Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-.....:;.=: J -_;4¥1F',_l::…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

S A BW II N j 5. ■ Daeth papurau Paris am ddydd rtIawrth diw- eddaf i'r ddinas y bore hwn. Yr hysbysiaeth o Vienna svdd i'r 12lain o'r mis dhveddaf. Dy- wedant fod gwaith BrPuin Siciiy yn honni h" w! i deyrnas Naples yu myned yn I'v. y brawyebus b<d) dydd i'r Breuiu Marat. Y mae ei Brif- \e¡n¡;log wcdi ntyned i Vienna mCWH b¡ys mawr. | Cyttunodd Ymerawdwyr Russia ac Awstria, a Brenhiu Prussia, i roddi cryn lawer o dir yng- ogledd Germany i'r Cadfiidog Russaidd, y Ba- rWIITettcnborn, am d wasanaeth luillduol yn y rhyfel-dymhor di wedda f. Dywedir fell y gym man fa yn Vienna yu • gwiieulhur riivfel a Lloegr, megis y gwnaefh hitbau ryfel a Bonaparte, yr hwn a chwen- nvchai estyn ci draws-1 vwodraeth circs yr hon G,) f¡:ndir; ymdden;ys fod tlJedd gyffrc(Î;n i ddenu Prydain i ymwrtbod a'r oruchalusetii a i ddefnyddir ganddi ar yr holi loroedd ossd a Y Tal- leyrand ac ArglwvaUL Castlereagh wedi gyrru censuulon at eu gwahanol I ywodraethau, mewn trefu i gael cyfarwyddiadau ychwanegol, hylch rhyw byngciau tra phwysig. Ilysbvsir mewn modd swyddbl fod Lembardy, yn yr Eidal, wedi cael ei lui'duno ag Awstria. Y mile undeb Norwa y a Sweden wedi ei ef. ydlu Teriynwyd ar hyr; mown cymmaufa o ddirprwywyr pobi Norway, gan 71 i 5. Nid ydvm wed: civ wed pa 11a a bed dirprwywyr taleithiau Bej-gen a Drontheim yno ar yr amser ai peidio. Dywcdir fod Brenin Prussia i gymmeryd 'yr enw Ymerawdr aruo ei bun, fel y byddo iddo S vmgystadlu mewn ei liti!l, f'c?l Rus'ia? 'acA??h'ia. Uysbysir mewn o Paris, 1 amrvw ddamweiiiiau angne.uol ddigwydd yn y ddinas hOn/IO, tra yr oeddicl vii gti y 1 lu- oedd yno yu ddiweddar; Uaddwyd duu lieu dri i o ddvnion: reth pedair neu biuap o bclau gan oi I. lie yr oedd l)ug Wel- ling?on a'r Dug de Berri yn sofyII. C-yfl uvnwyd y yeithred erchyll ganlynol yr i wytiuios ddiwedd.af yn Wyberten, gerllaw Bes- toe.: — \r redid. John Addy, ocd 22, ^iedi bod yn earn inerch i un Mr. B.icon, yu nhý yr hwn yr oedd vn Hetty a, ae o herwydd na chafedd ga- londid gan v dtlyr.es i.euange i iiwyhau'r gyfrin- 1 a i'r parlwr Ho yr ocdd Aisss c,?ico!? ?,11 ?l(It!) I. t Li t fit-, (,¡'c\"d('!f "I r (,'¡¡il\¡ (razor j), ac wedi hyny to rod d      ei wddf ei bun, a. rhedodd a Han i dy a rail, ag oedd ar gyfer y t\ !!c rr OQdd y!?."?y'? a gor- i \\cJ.kdd i lawr a'i waod yn hrydio allan; eyr- eh wyd Ihnvfcddygo Bo"t¿n, yr'rmn a atl¡'di(;dd !iad y gwned, ac nid ydys y.n meddwi yn awr fcdLU)(?r ddaughvyfynanghP??L

[No title]

[No title]

I - 1 I I OlA'SORIPEN. --