Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-.....:;.=: J -_;4¥1F',_l::…

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I.1XN, t l.U. 7. PAPURAU A GOTTEN5ii1 RGH. | JrcfuMgel, Mcdi y lath ryr- ntlmy dychrynl!y<l vma ar nos y 27:ti¡¡, ar Had oes i;ag estron na neb o'r brodorioti yn coiio ei. gyffelvb; niweidiw.vd 200 o dai; carwjd llong- au, ysgraHau, a badau ynghyd, a so(idasa:it. r ydys wedi codi 40 o g\rh meirwon eistces o'r dwfr; trengodd. 5 hai o honynt modd gresynol, yn n ei Sid uo 1 gwyr im o'r ilongau viy hon oedd iwythog o gaich bnid; acth y Hong af" dan, a threngodd yr holi wyr mewn DloJd truouus. St. Pcfcrsburgii. Jhjd. 15. Yr ydys yn deibvu l:ane.-?ion o'r newydd yn barhaus, am y niwed a wnoefii vr ystorm yngbdfach Finland Baltic. Yn angorfe_vdd Narvo, drylliwyd i 16 o longao, a eholiodd amryw ddynion eu by- j j wydau. Y tnae'r hîn yn ocrj yma, gan row i beb rios. Copenhagen, 77?.?. ??.—Gwe?-om yma yn d(l;\H'ddar. yr hyn nad oes ddy;! yn tyw yn coiio ei ?{'n'dcynh"!? ('f 1'\ \O,'¡ \S' (lobne.co) yr Amp! ',In 'd"ij}ï'nl¡\b(Lt)cu i'w ynu i L'.op?'r.— \'c!? d!? H\l!nlduJ 1\ o! !In¡'Sni y t-I, ,¡ 01 Saeson vn galw hyn 44 arweud glo i?'?'?''?- newydd. (nou dniIu d?f'rm6i')—?i- } r! YH disgwyl y Ty wysog Christian y u\a hoh dydd; efe a iiwyliodd o Nomvay ar yr. 11 eg, end y mae gwed.i cael ci altai gaa wyntceud givrtli wy no bus. Henna, llijd. (25.- Ymddengys fod y dyvved- iad ynghvlch helaethiad terfyaau Ii an over, trwy ychwanegu Friescland Ddvv yreinioi, a ThLllcith- iau Hod hcLwth ereill, atti, yn cael ci gadaruhau — y- mae Arglwydd Castlereagh yíi d-wyn ei orchwyl vudaen gyda, liawer. o ddiwydrv--ydd, gan g;el llawer o gefnogaeth gan y 1 ennadui- iaid, y rhai ydynt yn chwennyeh yu favyri fodd- LiyM'odiaeth Fryta-aidd.—iU-ddd Deyr. Has Hanover gyllawni rban -tra s-;r,v) y ngog- ledel Dorbvniasorn tiapurau ychwanegol 0 Pjins. Hy sbysir clan y pen Yienrta, fed U'Jgiaeth Vvar. saw i gael ei chyssylltu a Russia, a r.Iayenco a Bavaria, mewn cardyniad i gysvylltiad saxoiiy li k Prussia, Dywodir cryn hnrcr 6 befuau ereill am v,eithrcdoedd y g\ uuadledd; o-nd nid yw yn ymddaugos fod yr hy .bysiaeth wedi ei syifaenu ya dda, eithr fod cyhoeddwyr y papurau uehod ) u mynegu yr hyu a dybianf, neu a fawr ddym- unant; ac os gwir yr hneriad ymhapufau many, sef, fed vr holi hanesiou a gvhoeddir yn feunyddiol yn Paris, yn hanesion ftugiol gwar- thus y mae gormodd wedi cael ei fynegu eisioes ar y pen hwn. Rhaid i ui ddisgwyl hyd oni therfyno'r gymmaida ei gwaith, ac wedi hynnv eawn vvybod sicrvvydd am ei chyllawniadau. jjysbysir mewn Ilythyr o Paris, mewn un o bapurau Brussels, i wet in ymgasglu o gylch Ty (I a t y uewydd f yno, fod Washington wedi ci llosgi, a declireu | awttio (hiss) cyn ucltcled ag y elywyd hwy gan iai o'r gvvestwyr, y hai oedd) nt mown gwledd g) dag of ar yr amser. Dvwedir dan y pen Madrid, fod son yn yirde- da yn y ddinas honno, fed Castanos (UII or Cadfridogioti a fu yn ymladd VII erbyn Rona- parte, tJ}r ocdd }/ren(¡ nand Y"I arcj¡:Hor gan- ddo) wedi cael ei ddala, a'i garcharu. llwyliodd Idyngos fawr o Cork, tua'r Iudia Oillouiuol, y Brazils, a Newfoundland, &e. ar a i h a i mil wyr eretll, ar ryfel gyrth anhysby s C secret expedition j. Mynegir gan bapar Belfast (Fwerddon) fod Hcug o Drontiieim.wedi dvfod i'r He uciiod, ag hysbysiaeth-fed y Swcdiaid wedi iorri on cyi- tundeb a pobl Norway, a bed dysgw) liad am eu dyfodiad yn Drontheim, lie'r oedd yr hoi3 (irigolion wedi uno a'r mil wyr i'wgwt fbwytu bu. :') "1 Am tra ddatifonod-d 'IVdeithau Drontheivn a Borgeti Gynddrychiolwyr i Christiana, y mae yn ddigon tobyg fod ys!»r_>d gwrrinvynebiad yn y taleithau hynny, yr hyo a eilai heri gwvdd- I'oideb mil wyr Sweden i fod yn angeurheidiol. ITysbvsir mewn llythvr o Malta fod yr Ys- paeuiaid yn cospi'r Mai;oniaid ar gyfiif cuhvm- iyuiad wrth y Jirytaniaid, trwy osod beismiau frymion arnynt. Y mae I leg o longau'r gad res yn awr yn Port Ma hon, i'r rhai y mae'r (jigol- ion vn riiwyin i ddanfou lluniaeth, a'u cadw yn ddiadfall. Blin gennym glywed trwy lythyr oddi wrth wr boaheddig a aeth allan o Cork yn Gorphenhaf, gydft'r fintai ymosodol, tua'r Amoiic Ogleddel, fod y Ilynges wedi cael llawer o r.iwed mown y y Ilythyr gerllaw Newfoundland, ar y 7fed a Fedi, ae nid oedd y pryd hynny oad 30, o'r 150 o longaua h\t yliasant o ('otc, ti weledig seddodd rhai o hoaynt, ysgafaeivvyd fair gan herw.-long o'r gwasgarwyd r Heill: ond yr oeddid yn disgwyl llawer o honynt i ym- gynnull ar gyiisniau Newfoundland. Ilwyiiood lloig el Favvrhydi y Crescent, yr wythnos ddiweddaf, o Cove, i ymlid herw-long o'r Americ, yr hon, fel y dy wodid, oedd dra di- wyd dros dri neu bedwar niwrnod cyn hynny, ar gy flirt iau gorllewin doheu'r ynys. Ar y 7 fed o Fedi, cyfarfn lioag ei Fawrhydi, yr ???, o 20 mangilcl (n hon ocdd dan f:¡¡¡nDU Vdpaoaaidd) ii ',i e, o ii,(,, A i- "Gram. ,pus,.o 12 mangnel: yr oedd inaiiguel-dy'llau yr Esk yngliauad, yr hyn a barodd i'r (J'lampus i nesliau atti yn wrol, a paeri i'r I'.skares, yr hyri a wnacth yn dra p ha ro d a phan dihu'th yn ddi- gon ages derchafodd un lawti-ystlys o'i dryHnu. atti, a Uaddwyd ci (-had pen a th ri o'r gwyr, on d er hynny hIaddi- atigedd. ;■ ?

[No title]

I - 1 I I OlA'SORIPEN. --