Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

JSewytkUon JUlundain, fyc.

[No title]

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODROL. I

News
Cite
Share

SENEDD YMERODROL. I TV YR ARGLIVYDDI. I Dtf-ld Mawrlh, 8.—Cyfododd Arsr. Abinaton i gynnyg at- fod annercliiad i gael ei gyflvvyno i'r Tywysog Rhaglaw am ei araeth ar agoriad y Seneddr. Dywed- odd ei Arglwyddiaeth ei fod yn teimlo llawer o fodd- lonrwydd, a'i fod yn gobeithio fod y Ty yn teimlo yn yr un modd, ynghylch swm araeth y Khaglaw. Am y i-livfel h'ir Americ, ni aliasai fod barn wahanol, canys egiiii- yw niai y gelynion oedd declnenvvyi vi ymrysoii) a bod yr holl ddrygau cydfynedol a'r ymdrech i'w priodoli iddynt liwy. Cyhoeddwyd rhyfel gan yr Americ. ar yr amser pan oedd yn tybied fod amgylcli- iadau'r wlad hon, o herwydd yr ymdrech a Ffraingc, yn gwneuthur goresgyuiad. eiii taleithau, a buddugoliaeth yn beth hawdd i'w cyrhaedd ac yn wir, cyn iddi gyhoeddi rhyfel, nid oedd un ymdrech o'r eiddi yn ddiffygiol i gynnorthwyo Ffraingc mewn cydfwriad i ddrygn Prydain. Ond er hyn 011, y mae ei Uchder Brenhinol yn ewyllysio Bad heddwch, cyn gynted ag y gellir, ar delerau amhydeddas, ac ar egwyddorion eysson ag iawndcrall'I' wlall hon. Yt- oedd llawer o glod yn ddyledus i ymddygiad Patryi?ol Biaenoriaid ein milwyr, Syr A. Cochrane a Cadtridog Ross—a phan ystyrier anian ein lltiyddwyr y rhai. ydynt yn milwrio yno-pan ystyrier milwyr y rliai a fnont yn ym. drech mor 11 wyddiannns ar y Cytanair dan Ddug eling- ton ydynt, Did oes le i betruso ynghylch canlyniad ein gorciiestlon yn y parth Gorllewinoi i'r byd. Yr oedd ei Arglwyddiaeth yn gofidio o herwydd ein colied ar lyn Champlain, ond nid yw hynny i'w gystadlu a'r mantcisicn a gawsom yn y parihau hynny. Yr oedd ilaw.cr o foddlourwydd yn cyfodi oddi ar yy ystyriaeth ] "I e o a tiierfynodd ei araeth trwy gynnyg ar fod Annerchiad dioichns i gael ei gyflwyno i'r rhaglaw am ei araeth, ac, i sicrhan i'w Uchder Breuhinol fod y Tý yn ewyllysiot ddwyn ymlaen yr hyn a gyrameradwyir yuddi. Cefnogwyd y cynnyg gan Argl. Delawar. Er nad oedd Arg. Darnley yn anghyttimo ag eg- wyddor gyffredin yr aunerchiad, etto ni aliasai yma ttall rhag gWJ:,uthnr rhai svlwydau. Yr oedd un peili yfl perthyn Ïr rhyfel, am yr hwn nis galiasai feddv, 1 hefi ddychryn a chywilydd, a't hyn a fyddai yn fodd i una pob plaid yn yr Ahieric yn ein herbyn; yr oedd efe yn cyfei rid yn neiliduol at ein hymddygiad yn WasliingtoR.* lie yr ocelli efe yn tyhied y liychwynwyd y lavsryt Ftytanaidd, o herwydd Jlosgi o honom adciladan y rhai na pherthrnent i achosion y fyddin gi-et'n kiiii yr hon ni soniwyd gair ya araeth ei Uchder Rrenhinci. Yr oedd yn ymddangu4 yn rhyfedd iddo ef fod anrhydedd cin llynges yn isei- Iian, tra yr oedd eiddo'r fyddin yn mwyhan mcW» amryw 0 for-frwydrau yr oedd yn ymddangos ein bod wed: cnei y gwaethaf— ac felly, wrth gymineryd golwg gyiiVedin ar bethau, nid oedd. efe yn gweied achos » orfoledd ii. Mewn trefn i ddangos nad ccdd gi-yin dcyrnas wedi bod yn segnr, dywedodd Arg. Melvillo» fod 38 o longau rhyfel yr Unol-Daleithan, 199 o JongaU arfog, (megis herw-longau, &c.) a 1,900 o longau Mael- icrwyr wedi cael ei cymmeryd nen ea dinystrio goil, ttvin-,vedi cleclireti't- i-ii y fel; a bo(I enn'im yn :1\f 20,000 o forwyr y gelynion yn garcharorion; ac er foJ amryw o'n llongau ni v.'cdi caei en cymmeryd gall eiddo'r gelynion, dylid cofio mai maelier-longau yI-liai oetid y rll;]11 amiaf 0 honynt. Gan hynny, yr oedd efe yn barod gviarfod a'r Pertdetig uchod ar yr aniser ag v gwelai efe yn addas i osod ymholiad ar droed at y pen hwn. Dywcdod Arg. Grenviile fod yr araeth wedi siommf ei ddisgwyliadan ef; nid oedd yn crybwyll end anJ teicliian 6'r newydd, dim gaiy am leihad ar y trethi, a dwvn achdsiori y deyrnas yndaen mewn jnedd mw1 diatVad. Efe a feiodd yn llymdost ar y modd y dyg¡r yrhyfel ymlaen yn yr Americ; dinystriasom adeilada" yn Wasliington, y rhai nid oeddynt gynaorthwyol i'1' gelynion i'n drygn; er fod; holl brif-ddinasoedd Ewrop, y rhai a feddianwyd gan elynion, er ys ugain mlyned't a aethantheibio, wedi cael eu ba rbed; a therfynod^ ei aracth gan ddywedyd na aliasai ere gefnegi Annerchiad. Yr oedd laill Lerpwl yn methu canfod pa fodd Y gallasai araeth y Khaglaw i gael ei hystyried o duedd. ryfelgar. Am v dinystr yn Washington, yr oedd y* angenrheidiol i dalu'r pwy th i'r gelynion, y rhai a wnac titant lawer mwy o ddifrod yn Canada pan feddiami^' ant y brif ddinas, nid yn unig hwy losgasaut yr adeiladan perthynol i'r Llywodraeth, ond Iwfyd gosod; asant lawer iawn o dai'r ti iaolion ar dan, y lliai a yi-i-V yd o'u preswylfeydd ar amser rhew ac eira mawr; ac os 11:1 wyddai'r gelynion y ffordd i ymddwyn fel gwSedyd^ gwareiddiedig mewn rhyfel, na gwrando ar gynnygiO,I} teg, nid oedd dim i wneuthur, ond peri iddynt deimlo ( drwg o'r fath ddull rhyfeigar, oddi fewn ïw ey ffiuiau ell hunain. Gwener, H.—Cyntiygodd Iarll Fitzwilliam, ar fodt hanes eatrodau'r Meiwvr a ollvngwyd yn lhyddion, a r rhai oeddynt heb en rhyddhau, gael ei osod get- broll y Ty.Cyttunwyd. Buckingham yn 701" lynol i'r rhybudd a roddasai y no? flaenofol, i gynnyg31, fod hanes cywir o'r liys milwraidd a gynnaliwyd ar Cadpen Barclay ac ereill, yn achos coHd eiu Hynget ar Lyn Erie, i gael eiosod ger bron y Ty. Yr oedd ymddangos iddo ef foJ y cyfryw go lied yn ddyledi'S esgeuhisdra gweinidogion y Brenin, o herwydd 1Jal oedd gan y CarJpcl1 Barclay fodd dig-onol i ddwyu ymdrech ymlaen yn Hwyddiannus ar y 1! vn hwnnw. Gwrthwynebwyd y cynnyg gan Iarll Bathurst, o he' rwydd y buasai gosod y papurau perthynol i'r edig lys milwraidd ger bron y Tý, ar yr amser hwii, yJ1 effeithio ar gymmeriad amryw swyddogion ynddiachos. byd Gni chcfM amer i ehwilio i'r achos; ac weiH i A;(' I" J ¡ G' '11 "] a'r glwydd Grenviile areitiiio dros y cynnyg, a'r I^alj IIH!vilIe yl1 cj crbvn, cyt¡¡nwvd i alw y cynnyg yn ?" ar yr ammod 0 fod i'r pRpurau ?ae! en gosod ger b?"' cyn gynted ag y byddai y swyddogion, at y rhai y ci eii-itvy(l, i gael eu profi. Cynnygodd Ardalydd Lansdown ar fod i adysgn^' ] Ù I 'I (' Í'o¡Jd¡k o j'mrwymiadan y wlad hon i deyrnaseedd y JV" ynghylch cadw byddin Frytauaidd yn awr at- y dir, i gael eu gosod ger bron y I'y. ° 11' Cydsyuiodd Iarll Lerpwl i osod swin y cyfryw ylS.; I rw\miadall ger bron y Ty, er fod arngyichiadan y? I J co > .cf gwneuthur yn anghymmwys i osod yr holl ammodau »c I <0     ai-a(?t l?i o cti ¡o eu bronnau ar hyn o bryd;. ac wcdi araeŒ :ual1 o et? Argl. Grenviile, cyttunwyd ar gyiiu% !cull Lerp?l- TY Y CYFFREDIN. I ?fa:t"?, &Da:rllenwyd yr Araeth a dracthod'! Y Rhaglaw yn Nhy yr Arglwvddi, gan y KhagleA>^fj c J "u.' J r.S'?M/.e? Cyfododd Arg. Bridport i gynnyg ar fo? Annerchmd dioldms gael ei gyHwyno i'w Uche BrcHhino!,a gwnaeth amryw syiwadan ar gynnwys'a F Araeth, cy?'elybi eiddo Arg. Abington yn Nli?? Arglwyddi. A chefnogwyd y cynnyg mewn araeth J pherthynasa! gan Mr. Graham. Pan ofynwyd o'r gal dair, a oeddid yn cyttuno ar yr Anncrchiad, Cyfododd Mr. Whitbread, ac mewn araith Hed f^1' ae mewn ni-aitli Iled efe a feiodd yn llymdost ar ymddygiad gweinidogiolJ Z j Brenin. Gaiwodd arnynt i fynegn eu rhesymaH  alw y Seneddr ynghyd mor gynted, gan fod hyn yO °\ anghyflcus i !awer o'r aelodau; a pha un a'n bod 5 6 rliyfeia a'r Amertc er nnvyn cact cyfRnian newyd?'" rhyfela a'r Amcric er mwyn CPCI cyffiniau newyd^'0^ i'n tiriogaeth gorHewino? neu i gymmeryd eu inof^ hwy i'n HyngGS, neu y?te dros ein hiawnderau arfo''°_ a pha un a ydyw y pwngc hwn i gact ei dfin Y119 nghymmanfa Vienna ai peidio. Efe a enog?'c?? ?iwriaeth a ddygid ym!acn gan Syr Alcxaiid^J Cocill rane yn erbyn trigo!ion anarfog parthaa afforo vr Americ. Yr oedd y swyddog hwn yn cy?a?'n ei hun trwy dadogi ei ymddygiad ar Syr Geof^^ Prevost, ac er hynny yr oedd Syr George yn ymdd'9 mewn modd gwahanol ei bun, am hynny yroedd e?! chwcnnych gwybod pa todd yr oedd y put s?vy(i Ao$ olaf hwn yn peri i Syr A. Cohrane ymddwyn  im modd, ac yn gwarafun i'r m'lwyr Ylhai oeddyot ei dywysacth ei hun i gyt?'ni yr un gweithfeooe Ymddangosai iddo ef (Mr.  na d oet?'  Ymddangos3i iddo ef (Mr, Whitbread) nad oec'c milwyr wcdi cael cefaogaeth addas yn CanaJa? .er huddwyd Syr James Yeo gan y Cadpen Barclay 0 geiduso danfon cynnorthwy digono! iddo ef, ac etto jj j ydys wedi chwHio i ymddygiad Syr J. Yeo, i ,i un a ydyw y cylmdiadau yn gywir ai peidio. Yr ejj | ei'(- yn gol;d'?o -in fod y fttli -,wyddo-- a'i, ca( i fl- jj efe yn gc?dio am fod y fath swyddog a'r Cadfr. ?' ? yn gorfod ymddwyn yn y modd y gwnaeth yn W"?f. ton. Ni'? oedd y Morlys wedi chwiHo i ymddygÜliI J r Croker, yr hwn a barodd i gadiong ei anncrch ag ? ?o hymtheg o fangne1an, ac fdly dinystno pvtor y ? jjf. he b achos. Yr Qedd efe yn syEnu am Had ocJ?  Canning yn ei !e y dydd hwnnw. Yr oedd wed' p() byn swydd gan y rhai a dybiasai yn ddiweddar yn angymmwys i gydweithredu a hwy; a chad I) arian y deyrnas, fa nail oedd ganddo ddim i wpe I, ■ ■! I