Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

'- - - - Newyddion Jjlusidain9…

News
Cite
Share

Newyddion Jjlusidain9 Sfe. DYDD IAU, TACHWEDD 17. OYNNWYSIR darlunsad swyddoi o'r ym- drech, ar Lyn Champlain, aPlattsburgh, ar yr Hog o Fedi, yng nghennadiaethau Syr George jfrevost, y rhai a dderbynwyd gan 3,- raeth ddoe, Yrydym yn deaJl eu bod wedi u hamseru ar y 9fed o'r mis diweddaf, ac haerir gaaddynt OR ddioddcfodd eiu byddia ni ddirn colled wrth gUio yn 01 o Phtisburgh. Ond crybwyllir ymdrech arall gan bapurau Quebec, yr hou a gyramerodd le gerilavv gwarchglawdd Erie y 17eg o I1 edi, ac a ddajiuuiv mswa modd gwahanol gan yr Americiaid a'r Brv- taiiiaid. I YR HANES AMERICAIDD. I [PXGIDN 0 L YTIIYR ODDIWKTU- Y CADF. VAELAM.] Buffalo, Medi 18. a Axvrvi) Syn;- Y mae'ri bydditian wrol ni ar y cyilin hwn wedi enwogi ei hun draciiefrt, trwy euuill buddugoliaeth lawn, ar ran o luoedd y gelynion gerllaw gwarchglawdd Erie. Ennill. wyd dwy o fangnelfeydd (batteries) y gelynion, gwfiati-d y mangnelau yn ddiddefnydd, a chwyth- wyd y cad-drysorau i fynu, Parhaodd y frwydr ychvvaneg lJà dwy awr. Cymmerasom agos i 400 o garcaaroriou, ac yn eu mysg y mae 12 o swyddogion. Nid yw ein colled ni, oddi eithr mewn swyddogion, ond yciiydlg. Ni allasai colled y gelynion fod yn llai nag 800 mewn lladd, chvyfo, a clLlrcharoriol. Y r wyf yn galaru am goiled y Milwriad Gibson, y Miiwriad ilipley, y Milwriad Aspituvaii, yr Uch-gadpen Trimbel, a !?m is-?wyddogK:!i a glwyfwyd. L'?dd?-yd y C:!dfndogD.?ies,o'r Meiwyr, a chhvvfwyd y C.iJfr?dc? Porter, a rhai swydda?!0ti ereii!, ei?vau y rhai ydynt an- hysbvs. Ar y cwbl, yr oedd yn un o'r ymosod- iadau gurwyc"haf a wnawd erii ed, ac a lwyddodd y tu h?nt i'u disgwyiiadau mwyaf awyddus. J. B. YARN AM." YR HANES BRYTANAIDD. I- I Cad-bjs, yn y gwersyll ar gyfet gwarchglawdd Erie, I Medi 7. Parwyd i'r Cadfridog De Wattville i dilan- fon ycfiytiig o'i wyr i gymmeryd gwil-fyddin y gelynion yn garchaiorion, os byddai liynny j n canys ar J dorriad y dydd y bore hwn rhuthrwyd arnyut yn ddisymmwth, a chymniervvyd y rhai blitenaf o honynt, sef 20 o wyr ac un swyddog, ac ni ddi- hangodd riti o honynt,, lladd wyd 13 a'r swyddog; clwyfwyd a chynunerwyd y saith ereill yn garch- arorion. Ar hyn f1'cdd j>rif gorph y wit-fyddin tua'r gwarchglawdd, ac ymiidiwyd h\vy gan ein miiwyr ni nes oeddynt yn agos i'w mUllgnelall, grN, ii y,- n ei t"* a dioddefasant gryn lawer yn ei ffoedigaeth ein colled ni oedd liaddwyd un o'r gwyr a chlwyf- vvyd un. J. HARVEY, Cadfridog." Cad-ij- yn y gtrersyU ger bron gwarchglawdd Eric, 13, 181-1. "Y mae'r Cadfridog Drummondj gwedi der- byn o liono hanes y liuvudwyr a fu yn yr ym- drcch ddoe, yn cynnyg ei gydnabyddiacth cal- oiiog am en byinddygiad gwrol trwy yn'u'r gelyniou yn ot pan ruthrasant ar ein manguel- feydd a'u lioll looedcl y rhai fel v dywedir oedd- ynt bum mil o wyr. Y mae'r modd ardderchog ag yr adennillwyd y fangnelfa Rhif. 2, gan ran o'r 82ain, a'r 6fed catrod, dan dywysaeth yr Uchgadpen Taylor, yn gaiw am ddiolchgarwch neiiiduoi y Cadfridog Drummcnd. Ar y tn clcheu rhwystrwyd cychwyniad y gelynion gan Tan gyntaf o'r Albaniaid (Scots) iirenhincl, y rhai a gyunorthwyid gan y 89ain catrod a gyrwyd- canol eu byddin yn ol gan wyr traed Glengarry, i'r rhai hyn hefyd y mae tJiolchgarwch calonog y Cadfridog yn ddy ledus, JII gystal fig iran o'r 6fed a'r 4lain ca- trodau a'r Meiwyr, dan dywysiaeih y Milwriad Campbell. u Galara'r Cadfridog yn fawr am fod ansawdd y tywydd ivedi gelynion i gychwyn ytnlaeh yn ddiarwybod i du deheu ein set vUfa, a chymmeryd amryw o gatrod De Wattiilleyn a Dengys y gelled ddirfawr mewn iladd a chl wyfo a gafodd yr Rfcd; neu gatrod y Brenhin, ac euldo De Wattville, yn y modd mwyaf diymwad, na fedrwyd ennill y i.ingnplfa. 2, heb wrthwynebiad egniol. Clwyfwyd y Mil wriad Fisher, Pearson, a Gordon, y rhai ydynt wedi myned o'r tu 01 i'r fyddiu i ymiachau o'u clwyfaa. (Arwyddwyd) u J, HARTEY." Montreal, Hyd. I Yqrifnodd ein Cohebwr yn Kingston, ar y 27ain o'r mis dhveddaf, ei fod wedi derby 11 hysbysiaeth o warchgls vvdd Erie am y 22ain, yn mynegU fod y Cadfridog Drummond wedi cilio yn ol ynghylch milldir oddiwrth y gwarchglawdd uchod, i sefyilfa ga- 'darn, rhag ofu yr ymojodai'r gelynion arno a lliosoccach byddin. Yr oeddid yn son neithi- wyr fod y llynges Americaidd wedi hwylio o longborth Sackett, a, 5000 o wyr, tua phen uchaf y Llyn, a bed y gwyr wedi eu tirio yno. Yr ydym yn tybied fod yr hanes hwn yn ang- hyvvir. Ymifrostia'r Cadfridog Americaidd M'Comb, ei fod wedi cymmeryd amryw o n mangnelau, pan giliodd y Brytaniaid o Piattsburgb. Y mae hyn yn hoIJol anwileddus, caDYs ni choilasom gymmaint ag un mangnei fit y gwrthgychwyniad. Ond rhaid i ni addef fod vr anrhydectd o gym- meryd car drylitog un o'u maes-fangnelau, yn J ..f t") I perthyn i'r Americiaid, yr-hwn. a daflasom ym- aith, ond y mae'r mangnei yn avvr yn yitys Aux Noix. I Hysbysir mewn erthygl o Quebec, a a^serwyd Hydref 4, fod nnse.n i Pryd'iin úrl) biU ei diwyd- rwydd, a chyfnertha ei byddin erbyn y rhy fel dymhor uesaf, os na therlyuir y ihvfei cyn hyn- 'oe r %v fod yr Americiaid yn ymgs* yfi-au fwy fwy yn a v, r y maent yn fwy uuoi d'o gdyad I gynnefiao ag arfau 11 iwy inedras nag oiedo. Ynt ,¡ .¡ rrJ'd iiyuriy. 't 'I -¡. l,¡ L..r. Dywedir gan y myn.?dolion a ddaefhaut gyda'r D.nvcdir g'ln y mYIí?rlo:;on a ddue.ha¡¡t gydâ'r Antdope, yr hon a ?dy?cdd trosodd yr hyshys'- !?c'th uchodi o r Amertc, fcd e?t Hot'g nj o iOO mangnei wedi ei goHvvng i'f m6r, ac y b',I-?as-,ti barod i uno a'r llongau ereill ar y lOfed o Hyd- ref, ac fod y llynges America'dd yr hon f,}d( yn gwarchae ar yr eiddom ni, yn llougboriij King- ston, yn ymroddi cdv ei sefyilfa, yr oeddid yn Yr ('ef i (A ( N-ji disgwyl y buasai brwydr waedlyd* i gymmeryd He yu Iled fuan. Nid oes dim hysbysiaeth o werth ei ail .ysgrifi ennu ymhapuraii PariSj y rhai a tfderby iuabuni am ddydd Sui diweddaf. Dedfrydwyd Stephen Hay nes a 1Ym. Ilnrpy, dau-^gyllidydd (cxcisrnen), y bore i; »•. n y L?ys-benadur (King's Bench) i gael eu Lalitudio dros saith mlynedd, am godi ychwar. g o drethi ar werthwyr cwrw nag a ddyiavent yn ol y gy fmi th. Dsrbyniasom hysbysiaeth o Berrrrtalft r 13es c'r mis dweddaf. Yr oeddid yn dlsgw, i am ryw gnd-lougau, ac 25 o drosglwv dd-Iougaa yn yr ynys honno, end nid oedd un o honyi.it wedi dyfod yrio ar y 12feri. Crybwyllir mewn llythyr anghyoedd o Pnri.=, yr hwn a amser wyd y 12 fed o'r mis hwn, fod son yn ymdaenu, fod Talleyrand wedi dj eh- we'.);d o Vienna, wedi methu o ho no yn yr iioll I gynnygion a wnaetli i'r gymma;ifa> Y mae am ryw dclynibn wedi cae! dirwyo yn ddiweddar yn Paris, am ysgrifduuu, cyhoeddi, a. gwertnu cabl-dreithau. Dywedir yn awr na fydd .Coroti'ad nr.nin Ffraingc i gymmeryd lie ry n mis Mai nesuf. Ilir OPS adar.—Dydd Su I wythnos i'r dlw- cddaf, bu farw aderyn tra hardd a ehvir v M¡c. kaw, eiddu Mr. Sergeant, o Hastiucs, yn I22uirv mlwydd oed oddi ar y mis Medt diwetldaf. Yr oedd yr aderyn gy 111 ym meddiant y Foneddiies De Crespigny, yr hon a'i cadwrdd 49 o flynyd«j«tt a deg mis yr oetid Syr C'aude De Crespigny wedi el gael gan ei dad, yr hwn a'i cadwasai 70 mlynedd. A: farwolaeth y Foaeddig-s Do Cres- pigny, ar yr 20fed o Orph. 1812, fe'i rhoddwyd i Mis. Wood, yn Oxford Road, Jjlundair., vr hon a'1 rhoddes i Mr. Sergeant. Y adervu yn awr yn Llundain yn c:!cl ei berarog i, nc wedi hynny fe'i O.N;c!-ive'Lii, i Mr. Sergranu lie y cedwir ef, fel gallo'r cywraiiuymofyngar gael ei weled. Y mae Arian-dy \YhitelHad & Co. Ileol Cateaton, Uundain, wedi taia ddoe, yr oedd llawer o Aiiandai yn y wlad a chyfrifon ef. Dihangodd Addy, y dyn a gynnvgodd yn ddi- weddar i dorri gvvddf Miss Bacon, o'r eiddo ei hun, o herwydd na buasai hi yn priodi ag ef, o'r ty lle'r oedd yn cael ei gaethiwOa, and ni i ba le yr aeth. Y mae Miss Bacon yn gwella.

[No title]