Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

JSewytkUon JUlundain, fyc.

[No title]

News
Cite
Share

SADWIIN, 12. Derbyniasom bapurau Paris am y 7fed, Sfed, a'r 9fed o'r mis hwn heddyw. Mynegir mewn cyhoeddiad swyddol a yrwyd allan yn Vienna ar y Haf 0'1' mis hWII, fod cynnadleddwyr v Gallu- oedd a ysgsifnodasant gyttundeb y obain o Fai, wedi cyfnewid eu cyliawn awdurdodau, gan wahodd y dynion a berthynant i wledydd ereill i dd) fod a'r ysgrifau ag sydd yn eu hawdurdedi i gy nnadieddu i'r un swyddfa, fel y gellir eu proti. Fel hyn yr ymddengys v bydd y gym- manfa gynnwysedig o gynnadleddwyr Awstria, Russia, Prussia, Prydain, a Ffraingc, sef y pum teyrnas ag oedd a llaw ganddynt yn y cvttundeb a wnawd yn Paris; ac wedi iddynt derfynu eu hacitosion eu hunain, ystyrir gofyniadau y gwleilydd ereill. Ymddengys wrth yr erthygl canlynol fod achos Saxony wedi ei sefydiu yn derfynol:— y wedi ei s cfvdlu yti Dresden, Hydro/1Q.—O'r diwedd terfynwyd ein tynged ni; nid vw Etliolyddiacth na Bren- hiniaeth Saxony yn bod n hwy; y mae y brif- ddinas hon ag sydd wedi bod eyhyd yn dngfa i'n Brenhinoedd i gael ei iselhau i radd tref da- leithiol. Cyssylltir y rhan fwyaf o Saxony wrth Prussia, ac o hyn allan byddwn yn ddeiliaid i Lywodraeth Prussia. Peth poenus bob amser yw myned oddiwrth Lywodraeth ag sydd wedi hanfodi dros oesoedd, at un arall â'r hon y buom gyhyd yn amrafaelio. Gwir, y mae pob math o gysuron yn cael eu had daw i ni; er aughraifft, sicrheir i ni na fydd i Saxony gael ei digorffoli, nac un dalaeth i gael ei neiliduo oddiwrthi; ca- ms ni bu Lusatia uchaf, rhan o'r hon sydd i gael ei huuo a Bohemia, erioed yn perthyn iddi; ac yr orddDugi()eth Erfurt, yr hon a roddir i Ddug Saxe Weimar, bob amser ar ei phen ei hun. Addawir ymheliach y bydd Saxony i gael cadw ei henw, ei ffurf-Iywodraeth, a'i rhvdd-did; ond pa fodd y cydsaif hyn oil a. chynllun Prussia, sydd anhysbys yn awr. Yr ydys yn parhau i ddywedyd y bydd Tywysog o waed brenhinol Prussia i feddiannu y Brenhinllys, fel Rhag- frenin. Naples, Ilyd. 13.-Sicrliair i ni fod agwedd filwraidd Naples, ar yr amser hwn, wedi cael ei achlysuru gan arddelwad (demand), gan ryw lys, fel y dywedir, yr hwn a geisiodd gan y Bre- nin i roddi ei deyrnas i fynu. Madrid, Hyd. 25.—Y mae ei Fawrhydi yn disgwyl y canlyniadau mwyaf manteisiol i'r cen- nadiaethau a ddanfonwyd i bob parth o'r deyr- nas, ac oddiwrthy cynghorjon 3, rydd yr offeir- iaid yn ddioed i'w plwyfolion. Y mae pob braw yn achos y clefyd heintus yn Cadiz wedi diflarmu, ac y mae'r ddinas yn esmwyth a dider- fysg. Ilysbyslr gan Bapurau Brussels, y rhai a dder- byniasom heddyw, fed cynnyg ffurfiol wedi cael ei wneuthurgan gymmanfa Vienna, i Murat, Brenin Naples, ar fod iddo gael ei ddigolledu os rliycld efe yr orsedd honno i fynu, fel y gellir adferu yr hen Freain cyfreithlon. M ynegir ymheliach yn y papurau hyn, fod ymgeisydd arall yn bwriadu sefyll i fynu am deyrnas Poland, sef yr Archddug Charles, a therfynir yr erthygl trwy roddi awgryrn y gellir ccfuogi ei gyunyg a 500,000 o wyr arfog, os bydd rhaid. Y mae un o bapurau Cork yn hysbysu i ym- osodiad ilyrnig gael ei wneutiuir ar y llythyr- gerbyd gerllaw Cashel (yn yr Iwerddon), yng ngli) letl un ar ddeg o'r g!och ;-yr oedd y ffordd wedi ei chauad i fynu â. cheirr a choed cyn dy- fodiad y cerbyd i'r fan, a phan ddaeth i'r lie saethwyd dau ergyd o ymguddfa yn .agos i'r ffordd clwyfwycl y gyriedydd yn ei fynwes, a'r llaw-feddyg perthynol i'r 38ain cati-od yn ei ben; rhedodd un o'r gwilwyj i'r fan, ond ni welodd efe neb, eithr saethodd tua'r lie o'r hwn y daeth yr ergydion: trodd y gyriedydd yn ei 01 i Cashel, er ei fod yn glwyfus a'r ffordd yn gul, ond nid oes gNybyddiaeth pwy oedd y di- hirod a saethasant o'r gynliwynfa.

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODROL. I