Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

,{,ti' THE tRIM?DS? ?'M? A New Vcssct for th? Hri.,i.<.l Tradf. c.')m}n??!y ?- ?? ,?? j?? Ji?KtKs, M?tcr (hi.c or <c A:?YTTY) ? ??? ? ??' ??'? '? the course of CC'r Passengers. A N TD, -4 1'especta.1)le zL7,Il educated rout!) 4 S an APp?ENTiC? to a SURGEON and ?- Ai'OTiIECARY. rpqmrpf!, a.s the practical advantage-! :Wul be very <)')S)dp)-ah!e, and (.Vcs.y pos>lhle at.U'i'.honwiii e i vt."u. t!) ad va.tccfuciit m every brauca of pr9fe:;ionai Kf)()\y.e(!ge. ? Address to Mr. B. WtLL!AMS, Surgeon, &c. Stvansca. 'V M?.e y P;nch. W1LHA.M DAVIDS. ?st?diwr Dtr. hiyddiact.i yn d.ti.vt.d?.ir yn A'rn-? ? Ro?'A CAERtYH.oH:N, i' ?afl pi \<i-do yn Wfuiidf)? yr .?'?r!ii)y))Myr y:) .P/'OMf/e?cf C'?p', t?/M'f?', a!'<vdd ?? y l?af' o i? Ri?a2:fYr nf-sr.f; yr Addfli.id i ddi'ci'.reuain :kg i)'r ?)(,{-i). Hydd Cytarffd y dydd o'r hia.'ti yn y uCE'rTY, 1'y Cwrdd y Pai-ch. !). !)AvfE:<)Ao?!t?wp,n)!i t'Qau .1')- a?oc!); dynmnir yn ?';).rc:U? m' y ?GwcsnKii?jon i ytnds'c.iu dyt'od y'.?!\y t'T'wti ari:b(' y'tX-hiy-nr iiwn. Bydd ?V.D. yn f)!), d)o'ct!g:u- i'w <'iy:'i-ilii?! u!I .uu cu cymdeit.? ?r yr :unser uchod. -?? ??;? MS(?M/ ?//?a??cA'? pz?&f?/??. THIS DAY IS PUBLISHED, ALMANAC CYMHA !!G Mathew\Villiams, ? am y Ftn'yddyi) 1815. ALSO, THE AND £71CUtl) [illal,£) Zilmanark, ?on<.a!nit).? a rid) C;!Jc?d;u- w!f.h Pro?nostt.'a'it.)? of fhc Wca.t.hCi-, Clian?, Ri?u?, :m,} Sct?h)a:ot't'i<- Mooi), Mooi)? ??'. 0:'y's I.cngth, an 'Accnuitt of'the Roy: Fa-ftHy of ''r?jt B)'t!.u.), a T:ti)ie of T<'rtus nnd Rc(.ur)iS, JU oveahtc ?'e:uts, L't.r.[)<;h?)ca! Cycles, En.t!K'i)?ys, tf.cHctijiSt'si!: ''hi?.—A?u, t;.F t;a?t<s c. Member-i of Parii.i.in'-nt, c.:)i)'cct. llilt of Fti, il."(! t?.C,C! of. (.uidc t': Irl i r'1 ) ;dJi,¡c;(: t{}1(: ¡:r :(:¡; ;r;¡\il: ?ef-t?ord'ri ir?, ?K)!t:uouths!jir! at!d SouUi Wai"?. Hrcfkoock: Pti:<'dand sold bY (?EOK&E??'?T:t; ar.d ?'-) soid hy aH t? !?f!k?i)fn.;u)dA]ntanack Vt'tidersin Y"()c.e8t?:-s'tii-t', Mcit'ibrds:<, AloHm<ut.!i;:htt-<' and South ?a!?. C.!}mdcithas o/11nael/l;1/ddol Cy j) rcdinol Jlo ia )'I I v, I l\1rV,\YN CYFARFOD o W EITHREnVFYR 1'1- CYj'd!):; t.T; !AS AMAETilY Di}()L 1)I:'l;OL yr nwn a yn y ir", r'N ar y97a.i:!o i!v))n.EF, LSii, yn hre3I"m¡lI[ y!- ID,,dd y \V. H. frey, y 'Liywyud, Yny (i¡(jair; H. J. Gram, WitJter (:'oi!if), J-.van Thomas, a Y\ m. 'ÙWCil¡odû, Mr. Edward Lewis,-a Mr. Richard UfiVHS. ?? ? ?'"?? Bradlcy ? wedi & gwrthod c. ymmcryjd ai-no ?ydd \-sp:rifras:;aw, ç. 7.?N?rMe',q? Fn? ??? ?;?g ?j ? Ys.?riFrn???, F? ?.?.r., .yd on. ddea!iir .n.dd-.v) y <'yf..rf?d (-Yi!h'dm ar y pen h?n a bod i,oh J.. i!rn- ? ?acl e?'y' fcirio atto cf,' Aberthtn, gerti;nv r Bo.itfac?. Pod i'r Gco¿rail gad CM c!fim.yg am ii jl:cljdlljn 1 S 1 fj A'f G:YDIAU A G\ELLll\r,'l' T!T!. I r Fffrmwra fyd.o yn rhcntu I!H'rth £wn ncu yc!)wa- f('?; y" y ?'. yddyn, yr hwn a !;))do' cnwd goipu o I.i-f'.n ar 1() P'\v o d)r, v?di pi chwyr?-ibio (AoeJ) a.'< ammat-ti.u yt! ?? ?" ? ? y ?1 S"?'? S<en, M<?/t ?<n<. ?.Lft.rm\vrafyddt) yn rhontu s:eri;.) o .?) i .?)f)0 y ? ?'yddyn, yr h?!) -i ?ftdo'r cn'.t'J ?'ort')) o Lriin ar !),it ?'v ??''? ?cdi <'t (;!)\vv:(')!))!) a'i a;).Maf'i.hu yu dda, p<;?:eH," ? .? ?" yr ai) ?nwd'?-orc)), i'?<;?'. w '?'?vr a fydd.o yn )'hct)m !u n-"( ;?vF)-t!) .?'50 y ??'. ?'' ?? ? ;)(!u'r o)wd s;(t!'pu o Ethn ardn'i)' en' 't '??'?'?"?'.?.'<'htvy!)s,'cih!f;au;i.!n!tia<t..iU yn dda, ?. ?!y: ? D \? *"? K"?'d ?'C'U, f?M g' .'r?'??d ?yrru'r hawi-iionnisd i' r C?vohrau Hchodat ? Y ?ri!'t-:?iaw, (-yn nrn ar y itat'o ji?dref, ?Yr h\\H a ? lfrn?ry?)'????.hw?'(l???' ???? ? r.iac'r <?):dt'iti!as y,, y?rwymo <-ynnvs?a<-ddn'r ?u- ;?.? t.iii-?-.iactH priocfol o Jiadau Eitu? 'am. brisoedd .(. h ? y f.i!-c:!na d ? H.hoddi.d?.?M.??, a ?ir: ?M<an? y cnvdiau ?rcn o ?M.<- ???'h ??'?f?f""?'" ?'?'y-??'????? y" yiiL g?'Yi)AV', 11 ?? ??(i yii t'1' p'r(j¡¡ a(hiY¡1y(ldo ae a arJkH'w, VB v'modd mwyaf ?bo?'? ?'' ???"??'"?y?? r'?tyaf c ))ir d' uiawn')?, a j.oI,oiYd" ?'' "? ?y'do yn Hai .< ti)a!r crw, iiac v<ii'n';iii.'A' V' ? ? ?? y'' C;ilitt, Ych "? ?' ?'?. a <AW .?! a!n y cnwd a;')!-cu o f,-e'- Yr Rr.hfco ?]?d'??'.S??? ?? ?<y"? yn yrcrti:'ygl""yngf¡y'¡'ch)1' Eriia. b ? ???En.fAro. T' t ?., '"S?" ?' w hhvydd ??..u, o wir rv?o?- ? ..?'??"X' '? ?Swyd yn Y sir, c?.? a.?? o ?? '? ??/.? g-< tieu r iri;iii yr ).t) a 'fy,<, Il I' hwn ? ddango?o'r Tarw hiwydd' ?.? ?, <, ,.yw rvwn?- ?h "?'y?y" ''s" ''?F?M ?MM, o worth j?M?u.. ?pu'?r?i.n.yrutiatyuno. ? ddan??)' March b!wydd gorpu, at 'wnsanafth ?< '?""??? yn'gyiirFdtn, ac a tagwyd yn y s.r, cM-;?«;t Of? j' 'K'?<?th??<?M?!neu'rai'i:!n, ? I till a fyniio. ft\V hWI! ? ???'?'osc'r Aniipr (Tt')Mad) on'u, o ddwy i ?yd'd?' ?' ?c a ?S?yd y:' v sir, CM?aM N;'M'i, cwci't!) ? i ?.? "fu'rarian, yr n!) a fymx). f? dilaiig?,(,'r j{wrd\i h'.wydd hu-w!3nos: 'rcrpu, a i, a.q,)'d ?" y ?' Ctt?ftH arMH, g\v<-ith ?'t f:/i:, neu'r ??.t.t Y!'Utiafy:in(). I ? \?'' ? ?''?'S"?"? H-'Y'-dd hhvydd by,v!ano? gor?u, a 1 ¡¡'ti::)<! y" y s" c?'??M a;-M)i, ?werth ?'! .M:, ncu'r' ?''i?.in ''yunafyi)no. hir I ? ? ddHn?.)S<t')- Gorlau orcu o ddc? Dafad Hwydd ?'r?) ?"?' '? ??y? ynysi'' CK'??n c;-My?, o W€i'{.h ?' ?'!i ?n<. u )- aj-iau, yr un a fyniio. ) ? t I anan, yr un a t,VBno. I' ?'-W!a" ? ???"goso'r Gor)an oreu o ddca; Dafad ?wyd(t -1. '(, ?t yn y sir, c:c?aH a<'M/ o werth ?-x r'-h? ?'?. y'-uuatynn?. ,n y sir\ ddangow'r Baedd dwy f! wydd s.orcu, a fa?wyd y sh-, c?-'?'"?''MM, g?cith ?? ??:, M<-u'r arian, yr mi ? ?fynii;). Rhaid lzi)aiti I i,r ?' ??"'M"t!)awIi'rGwoh!-n!)uch«d dd?yn tY(Lst'?''??? (cer/?M?eA') mai hwy fagodd yr ani?i;iai' ???nadd:)ns-oso'r?r  !(J}¡ b, 0 r I arw goren; ???? ?-? ?rt!, i'S)),??, neu'r a?an, ??y'" ?""p; -??" y "'? '?? r?, c,?a? ?-?? b"?iHi ? ?! g-M.? neu r anan, yr ua a ?"no. gini? lielf'r 3,1. ttil a 1, r hll, a d, go,-u at wasanaeih Hws- ???n? ? gy"r'?dni, c?pf;M ?-MH, ?wo th pMnt FM!, neu'r ''?n ?.. "? ?'?' ?'i'h tl'i;hwn ? ?dangoso'r IIwrdd goreu, o?..aM?;a?, .-wcrti. t'r h?? arian, yr un a fynno. '?" np???"S"?' Baedd ?'reu, cK-pjMH a,-inn. o-wcrth iiliz, ti,tt ?' y"" ? ?y"  yrrll¡(H;,I"rl'r Creadnri«¡d uchod fod ym mcddiant vr y)nh(H-.v,yrd ??????'?'? M????'cytcbru (cou?-) yHysirdros"?"?Hwyddyn Sacnoro!. ? 'VASA 7iA FTTINVYR. ?.. ? ?MTHWv? ? ? <?ASANAFTHWYR. ,), I WlèITHWYR Y-O d (I y ) ?.?' m-.vyaf o biaut j"?"?? y '?'" '????? y ?' g?.'? am yr ai! /i??' heb ?y..n.tr[hwy o? ptwyf. ¡ rhiP'd' ,?t' '.d I ttedl Il1wvaf, tri gini; am y tryd- I )¡'Yaf (' 1 I!1' ya, all gini; am y lIdwar\'dd "rhifcdi ? ?!n:?,)!. ° ? ?? y pcdwarydd riufcdi ?'??"? '??'' P"? h?"nwr haw! s? ?ei ys?.-if- ?' '? ? ?" ????? G? rcid?? yr ??? ?'????'??''?? ? ''?y?vr(0???r) n.n ryw ? ?"???<??,? ,? ??? ?-? ?? ?" I' U\eÍtht;j.f 0 FeJie1in, 1815. ) ;1 th ? t?'X'??'"? y'?'?'?y? wcdichwy'n.?bio ??yr'"???, yt!wyddyn d.,n tj? na ,,hum erw o JUrtin, gdatt ?it,i i iail KM .y?t!. ? <?y??y)) '?. "?? ?'?? ? w?"' chwyngeibio wrth y darn Ben, Yii 1.11,;ii ? d?'y ?'?' ? B?n, yn y'modd ?td ,?' "?" ??'- ?Rr,.t,, ?? f"' ??? ?? "'?.' Ddau Was Liafurwaith, y rhai a I)¡ d.ojt ??" 'i5l1.irf:t11, i Ddau Was Llafurwaith,  rhai I ???? ?y"y'tdo?? ?<' ?' tIcrhyH cyilo? dros y rhift'dt ?ii ?c n ddv",o d, dim Ilai .nt\. phump ynyrungwasa))- -y'-t-y'gt-it'm.i boddlcaul oddlwrth cu I Inc1strÏ<1id, a.m cu i,yinddy,;iaLl dn. parhaus; i'r CYl'I.taf, /lri f' g'Mt; i'r ail, ddau gilli., RhoddirzJl11il ¡;;flli i Ddwy :riewn LLtfHr- waitb, v rhai a fyddnnt daG '2:) -fed, :n' wcdi dvos y t'hifedi mwynf o tiynYddo{'(L1, dii'ti i!ai nA ptuunp y)) yr U)t a;was;<na'"t! ac a ddygnnt !;odd}«nf'' oddiv\t!!eu!):(d&t!'i:ud,a;neu hymddyg'.ad da i'i' cynt..t. dri f,{lii: i', ail, dda!t ?;f!. iborÎi!Îr d<j ,gird i Wcithwyr Lhi.ft'rwa'th, y rha.) fyddost wfdi j!)'!<;di, <i.c wedi arcs y rhiredi n'twyafo nyn" -],I- yt'un nci'n'),nyd:<'mi)'te'stt',n.f a. dJy,ant hoddlonol oddmTtn en H1"¡st"lad\ n.m fu hyn:ddya:in.(i d;j.a.iaus; ¡'iiiŽ '')' ai!, tri gini; t'r trydydd, (litu gi!li: nc i'r IWiÍwarydd, un gin!. TtHKOLAU A G'VOBRAU AITPYIVTAWW!-T, fi' Ff<')')!m'r yr !)\vn, ytt n,'yfatt'.dM)t i iK'hn't.hr\\ ydd pi di)' a!'dd:dwy,aa!'dd()'i-h!f.d!mwyaf r)Ct- .i, di¡1 U<).i nas; u:j;!i.), H phar o hcb yri-icdydd ( A 'tue;- ) pwn g-ou; i'1' ail ;l:°reu, tti gild. 1 ar y Byynia.M i f!odiFl'Hn i h:)!-tijjf'uDt\f;ud Ji;'j!'fc!)!a!d yn Y:iluaf, ritoddir .y r;wobr ¡'I' ail ¡:J;¡;\(1t! fÎan £50 y tiwyddyn yn (ld" hynny vw, y yti y Fro as; ar y Hi-ynimt, wrth y r'i,i y (::1::¡ o ft till i L¡¡¡twil-c;artll, Ti-t'f LIantri,amf 'My- )iydd-y-G:r, Mynydd'Saydan, Mynydd-y-Bi'omh)!, i' t Fapnor (/)eniMf!c) y (!no!, Mynydd- !))-y!).n.i., tii;).')- i l'.gnvys LlangdehlC1J, tua I' gng- ieddi CI'f'Fn-!}ry!). s'tn y t'v hy''fyricd yn d:i\vh!,yf'H.)n:<'ddi''ri!;u'ti!HHg yt'. ')'h:n.-).)(''d<i y)V' y!inn.u pCti y i:it' i (lcî en gasod Utd)'!f<'us:nydd. n. S. ,i f'ydct hawl an yr un d\'t! t Wnbt'y am yr un filth 0 ;\nif,'iliaid dwy H:1 fath 0. (n\\d o \vcdi derbyu o itoiio't' cytrvw Wohr. H<d'yd, y mac''r Gymdcithas yn cadw iddynt pn hun:)m y ;)!!)<) rodd!,y)n!niio!) aches, y cyfrJw r;ln yn 0'1' y cy11awniad yt'ih:K.'ddu,Ht'u i utta) y<vb!,os!iahyddt''i)yr.i';d.!)d. ]tcfyd,,a!!t t')d y (i.voitt'at) uchorl y:) ]WrthYH t'i'Hwyddy:: a ? i (Arwyd:hvyd) :V. B. GH ¡: Cadeirwr. JV!Jdd()/,ol o }, IS' .{, if, 1\Ii",('s B;g,"tt, 0 Lanylai, 1',m'riii;dbl¡[e;)oJ'ol 1 00 Richard B1:tcJ,wj'(, '0 }'eJj.tJ c;¡'it!ith, YeW.3 S 0 J. Vi A W.J'p)-(J'"f!() (iwrt LI¡mdaf, YSiYo 1 lu Mr. E":ln David, n Fairwntn i It) )r.tri- {);,v)es,o W<-nf<!c i 10 1 10 Tti<)m;<s Ed))!f)nd<s,<)"t' 't'V. lIt) J()!:t! <) K''tioht, Y'v. J ¡ 0 f' r. F d'.v?!'i i' d ?.ur d =,o P t'!])' h <); ) y. 1 10 :IJ!1(:i:¡'j'n;il:i'I\ 20 Ti?.')u.is F)'.ud<?n,o Ba.'s:!?n-?v. 1 lo j n. J.(tt-:ii)i,oC?s':ei)y'<;n<d.Ybw. ? ? 0 An)'hvd. ?V. ?. H.-c' o' !)Yttry! ;).?0 Richard ?nir.:j)s,o \:H<-rdydd, Y;-w. 1 10 Parci! !<:)'dinir,o ('nYt'!i!n'c:t. 1 10 Ridtanl Hd!,<) R.n-<;h. !:))-. !H])!t,o F:H-s;a!ti.2? 0 ?!r.a)))p- JaMh, o L<n\t.)-!K!!n! 1 10 n:d)t'td«fi('s,o(!astcn !<)n:non, y! 5 50 H<i''vKt:i?rit,<)Tyth"?(Mn,Y'sYt' 2 ? 0 Mr. i\?f')' i.u'Jd" ? G<M'rdydd. 1 10 ]\!)'. 3''dwai'd Lc'w:s, o 0-air:), 1 1 U IMr. ''Vi'tj.nn or Ty-mavv'f. 1 10 r;riPith tdewciiyn, Ba]an-HaJJ, Y.v. 1 10 "f«)n!as M:u'k:iam,()j\as)), Ysw. 22 0 Gweinyddfd 1 1 0 ;ziii, o Y.v. I 10 <<MirAn)'!)yd.SyrJohnNich(d')0'A'ci't!!yr-tn:nvi', i .I. 3 SO P.trch.!{<:hcrl.\ichfd),o Duir:LlI\(L. } 10 Anrhyd.W'ndhantQuin H 30 Tt!0<)p!.ih!t R.tt-)n)'ds,o Aht'i'da! Ti-w. 1 10 T. B..R.ous,oGwi-i-yr-A !a, Ysw. '22 0 10 0 F!i('!sT.tppt'ndpu,() Ah<')'naiit:,ys\v.l 10 Eva:tTh<.)t:!a.s,<)S')iSy, \'bW.3 S O 1 10i Llt'wdvn Tr:!hc!'He,oS<iLit!t.!ii!a:Y, Ysw. 1 10 Parch:R. W.d.son 1 10 o Ysw. 20 10 1() 0 Wu!'an)t Vauhan, () Llntrisaint, Yt.w. 1 10 Er(vuir Tans,rifiarlau YC!lwal!egol, a gdlir eu hysbysn tnyy ¡yU)}!" ¡'r Ys;?;1'ifra¡?;law Gwcinyddül. D. WALTERS, J-. ¡¡AIL 11. if¡, GROCER AND CUANDLER, KEARTHH SWANSEA, I RESp¡::C:rFLI:Y informs !lisFrj(,!1ds and ?? thf Fuhu' that he has just received n :,5nrr- !nf'nt()i'<i)<\ht'i. li't,ti prime LaA 1 j)(l¡;¡ Bud Cand'na Rice, a valnahlc artIcle ¡¡t {'.['(-sent, a), :)f.'i'<)U!i<.0!' itsn')'eat scarcity; Tobacco of t-very dr"crlp- fii-lie Su.jp,a):d ¡¡,ILsorts of C'.mdtr?,())<<!«'lowest prices. D. lV. begs leave t.)rctu!-niu-;cordi:ttti!ks to his its Vicinity,r.s ¡:;reater distauc(', 1'\11' tlle JiJWI".11 su¡:pnrt he has received since he nasc,onn:n':tccd the <t.hov(''H!):m<-ss. (utod discctU')!: wi]! be a{it)'.vcd on Caudles, hy taking a IJxgc quailtity togei.ici'. Myshysiryn hnrc'-HS?U) !). LTERS, ?,r-ly.+uwr;¡ N%- A ?'i'c.yif'-t-di' ci tod efne?ydd. ddcrhyndcwis-n?ydd))cl- a."th ))'<' fšoreu pi Sirl p'illl o boh m;th; v dcrmawr; o boh mat! yr hw!) awfrtinr andrlo gcr)'H );'M 0' yi) Î, na;)ï! Bri;;to; Schon, a ¡¡hob nmth o Gan- n\\y!dHuamypri-,oeddisc!af. Y mac )). \V. yu crcfu cennad i ddychvudyd dioh'h ca- 1?;yfeiJJi(;n, ac drigoJioll .\jJ';Ttilwe'a'r gymmyd- yi, purtihi.u mwy peUe!\ig, alllY cyn:)ot tinvv hdaeth a g,tfodd oddi.t:' pun ddcchreuodd :V" alwad lIchi)t. C.)t)tH:)tt:)n- s;wrt!?yfiiHad da ar GanhwyHau, tr\YY bryi)u!t.weryn«'ii?(i. (One ALL IN ONE DAY, 30lh .November, 1814. ?"!r '\?r'? '? ???r???"v t3 ? -i-?A ji? ji?'\? jL A ?nii-ii? j. OJV LY 8,000 AND THE SCHEME CONTAINS 3 Prizes of .£16)000 9 ) 3 r ()() r. i'rizesof )U} I 3 Prizes of 4 Prizes of J.,000 6 Prizes of 500 6 Prizes of 300 10 Pnxes of 200 Besides 1,572 Prixos of £10:), ;t;'50, ,625, and .C16; the whole of which YvsH b" drawn m ONE DAY, vz. 30th NOVEMBER. TtCKETS nnd S![ARES are SeHing by SWiP'T and CO. L!!c Contractors, ,At their Lox DON OI-T/CES, No.H,Po't''y; 1'2, Cimrin Cross; No.Jl, ;d!i.te High I Sircct, ALSO, II Y J. DANTEL, Ihokse!kr, CA WI! RTHEN, TKOMAS &I!\HON,dll. SWANSEA, E. Bk\TH W A.YT, Surgeon, A RBERTII. C. RookscUer/CARDlGAN. GIFFORD'S HISTORY OF THE WAR. n.r'UILS Day !s pubtist'cd, in Numbers, pricp -S.Six'ponce<xK'!), or Parts, coiittiiiiii, Six Nun!t)t')'s, priee Three Shill¡¡¡;s each, emheIJ ¡sht'd wi tn tine Portraits pg¡'u,m A U'(-'I-:D¡';R, aitd n CoJom'ed !\tAp of 1",I)Itot.E, (to be cotHt<iet.cd in h'J week!y lumbers, or Tea Parts), The History of the Wars 'OCCAStONEO BY THS FRENCH REVOLUTION, Ft'om </<.e Commencement of i?z 1792, tt) the T'et'7n/- nation <)/' the rVarin i.S{4; wid including the l'J'lw:ictiollS oj'litc Gciiei-al Cuitgi-c,.ss at Vieitiza; K.H.RACtNG,ALSO, A complete H ií:O:Y of Uie Revolution; With Eioé,çraphical Sketches of zlil the IJUBLiC CHARACTERS OF EUROPE, :NCHJD:& The Emperor of Austria Louis V ï I ¡. üf France A It'X!).:u()-0[R lh¡a (icorge 11 í. of Enland fi\j)<)f\«!H<,ii;tp;i;t<- Ci'()\ Phn<-pofS\cdcn 'l'lle tJ'r¡acc Heg-cnt V isc'<)'ri!. ;\oj ebull j M.TaIWrand ton ('e:'ipr<it ,\lnrcau Ahi.shfdB(m-i.cr ('<nini.Pi:it..)it' Caarks .J ames Fox &(. &,c. Portraits, cngl'lwcd ill theJirst Slyle (fUwArt, {[utIji'om the musl Lik;e;wsscs, will be giveu. THE WOHK VULL LIKEwrSE IN ITS I'HOJ'EK O'.mER, 77.'C of <C ¡Varin Spain < ? )' Portugal; T!:R C.\lirPAICl\:S of the Dt;KK Of WELLINGTON, Aud j!iS i'CC; Gloriolls and Events iclich /tK!6 terminated lids [Oll({ (¡ad de\O[atillg ¡;Yar, and produced t/w gel¡(.{d Peace of lllrope. The whole compiled from Oiiicial ])ocnmputs, and the mtlst tmpai'ti.i.t -uid auUiCt'iic Suuccosoi'intbrmatujn, BY C. H. GIFI-'ORD, EsQ. Independent of a Benntifn! SERIES of PORTRAITS, THLE WORK WILL BE ILLUSTRATED BY A GENERAL OF JJIAPS, Li a Fojio Size, correctly engraved, from the iatost Au- thorii.it's, mid t)caut[t'u!iy coloured. LO:Jdon: Punished by S. A. ODDY, 2, Ivy-lane, Nnygate- skeel; nr)d s't!d hy D.J E'<Ki'< Printet'ot' tins Paper, <utd uil oUier Bookseiiers and N cw-'incn. A Nez0' and veiy Superior Bible, Wcddy Numbers, price 8d. Paris, S'.— or now comptctr in Board:, price Z4 6?. The Rev. S. CI,A3!IiL;"S Superb Fo!i0 Fanu!y Hib! with a Cohtmetm'y selected frou GH!, Brown, Bnrkilt, &c. aud embcUi.sacd \\ith ih]e Engravings fromthcGi'cat Masters. lifCST price only printed 'vith a. hcautifu! a'd vcry lar¡c Type, on the íi!\C>t Wove Pape! and cmhetlished -\v'!t.it Two eXqll¡itc viz. n. Fronti-mece, fmlll a gmnd (,ri2:at s''[ct.n'e by Kubc'ns, and ;i Tiftf, i,y 't\ Stothnrd, Esq. H. A. executed by Mess.s. D.udlpy and Wtdne'i, 1\ Q, 1. (t.) he eo!np!f't<'d m O.ie H:re. a.nd Thirty WceMy N)" hor.n!' L.Ie\eni'do!'ith!y !art.each Fart. zii id superb Foiio \'o!uine) of THE CHiUSTlAYS U IVERS. L i? ? /F J7?? "y' ? ?" "?f j?i ? ?? ?' 7'? v ''? .!II .¡, !f :J \1..1 _LJ ..? ..? _? ?j ?.? on. Complete Hbra:y of Divine Knowtcdgc Conta!i;in2; the V' hole of the Sarred 'I'ext-' of the 0]d and ew Testaments, with tÍle A poc.pha at L¡r"; ex p)nined and i!!u;trated wit'i ViL!)ta!de Notes, can'ftt'ly ;ieet"d nnd arranged frotfi ilcjiry, Clii, Duddridge, Hur&it. &c. Ti;P property and fo)';n!ns' a Body <)t' DtVtriit;y,with sui'abi.'and H.cdccttons, Emh<Hsh('d w:th a hy the First rt:"tS, from Ori¡,;inal Pdiilting- hy Master. Ai)('ient.andAlod('rn,aud..t.Si'tot'Ma.ua illustrative «fSacrf'd *¡¡..¡;. The ohjpct in thi" Work has h(,(,11 to v.ith ("Cono)ily an.iUtnity,.Yhat."vr may oc j nstty'cous'dercd TiVE'VTY-F!V!; <fHn()k'io:), which nothi;'{; short of the and ('xtf'hsiv? Sa!e it has experienced, cjuhj pos'-iidy rcitTihu.'ac. A.Hthe?'o:'t<:isatprosout.co!!ip!<'t(\nodt'!ay:)rh'r.gutarity c.ut0i-cui-mt.:ki,.s;itutpp!-iodt'diy. I.ondon: Puh'ishi'd hy S. A. Of)!'?, Pa tci'jioxtf'r-row; and soh) by PriHicrof t;ii: ra pcr antt ait other 1 t, u ns CIi ¡ PT f O. of thc of G L:\l\tORG.\ to!- an of PLA rE to their as a t<ti:tio:ty of txcu- seHSt- of iu, r('at Service;, to his Comihy. Coulil.ry. Amount £2J3- lj.. Hnn.Mrs.Mo)-!?, Uon. Mrs. l\Iorri;, 2 O! M::?i:l;<¡;o' '2 '2 0 Mrs.M?!-r:t;L.u:- dou?h.?. 0!00'! Mrs. Stmpsut). U?:'t)! M?.(,;xir't-('y. OjU? Mrs. U?i 5 .)'? £. s. d. Mr-.nra(n<'y,Sp'f)t. j 1 Ù 'i:t!-i-;Ut.J. 1 10! daiT. 1 10, Miss H!mi(-t)L(".vi- Lanisho). 1 1 0 1\ e:i th 1 1 0 l¡¡.>erfed list bj, rnis/aILe £1 Is. Suh?cnp?nswtnheroccht'dat?tossrs.WooD'sHankJ Car.HH; .it "?! SiM:-so??, Cowhrid?; at the- B;n!? n? Mc?.?t?!AMsandCt?at'p:!thandSw!u-.s?!ttt!i?! Caut!)!-Mm Oii'ce S<-i-cn Goiner O?M-, MacJtW<?-t'nn? i ('aa.bria[inot.e),?\tr.EDMf)?'))'a,M]'.A{()RHAN's,.t)t(!:it?t! theLibraripsmSwanspa. Th?tM'mesot'pei-.sonsapiXtihtcc) t<)!-ccctveS!'bscr!,)ti()itsatA!et-thyt-:i.ndi'svictuity?tHbc ?'vpniuKi'utUteAdvertisement.

AT EIN COHEBWYR. '.

Family Notices

[No title]

!:"" Y.W CY\nnj.

I Ü'lI,r'-..........,..Ll.Li..-}../":..1…