Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

BARDDONIAETH. -);>1->

ATTEB I

-4t Argraphiad!Jdd Sei-eit…

News
Cite
Share

-4t Argraphiad!Jdd Sei-eit CoMf/ MR. GoMER, mal eich gutwant,—Os byddwch gystal a rhoddi lie yn eich Newiadur i'r ychydig UneUaa can- lynol, chwi a fawl" ibddtonwch eich pmhaus ddatjien- ydd, n hoft'ydd eich Hwy<ddiant chwi, a.'ch Seren, yn yr hyn sydd ddu, W—dd—g. BENONI. Y mae nn o anfbnedigton lesn, trwy gyfarwyddiad yr Ysbryd Gian. yn ein cynghori, iiyd y mae yf)om, i ibd yp heddychlon a phawb; ac yr ydych chwithau'r Cvnli-q yu' Khitvu 45 o'ch NewyddicH, fel pe bnasech n.u ddwyvi pawb i gredn eich bod yn dityn y cyfryw rynglior, trwy gantnol c:c!i anmhieidgarwch; ond yr ydwyf yn ot'.Ji uad oes mwy o dda) arnoch nag ar din (iyu bach; oblegid, cyn diweddn'r cyfryw nfyn, yr dych yn caniattau j ryw Liywetyn (Hewinu) i rulhro i.iian o'i traU) Htal y llt'w rhcibus hwunw n ymosododd J ar wr Duw gynt, af a adawodd ci ayn !teh ei gyn- wrdd, yr hwn, o nerth ewinedd a dannedd, ar ol cael digon ar y ci a'r ddafad, sydd yn ymosodmor ifyrnig ar enw da a heddwch dynion, a phe byddal heb gaet tarn- maid i'w wangcus gotyddion er ys crhwecit mis. Oddi- wrth y testun a gymmerasoch, Mr. Liewtun) sef, dech- reuad enwau Seisuig," yr oeddwn yn disgwyl cael rhyw fndd, yu He hynay fe'm Uwyr siomwyd. M chefais yn eic!t hoU tfrc!:(od gynhenntts end moddion i lanw y Cynuy a meddytiau animbarcbus am y Saeson, a'r Sae- son acbeungcnat yCymry; ac oganfyniad, i lanw'r deyrnas a chythryfwt, ac i yrru pob peth dinben ys- tretiacb yn ein m\'sg. Yn ol etch tyb chwi, uid ydyw y rhan fwyaf Or gwyr urddasot sydd yn ein gwiad end crng o wKhiUon dyKo!ia{;th; o gan!yniad, pwy a rydd iddynt bmch ac ufudd-dod. Os crcdwn eich cab!dt'ait)i c!:wi, ni a gredwn nad ydoedd y Stuarts a fu yH Hyw- odraethu e:u gwtad ond rhyw haid o bethau bastardd- atdd a ddeiHiawdd, mewn modd anghyfreWÜon, o twynau rhyw oruchwHiwr neu gitydd, ac aad ydyw ppnaduriatd diweddarach ddtm amgen na. chenawon Hewod, neu eirth, neu ryw wang<-us fwystfilo(t o'r cyS'- eiyb o ganiyniad pwy s )'odd&! deyrnged i'r cyfry\v. Ow! ytyriwch ddrwg-duedd y cyfryw draednadau,ac ymroddwch i beri cydfod, ac nid cynnen, hyd y mae ynoch. Peth rbyfedd na fnasech yn rhoddi eicil enw eLch hun, Mr. Hewlun, i !awr ynghyun"on y rut. Os dylcm fa) nu dynion wrth eu henwau, y mae He i feddw! eic!! bod chwithau wedi itanu o'r rhyw fwystniaidd, pa un aio'r!!e\v rhuadwy, nen rywiewaraH, nis gwn; ond mi a wn hyn, mat tuedd y Hew uff(rnol yw codi cytbryfwl ymhob man, a'i fed yn myned oddiamgylch, gan gpisio y neb a aUo lyngcu. Tebyg iawn, Mr. Hew- !un, yw eich ymddygiad chwithau. Mt a sylwais yn neiUdnoi ar un rhan e'ch nregod gynhenns, yr hon sydd mewn modd arbennigol yn gosod allan eicit natur lew- aidd, yn c! ie.;ch enw, sef y man ag yr ydych yn cyf- eino at un gwr bonheddig yn bersono], yr hwn, medd- \ych, ag oedd yn byw, yn ddiweddar, os nid yn awr, ar gyinniau swydd Fimt a swydd Diubych. Ow! ai addas yw hyn? a gaitI' Seren Gomer tod feL Uawtorwyn L't- Hewtun hwn, i waradwyddo y diniwed yn ddiachos. 0 Mr. Llewlun, ai dyma ymddygiad eich ho!! geraint y tiewod ? fe ddywedir am y I!ew na chyn['wrdd a dyn os ciiiff i-yw greadiii- araH i ymborthi arno, a'i fod fel bt'enin y goedwig yn !!awn anrhydedd, am hynny bydd-! wch ychydiggwareiddiaeh, ermwyn enw da y rhyw- ogaeth. Ac 0 na fydded Seren Gomer, o hyn allan, fel yn foddion i agor dt'ws i neb rhywtew i ymosod ar ddynion dimweid, rhag i'w derbynwyr, agsydd yn ym- hyfrydu gweled Hawer o betitau yn ci ilewyrc! i ym-! wrthod a hi. A bydded i'r Liewum cythrybius hwn i II gaci ei bortht yn ei n:an, heb genad i ddyfod aHan, hyd oiu ddysgo fyw yn dawel ei'o'i- anifail bras.

IAt A-tgraphiadydd Seren GMHfr.I

PARHAD 0I HANES IIYNOU AMBROSE…

f nvr.sn v wrApwmATf.ift.…

MARCHNADOEDD.