Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

OL-YSGMFEN.I

Advertising

.AT EIN COHEBWYR.I

At Al'graplâadyd([ 5'<')'f?:…

[No title]

Family Notices

LLOXG-EWYDDIOX.

fENLLANW'R.MOHYN MIIORTHLADDOEDD…

MARCHNADOEDD CARTREFOL.

SENEDD YMERODROL. I

News
Cite
Share

g:a.d ..Ferdinand o'r Yspacn yn erUd y gwMgarwyr f):lny, y rhai a dyv'aUtasant en gwaed i'r diben i cnndt ? rydd-did tddo cf, yr oedd ymddygtad Hywodmeth am beidiO rhoddi yr niaid gwrol a iToiscntam noddf1 i Paits i fynu i't- t'ertidwyr ac yr oedd Uywodi-aeth Prydau! yn deiiwng ío giod ant ymddygiad cyfattebol yiign%-yneb yr un am- [.gytchiadau, ond yroeddefe yngobcitbio y byddai i j'l,H!.Ínidogion y Br"!]in c!i\vi!io i yrnddygiad y swyddos B)'ytanai<id yn Gtbraha! yrhwn a roddodd ddait ddyn agoeddyiitwedtdiange yno t'haget'iedigaeth,tfynu, i gadwraeth cyf.tUion y ChwiMys arswydus. Attcbjdd M)'. Vausittart nad oedd efe wedi clywed son am ymddygmd y swyddog dywedcdig yn Gibraltar hyd ypryd h'.vnnw; a sylwodd ar ygwahanot byngciau y.i HrapHiMr. Whithrcad. Dywedodd M)'.Tiernpy,y)i ystod ei araeth, ei fod yn edrych ar drefniad Mr. Can- 11ing i fod yn Gcunadwr yn Lisbon, yn orchwyiyn 'gWê\l'thus-ac v.edi iMr. Harmg, Mt-.Bathurst, a Mr. C. Grant, areithio ychydig, cyttunwyd ar yr annereh- !ad heb yinraHiad. Merch. 7«?/, 9, lO.—Vmddiddanwyd ychydigynghylch fod mHwyr Prydain wedi cael en gosod yn y Nether- lands da!) dywysiad Tywysog Orange, yr hwn nas diciion fod yn attebo) i'n Liywodrueth ni :un ci ymddygiad tu ag attynt. Tcrfynwyd yr ymddiddan ar waith y Gweinidogion yn addaw gosod swm y cyttundeb nr y Pen hwn ger bron y Tv. GK'cHe/ 11 —Darlienwyd ysgrif a ddygwyd FrTv gan Mr. Croker, i'r diben i wobt'wyo a chefnogi swyddos:ion isel a gwyr'y morfilwyr, y waith s:yutaf. Rhoddod<) y Mi!wnnd Palmer rybudd, y byddai iddo ef gynnyg, dydd Linn, ar fod i weithrediadau y I!ya milwraidd ar y Milwriad Quintin, g.iel eu gosod ger hron y Tv.— Ynacyttnnodd yTy ar fed i ddettgmytddiwn gaelcn caniattuu i datu gweddiil cyHog-yfyddin. Ig.—Cynnygodd Mr. Brogden ar fod i ayncan- bris (csiimate) traul y Dynges, amddiffynfeydd, tnnug- nehm, a chynnal carcharorion rhyfet yn y tiwyddyn 1815, i gac! ei osod ger hron y Ty, ynghyd a. chytrif o'r hyu a roJdwyd yn gynnothwy, neu a addawyd roddt i Yn!era\vdr Russia.- -Cyttuuwyd. Llun, 14,Parwyd gyrrn ysgrifan newydd:on aHan amAeiodsn drosMorganwg, yu!!eMr. Wyndham; a Newport, yn He Mr. Hotmes, y rhat a H:antfci)w. Cynnygodd Syr George Wardncr ar fod t 70,000 o forwyi', gan gynnwys 15,000 o foriiiwyr, a swm o 'l,G15,21jL tiiag ateucyiina],sef U. 15s. 6d. y mis i bob d\n, i gae! eu caniattau dros y tiwyddyn mi5, ac \vedi cryn-ddadlu, ynyrhwn y cyfranogodd Mr. Pon- sonby, Cangheitawry Trysorlys, Mr. Baring, Mr. Tter. nay, a Mr. Protheroe, cyttunwyd ar y cynnyg heb ym. raniad. Wcdi hyuny cyttunwyd ar gamattau 2,2a6,oooI. at y lIona\1, ar fwrdd y rhai y mas y dywededig to) wyr t Avasanaethu. Ac 1,9.56,0001. tuag at d) au! a chyweu'iad ycyfry'.v!onguu. A 318,5001. tungat fangutian yng- \asanaqh y mor. A 8,000,COOi. i da'n dyledton y JiyngGS. A 1,650,000!. i da!u yrysgrifan yrndduiedoia ganiatawyd i Russia a Prussia. A i dah) ysgrifau y Trysor!ys (Excheql!et Bills) a ffnJ'tlwyd dan y 54ain o dc.yrhnsiad ei Fawrhydi. Ynghyd a 15,000,000). a 10,000,0001, i dain ysgrifau y Trysoiiys ag oeddynt Viedi sefyll yo hwy na'r amser, ac a ffurfiwyd ganam- ryw weithredocdd o e:ddo y Seneddr. Ar annogaeth Cangheiiawr y Trysorlys, cyttunwyd ar lod i ani-tei-eiiiaci i, ar fed i annerchiad gostyngedig gad ei gyflwyno i'r Tywysog Rhagiaw, i yHibit arno ben i Adait Uotiadwr- iactholgael ei chyfbdi i'r diweddar Gadtridog Ross, yn eglwys gadch'io! St. Paul. Hctacthodd y CangheHawr, ac aclodan ereIH, gryn iawer ar tvi-olcleb & nicdrusrwydd yrenwogRoss. Ac yn ystod €iaTaet!),wrthgyfftriO <tt ddinyscr yr adeiladau cyhoedd yn Washington, dyw- cdodd Mr. VansittaM na fyddai i ymosodiadau dinys- triol ar di'efi v getynion i gac! eu gwneHtuur ond hynny oddi euhr iddynt hwy rcddi aehos o'r uewydd.