Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-.....:;.=: J -_;4¥1F',_l::…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

MAVvirrri, 8. Am ddau o'r gloch heddyw aeth ei Dchder Brenhinol y Ty wysog Rhaglaw mown rltodre-s i Dv'r A.: glwyddi, ac agorodd eisteddfod y Sonoddr ag arao! h oddiar yr orsodd, yr hon adtaethodd efe mown modd dwys ac argrafliadol. Aid yw yn faith; c) nnwysir ei sylwedd I i-i Uinellau' caniynol:— YtT'?cyndpchrpu?yd.l?ohd?ohprwydd parliad anhwykiob ei Fauriiydd. Gaa gyfeirio at y'svmmaafa vn Vienna, y mae yn mynegu oedd wedi dechreu, o achos rhyw belliau anoeladadwy, mor gvnted ag oeddid yu d*ns- ?w\ond ?<?;C!thh' y bydd ir f;di' (nelniaclau gael eu sefy diu, ag a adferant gytartulwcli rhwng (<anunRdd Kwrop, yr hyn a ryd(l y ragolwg oreu am!Oii\ddwchachcdd?ch parhaus yu y parth hyn o'r byd. Yr Americ yw tostun penna f yr araoth. Cry- r merasuat le yno yn y rhyfol dymmor hwn, gan ofidio am 'y zi fol ymlaeaj parhad y-r ymdrech a briedolir i ymddygiad y gel yi; ion; orul y mae efe yn go-, beithio y cyiinysgacddir ef a moddion i'w ddwyn yndaon. Dywcd ei Uchder Brenhinol nad efe peidio rneithriti dymuniad i derfjnu y rhy iol a i Americ. ar Ocderau untavvn ac tled^lus, gan ychwanegu ei rod cf yn cynnadleddu yri awr i'r diben hynny: j)a fodd bynnag, rhaid i'r llwy dd- iant vmdd'tbynnu ar barodrwydd pobl yr Uno! Daleithiau i amlygu eu dymuniad. Ymddengys oddi wrth yr araeih, y bydd eisiau ychwaneg o! •-iiiai! i jrynnal v rhy fel, liobiaw j r hyn a gaiiiat- tawyd gan y Yr oedd Ty yr Arglwyddi yn Ilod gyflawn o Bendefigien, y dicithriaid yu <va Hiosog, a lla- wer o Foneddigesau urddasol. Cymmerodd Argl. Exmouth y 11 won a'i eisteddleyn y Ty. Cyhoeddwyd mynediad y wysog Rhaglaw o DS Carlton gan dwrf mangneiau, a'i ddyfodiad 1 Arglwyddi yn yrut: modd, ynghyd a sain clychau, y rhai a ganwyd dros gryn amser. Y r ydyrn yn deall y b du y blaid wrthwy- neboi i VVeinidogion y Llywodraeth i wueuthur rhai sylwadau ceryddol ar y rhyfel a'r Americ, yn uoi 11 ciuo 1 am esgeulusdra'r Gweinidogion i ddanfon rhifedi digonol o wyr mewn amser addas i'r ymdrechfa, tra yr ocdd hynny ar en dwy- i law; ali, dull ysglyfaethus o ddwyn y rjiyfel Vmlaen, vr bwu yn lIe gwauycha'r gelynicn J i.1 ry dd \ri rÚ cryfhaij, trwy lidio a ffyrnigu'r hûB | wlad yn ein lierbyn. Derbyniasom bapurau l^ris i'r Ofed o'r Invn. Parhawyd y ddadl ynghylch udferiad nwddiauuau y gwyr a adawsant y wlad yn am* s?ryChwyidroiad,ynybtafeIlyDi;p;?y\?y''? aryrail a'r tiydvdd, ac ar y ped\\prydd ci!i? ,ir i,i- ail-t' I- tj?37(1-%(1,11., ac, ii, 3r wyd y pwngc yn gadarnltaol, ?an !C9 yn erbyii 32. Vn ol y gy fraitli hon adferir eu tiroedd meddiannau ereill, y rliai ydynt heb en gworth ynghyd a rhai ereill, gwertii y rhai ydynt >» nhiysorfovdd y Llywodraetb, pan wneiir f gollcd i t i !iu yu ),- tij itJ ion a adawsant Ffraingc yn achos eu lireuto a'ti 1!Ulf-1ywc(r;icth,)1I allsl:r y Chwyidroiad. ITysbysir gan baptJrau Brussels a Frankfort. Y rhai a (Uierbyni w) d y bore hwn, fod vn awr f\- ddiii o o gyfer y Cadfridog Kleist, liyddin yr hwn-a gy.'i" nwy yn swyddol, a phnn a gailwn io<ldi cool iddo. My liegir gan lly thy ran o Paris, n y papurau hyn, y bydd coili Belgium yn bwngca bair oiid i ac anfcddlonrwydd (larliau^. Cyhoeddwyd 11 yf- J'YII yn ddiweddar yn y 0 angonrlteidrwvdd o adl'rtu ei Fawtjiyxli"Ferdi- nand i V. i orsodd Naples, yr hon a feddi.-utnir I j mown modd anghyfhwn gan e.sfron tybia'r cy- hoeddwr y dylai'r gaHuocdd cyfuuol, yn ncill- duo]. F!ra!gc,yrru''rH)Cnir) JHulat oddi YUQ trwy drais, a go sod y Penriadur cyfroithlon yrr ei le. Dywedir ymiiellach fod crochlef wedi cmd ei cliodi yu erbyas'iVv/ysog Coronog Sweden," deiir cyngwysilon (leaders) y bydd i'r' ddau j)ywysog uehod gaol ea ddiorseddu cyn > r ol chivech mis heibio. Yn o] y Hythvrau o Florence, y mae negesvvyr yn my tied n barliaus o Elba i ] Vienna, ac o Vienna i Elba. Myriogant foci Bonaparte yn sefy li yn gadarn ar gaei o hone gymdoithas ei wraig, a chael d wyn ei fab i fv nu" ei Dywedir gan wr bonboddig vr hwn sydd newydd ddychwelyd o Vienna, fod y Bonapaite ienan g c, a elvvid gynt Broniu lUtufain^, vn cael parch mawr yn y (idinas honno; pan weUvyd ef ddiweddaf gan y bonboddig uchcd, yr oedd mown galar wisgoedd, a chloddyf wrth ei glin. Cyf: inachndd IÙH Rhydychen yn hir a'r Tywysog Rltaglaw yn lirighfon, yn ddiweddar; tybir ei fod wedi dwvn cennadwri o bwys oddi- wrth Murat, Brenin Napie-y yr hyvti fel .y dy- wedir sydd yn crynu ar ei o;sedd, o herwydd haeriryn gadarn fod Brenhinoodd Ffianure a'r \spaeu, vvodi gwrthod cydnabod cyf'reiihlondeb teyrnasiad Murat, yn y gynnadledd y n Vienna, gan arddehvi adforiad Ferdinand IV. Gwrth- wy neb wyd y cynnyg, fel y dywedir, gan Afgt. Castlereagh. Cynnaiioddy Ty wysog Rhaglaw oi Lys ddoe yn Nhy Carltoai, a chytti^nwyd ar fod i gvhoodd- dad gaol ei yrru allan i ryddhau'r mcrlilwy! y rhai y dyut wedi treulio amser ell hammodiad yu y gwasanaeth. -Derbyniwyd Hi]!, gptlg anryddioll () orfoledd mawr gan d igolioa EHesmere dydd' Linn wy(linos i'r diwoddaf; rhyddhnwyd y celT* yd au oddi wrth ei gerb)(!, yr hwn a dynwvd gaU y Hiaws, can wyd clyc ui, saethwyd matignelait, a thraethwyd areithiau i fawrygu gwasatiaeth y gwron, yr hwn a fynegodd y dywPHydda brefill i trwy gymmeradwyaeth c: wlad wyr a'i -va-ai- | aoi It, a. i fod yn ha rod i wasanaethu oi Freniri a'i • ( i wlad etto, pan g:clv,nd. j

I - 1 I I OlA'SORIPEN. --