Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

S.ADWRN,. J9. I i ti,a l o Y or]i N em-y-( I d' Daeth y llythyr-Iong Fingal, o York Newydd mewn 22 o ddyddiau, i Torbay, dydd lau diw. eddaf, lie y gosododd hi fordeith wy r ar y tir, y 1 rbai ydynt wedi cyrhaedd Llundain. rmae diprwy wr yn y Fingal a chennadiaethau i Ghent, tua r hwn le yr hwyliodd hi yn ddioed o Torbay. Y mae hefyd wedi dwyn trosodd bapurau'r Americ i'r 23ain o'r mis diweddif, y rhai a gyn- nwysant ddarluniad o'r ddwy gyfrinach gyntaf xhwng gweinidogion yr Americ ax dirprwywyr Hrytanaidd, ynghyd ag ysgrifau ereill, y rhai a < 3odw) d ger bron y cynnadieddwyr. Amser- tvyd y llythyr cyntdf oddiwrth y dirprwywyr tichod, Ghent, Awst 12, 1814, yr hwn a gyn- JIWJS yr ammedsu a gyrinygwyd gan gynnad- leddvvyr Prydain fel pyngciau addas i gynnad- leddu yu eu cylch, y rhai ydynt megis y c'1niyn V i 1. Ynghylch cymmeryd morwyr triki, drnis o longau maeliei wyr, ynghyd H. hawl ei Fawrhydi i ifyddlondeb ei holl ddeiliaid genedigol. 2. J i Oyngreirvvyr indiaidd ei Fatvrhydi'i gätl cu oynnwys yn yr ymheddychiad, a. chyffiu terfyriol igael ei sefydlu i'W tiriogaeth; 3. Ailolygiüd o'r cyfliniau rhwng yr Unol Daleithait a Threfedigaethau f Colonies) cyfagos ei Fawrlijdl. Gyda golwg ar y pen hwn,_am- Jygodd y cynnadieddwyr Brytanaidd, nad oedd eu Llywodraeih hwy yn bwriadu lielaethu eu tiriogaeth. 4. Y Pysgodfeyfld, ynghYlch jr rbai ni chan-, iatta Prydain Fawr i dHgolion yr Unol Daleithau y fmint o dirio a sychu pysgod o fewn tiriogaeth Prydain Fawr, heb gydwerth. Dymunwyd ar y cynnadieddwyr Americaidd i fynegu pa un a'u bod wedi- ea hawdurdodi gan eu Llywodraeth i gynnadleddu ynghylch pob un o'r pyngciau hyri ai peidio, ac hysbysu pyngciau ereill a allasai eu bod yn ewylJysio cyfrinachu o'u herwydd. Gohirwyd y cyfajfod i'r 9fed o b Awst. y Pryd y dywedodd dirprwywyr yr Americ, eu bod wedi eu hawdurdodi i drin y pwngc laf a'r I" 3ydd; ond am yr ail a'r 4ydd, o herwydd nad oedd gwahaniaeth barn wedi hanfodi rhwng y ddwy wlad yn eu cylch hyd yma, nid oedd eu y Llywodraeth wedi eu cynny sgaeddu aghyffordd- •v iadau o'u herwydd. Am heddychiad a'r lnd- 11i iaid, gwyddent fod Llywodraeth yr Unol Da- i leithall wedi trefuu dii- prnvywyr i gynnadleddu-â '■r JiWy, ac nid oeddyn anhebyg fod heddwch wedi 111 pi wneuthur a hwy. Ac ilra cynnygodd y dfr- U; prwywyr Americaidd byngciau ereill y rhai a o fernid gan eu Llywodraeth yn addas i ymdrin a 1f hwy J, 1. Dariuniad o for-warchae (blockade), cyn n; belled ag y gellir cyttuno, ac iawnderau am- id kleidiol a rhyfel-bleidiol (belligerent). 1.-n2. Hawl-honniad o ddigoHediad i unigolion, eth yr hyn a ysgafaelwyd oddi arnynt cyn, ac Nid Idechren'rrliyfel Nid 3- J di j 3. Dywedasant fod eu hawdurdod yn cyr- i i y edd at amryw b.yngciau ereill, y rhai a ellasld. •w^mdrin a hwy yn y gynnadledd an; heddwch, Y)eu gyttuiideb i-ariia'chol. rei Amlygodd cynnadieddwyr yr Americ eu dy- jn muniad ar fod i'r dirprwywyr Brytanaidd, fy- uegu bwriadau Prydam Fawr ynghylch y pethau j hyn, a'u parodrwydd i gynnadleddu yn eu cylch (,t)li, fel y gallai Llywodraeth yr Americ gael if gwybod bwriadau Llywodraeth Prydain ar y lie pennau l:yn; ac hefyd fel y byddai i Frydain yn gael hysbysrwydd cyflawn o wrthddadleuon yr ¡ Americ i'r ey,fr-v w fwria(lau. Gofynwyd i'r cynnadieddwyr Americaidd os t I J J gallasent derfyuu'r gynnadledd ynghylch cytfin- ? iau'r Individ, pe byddai i Prydain Fawr 1 e, ddechreu ymdiin a'r pwngc hwn? Dywedasant ei bed yn liwyr anaiiuedig iddynt atteb hyn cyn i i dechreu yndrin a'r pwngc, o herWydd y gallasai Id rhyw bethau godi yn y gynnadledd ar nafyddellt •if; foddhaol i'r ddwy blaid, ac am hynny y buasai h raid iddynt yrru am gyfarwyddiadau ychwanegol an at eu Llywodraeth. Gofynwyd i'r dirprwy wyr Brytanaidd, pa un a oediynt y n ystyried y cytfin cyunygiedig i dir- iogaeth yr Iiidiaid, i fod ) n rhwystr iV Americ- iaid 1 btynu tir gan yi' Indiaid, oddi fewn i'r cr- ffin dywededig, trwy gyttundeb teg a'r Indiaid eu hunainjj heb ganiattad Prydain Fawr, megis yr oeddid yn gwneuthur eyn hyn? Attebasant hwythau, eu bod yn ystyried tiriogaethau'r Ind- iaid i fod yn attal-gae (harrier) rhwng y medd- iannau Brytanaidd ag eiddo'r Unol Daleithau; ac am hynny y dylid cyfyngu'r Unol Daleithau a Phrydain Fawr rhag prynu'r tiroedd dywed- edig, ond na byddai i'r Indiaid gael eu caethiwo rhag en gwerthu i ryw blaid arall. Gohiriwyd y cyfarfod i'r lOfed o Awst. Y mae'r papurau Americaidd ag sydd yn cyn- nwys yr hanesuGhod am y gynnadledd yvi Ghent; yn terfynu yn y modd hyn :— Prin y mae achos i ni ddywedyd y bydd cynnygion Prydain Fawr i gael en gwrthcd yn hollol gennym yn unfryd. Nid ydym yn ei barnu yn angenrheidiol i gadw y Hong John Adams yn hwy i drosglwyddo yr ysgrifau swy- ddol, y rhai a ddichon gael eugyrrti oddiwrth un blaid i'r Hall, ac felly i derfynu y gynnadledd; ein dyledswydd yw hysbysu i chwi trwy'r hanes hwn o'r gyfrinach olaf, nad oes yn awr y gobaith Ileiaf am heddwcli." Mynega'r papurau hyn ymhellach fod y gad- i longig Frytanaidd, yr Hermes, wedi ei chym- meryd gan yr Americiaid yn afon Mobile, ar ei gwaith hi y-n ymosod a dan cant o filwyr a mor- wyr ar warchglawdd. Methodd yr ymosodiad a llwyddo, gorfu ar y gwyradael y Hong, wedi colli o honynt ynghylch cant mewn lladd a chlwyfo. Cyttunwyd yn Seneddr Talaeth York New- yd: d, ar fod i 127000 o wyr cedyrn i gael eu galw ailan oddiwrth y Meiwyr i wasanaeth ymar- ferol. York Nezcydd, ITjd. 22.—Y mae diffygiadau y genedl a'r moddion annigonoi i'w diwallu, yn .nghyd a diftyg ymddiried yn gyffredin yn dra amhvg—y feddyginiaeth a gynnygrr y, lrYch- wanegiad gryn helaeth at y trethi. 2. Sefydliad Ariandy Gwladwriaethol yn Philadelphia, i gyn- n'wys 50,000,000 o ddolars; dwy ran o dair i gaereu rhoddi gan Unigolion, a'r gweddiil gan yr Unol Daleithiau; Johaid i'r Ariandy it)(Idi bentiiyg i'r Llywodraeth, panofyner am chwech y cant o log, tra na fydtl-o y swm a ofynir yn | ychwaneg na 30,000,000. Y mae'r Cadfridog Drummond wedi cilio ya ol oddiwrth Warchglawdd Erie. | Derbyniasom bapurau Parrs Tr Hkg o'r mis hwn, gan gynnwys hys-hysiaetho Vienna i'r 5ed, cud nid ydynt yn erybwyll gweithrediadau y gymmanfa, heblaw éolTau yr hyn a fynegwyd o'r blaen, sef fod Saxony i'w huno A Phrussia. Ac o herwydd fod sefydlu ar dynged Saxony yn cael ei ys-tyried yn un o'r anliawsderau mwyaf, gBIlir casglu fod achosion amryw wledydd ereill wedi cael eu sefydlu cyn hyn. Dywedir fod Dug Weiington wedi gwneuthur cytfundeb at Llywodraeth FlVaingc. trwv'r hwn Jmae gnrororilewinol yr AfFric i gael ei diogeln rhag. dychryniadau ac erchylldod y fasnach niewn oaethion. Ond yr ydym yn ofni fod y Guilea baf, gan gynnwys sefydliadau'r Portu- guese, yn ddigon helaeth i ddwyn yinlaen y fas* mu'h greulon hon. Ysgafaelwyd y galliot Sir Peter ar ei thrtith ts Malaga i Lundain gan yr herwlong Americaidd y Syrea, o Baltimore, yr hon hefyd a ysgafaelodd ar y 23ain o'r mis diweddaf y Grace a'r Carbo- niar, o Pool, ar eu taith i Alicant a Cadiz. Gyr- wrd y ddwy olaf tua'r Americ, gan oaod eu gwyr ar fwrdd y Sir Peter, yr hon sydd wedi dyfod i Falmouth,

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODROL.

[No title]