Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

JSewytkUon JUlundain, fyc.

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I. LUX, 14. Daetl1 papurau Paris am ddydd Iau diweddaf i'r ddinas y bore hwn. Ifysbysir gan y Gazette de France, dan y pen Vienna, Hydref 30, fod pigion ysgrifenedig o'r gynnadledd rhwng Gwei- nidogion prif Awdurdodau Ewrop, yn cael eu gwasgaru yn y ddinas uchod, a bod llawer o ddynion yn ystyried eu bod yn cynnwys hanes cywir am weithredoedd y Gymmanfa. O'r tu arall, cynnwysir crthygl gwrthwynebol o Vienna yn y Moniteur, yr hwn a fynega, nad yw'r holl ddywediadau ynghylch rhannu tiriogaethau, a'r cyffelyb, ymhapurau Prydain a Germany, ond ffrwyth dychymmygion eu hawdwyr, yn ang- wyddfolder hysbysiaeth difeth. Tra thebygol yw fod y Moniteur yn nes i'w le na.'r Gazette de France, ar y pen hwn. Dywedir fod ardderchogiad teyrnas Hanover, trwy gyssylltu tiriogaethau ychwa:iegol wrthi, yn cael ei wrthwyuebu yn gadain gan amryw o Dy wysogion Germany; yr ydys yn ofui y byddai rhoddi cymmaint o awdurdod i'r Pennadur ag i sydd a theyrnwialen Prydain yn ei Jaw, ar y Cyfandir yn anghyttunol a'r cyfartalwch angen- rheidiol igynnal llonyddwch ac anymddibynaeth parhaus. Nid yw Etholydd Hesse Cassel yn dirgelu ei fraw ar yr achos, eithr y mae yu dat- gan yn gyhoeddus yn erbyn y dywededig ar- dderchogiad. Hysbysir gan bapurau Brussels a Frankfort, y rhai a dderbyniasom heddyw, i'r 12fed o'r mis hwn, fod y gynnadledd yn Ghent ac yn Vienna yn llawn bywiogrwydd, ond nid oes dim swyddol wedi cael ei gyhoeddi ynghylch gweithrediadau'r cynnadleddwyr yn y iiiiii iia'i- llall. Mynegir gan bapurau Frankfort, fod Maria Louisa i gael ei hysgaru oddiwrth Bona- parte; a bod darpar newydd yn ol cynllun ar- dderchog1 i gael ei wneuthur iddi, yn lie Dug- iaeth Parma, &c. Derbyniasom amryw bapurau o'r India Or i llewinol; y mae'r hysbysiaeth o ynys Dominica yn cvrhaedd i r 7fed o redi. iNid yw'r ynys honno yn mwynhau tawelwch etto; cyfododd anghyttundeb rhwng y Rhaglaw Ainslie ag Ael- cdau'r Sencddr, yr hwn a barodd i'r Rhaglaw oilwtig y Sencddr ymaith, a gyrru allan gy- hoeddiad i osod etholiad newydd ar droed yn cbrwydd; cyhuddir yr Aelodau o esgeulusdra yn achos yr ynys, a dywedn' na ddaethant ond a dwy ysgrif at y Rhaglaw i'w har-.vyddo mown tri mis ar ddeg, a'i fod yntef wedi gwrthod un o'r ddwy. i Y tnae gwr bonheddi 5 newydd ddy fod i Exeter o Ffraingc yr hwn a ddywed fod pris lluniaeth yn y wlad honno wedi codi yn ddiweddar, a'i fod ef wedi sylwi yn yr holl dreii yr ymwelodd efe a, hwynt, ragfarn gref o blaid Bonaparte, yn neillduol ym mysg y milwyr. Dywedir mewn llythyr o Gibraltar, a amser- wydyr 20fed o'r mis diweddaf, eu bod yn clywed yno fod cynnygion yn cael eu gwneuthur yn yr Yspaen dros Chwyldroad yn y wlad honno; a7u bod yn debyg i fod yn llwyddtannus, yi, iicill- duol os dygir hwy ymlaen iiiewo modd bywiog a medrus. Ondyn gymmaint a'n bod weoi der- byn hysbysiaeth o Santander, Bilboa, Corunn, San Sebastian, a pharthau ereilI o'r Yspaen, yr hwn nid yw yn crybwyll am dcrfysg, tebyg ddi- gon fod yr hanes o Gibraltar wedi ei syl faenn ar gynnyg aflwyddiannus Mina yn ddiweddar yn Navarre. Pa fodd bynnag, hysbysir gan deulu yr h wnaaeth trwy Exeter dydd Mercher diw- eddaf, ar ei daith tua Llundain o Lisbon, fod yr Yspaen mewn cyflwr tra therfysglyd, a mesurau Ferdinand yn anmhoblogaidd iawn yn y wlad honno. Yr oedd y teulu uchod yn meddwl dychwelyd trwy yr Yspaen a Ffraingc, oud de- allasant fod minteioecld o ysbeilwvr, milwyr y rhai a dalwyd ymaith, a dynion ereiil anserchus i'r Llywodraeth newydd, yn anrheithio amry w barthau y wlad, fel yr oedd yn dra pheryglus i ddieithriaid deithio trwyddi. Y mae'r son diweddar ynghylch dycliwelind Dug Wellington o Paris yn ffynnu yn y ddinas honno, yn gystal ag yma; a thybir gan rai fod gwyddfodoldeb ei Urddasolrwydd ymhrif ddinas Fflaingc yn tueddu'n [rnvr ield wyn ystyriaetbau anghyttunol a, gorwagedd a balchder trigolion y wiad honno i'w cof o'r newydd; a hyn yw yr achos, meddant, sydd yn ei dueddu I ymadael; ond pa un ai cywir ai anghywir nis gwyddom Ili. Dywedir fod y Maeslywydd Ney ar graiaw gyda Dug Wellington yn ebrvrydd wedi ei fynediad i Ffraingc, ac i was y Dug osod dysglan (plate) ger bron Ney, ar yr hon yr oedd ilun brwydr wedi ei dynnu yn dra chywrain, yi) yr lioti y bu Wellington fucldugol, ac y maeddwyd Ney. Nid oedd gan y Ffrangcwr archivaeth at ei ym- berth, yr hwn a osodwyd ger ei fren yn y m'ûdd hyn, am hynny efe a geisiodd gan y gwas roddi dysglan lan iddo; gwnaeth y gwas felly, oud heb ystyried beth oedd yr aclios o'j- c.-y, efe a roddodd ddysglan arall, ar yr hon yr oedd yr t1 n II un; ar liyn cymmerodd Ney ei het, ac a aeth allan, gan achwyn ei fod yn ystyried y cyf- ryw ymddygiad fel dirmyg gwirfoddol, a gyn- nygwyd iddo ef t'i, swyddogion Ffrengig ereill. Daufoiiodd Dug Wellington i fyncgu iddo ef fod yr hyn a ddygwyddasai yn ho1101 anwybodus iddo ef, ei fod cfwCtli deibyn llawer o ddysglau 2;werthlawr yn anrhegion oddiwrth ei gyfeilliou yn Lloegr, y rhai oeddynt ynghadwraeth ei was, nc nn. sylvyodd efe pa rai o honynt a ddyg- wyd i'r blrrad, gan fod rhyw luniau arnynt oil; ond er hynny, dywedir na fu y Maeslywydd ;t"r -Dull wedi liyui'.y ■—

[No title]

SENEDD YMERODROL. I