynegn fod saith o ddyn?on wedi colli ei bywydau ar draeth Aberairon.swydd Abertein, dvdd Mercher yr 16eg o'r mis hwn; yr oeddynt wedi bod attan ar y mor trwy'r nos yn pysgotta am ysgad.n., cyf- ododd ystonn ddychryniiyd ar y mor, ac with gei5io dytod i dn-, soddodd eu bad, a tliren,.(Iiks-uxW yn y dyfroedd. Yr ydym yn dea!l wrth yr atteb a roddodd Canghel!- awr y Trysor!ys i Mr. Whitbread yn ]S!hy'r Cynredin nos lau, fod Gweiuidogion ci Fawrhydt yn bwriadu parhau drcth ar feddiant (property tax) os bydd i'r am- gytcbiadau y rhai a aiwent am ei sefydiiad cyntaf i barhan'r sef achosion y rhyfet; pe amgen y mai'r dreth honcc i ddarfod yn EbriU Hesaft ,&r y 17eg o'r mis diweddaf, esgorodd gwraig Joseph Moriey, yn HuU, ar ei nawfed ptentyn; yt- oedd ei wraiggynfafefwedi cm'l gl o btant, ac y mae 12 o bounty n awr yugwa.¡etI11 4r(kuiul NM Mdd! ond.ychydig yn Sah' Caerfyr- dd:H yr wythnos ddtweddaf; gwerthwyd y brctsioM ?m.briso.edd da, ood.id ocdd bryn?vy! t'r t-h?i. cnlion; goi?g waei oedd ar atnry ce?yinu, a'r pryHwyr yn dra ,gol-v.g waci o Ldd ar "ffair y ceff3,laii, alr pi-yiiw?r yn di-a DyddSul y 6fed o'r mis hwn, wedt'r wcddi bryd? ua'[)ol, dosbartiiodd p!wyfo)ion Llallfachrethj swydd Fetriphydd, t8 o Fibtau, .SO o Destamentau, o0 o.Iyf). au'r W cdcl¡GyffrcdJu, o 100 o iyfrau syiituu, oIl yc yr iaith Gyn'Ù;eig;, y rha; a dderbyniasent gan y Gymdei- thas i hetnethu Gwybodaeth GristianogoJ. Y mae'r Gyntdeithas uchpd wedt dosbartim rhwng yr 8fed o Ebhii, 1813, a'r Slain o Ebn! 1814, y eyhoeddiadau o-efyddo: cantynot:—Btb!an, 2.5,7(3.5; Testamentnu NewyddictnaSa!)nan,4;314; Liyftatt'rWeddi Gyffte din, 49,310; Traethiadau bychain yn banner rhwym &c. 488,3t0. Y cwbt oU yn 6q7,rZ7 o !yfran a Thrae- thiadan, y rhai a dneddant i oieuo deaMdwnaethau a gwelri mOesau dynoh'yw.

IAt ?!rg-r?/t!ftdy?? 6'er?t…

FFEIRIAU CYMRU YM 111IS RHAGFYR,

Family Notices

Ii,TO-XG-N' ENVY D i) I I

IIMARCHNADOEDD CARTREPOL.…