Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

I -.,.- i¡') . ¡ T 1\ V r.)…

IODLIG DDH'RII OL

News
Cite
Share

I ODLIG DDH'RII OL I'bodawnaethybydocdd? A e¡nio ci fawlrJiyfcdd,nYl faith, Ynnifyriulthyncfocdd' Myfi, nid v;yf ond pryfyn gwac1, Py A:g!\vydd had sy'n g\Yybod; F-r pi-ofi noticied pt,,r "v N,NNr, ArJhyfawl yw fy nhafod. IR wyf fi 'n ft-:Iwe(]; d,n fv f, Onddiciionrad<n':)ga!iadcu G:yfodi i fynn f' maid! Ni A ]Ett'HMtagai{i'Jochesu'ng!Rn Ynnit'setgiiiau'rgaicn. ODad'dcdim'bcbpetheriics 1,)a(]! i)ub i)ct!ii er ,lIc-3 A chadw'r peth na'm gv;nelo'n weH ymhcH,ymhei!cddr.vi'!hyf. Ti ftiost im' yn Rhoddwr bad Ynghyn\vt'g\va':I niat'wo[dcb; I'th tuii 'n deg, fy Ars:iwydd (!< !id rhy faitil GOGONIANT Y DYDDIAU D1WEDDAF. MAE amser hyfryJ ncsh:n!, niílanna pob rhyw g: efydd gall; TeyrnasaCrtstynFreuhingi'as A1' holl dylw}thau dacar las. Cyflawnder y cenhed)oedd sydd II Ardd'odibcn.Ohyfrydddydd' .Hitlsrac!hen,freni)inolhad, Ðydrwdant i'w pt'iodoi \viad. Ad{efant Iesn Grist j"n Ben, A grocs-hceiinsant gynt ar bren; I A bydd 4'r ohvg arno mwy Groes-hoeUo 'u hanghrediutaeth h\vv. Cair gwelcd, gweled cyn bo hir, Tystiotaeth y prophwydi 'n \r; Yr hyn a welwyd gynt trwy trydd, 1 iygaid cnnwd gweiedig fydd. Yi-esgy)nsyt;hion,d)}ysyw, A ndgy!'odiretto i t:,w CenhedJaeth tawr, dmy ras yn rhydd, A hytryd enn' mcwu u'< d\dd' Mae dydd adfitriad te'dn Dnw A i- fy:' o di'o ar wawl'io'n ,áw; Avir A etifedda'r sanctaidd dir. Hii-aethn )))ae pob pet'citen ffyrld, I ('an ddisg\vy!, disgwyt am y dydd ,J Din) gwa.ith i'r ciedd i weithio chvy. Na neb yn dysgu rhyfcl mwy' CrOgoniant y MESSIAH mawr A ifu'w wyneb dacar lawr, Pan wetit' S<;{on bcr yn ifawo 0 ysprytlJlllcb pur a dc.wH. D. T.G. M. ? ?."gT<?:M(A,'fM s'<f:: Gd.'?'??' I .4-i. S f J" G-(U f' L *c. V.-< Mn. mynych i:id yneich cyhoeddiad am y <md nid ydy\y yn yn eginr tod pob en sydd yi! soi) am dauylit yn mcddu grad(! iieIaeUi o wybodaeth yn eu cytch. Mac yn ymddangos yn fwy na thebyg-oi, i':jr. GomerO) nact!i!-cyr!iacddyd iawn wybodsieth am danynt, nes cyrhaedd i radd gymmesu:' o wybodaeth irsn Gylymiad a DadgylYliliad gt'irtau, yr hon wybodHCUt a e!wi:-mewn taith arall S¡Juthcsis and Analysis, yn gym- maint na ymddanghosodd dim, yn beHdant, ar y gang- hen hon o ddysgeidiacth Gymreig, :'hwng Sc:en Gomt. a'r ddaear, ygatfydd, y dichon i'r sylv.'adau cuniynoi, .iUun o ysgiifcnad:m PEBLiG FycHAN, yn tnfFyg eu gweH, fed 'neun yn wasanacU.gar tu ag at agor Uygaid rhat o ddiuiteHwyi- eich cyhoeddiad. Wyf, Mr. Gomer, EwyIJysiwr da i Gymm, Cymry, a Chymracg, l C\aiHEiG\uu. SYLAVIADAU PERTHYNASOL I YSGRIFEN- 1 I YDDIAETH G'I.REIG. MA?; yn ymddangos fod d'.vy M, yn g-ysta! a Jwy N, yn au-;en:heidiol mew:' anj!'y\v o Cii'iauCymi'e'g. M a arfct-i)-, yn fwyaf cyilredinoi, mewn ihng-cidod- ynod (-adai'ii'ao!. N a at-f'en! fynychaf, mcwu rhag- ddodynod riacHol a dtddymclion. M, uen Mh, sydd yn a N, neu l\h, ;]e\Yidydd T a D. :'HAV.'F. P yn (!yciiweiyd i M ncu t Mh.Fl?gra{fft, CN iiiiiitr, 'let, ej; a p(^ti-. CyinniV.'ys,neucytn!twys,cyM:ap;<-y.s. Cymmen, lieu cymhcn, c!Jf!t a pen. TymH10f, nen tymhor, tymp ac or, &c. D. 8. Nid yw Cymmedr, cy.nn'wynas, &e. ddiHJ yn perth}!), yn gwLl 011, i'r ¡hcoI ucJwd; 0 bleg-yd, g(irian cydgy!ymedig (comjl(:1wds) yd)'w'l' cyf ryw eiriau, a Ky!ii')so<t.');)' o t-yM a nodi!i,"] c!fm a ¡¡¡iCY/WS, Hliftod, iûn a bí;d. CyuJl1wd, cym a lied. Cymml'aillt, cYIiZ a brain!. Cyn.moddlawn, cy.H a [;oddlazcll] &c. T yn ')yc!iwe!yd i Allmhefn, all a ti(In. Cytin€s D yn dychweiyd t T\Lngr. Auncdwydd, an a f;'a. A¡¡;,cddfo!, Wi a (iii a g, nH n &c. j MucNyusei'yi}fe!t)cu-tdyddTyny:Fh-;a'!lJwydd— porthtau!nts,n!o!i--u.niis,tU(;ddia!ina!), meddiauHn, &(-. yr nrfe:' ilün, }];,¡( yn debygol, sydd y;i ddci'i:y(.!(!:o! yi- huth; Ben, i oci)c!yd dy\ i edyd Hen ysgilfcnu H\vydd!a:.t;)s, tyciantu; poitit- ?ian?.is,&c. ? Daiier syhv, n;tc? ydyv.' yH an're:'iihoidio! :n-fe:')!?d\vy N yu y gcu'tnu Anc'sinvyth, :)nndd<:s, :i!i0)'p!icn, :hyf- ryd, Httd y'(!y'r gpiriau gwrc;ddio] yn i T. Dy\vedn- <!d,n-fod i'r Cymrc hir-I.nrchus, y Dr. Daf; ?ci'ydh[ cywit- drcfn oi.u pn fodti y b.u-nwyd yn \vcdd)ts arrent y t-h.tg-ddodyn i!:[- caol D<, yn i)<' y )h:!g-ddodyn c.id.ittiitnol Dy, md )'W yuymdd.uigosyugwbIfKh))'. Hydy!na,pERm,rYC!iAN. I XODAU 'YCHVi'E(;()I,. j 0 ihag-ddodyuod cadarnhaoJ, ae ¡¡ad ydyw di mewn geir- lancadatnhaolondliygiiadiaith. Darlicnir fc! hyn o dan yliythvrcnau Di, yDr.Dsfies; iadol (qu. dycldimiadol). 6-,Yelel, lietN-(] 'Iyno!:Di!!iw,pRin;sDy}if;h.y.Dihnv,ynh\tta<'h ])y1if. ,rrti; hyn gellir cas;I\], .Hid yn afresymoI, de- bygaf, fod y Dr. Dauos yn barnn mai Dy, ac md Di, oedd y ITordd gywiraf. Dained y (i<u!!e))ydd,a -wciei- hcfyd y ccnian cimlyrwl yant.'it:yfr y Dr. D. h. y. Di- 'cim'dd, "id. ,Dyh,¡!e,d¡J.. Di!nit! vid. ])\Iiiitli. Dic- oddej', A fly A ,ys l?'e¡dw. ])is- t:;cthrill, A dys ,I.; ceiÍ1rin. I')n.,i<;h (gratiarum actio) Dioiwc)), rectius, A Dy &: loti, (yu gy\vir, l1Iedd y Dr. D. 1Jf} ae loii,). D.sbyddn,vid.D\!i\s- I)y,idti. I)isci-tli, k tt7i & sei-.Ih. Di:s g iit(!r, A (,Iy & byddu. Discrth, A f?/ ? s?'?/i. Disgiacr, A < & I'!ari!p;)h fct y cau)yr', o dan y IIythyrenau Dy, Yns;- chhi'yDr. Did!cs:— Dy. Prsppos;ti0 incompcsitlone, nlJgnwutans &; ill- tendans signilieationcm. Scf, Dv. Rha;:csod:ad mewn cyfaMsoddiad, yu nnvyhan acyn hetHeihu't' ystyr. DI yn I!cilwn, aDy YrI nmyhan'r ystyr. Dat!!cui:- ft-t hynhei'yd pgeirlyfr y Dr. Da<s; D\- ddy!T.,Dyddymr!iu,Ytd.Diddim. DiLil'yn, viti. Dy- hiiyn. Dy!yn, a (h, & {.lIII1U, vid. Dityn. Ùywcd¡;' f'od di yn n lie iill": "'cgys rhagddodvn ) cadai'nhacL yn y Ctyw, &c. yn systal ag yn y Cym- racg'; dichon hynny fod, end ni so¡;í wyd Fa '))! ai i bcr- H'eittu'wydd yr iaith honno, neu ynte t'w h.untnherjSpKh- rwyùd y cyfritÜ" hynny. 1\1e\n pel'tiJynas ¡'r syh\'iad a ymddanghosodd yn ddiwed()ar ar y (er ei fod yn !)en syiwiad) mae'r cyfryw yn hytrach yn rhy b!en- tynaidd i haeddu ystyrKtCtit Ülith-ddirrif{)!. Mac' sy!- wiad yn grces i esboniad y Dr. DaCes ar y gair d¡ol!t, t'cl ag y crybwylhvyd uchod. ) Os ysgrifcnir y guh-fh/eMt yn d£'g, scf yn (tyr,, a c -nid yn dy olch, ni cheh' Me i fedtlwl < fod yn arwydd- ocaM thy iti-iiie. Ai-fei-ir ysgrifenu dyolch yu un g¡,;ir, arno ei hun end dy deft, !/<y !<?;M, fci dau ah- gwaiia- nci, yn pcrthyu ddwy ran wahanol o ymadrodd. Nf fcdùaf le i ymhclaethl1. Wyf, &c. Arf—n, Hydrcf, 1811. t- CYM!!l:tGYDD. I

At Se,,?I - ,,-i G(i,,izer.…

- - - - .. - - - - - - - -…