Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

OL-YSGMFEN.I

Advertising

.AT EIN COHEBWYR.I

News
Cite
Share

AT EIN COHEBWYR. I (]:Jr Dacth Llythyr M. T. o'r Fenni, yn ddiogèl i !aw yr ydym yn cydaynied a'rrhan fwyafo'i syiwadau. Tra derbyniol fyddai Syiwadau ar Ygolion Sabbot.hol o'r fath a grybwylUr gan D. J. ü::T CatfT Ysgrifcnadnu Sylwedydd a Myfyriwr ymddangos ger bron y Cyfl'redin cyn h!r. Svlwadau Ade!phos Cytnra.egarRydd-freimad y Pab- yddion, y" y resaf. Cyclynia.111%veuldir achius D. Dd. Eryn ynghyIchHanes yr Hael-ddyn a'i Wraig. C::Æ" Derbyuiasom Gyfanscddiad Taleirian-a Barddoniaeth J—— t'r Hplgwn. ?<?0!?? Tra hyfryd a boddhaot gennym gtywed fod B)H Gymdeitbas Gynnorthwyol mewn golwg t gaet ei S'm'fio yng NghaetfRH. Y mae tan- Cymdetthas o'r iath wedi Caet ei sefydlu eisoes yn swydd Motgauwg, sefvn Aber- tawe, CasteHnedt-], a Phenybont, hcbiaw rhai Bibl Gymmanfaoedd. Y mae ilwyddlant y Bib! Gymdeithas, oddiar ei sefydliad ychydig flyiiy(ida.u yn o!, wedi ym. ddangos yn anamgyit't'edadwy; dymunwn twyddiant i'r ycbwanegiad bwiiadol bwn at ei grym.Gwel Hysb. Dyrchlffiad o Lysa1"grlff ZjMK<MK.—Can- wriad J. K. L. Uoyd,o'r lOfed Mai-cbiuoedd, i fod yn Gadpen Mintai (Troop) yn yr Slain catrodo'r Marchlu- oedd, ynMeTbornton,yt-h\n sydd vil eyfiiewici, Am- serwyJ Tach. 1t" 1811;, t Y mse nenja!i1Írt Ral1, Ysw:iin, yn ?wnann cyn- ddrychion Swydd Morganwg yn y Sencddr, os cain annogaetii ddigonot, yn He y diweddar a'r hybMch Thomas Wyndham, Hiisbitsiad. Dywenydd gehnym fynegtI fod y Canv.rian James Uoyd, mab D. E. Lewis Lloyd, Yswain, o Dolhaidd, wedt dychwetyd adrcf unwaith draciicfn mewn dioge!- wch, wedi dtoddef o hono gatedi a pheryglbh y rhyfe! yn yr Yspaen. Nid oes nemmawr o FoHeddigion i'r rhai y mae ein gv.Iad yn fwy dyledus nag i't' Cunwriad L!oyd,a)n ei wrotdeb a'i ddyfai-barhadynamddifryulad ei Frenin a'i v.Iad. Bywioccawyd cymmydogaeth Do!- haidd a'r CasteUnewydd yn fawr yr wythnos ddiweddaf, ar gyt'tifei ddychweliad dedwydd, trwy saethu, cvnnu tan!!wythau gorfoledd, a chyfiawnde)' o gwrw da, yug- hyd ag amiygiadau creill o hiwcnydd. daeth y Hong Swedaidd Minerva, o Lanzootte i mewn vma; aryt-Sfed o'r mis diwcddaf, yn L!ed. jj. 43. Hyd. 16. 12. goressynwyd ei bwrdd gan wyr yr herw-lcng Amcncaidd,TheTrneBtooded Yankee,olGmangnel, ac yspeitiasant hi o bob ppth defnyddiot, hyd yn oed, diiiad y gwyr, a gadawsant iddi fyned rhagddi. Myn- egirgan wr.bonheddig, yr hwn a ddacth gyda y Mtner- va i'r Hongan Dry Harbour, Cadpen Hny, a'r EUza, Cadpen Yonng, gae! en ygafaetu ar yr 8t'ed o Fedi; ger!!aw ynysLanzerottc, gan yrhcrw-Iongan Aineric- aid<J Patapsco a Grampus. Y mac yn arcs yma, Hong ei Fawrhydi Myrtle (a't harwydd-faner yn chwifio am y Hynges sydd i hwyHo i Cork). Y Bitterne a'r Bonne Citoynne, ynghyd a phymtheg o drosglwydd-!ongan o Lerpwl." j Gyrwyd ychwaneg na chant o anIfeiIiaKi cormog i drefMynwy, nosSadwrnwythnosi'rdiwRddaf, ond o herwydd an'.vybodacth y gyrnedydd o'r ffordd, nen ryw achos ara! act!) yr anifeiHaid t wared ar hyd heo!an geriiawparth nchaf heot Munmow, ac i'rafbn, aco herwydd grymyHifeiriant dygwyd)t\vy gyda'r dwfr dros 300 o tathenau, a thh-iasant gyda Hawer o an- !tawsdra, ar dir Mr. Stiayte, a Mr. Pewtri.ss, ond gan mwyaf, yngardd Mrs. Rcnic, yr hon a wnaeth.tnt fel difreithw!'h mewn ychydigamser; a phanystyrir tyw-. y!!wch y nos, y gwiaw trwm ag oedd yn disgyn yn ba¡-hans, ynghyc1 a dyfraler y1' afon a g1'ym y !!tf, petu tra hynod iddynt o!t ddyfod aUan yn ddihangoh Yr oedd yr amt'GiHaid yn perthyn i Mr. French, yr hwn sydd arferot o brynu !!awer yn Neheubarth Cymru. Yr ydym yh clywed fod iechyd Stephen RLchard G!ynne, Barwuig, wedi gwelia Hawer \vedi ei fynedlad t Ftraingc, yr oedd efe yn Lyons, pan ddaeth yr hanes ddiwcddafoddi wrt!to. Yr ydym yn dealt fod ArgL Knkwat wedi caet ei gaethiwo i'w ystafeM dros gryn amser, ond dywenydd gennym glywed fod ei Argiwyddiacth yn well. Dygir cynghaws yn ebrwydd yn erbyn Sy!' Henry Mitdinay, A. S. am gyfhnach anweddus rhyngddo efa lariies Roseberry, y rhat a aethant yn ddiweddar gyda eu gilydd o dy y lartt Roseberry, or Atban. Chwaer gwraig ddiweddar Syr A. Mildmay, yw'r fon- eddigesnchod. Yspeili\vyd ty Robert Prendergast, Ysw. o Green- mcnt, yn yr Iwerddon, o ysgrifau arlandy, dtUad, llestri a phethan crGHJ, gan fintai o tadron; daetb chwech o honynt i'r ty, safodd y HeiH aHan i wilied tra'r oeddynt' yn chwilio'r ho!i dy; tybir na's dichon y go!!ed fod iawer Uai na mi! o bunnau. Nid oes wybyddtaeth wedi ei gael ctto pwy osdd yr yspeiiwyr. Gocheliad t Wert/HCY" Cwrw.Dydd Mawrth yr 8fed o'r mis hwn, dh-wywyd John Parry, o a< wydd Pen y Tarw, yn nhref Caernarfbn, mown 10s. an] werthn cwrw dydd Sul, ar amscraddoliad dwyfol; 'Codw'd yr a) ian yn ddioed, a rhanwyd hwy rhwng y tiodion. Rhybudd ai'sll'ydus t meddivon y Sabbllth.- Brydnawn dydd Su!, ySOaino'rmisdiweddaf, cafwyd marchwas, (hostler) arwydd y Hew coch, yn Dulverton. wedi boddimewn ychydig ddyvfrmewn heot yn y dref honno; nid oeddydwfrfwyna dwyfodfedf! o ddvfn- der,ond yroedd efe mor feddwedfetnatcifasai symmnd o'r fan wedi syrthio o hono iddo, ac efe a fogwyd cyn i neb ci \veled.Bl'istol1J-Iel'cury. Dirwywyd John Francis, o Ty'r Nant, Maentwrog, yn ddiweddar yn Nolgeiiau, mewn banner cant s\v!it, am fyned trwy doU-bot th (itti-iti)ilLemitte) I)i",Is Mowddi, hebdaht'rdoHddyIedns. j Teim!wyd ysgydwad go gadnrn o ddaear-gryn, \n nyn"t'yn Macntwioga'rgymmydogaeth, ar y 30ain o'r mis diweddaf. Dedfi'ydwyd wyth o hnr, yr wythnos ddiweddaf, yn Lerpwl, i ddtoddef dau fis 0 gal'chal' mown cosp-dy gwaith, am gj, dfvt rmdu i godi eu cyHog. Y mae'r carchar yn Dartmoor yn !!awn o Ran;haror- ion Ati!C)'icaidd, y rhai a ddangosant ymhob modd ag sydd atiuedig iddynt en Hid at dngoHon y v< !ad hon. Saetlm tin(,tifei,ol.Ycliy(lig ddyddiau yn o!, H&ddodd Mr. Peck, o Backpoo!, gerHaw Chester, 19 gtach ( snipe) ag 20 et'gyd, ynghymmydogactti WaUasey nid oedd lat na l,.500k o gyngwysttau (wag-as) yn ymddt- bynnn ar gantyniad y eyflawiiiad hwn, cr nad oedd ]n\v gan Mr. Peck ynddynt; y cyngwystiau oeddynt ddeg i un, na fnasat i 18 aderyu o 20 i gad eu dwyn i lawr. Derbymodd Mr. Peck ortawr o aur, yn a:nheg gan y blaid a enniHodd. Haddodd y bonheddig ieuangc hwn 17 o addf a chynntfe)' a hynny o ergydton ry\v nmser yn ol o'r blaen, a chyfrinr ei fed yn saethwr heu ei ail yn y d(,Yriias.- ====!M

At Al'graplâadyd([ 5'<')'f?:…

[No title]

Family Notices

LLOXG-EWYDDIOX.

fENLLANW'R.MOHYN MIIORTHLADDOEDD…

MARCHNADOEDD CARTREFOL.

SENEDD YMERODROL. I