Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

WANTED, A respectable ZDell educated Youth, ft- f ..t L ( (. tl..lt.,t,(.¡., -1 'iI' 'J AS an AFPRENT[CE to a SURGEON and ?? APOTHECARY. A Premium will' be required, as ilie practical advantages' will be very considerable, and every possible attention will be riven to his advancement in every branch of professional ka6wjedg £ ,„ Address to Mr. B. WILLIAMS, Surgeon, 8:c. Swansea. BALM 0 GILEAD SOLOMON. YMae yn amlwg fod amryw anhwylderau'r cortr dynol yn caei eu gan afradlonnvydd yn amser ieuenctyd, a throseddiad gwartlms o'r rheolau ag-y mae C-iilineb yn en nodi allan er diogelvvch ac ei- gosod syl^aeu einioeshir a d«'dwydd, gyditg ansawdd gref a chadarn. Nid yw benditiiion lccliy<f y a 1" cael eu colli yn gyiit nag y mae profiadaa poemts vn daugos eu gwerth a'r (iyoddctydd anHedwydd yn edrych o'iumgylch, yn r.Ily,itini, I uch.fi! yn ofer am foddion adweiSiant. Y mae'r Dr. Solomon, o Liverpool, yn cymmeradwyo ei G? D?? L 7?? L? of GIL EA D i bawb o'r rhai ag y mae ansawdd eu CITif w?di adfeilio o achos an?i'aUiHcb im'wn 'LI(?,1(.tyd, hcH rai sydd a'u gcwynion yn Hiu o achos llawer 0 hfyrio, nett ymarfer gonnodu ? gwirawd (spirits) cryficH1, Úa, pu ?o?ee, yn ?yski.! a? t')' i'hai sydd wedi I gvvanau trwy'hir brcswylio mown arda'oedd twymioa ac I ahacll; yn mhob un o'r cyfryw amgylchiadau fe dry aHan yn feddyp:hiaetJr mwyaf eHl>it¡¡joJ, ;an dynau y gewynion oedcf '-it wedi Haest? a chryfau a bywiocuu ansawdd y com. Yr amrywiol allhwylderan perthynol i'r rhvw deg (fair se.r) a ddcuant yn ddigyfrwng dan awdurdod yr ad'tcrydd hwn; ac y mae llawer o bertdeligesau cyfrifol wodi proii ei tod yr yciiwanegiad meddygol gorau i'r Im-rdd ymdrwsio a gwrddiiaant eriocd ag ef; i gyfcierihu'r ysbrydoedd adfcil- icdig, clswalu dolur y pen, hurtrwydd, a Uesgetld; ac wrth Creu I)yAN-;o-rA-i-ydd llyfryd, ac ywlid ymaith tlryinfrydedd, y mae yn l'hoddeysuf a nerth i'r holl goriF. Y lilt o glefydiiii trymfrydol ag sydd yn cj'studdio'r co-rfl' dynol, dan yr enw Anhwyldcrau Gewynol, yw'r achosion penal' o resyuoldeb dyn ion ag sydd yn amddifaid o iechyd. V mae'r auhwyiderau hyn yn dcilJrüw o'r lath amrywiaeth anfynegol a .chyd-blethol o achosion fel y byddai yn an- m!Josif¡J, pe byddéi,i i;YHY yn wastad yn aagenrheidiol, i'w chwilio allan i'r achos cywir o honyat. f'e adweinir ae fe deimUr en hdJdtnÎnu yn rhy dda, yu mnlith rhau fowl' o ddynolry vv; acargyfcr yr dieithiau liyii, gellir haeru heb fyned y tu draw i'r gwir, iia eiiafwyd un feddvg- iniaetli erioed yn rhagori ar, lIelt yn fwy ciodfawr am ei eileithioldeb ua CORDIAL BALSi of GILEAD y Dr. SOLOMON.Y rn,ae Hawer o'rgweHiadau ar,mmerasmt le trwyddo wedi eu hargraliu yn mhob ptpnr n-nvyddion yn y deyrnas, er annog'aetU i'r cystuddiedig i yinaifer, a pSiar^u y 11 yr arcer « fcildygiaiaeth, yr inva sydd odidog yn gweini iaciiad trwyadl inewn pob achos o nychdod. Y mae tyh yn tryuu fad anlnryldenis gnvynawl yn fwy cyilreJin ytt Bv, rop yn awr nag y buont ar nu amser ara.il, a pliriodolir hyn yn «:enaf i'rgormodd bunan fwynaadsydd yu thnuvu yr iunscroedd gloddes'lgar hyn. Y mae yn wirion- edd sn;r,mat pa bclhtf yr yaia.iawom oddiwrthsyni!(*d n caytrjiicdroMcr yn ein Mania,eth, a pha fwyaf a aberthom o ■vmarfcriudau iachus i'ranweithganvch ag sydd yn cydFyncd adil'yrwch tcu'uaidd, mwyaf gj A fydd edaitii pob cyfctlior- r c(,), Y mae aubwyl- deraifr gewyaau yn ddygwyddiaAol i'r ddauryw (g^.vn-yw a l>anyw) Vgyda'rgwahaoiaetii hyn yn unig,tnibod yn yr »yw f-Miyivaidu a benvydd tynevweb ansawud eu cyrif a'u dull tynerach'o fyw, In fwy and A ifyrnig aag yn y rityw arali. Achlysnrir gwendid yn yr ansawdd ewynawl, och fi! yn rhy fyiiych gani afreolusruydd yn y ninll ryw, a goruioddan Irythyll yn y Hall. Yr arwvdd mwyaf cyffredin o'r ail- invyidtr hwn yw ofn angau yn baiaus, yr hwnsYlkl yn cerdde;! trwy'r holl ansawdd ewynawl ctfeitliiau dinystr- iol, gan nydd-droi'r galon ag ing iwifyisegol, ac yn eynlyrru y crybwy!1i;tdau imvyaf arswydos o ddycliryn ac anobaith! i'r dinystrydd hwn y mae raiioedd wedi syrtaio yn aberfiiau yn llyrnigrwydd ei lesuair, yr hyn sydd yn gwneuthur y tlynion annedwydd sydd dan ei lywodraeth yn anynad, yn s:uvadal, ac yn anatnyaeddgar, yn dueddol i redegoddiwrtb un meddyg at y liall; a hyn yw'r rheswm pa ham y maent inor anfynych yn cael budd oddiwrth im feddygiuiaetb, am ua feddaas. lwyrfrydigrwydd digonol 1 lynu vvrth unnes cafi'o ainser i ddwyn ei ettailii priodoi. Y Cordial Balm of Gilead anghydmaml hwn yw'r feddyg- iniaetb fwyaf ceindlws ac efteitiiiol a gafwyd (Tioed at sawdd wan a c' iiiltrivvlr corll', gwendid golwg, neu wondid cat, iselder ysitrvd, cryfldod a dveinyniadau'r meddwl, gwendid ystlenaidd (sexual), a pltob anbwylder arall ag sy'n cyfodi oddiar laesiad yr ansawdd ewynawl, jr rhai yn ami ydynt yn canlyn anghymhedroldcr, ■ drwg fuchedd, a tliilyg gofal am angenrheidiau iechyd, gladdest, tio- liydd, eisteddol, a myfyrgar, y mae'r Cordial Balm hwn wedi sefydhi yn gyii'redinol ei eiiaith adferiadol, a gellir yn gvv/ii'ei gyfrif ynmhlith y penaf o'r eaflaeliadau a gafodd ndiheiniad meddygol allan erioed, fel benditbion i dciynol- ryw, a gwi thweitnydd i resynoldeb dynol. Y mae miioedd yr awr hon yn byw yn y tair teyrnas, I fendithio'r dydd y ilechreuasant gymmeryd y meddyginiactli rhyfeddol hwti, RC yn mwynau bendithion ieciiyd, y rhai mewn modd amgen a ailasent rod wedi syrthio i'r bedd yn anamserol, yu aberth- õlU i arighaliineb bore ieuenctyd. (0" Y maehanesiono'r.Iwcrddon, yr India Ddwyreiniol aGorllewinol, Germany, Hamburgh, Berlin, Hoiand, Ja- maica, America, Norway, Sweden, a Denmark, y rhai on a £ ;ytunant, na chafodd un meddyginiaeth erioed a ddygwyd i'r g"ledyd. lIyny y fath wcrthiatl ebrwydd ac iliiirferol.- ye ddt-ngys llyfrau'r Tolfeydd ( Custom-houses) yn Llnndain a Liverpool fod mwy o'r ineddyginiaeth hwn yn cael ei yru dros y mor nag o'r holl feddyginiaethau ereill a'u rhoddi ynghyd. Ystvrir y Cordial Balm of Gilead yn awr fel ycatfadiad mwyat a gatwydallan yn lighof dyn; y maeyu gadarn, yn ddiniwaid,ac yn iiasus; y dod, buanac ychwanegoi aroddir i'w awdur a i dayreiswr (Dr. Solomon, o Liverpool), yw yr unig faen-prawi i farnu teilyngdod ineddyginiaeth, yr hwn t'ydd wedl ei roddi i'r graddau uchelaf a'r isclaf o'r bold, gyda'r fath iwyddiant dedwydd a p!iaraus.—Y mae gwerfh- w'vi' y ineddyginiaeth bwm, v rhai ydynt lawer lliosocach nag a wybuwyd erioed o'r bkieii, yn methu yn fynych a'i gad mor ebrwydd ag y [¡yellIn rgalw am dano; ac y mae yn deilwng o sulw, fod y costrelau yn cael eu gwertiui yn ngos cyn gynted ag y deiont i law, gan eu bod wedi en rhag- ■c f'iii v'yn gyru am chmynt. Ar wertit gan D. JENKIN, Argraffydd y Papur hwn, Ilefyd gan Jenkins, ac Edinond, Abertawe; Daniel, ac E.,ans, Caerfyi-cldin; North, Aberlionddu; Painter, TV'rexbam; a pbob Gwerthydd Meddyginiaeth arall; pris lis. y gostrelaid, neu bedair vnewn un costrcl devduaidd am wrth yr hvn fe arfiedir lls. a'r geiriau Saml. Solomon, Liverpool," \vedi en cersio ar y i ai'gi'jiii' (stamp ). (;7 Y mae'r Dr. Solomon d ysgwyl, pan ymgynghorir ;lg ef trwy lythyr, i gael• ysgrif-arianydd (bank bill) am un bunt, yn y llyUiyr, wedi ei gyfarwyddo fel byn, Money J.filer, Dr. Solomon, Gilead House, near Liverpool.—-Paid double postage —— tyfarwyddiadau cuffrediriol i gymmeryd y Cordial Balm of Gilead. S n mhob achos ag y gweinir y Cordial Balm of Gilead, (oddi eithr pan y gicchy inmynir i'r gwrthwyneb gan y J ywysydd i Iechyd"), cymmerer o ddau lonaid Hwy de i lt)ii.i id llwy hwrdd (table spoon) yn gyfatebol i (jett ac an- sawddcorily dyoddefydd, hanner awr cyn bore-fwyd (break- fast), yngiiylch un-ar-ddeg o'r gloch, pump yn y prydnawn, sic npylch awr wedi swper, wrtho ei bun, ieit mewn lion- aid gwin-wydr (wine glass) o ddwfr, gwin gwyn, Madeira, OCU win cetmcss (slierr#). BIBLE SOCIETY. A MEETING will be hdd on Mo?nAY, the i:- L 28th Instant, at the BoA?'i-HEAn INX, in the Town of C-AIXtlllf[LL-T, to commence at the hour of Eleven in the forenoon, to take into consideration the means of carrying into eiFect the Establishment of a BIBLE SOCfETV, as an Auxiliary to the Parent one in London, for the EASTERN PART OFT»LAMORGAN, and the WESTERN .PABT of MON- MOUTHSHIRE, where the attendance of persons of all per- suatioiis, who appreciate the importance of the object, is earnestly requested. JAMES EDMUNDS. Caerphilly, November 16,1814. BIBL GYMDEITHAS OYNHAUU CYFARFOD Dydd LLTTW, yrv28ain o'r Mis ¡ hwn, yn y BOATIS-HEAU IITIF, yn Nbref CAERFFrLT, i I y NI)ref '(?AI!,RFFrt,t ddechreu am 11 o'r gloch yn y bore, i gymmeryd i ystyr- iaetb y morld goreu i ddwyn ynilaen Sefvdliad BIBL (iY MDEITHA8, fel un (rynnortliwyol i'r Pam Gyni- deithas yn Llundain, dros BARTH DDWYREISTIOI. Svvrno MOROANIVO, a PHARTII OnLi.BiviNot Swrno MYNWY, lit' y taer erfynir ar ddynion o bob barn, ag ydynt yn gwerth- tawrogi pwys y gwrthddrych, i ddyfod. JAMES EDMUNDS. Caerffili, Tach. 16,1814. I The most useful Almanacks published. THIS DAY IS PUBLISHED, ALMANAC CYMRAEG Mathew AVilliams, 1 am y Flwyddyn 1815. ALSO, I THE GLOCESTERSHIRE, llEREPORDSIIIRE, MONMOUTHSHIRE, AND soutb [lall?;:j S?ihnanarIt, Containing a rich Calendar, with Prognostications of the Weather, Change, Rising, and Setting of the Moon, Moon's Age, Day's Length, an Account of the Royal Family of Great Britain, a Table of Terms and Returns, Moveable the Eclipses in of Members of Parliament, correct List of Fairs, and the Gentleman's and Tradesman's Guide to Mail and other Coaches, Waggons, &c. in Glo'cestershiro, Herefordshire, Momnoutashire, and South Wales. Brecknock: Printed and sold hy GEORGE NotTH; and ak.) HUB by all the Booksellers and Almanack Venders in GloceslersiiLre, Herefordshire, Monmouthshire, and South Wales. Cj/jndeithas Amaethyddol Cyfjredhiol | Morganwg. MFAVN CY?A?FOD o W?rm?EDWYR iTjBL C YM D K ITI IA S A M A ETH r D DO E C V FFRE- MORGANWG, yr hwn a gynhaiivvyd yn y BONTFAKN, ar 0 1811; yn bresennol y r oedd y Gwir Anrhydeddns Vi. B. Grey, y Llywydd, yn y CJada.ir; IL J. Grant, Walter Collin, -Evan Thomus, a. Wm. Vaughan, Ysweinodd, Mr. Edward Lewis, a Mr. Richard Davies. Gan fod Mr. John Bradley wedi gwrthod cymmeryd arno sydd Ysgnfraglaw, Uatcnjwiadwyd, Fod Mr. Miles fod yn Ysgrifraglnw, pro tempore, iiyd oui ddealiir inedd-;vl y Cyfarfod ('yitVedtn ar y peu hwn, a bod i bob Uytiiyr gael ei gyfcírio atto ef, Aberthiii, ger'ilaw'r B'ontlaen. Fod i'r Gisohrau canhjnol gael cu cynmjg am y Jl ::j d dij n 1815: All GNYDIAO A GWELtrANT TfTt. I'r Ffermwr a fyddo yn rhentu gwerth ^100 neu ychwa- HC?yn y Mwyd-'y: yr a?';i a godo'r enwd ?orcu o ErUn ar 10 erw o dir, wedi ei chwyngeibio (/?t'?) a'i ammacthu yn dda, deg glm; am yr ail gnwd goren, smUt. giui. Fr zi t'ild,) )7t, r!iv?itii i £100 y flwyddyn, yr hwn H ?odo'r enwd ?orca o Ed-Lt ar bum <'r? odir, wedi pt cmvyn??i?io a'i am?ac?u 311 dda, pedtcar gini; am yr ail gnwd goreit, tri gin i. Fr Ffermwr ';1, fyddo yn rhentu Uat n? gwerth £ 50 y flwyddyn, yr hwn a gbdo'r enwd goreu o Ertiii ar tlair enl o dir, wedi ci Chwyngeibio a'u ammaetim yn dda, tri gilli; aram yr ail gawd goreu, dillt gini. D. S. Riiitid gyrru'r haw.l-honniad i'r Gwobrau nchod at yr Ysgi ifraglaw, cyn neu ar y ltaf o Hydref, yr hwn a "ferni/ yn Tacinvedd, 1815. Y mae'r Gymdeithas yn ymrwymoeynnys;acd;lll'r sir ag amrywiaeth priodoi o Hadan Erfin, am brisoedd bd¡j,f y farchnad. Rhoddir deg, pump, a thrigini am y cnydiau goreu o Saint- foi.n, a godir gan y graddau o Ftermwyr a grybwyllwyd yn yr erthygl am Eriin. i'r person a ddiysbyddo ac a arlloeso, yn y modd mwyaf efleithiol, yr helaethrwydd mwyaf o Dir dù, mawnog, a chorslyd, tra na fyddo yn llai na thair erw, nac ychwaneg yn cael ei dalu am* 10 erw, £ 1 yr erw. ilhoddir deg, pump, a thri gini am y cnwd goreu o fres- ych (cabbages) a godir gan y graddau o Ffermwyr a gry- bwyllwyd yn r yngiiylch yr Ertin. All ANIFElLTAin. I'r hwn a (Icil,n".Oqo,i. Tarw blwydd goreu, o wir rywo- aeth Aloi-ganii," ac a fagwyd yn y sir, cap pan arian, o wertli pint: gini, neu'r arian, yr un a fynno. Fr hwn a ddangoso'r Tarw blwydd goreu o ryw rywog- aetb, fagwyd yn y sir, cwppan arian, o vverth pum gini, neu'r arian, yr un a fynno. Fr hwn a ddangoso'r March blwydd goreu, at wasanaetb Hwsmonaeth yn gyilredin, ac a fagwyd yn y sir, cwppan arian, gwcnh pum gini, lieu l' arian, yr un a fynno. Fr hwn a ddangoso'r Anner (Treisiad) oreu, o ddwy tiwydd oed, ac a fagwyd yn y sir, cwppan arian, gwerth tri gini, iieu, arian, yr un a fynno. Fr hwn a ddangoso'r Hwrdd bhvydd hir-wlanog goreu, a fngwyd yn y sir, cwppan arian, gwerth tri gini, neu'r arian, yr un a fyuun. l'r hwn a II wrdd. blwyrld byr-vvlano g goreu, a fagwyd yn 'y sir, cwppan arian, gwerth tri gini, neu r 1 arian, yr un a fynno. l'i- hwn a ( l(i.ii),,()so,, Gorlan oreu o ddeg Dafad flwvdf] hir-wlanog, a fagwyd yn y sir, cwppan arian, 0 werth iri gini, neu'r arian, yr un a fynno. Fr hwn a ddangoso'r Gorlan oreu o ddeg Dafad fiwydd byr-wlanog, a fagwyd yn y sir, cwppan arian, o werth tri gini, nett r arian, yr un a fynno. Fr hwn a ddangoso'r Baedd dwy fiwydd goreu, a fagwYd yn y sir, cwppalL (uian, gwerth tri gird, ncu'1' arian, yr un a fynno. Ü. S. Rhaid i'r rhai a honnant bawl i'r Gwobrau uehod ddwyn tyst-ysgrifau (certificates) niai hwry tagodd yr anifeiliaid. Fr hwn a ddangoso'r Tarw goreu, cwppan arian,. gtvertli vr un a fynno; ac atn yi" ad 0-rv>. fynuo. ti-i lielt'r Y r kin goreu, cwppan arian, gwerth tri gini, neu'r arian, yr Un a Fr own a ddangoso'r March goren at wasanaeth Hw's- monaeth yn g>il'rcdin, cwppan arian,gvveitbpam gini, neu'r avian, yr un a fynno. I'r hwn a ddangoso'r Hwrdd goreu, cwppan arian, gwerth tri gini, neu'r arian, yriin a fynno. S'r hwn a ddangoso'r Bacdd goreu, cisippan arian, gwerth tri gini, iifMi'r ari/u), y un afynn; D. S. RÜaÎrl j'r Creaduriaid nchod fod ym meddiant yr yinlionwyr dros ddcuddeg mis, ac cyfebru (cover) yn y sir dios yr isoll fiwyddyu fiaeuorol. t W^ITAIRM A G WAS A r< A RT s WY R Gweithiwr mewn Hwsmonaeth, yr hwn a ddygadd y rhifedi invvyaf o biant i fynu, hob o'r phvyf, pedwar gini; am yr ail rifedi mwyaf, tri gini; am y tryd- ydd rmtedi mwyaf, dun gini; am y pedvvarydd rhifedi ,i t a:n y p -Iwarydd r -,? d i mwyaf, un gini. D. S. Ruaid i achos pob honnWr bawl gael ei vsgrif- dystio i'r Ysgnfraglaw gan Weiaidog, Gwarcheidwr yr Eghvys (C/iut'chtonrdm), a'r Arolygwr (Overseer) neu ryw ddau o honynt, y plwyflJe byddo'r cyfryw honwyr bawl yn rr Gweithiwr Cvmreig, yr hwn fydd wedi chwyngeibio wrth y darn yn y yn dim llai na phum erw o Erfin, yn y moiid goreu, dau (fWt; i'r ail goreu, utifini. I'r Gymraes. yr hon fyddo wedi chwyngeibio wrth y darn yn y flwvddvn dim llai na dwy erw o Eriin, yn y modd goreu, dm g i ,:c i'r a;i oreu, un gini. t'hociuir puni givi i Ddau Was Llafurwaith, y rhai a y rhifedi mwyafo íJynyddocdd, dim !bi na pinunp yn yr un gwasan- aeth, ac a <fdygont dyst-ysgrifan boddiono) oddiwrth eu meistriaid, am eu hymddygiad da parhaus; i'r cyntaf, dri gUll: i'r ai!. ddau gini. e Rhoddir/fani gini i Ddwy Wasanaethyddesmrwn Llafur- waith, y rhai a fyddont dan 25 oed, ae. wedi derby a cyaeg dros y rhifedi Wwyaf o llynyddoedd, dim Ua; na nV.unjp yn yr un gwasanaetii, ac a ddygont dyst-ysgrifau baddlonol oddiwrth eu meistriaid, am eu hymddygiad da I J* cyntaf, dri gini; i'r ail, ddau gini. Rhoddir deg gini i yr mewn Llafurwaith, y rhai fyddont wedi priodi, ac wedi aros y rhifedi mwyaf o Hyn- yddan, dim llai na saith, ar yr ua deem, meistr, ac a ddygant dy«t-ysgrifau. l>otid.-louol oddiwrtii eu meistriaid, am eu hymddygiad daparhau: i'r cyntaf, pedwar gini; i'r ail, tri gini; i'r trydydd, flail gini; ac i'r pedwarydd, un gini. RIIEOI.ATJ A GWOBRAtT AMRTWIAETHOt. I'r Ffermwr yr Uwn, yu gyi'attebol i helaethrwydd ei dir arddadwy, h arddo'r riiii'edl mwyaf o erwi, dim llai nag u gatn, a piiar o geil'ylau, heb yrried vdd (driver), puni gini; i'r ail goreu, tri gini. r I gefiiogi'r Ffermwyr byehain ar y Brynhm i godi Erfin i honl1i ell Defail] a'u H.¡¡ifeΡiaid :vn y gaüaf, rhÖddir y Gwobr i'r ail gradd dau -,P!J0 y tlwyddyn yn ddwbl; liynny yw, y cyfl'eiyb.yn y Fro ag ar y Bryniau, wrth y rhai y doallir y rhan hynny o'r sir ag sydd yn eynnwys ac yn gor- wedd i'r goghvdd i'r cefn o fryniau ag syddo Haf-dy Uupera i LantwH-Uarth, Tref Llantrisaint, Llanharan-Garth, My- nydd-y-Gaor, Mynydd-liaydan, iMynydd-y-ilromi>il, i'r r Drymma, tua'r gogledd i EeUvys Llanijefelach, u i"r Sedd i Benlie'rgaef, a Chefn-Bryn. Y mae'r holl Wobrau a gynnygir gan y GymdeUhas hon i'w hy.-tyried yn ddwbl, yr un inodd i'r partban gorllewinol ;v i'i'i.: 'i d \v M ni i. \r afon Ogwv yw'r rhan-Se, ac nid yw I r HI n nau pen y siri gaeieu gosod i yr.igyi- ia! v J i).S. > i 1 inwl gan yr un dyn i Wobrwy am yr un dwy llynedd olynol, nac am yr un iafii o (imvd o fewn tair blynedd wedi dcrbyn o cytryw 'W"h.. Hefyd, v mae'r Gymdeithas yn eadw iddynt eu bunain y gaiiuorou d i, ym miiob aeao.i, Y cyfryw ran yn uuig o'r ([Jwobragy bernir f(td ycy .d;iWt)!a d yu luiedua, neu i a?t.d y C\. h" 'os na bydd teiiyngdod. Uetsd, am fod y Gwobr.m uchod yn perthvn i'r ihvyddyn a gauh-ii, deailir fod y Gwobrau a honiiir bawl iddynt cisoes i gael ¡'u !>arnu a'u l,i: fei arferol. T' ( Anvyddwyd) W. B. GREY, Catleinvr. J OHN MILES, Ysgrifragluw Gweinyddoi. Coj'res TVyddorol a Dansgrtfwyr, Hydref 1, 1811. c. s. d. MiS5?s B:!s??t,oLany!n!,T?n?'Tji!:]dL!;?i;orot I uu Richard Blackinore, o Felin (Jriffilli, Vsw 5 ii ii J. 3. Bruce,oDyAVyn, Aberdarc, V 1 0 Walter Coffin, o Gwrt Idandaf, Vsw i 10 Mi-. Evan- David, o Fainvater 1 1 0 Parch. Thomas Davies, o Wenfoe 1 1 0 Mr. Richard Davies, o Wenfoe i 1 0 Thomas Edmondes, o'r Bontfaen, Y S' 1 10 John Kdwards, o Rhio'.n, Ysw 8 S 0 Mr. Edward Edwards, o Pelt 1 I 0 John Franklen, o Lanmihangle, Ysw 2 20 Thomas Franklen, o ilaglao, ). sw. 1 1 0 I iL Grant, o Gastell y (>nol, Ysw 2 2 0 Anrhyd. W..B. Grey, o'r Dylfryn 5 5 0 Richard CJriifitbs, o Gaerfydd, Ysw. 1 10 Parch. J. i !anlin:r, 0 Coychurch 1 1 0 I \lC I: 'J Á 11 Jl 1. L, ..l- ) Rareh. I)r.,I o Fan;a:;1. '2 SO Mr. James Jacob, o 1 10 I Robert Jones, o Gastell Fonnron, Ysw 5 5 0 Henry Knight, o Tvthegston, Ysw. 2 2 0 Mr. JPeter Lauder, o (iaerdydd 1 10 Mr. Edward Lewis, o Caira 1 10 Mr. Wiliiam Lc"is, 0'1' ']'j-JJl:i\\T. 1 10 Griffith Llewellyn, !i.igl;ai-llull, Ysw 1 10 Thomas Markham, o Slash, Y"w. 2 20 John Miles, o Aberthiii, Ysgrif-raglavv (iweinyddol 110 Thom;is Morgan, o Aberthin, Ysw 1 10 G\vh- Anrhyd- Syr John Nichoil, o'r Mei thyr-ma?r, Tansgriliad blacnOrol 3 SO Parci/i Robert Nlcholl, o Duinlawds 110 AnrhHL Windham Qv-.ill 3 30 I Thcophilm Richards, o Aberdar, Ysw. 1 10 T. 15. Rous, o Gwrt-yr-Ala, Y sw 2 2 0 Etifeddion T. M. Talbot, o G-astpH.Pcuricc, Ys?.10 10 0 Francis Tappenden, o A bernant, Ysw 1 10 Hvaa Titomas,oSnUy, Y5W. 3 3 0 Pcl Ti, 1 1 y Llewelyn 1\aherne, o Saint In?u'y, Ysw. 1 1 U Parch. R. VI" :tson 1 1 0 William Witiiams, 0 Abprpersw?, Ysw. 2 20 Mpssr<. Williams & Bryant, 0 Mt'rH.yrTyd:U 1 10 Thomas Wyndham, o Gastell-Dunniven, i'sw 10 10 0 William Yaughan, o LartrisztiiiE,1 1 1 0 Erfynir Tan^riSadau ychwaiiegol, a gellur eu bysbysu trwy l'ythyr. i'r YsgrirVaglaw Gweinyddol.

'- - - - Newyddion Jjlusidain9…

[No title]