Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

AT EIN COHEBWYR. '.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT EIN COHEBWYR. (]::]¡'=' Yr ydym d.L i Dafydd Ddu o Eryi-i, am RanesBucheddaThr.uigcyCybydd. GORUCJiWYLWYR. Caste!) Ncdd Dav;d Thonns, S!npwr Caeijjhiity I"Jh,J.LdJHonds I PeilyllOutar Ogwr Hantrisscnt all!'1' 1\1 ol'i!:an Postmaster. A!)t'i'.iare- J dnt Hynt)t), Pos<na.ft''r Caerffrddin J. EVUHS, Argr.'iryJd, &c. otv;r I Ca4d!liewyd«( yn bmlyn TiJl1ot!I'y Thmms LJ<íud.ilo Llail)'H1::ldyfri 0, D. It. lees Sioly Issa I J.1ang:adoc Thomas Thomas John 11 HI ilon1d .1 :uacs 'f'ilOmas Trpt'dt'acth David tilf.mas A hN;vaun T.JIClJI'Y Evans Arlwrtil Fnrch. Wi!!iam ThGlnas Abo'y.f.tVith- P:trGh.J<'hi).hi.ie;i Abi'rteiti. Lhnib?f)r po')tStcph('!) Hu?hJd)?'s,P()s{-)n::?!°r GSany?'?ru-Yst)':?!- ?at'idRit'it.i!'fis. RnLtin.it' ]'.dwa.rdJi.nc'Pcst!T'?:t<'r A mh\ci) PardI..John Evans Bodcdcrn- P6:ii.inaster Caers.-yh'- LLlUeïcÜ,YHWdd Evan Postmaster '\V. Ru!wrt,; LLlngefni nici!:ll'J Jour's Bangor P.i'-frh.A ri.t'ur "'0 11 I'S PwUtteh'- P..i.rdt. B<nja!Hi:)Jo)ic3 RiccJon'-s Tïeniadnc '\Vi]!i't\ini.i.ms Ui)nhyc.i)- -T:t.)s. 't', A i A-c, !nu'yst- '\V!t.!in !)a't:'t. Ll;wgol!cn -.]!:);!)) L,d wads B.iia R.S.tn?pr?n,A!-2:rn)[Ivdd ::¡:>11'1 = = = = = = jLc,¡r;A\'f;;}(¡ Nowt.o?n- P;)!'ch.J<.h)iJone-i Marry;ct.)i- Rict.-ard Jot.p:, L);u?t!i: j.'iw?rdPnce C.tsuc?yddar?Vt?c Et'tii.Lt'?ts. LhT!'?'?!'??'? J(!.h:i Tih;)m; A)?raaydd Pont'.pool P,:Lrc'h. Rh"t)f-?.f-r J iht?s Hui:daiu (\. (.War\Yick SfjH<L!-c; Whitf, F!-ct- t __c\Ysate-Street. ??-t'???? Dydd I.inh diwcddaf, etholwyd Evch'n Sh'art, yn N:haerdydd, yn ddi-wrthwynebiad, i rod y¡i adod o'i- frawd, yrh'.t'Ma fn f.tr\v y);<H\veddar. Dcrc!).;if\vyd y Pare)!. C1ia)!cs Ph.Hips, Fifftrpcnf:o, t GorfyVtioinifth, yn E'hvys Gadctrio! T\ udc\vi. Mcwncyf'a:'fodoeiLddob\rdcisia.dDt'hitn,ary'- 23ain 0'1' mis diw{èddaf, l'ytlun\\yd yn ¡:¡;(i') d f:l' ('it! i y Picton. (ynl:-ci; }!fsi/et'ts) i lL'! ei aarhcgn fL Hestr a:h:n, ar ci ddyc!i\velia.d a.dref, gaa drigoliou ei ddinas e!)C'tso!, Ymac Cymùeithas Amaethyddiaeth Mar;'an-g, wedi ei chyfadda.sn yn wych, i fcithrm ymgais )ncwn Ty- ddyn\vyr, G\vcis:on, a G\ve!thwyr i rasori, mewn pcthau buddio! iddyut eu huna'n. i'r w!ad yn 1!yilredm, ac i. aches muesat! ac ymddygiadau d.).— Ny,), J Dae!!tMelwyrB)'cnhmoIswyddCaG)fyid();n,i'\v H\vind yi' \\ythi)os ddiweddaf, wcdi bed o hoiiyot yn hiI' 11 Y chwacr-ynys; cyfal'chwyd hwy ach::tj!ad ctycL.u: ar eu dyfodiatl idrct'Cacrfyrddm, a asunt oddi yno i Abcr-dnu-gleddvt'. ocd, iiiet,cli Thomas Ford, BonvUstone, fry!)nor) ddufn, yn ddiwybod :v hon duet!) ;1' iv'nhcd'jig medJygol heibio ar yr anise' ac achn!)(),Li yr encth, cyn iddt scddt i'i' gwafiod, ae adf't udd hi j,'w chyt'en!:on heb gael o !.om ne:na\vr o :)i\vcd. Cyfi'goi!\vyd y Hong CilaHe, o Bristo, i Grpcnnck, ar yl-]e< 0'1' ntisdiwcdduf, gediaw CaergylJi; boddodd dYlJcs iigocdd yuddi, end achubwyd y i'u! t\vyafo'i liwyth. i dorrt i ystaicil wely ?Jt'. I)L:!n), Ai'mnvdd, vn H\vnib:dd, gnn ddyn icuangc o'r cnw Wm. Hughcs, yr tiwsi a cs- gynod(t ar hyd ysgol a osodasai i bw)'so al' y tý; ond at' cytitaf, cfc a wclodd ddyn yn yr ysSatcU, a <'h:(.;ddyn(.)!;wcdihynnygwun!jt]tf;ynny{.;ni\vv H'y:nm, c.nd gorcb(vi!;wyd ef g:)n Mr. Dunn, yr inv:. a pt!<'g<ismci!u)i!a. ciiicddyf, af u'i ctwyfudd arei bcu ;d!.hc't'noddra:dyddian,acafu<arw. Yn)m)-:iwd)ysdlwcddafyr OidHaHpy, Lhnidai!), yr b\YJJ a dn(pJOdd dyJd G,rener d¡\edd;¡t dedfrydÚryd tt[ Hr!)ug!n)) o urn dro.s- cd dan, ) (!dioddcf iHnrwoi.iFth; a p!)ed\var :t dcn:u i gad t'c! cusp mu y dryg.n) ag y cni\vyd i)wy y.) enjg o jiioiiyut. Gostyn!!odd pris yl' anifc¡¡¡,¡id, y dcfaid, a'r n'.o.], yn f}')- y Drd' I:\ewydd, Trefaid\\yn, yr wytlwvs dJi\ C(ll( e}'nwdiwyd cyfarrbd trintiso) y Bcdydihvyr, yn y Casteihipwydd, \vrth Gwcddiodd y brollyr B. Da'ms, o Bcnyfui, D. Jones, 'oC\Y!Hs;irnddu,aW.Le\is,uAberdarc;prcgL'thodd y brodyr caii)yno):—V. Le\vi?, ar yufydr\YYdi yj dryg'iotuts, yr bwn a ddywed y:! ei g,-11011, nk! oes 0 d.iy!)- ion lwiiJ a phroH eH i!nmuH,naa')t bod vii I,), iiyd.i a: pt'idio; J. Pcrrot,o Giocsypnrc,at'yt-Ei"C!tgy[ hon a:u !ydt'yritasabrc:ethi:'tr\Yy'rhoHt'yd; J.Hpic!o'r C.)s'uarh, arvranse? i )af))!i<) ain y hwyd .) beru i fy\vyd tr!!Gy\vyddo!;J.Lcv.')s,oLa!n'enarth,a:'t.rt'dd m.mna C!H¡Uedi, aPrancis.Hi!ey,o aH\\n(.'ddJcsht)a,a'i.wisgoa.nc\YtddiiJad. Carv.yd! !wyddi:tc!)ueiiiduoltld'ari)a bIas ar wnwdû, yn ) cyfhrfbd. AI' y dydrl Ian canlynoJ, neilldlJwyd y hl'awd D. I Thomas i itoH wa.i:!i y weinido¡,(.th, yn egJwys y B'd- a:weddiodd y bra'.vd W. Mtchaef, o F)'y""c" HeHry; gwnncth y brswd J. Harries, o nattnl' C'lwys efl'ngylaidcl; gofynodd H ho]iadau ar- fcrot ar y cyfryw achosk.n, a g\(.;ddtodd yrUrdd wc<!di, gaH osod (hvyiaw, gwcimdogiou ere'ii, ar y gweinidogicn:!ns<prpgethoddy bra\t'dD. Richards, o GacrSii, ar y ddytedswydd, yn neiUdnoi 1 wehndog- io)., i fod yn helactiuon a diyintuod yn wastado! y:tg- \\ami yr Argtwydd; l Cor. 15. 51, ac wedi pregcthocld y brawd J. Harries, o Abcrtawp, ar ddyi- edswydd yr Eghvy.s i'\v gweinidog, odd: vvrth Act. 14. ).5. 'Dynio:l ydYI1l ninnan hefyl! a thcrfynodd trwy weddi. Hu'r brawd H. Davies, o Bcil%t* 'ti, yi) pregcthii y'HO ani 3 o'r KiCt'h yn y prydnawn. f Dengys )'1' ad'ys!l'if ganlynol 0 lythyr oddi 'Tlh J. B. Davtes, Is-gyfarchwitiwr Bath-dy ei Fawrhydi, at wt'-boriheddtg u Bristo, yr hwn a ysgrircnasat ¡ttv ;im gyfarwyddyd ynghytch coppr bathe!, fed ho!! dd'/mmd y Brenm yn )'uw\'m i dlei-,I)vn T'K- a phwy bynnag a'u ¡.wnhodo, urth raid onj eL hy:bysn i rywynad,a(;yr!arhaidfyddeu derby!— SYR,Trwy rinwedd gweithn::d a v.'nawd yn uhpyr- 'iasi.td ei. Fawrhydt presennaJ, gctiii' gwrUl.)d ta!i<id tti!vn Coppr badio), os hydd y swm fwy na swl!t; y niae yr holi Gcppra t'nthv.yd yn nheyrnasiad eiu Bt'enin diWfddar, ac ynnecl.reuteyrnas:adei Fawrhydtpres- sctHiuL.tc wedf hyuny, yn ftv, lingaii, yn ddi!n:neiat', yn t.t'n yn ddan:an dwy gehiiogau,' yn ai'.an cyfn¡t!duJj y deyrnas-y inae Coppr bathe! M!- Bo;ton t'e!!y het'yd; end y :nae erthygl yn y Weithred ddhv- eddar, yn Jaugos ua's geMn' pert t ueb gyiB'aeryd j y'chwnnes; na s\v!k c nn math o .copp'' batl'ot yn daJ¡a,¡, 'tr;('itiyn d!.t'L\!i yriicn ùdi,11mcian (,,¡ ari"H dnb::u- Yn!;teut'o'nCoh?!.)\r, !ipsvn, yn('t\v"'tn\ch \"yt;j"í;d, P¡j b'i!\()")c"w;f S'K:nyddn')' gyt'ri<!t?tn!u)) !tM!it'!].t !);n r A ;);i !)"!h (!<)! yr t)c!,()so't'cyfn''w;<]:a'.t'' Ac o cid')o'r Senpd!r, ynrh\'i'yni(/r ? !v:hl(¡' [(¡tou. ;1 y')'f'ivii'!J\i- c<i..s i (¡(ir1 {'l1\il" cg'n, !iy)! yna;ak'd: d.)'t',t' p.!ii f m't) L"ih M i.(He<! na bytM.vett.tiau,L.'y?!)!ti,)t:t?unG't!? h\Y'.t'vn ei(. h'.<n,n'rcyt'ie!thy'it!y'!fyi).<-i)v?;i!it':r\?i,o3 ntdyt:tiUtiuittn?'iiy'i):n\vys:'t?cr(;[. '.v\io?\h'l!Jn:.

Family Notices

[No title]

!:"" Y.W CY\nnj.

I Ü'lI,r'-..........,..Ll.Li..-}../":..1…