Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

MAWRTH, 22. Daeth Uythyr-long i mewn ddoe i Portsmouth o Halifax, mewn 17 o ddyddiau, a'r hysbysiaeth canlynbl:— Halifax, Ilijd. 38.-Nid oedd llongborth Sacket yn cael ei warehae ar y 4ydd o'r mis hWTi, eithr crybwyllir mewn llyfhyr oddi yno am. y 7fed fod y Mor-iaglaw Chauncey wedi dych- welyd yno, a bod cryn lawef o adgyfnerthiadau yn ymgynnull yno, gan ddisgWyl }mosodiad gan y Brytaniaid.—Halifax Weekly Chronicle. Halifax, Tach. 2. 0 bitys m awr j os yw gwir.—Rhoddwyd y pigion canlysol o bapur St. John am dydd Sadwrn, y 29ain o'r mis diw- eddaf, i ni gan wr bonheddig, yr hwu a ddaeth i'r dref y bore hwn:— D&eth son i'r dref neithiwyr o Frederick Town, yr hwn a ddygwyd gan ddau Avr bon- heddig, y rhai a adawsant y lle hwnnw bryd- nawn dydd Mercher diweddaf, yn mynegu fod br ys-negesydd (express) wedi dyfod yno o Quebec, a'r hysbysiaeth dymunol fod llongborth Sacket, a holl lynges y Mor-raglaw. Chauncey wedi eu cymmeryd, Tghwanegant ymhellach fod papurau wedi Cael eu harg'r^fftt yn Frederick Town, y rhai ä gadarohant hynny, ond methasant hwy gael un o Y mae llylhyrau yn y dref o QUPbe( Fr 20fed o'r mis diweddaf, ond galiasai. brys-negesydd gyrhaedd oddi yno i Frederick Town g hysbys- iaeth ddau ddiwrnod yn ddiwcddaracii. Y mae ymgynnulliad lla'wer o wyr arlog yn Kingston, parodrwydd ein llynges i fynod i'r a dych- weliad Cfeauucey i lüngborth Sacket, yn am- gylchiadau ag ydynt yn tueddu yn gryf o biaid y son uchod. < Ncxcyddton diweddaf o'r c (I 11. _oO." J.. -inifl ydym yndysgo. dim o bwys o rtrtirllewin. Y mae y Cadfridog hard (Americiad) wedi cyr- haedd Lewiston a,'i luoedd. nY't\;edir fod y Brytaniaid yn Chippawa. Daeth ynghy;lch 700 o íilwyr y gadres i Warchglawdd Erie ar y 6fed. PAPURAU PARIS AM DDYDD GWENEK; Ghent, lack. 13.—\ r ydym yn disgWyl dych- weliad ebrwydd y Hong Americaidd a ddanfon- wyd o Osteiid tti-,t'r Unol Daleiiliiau ar pltaf o'r mis hwn. Bydd i'r cennadiaethan a ddyigirgan- ddi derfy-nu tynged y gynnadledd a Phrydain.- Vienna, Tach. 7.—Yr ydys wedi syhvi fod y Tywysog Metternich (Awstriad) wedi cyfrin- achu yn hir a'r Tywysog Talleyrand, ac ag Arg. Castlereagh yn ddiweddal'. '¡ FAPUFl^tJ ELLMYNAIDn. Brussels, Tach. 1G.—Ni bu y gyvinadiedd yn Ghent oddiar y dechreu mor fywiog ag yw yn awr. Mae cennadon yn myned ae yn dyfod, ac ysgrifau yn cael eu cyfnewid hob dydd. Dyw- edwyd gan y papurau Seisnig yn ddiweddar fod y gynnadledd wedi terfynu, ond yroedd y dy- wediad yn anghvwir. Dywcdir yn awr fed lie- ddwch yn ago's a chael ei wneuthur, ond nid ydym yn ystyried fod y gynnadledd wedi caelVi dwyn i'r fath aeddfedrwydd a hynny. ANARFEROL. Dydrl Sadwrn dygwyd gwro gosp-dy To thill fields i'r Gynghorfa yn Whitehall^- dan y cyhu-I ddiad o saethu dynes ieuangéâ IhÙv-ddryll yn Portugal, yn yr amser ag y perthynai Pr fyddin j dan Ddug Weiington. Daeth tri, o, dystion i brofi'r weithred, y rhai hefyd a fynegasant iddo dorri ei wddf ei linii iitgcllyn (razor) wedi saethn o hono'r ddynes7 oud-ei fed wedi gw ella ° i gin-yr. Amddiffyny carcharoroedd fel y canlyn:— Y r oedd y ddynes a saethwyd yn cydfyw a gwr I boneddig arall, ond yroedd hi a'r carcharor wedi hoffi ei gilydd yn ddirfawr; ond yr oedd cym- maint o anrhydedd yn prthJn i'r' foneddiges ieuangc, fel na allasai hi ymadael a'r gwr bon- heddig ag oedd yn cydfyw a, hi, a dyfod i fyw 'gydâ'r carcharor, a'i briodi; ac am aa aflasent fyw ynghyd cyttunasant i lad.d ea gnyddj ac wedi iddynt gyfarfod i'r diben hynny efe a'i saethodd a llawddryll, yr hyn a wnaeth mor efleithiol fel na allasai hi ei saethu ef; gan hynnyefe a gynnygodd saethu ei hunL acam fod y belen oedd ganddo yn ormod i'r flawddrylil, efe a'i gosododd ar ei ben a genau'r llawddryll yn dynjjr hynny, gan dybied y buasai hynny yn cyfiawni ei fwriad, end am na Iwyddodd yn hynny efe a dorodd ei wddf! Wedi i'r Cyngor tistedd dwy awr ar ei aclvos, gyrwyd ef yn ol i'r cosp-dy.

SENEDD YMERODROL.

[No title]