Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

JSewytkUon JUlundain, fyc.

News
Cite
Share

JSewytkUon JUlundain, fyc. I DYliD IAU-, TACHWEDD 10. I) ERnYNIO DD y Llywodraeth gennad.. j iaethau y bore hwn o Jamaica, yn my- Tiega marwolaeth syr Ol-lyngesydd Brown ar yr o Fedi, yr hwn oedd y prif-swyddog JlyngesoS yn y parth hynny. Dygwyd y cennad- iaeth&u gan y Ringdove, yr hon a ddaeth i Ports- mouth (kioe, ac a hwyliasai ar y cyntaf o'r mis diweddaf. Ivlynegir gan feistr Hong o Norway, yr hon a ddceth i Dover, fod achosion y iviact honno yn dra ansefydiog. Y mae hyn yn gyson a'r hanefo o Hamburgh ym mhapurau Pa; s a amserwyd E)d.ef -,S yr hwti a ddywed fod Tywysog èo- roiiog Sweden heb ddyfod o Norway ette, ac fely heb ddechreu ei daith tua Vienna, megis y dywedid cyn hynny. Nid yw papurau Paris am y 6fed, y rhai a dderbynwyd y boie hwn, yn cynuwys dim hys- ¡ bysiaeth ynghylch ansawdd gwledydd; ond dar- luniant gryn lawer ar weithredoedd eu Seneddr eu hunain, yn neillduol ar eu hymresymiadau I ynghylch y moddgcr u i godi trethi tuag atgyn- nai achosion y Llywodraeth. Yn eisteddfod Ty y Dirprwywyr ar y 4ydd, gwnaeth Monsieur Lcugucs araeth faith ar y pen hwn: efe a osod- odd i lawr fel rheol, y dylasai cytundeb yng- hylch pob treth i gael ei reoleiddio gan y draui gydfynedcl a, chasgliad y cyfryw dretli a phau fyddai traul y casgliad yn fawr, fod y cyfryw dreth yn orthrymus, ac y dylid ei gwrthod. Efe agyfeirioddatdiethwriaeth Prydain, a dywed- odd fod y wlad hon yn codi wyth can' myrdd- iwn, cr nad oetid rhifedi ei thrigolion ar y goieu ond hanner cymmaint ag eiddo Ffraingc, ac felly os gellai Seneddr y wlad honno del) feisio cedi hanner cymmaint a Phrydain, sef pedwar can myrddiwn, na fuasent wrth hynny yn talu ych- waneg na'r bed waredd ran o'r hyn a dalai eu cymmydogion; gan ychwanegu nad oedd iraul cCJsgliad y trethi ym Mrydain arferol o fod yn ychwaneg ria plicra punt y cant. Ac wedi hyny syhvodd y dylasai y trethi gwympo yn bennaf ar bethau wttresgar ac afreidiol, megis sidcrau aur ac arian, cerbydau, ceft'ylau. at ddifyrwcb, a'r cj SAyh. Hysbysir dan y pen Vienna, Hydref 16, fod yn rhaid i'r galluoedd cynnadlcddol gael cryn smser i doni dros yr anhaw. derau, y rhai a syn- nyddant fwy fwy yn feunyddiol, yn neillduol ynghylch Poland a Saxony; edrychir ar sefyd- liad yr Fidal fel ail wrthddrych, tynged yr hon a derfynir cyn gynted ag y cyttunir.ynghyleh y ]lei] ¡. Y mcldengys fod Ymerawdwr Ilussia yn brenn) eh corffoli holl daleithiau Poland a'i lywodraethau ei hun; nid ydys bellach yn bwr- iadu gwneuthur Poland yn deyrnas anymddl- • bynol, ond yn Dalaeth o Russia, ysgatfy'dd, yr non a lywcdraethir gan Ragfremn, yn gyffelyb i Hungary, Bohemia, a brenhihiaeth yr Eidal, | &c. jewn trefn i osod y cynllun hwn roewn grym, rhaid i Prussia ymwadu a'i bawl i Ddllg- iaeth Warsaw, ac am hynny y mae Russia yn bared i gydnabod hawl Prussia i holl deyrnas Saxony ynghyd a Dugiaeth Cleves, a thiriog- aethau ar lan y Rhine. Yr oedd y cynllun hwn (medd yr hanes) wedi ei Audio ar aniser cyttun- deb heddv/ch Paris, ac yr oedd yn beth hawdd ïw csod mewn grym yn y pryxl hynny, end yn awr fe'i gwrthwynebir yn gadai n gan Ffraingc, cjD auleddhr yr hon sydd ddadleuwr gwresog tiros adfer aj Breniii Saxony, ac yn wrth'nebwr cadarn i arduerchogiad ychwanegol Russia.— Mewn t;-cfn i ddigoiiedn'r w;ad achod am y traul agy bu ynddo,digon, medd M. TalleyranJ, fydd iddi gael helaethu ei therfynau hyd y Vis- tub ac y byddai give(ldillDugi?.etli IN arsaw. ynghyd it dwi Taleithiutl ereill }.;1 Germany, yn ddigen i Prussia, i gynnyddu rhifedi ei thrigolion i ddeg myrddiw;). yn gyfatteboJ i'r cytundeb. Ymdrechodd gweinidogion Russia a Prussia ddymchwel) d gwrthwynebiad Talleyrand, trwy haeru fed Ffraingc wedi ymrwymo mewn erthygl ynghytturideb Paris, i gyttuno a'r holl ddos- parthiadau a foi-riid in angenrheidiol gan y Cyiigreirwyr i'w gwneuthur yn y gwledydd a feddiaimid gan eu milwyr! Cydnabvddrtdd Tal- leyrand fod y cyfryw gyttundeb wedi cael ei ivneuthur, ond efe a ddywedodd nad ofdd liawl gan Russia a Phrussia i ystyried eu hunain yr unig Gyngreirwyr, y rhai a ysgrifnodasant y rytlundeb; ac nis gellir ei ddyall am y pedwar ])euIJadur mwyaf, ond am yr holl Gyngreirwyr ag oeddynt yn rhyfela yn erbyn Ffraingc, ac am iiynny, a therfjmad neu tarn y rhai hynny oil, y buasai Ffraingc yn cydagweddu. Denwyd gweinidogion y Galluoedd mawrion, hyd yn oed eiddo Prussia, gan resymmau y cynnadleddwr Jirengig, i annerch yr Ymerawdwr Alexander, a deis\ f arno roddi lieibior cynllun o gorffoli Poland a'i ymerodraeth ei hun, o herwydd wrth symud yranhawsdra hwnnw y buasai yn hawdd terfynu ynghy lch pob peth arall. Fel hyn y pwngc cyntaf i ymdrin ag efyn y gy mm a Tit a fydd Dugiaeth Warsaw. Cyn gynted ag y cyttuno y cynnadleddwyr ar hyn, ystyrir, 2. Saxony, a tliiriogaethau ereill Germany. 3. Cyd-drefniad ammodol Germany. 4. Sefydlu ar gyffiniau Belgium. 5. Dosparthiad yr Eidal. C. Hawi-honniad Spain i Ddugiacthau Parma a Placcntia. 7. Adferiad Olivenza, yr hyn a ar. ddelwir gan Portugal. 8. Cyd-drefniad Swit- zerland. 9. Y fasnach mewn caethion. Cawsom bapurau o Iloland i'r 9fed, y rhai a gynnwysaut hysbysiaeth o Ghent i'r 3ydd. My- negant fod y eynnadleddwr JBrytanaidd wedt derbyn cenadiaethau o L/undain, ac iddo ynu y?grif ar y 29am at weinidogion yr Americ; ac 3 n gyfattebol i araeth ein Tywysog Rhaglaw ?D? yNN-ysog 1-thagi-?iw wrth agor Eisteddfod y Sene ddf, dywedir fed y gynr'ad[?M yn myned rhagJdi; yr oedd Dir- prwywyr yr Americ i roddi gwJedd drachefn i ("drl() Prydain, ar yr wytlinos pan ddaeth Jr hysb) siaeth o Ghent. Dywedir fod Dug Welington yn bwriadu rho- ddi ei S\\} dd o fod y u Geimdvi r yn 11 ys Ffraingc i fynu. GWKNE-E, 11. Ddoe, darllenwyd dedfryd y Llys Milwraidd a gyimalwyd yn achos y Milwriad Quintin, yng- hyd a chymrneradwyaeth y Tywysog Rhaglaw, i giy wedigaeth y gatrod i'r hon y perthynasai efe, yn y cad-iys, yn lluestai Romford. Cyttunodd y Liys fod rhan o'r cyhuddiad cyntaf yn erby n y Milwriad Quintin, wedi ei brofi, sef iddo ef adael dosparth o'r gwyr ag oeddynt dan ei ofal heb gyfarwyddiau addas ynghylch pa fodd i ym- ddwyn ar y lOfed o lonawr, pan ymosodwyd arnynt gan y gelyiiioii-im yr ail a'r trydydd cyhuddiad, sef ei fod wedi ymddwyn mewn modd anvvrol wrth ymdrech a'r gelynion mewn gwahanol frwydrau, cyttunwyd ei fod yn dcli- 1 1 f. f' we I. I euog—ac am y pedwarydd, sef ei fod wedi goddef i'r gatrod ag oedd dan ei lywyddiaeth i fod i raddau yn ddiddysgyblaeth, cvttunwyd ei fod yu euog, a barnwyd iddo ef gaei ei geryddu gan y Tywysog Rhaglaw yn y modd y gwelai efe yn addas- ond am i r Is-swyddogion ddwyu cynnifer o cyhuddhdau disylfaen yn crbyn eu prif svvyddog, y rhai a dueddent i leihau ei gym- meriad, a dinystrio trfefn yn y fyddin, y mae'r i Rhaglaw wedi barnu yn addas iddynt gaei eu symud o gatrod y Milwriad Quintin, a'u gwas- garu trwy gatrodau ereill. vGwrthddywedir yr hanes a yrnddangnsodd yn ddiweddar yn y rhan amlaf o'r papurau Seisnig, ynghylch fod Llywodraeth yr Yspaen wedi gwneuthur deddf a'i chyhoeddi yn yr Havannah, yr hon oedd anfanteisiol i'r wlad hon, gan y Cennad wr Y spaenaidd yn Llundain. Cyhoeddwyd erthygl yn y Gazette de France, yr hwn fel y ifugir a gynnwys weddi ac addewid Louis XVHL tra'r oedd yn alltud yn y wIad hon; ac ymhlith pethau ereill, y ma ci Fawr- hydi wedi addaw, os byddai iddo gael ei ei ad- feru i'w orsedd, y byddai iddo adsefydlu yr holl vV einidogion cytreithlori yn eu bywiolaethau, y rhai a lUifeddianwyd o honynt gan farnwyr aug- hymwys. Y mddcngys mai diben cyhoeddiad yr erthygl hwn yw, parottoi meddy linu pobl Ffraingc i ddisgwyl am adferiad yr offeii,iaitl i r meddiannau ag oedd ganddynt cyn y chwyl- droiad. Y mae'r trysorfeydd Ffrengig yn gostwng, sef, ynghy lch 72. Derbynwyd hysbysiaeth swyddol o Gibraltar, yn mynegu fod y clefyd heintus yn lleihauyno: amserwyd yr hysbysiaeth, IIyd. 10. Cynnaliwyd gwy 1 ardderchog yn Milan, (Ei- da!) ar y 17eg o'r mis diweddaf, yn achos ym- we'iad Tywysoges Cymru a'r ddinas uchod; derbynwyd ei Huchder Brenhinol gan bob gra- ddau, gyclag arwyddion mawrion o orfoledd, Ddoe y cynnaliodd y TywTysog Rhaglaw ei Gynnwyre (Levee) cyntaf wedi eisteddfod y I Seneddr; aeth Rhaglefarwr 'IS'r Cyffredin ae II amryw o'r Aelodau, i'r Cynnwyre, cyliwyn- 1 asaut yr anerchiad a gyttuuwyd arno yn Nhy'r Cy ffredin, i'w Uchder Brenhinol, yr hwn adder. i hynwyd gyda, diolchgarwch gan y Rhaglaw, a I thraethodd ei Uchder Breninol araeth fer a I pherthynasol ar yr achos. Ymarferwyd dull anarferol o gospi yn ddi- weddar yn Leipsic. Tywyswvd wyth o iadron, J o'r ddwy ystlen (sex) trwy'r hcolydd, ar gefnau asynod a chapiau hirion o bapur ar eu pennau, a'r gair Germanaidd Spi(~bube (Diifeithwr) yn ysgrifenedig arnynt. Ac wedi hynny iywyswyd hwy i le neillduol, lie y ffiangelwyd ychydig arnynt. Arferwyd y gosp ar orchymyn y Jy- wydd Russaidd ag oedd ) io.-J Danzal dea Dc. r batsy Tachicetld 6. <

[No title]

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODROL. I