Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-.....:;.=: J -_;4¥1F',_l::…

[No title]

News
Cite
Share

GAVENEB, 4. '3 _l, Ymhlifh amrywiol bethau dibwys ymhapurau y ddoe, y mae crthygl- go I'aifii yngliyich ausawdd y I'hyfel rhwng Pry- dai'u Fa« r a'r Anieiic, yr hwn a fynega, me- dd> lioild y (J weinidogion Brytanaidd, yn ddi- ddadi, mai wrth ddefnyddio ell gn m IlYIIgcsol yn erbvn parfhau arforol yr Unoi a bygwfcii dioy-tno y trefi mas«arhol, y buasai hyn YII cod; gwrthwynebiad cadarn yn erbyn y Lly- wodraeth yn y v, lad.honno, yr hwn a barasai geisio lunldweh—ond y di.-gwyliad hwn wedi ei sioasrai. Hoblaw hynny, ni '.vnaeth ?ic'g)nd Washingfon end nid!o pool yr Amcnc yncr)?n I;Ii?i?.o poi)l N-r egwyddorion a rltai wiedydd gwareidd- ?edi?, \o!fepu Uwf'ii?u,mp?is ag ygobeithtd. ? V mae Mr. Madisnn yn mwynh'ui yr anrbydedd jmn'ynf ag a eilir ddy"muno, 's',{ b:;ctloji a'r bool rjiyddton—y mac cfe yn ddyn o ?ymm?rind gwych, a boll Lob! yr America yrn?y'StuH.u? Witih ei alwad—mae y rhvfel yn hi bydd i'r Americiaid, y risai a ymladdasant byd vma yn vvrol, i ymladd gyda flyrnigrwydd o hyn alian. Nid anhawdd yw rhagweled diwedd yr ymdrech- hvni, ag sydd wedi ei ehynnal eisoes i VB rhy hir er anrhvdodd dynoliaeth. i v biui mown gorritestion o!er, i i haid fydd iddi r« ddi lieddwch ar do I era u mail- feisiol i'r L noi J)aleithiau, a dylai.dvb:ed ei bun vn rhy ddodwydd os dichon ei raeth yn Nova Scotia a'r ddwy (tanad.a." f Dengys yr ymadroddion uched, ynghyd :Î 11:1- wor o'u cvifeh i). yn y p:ipurau y FiVangced i'r Ameiiciaid, a'u iieiddigedd rhag i Prydain Fawr gael yciiwaneg o avvdur'dod nag sydd eisoes yn ei meddiant, yv hyn a aml\gir yn i Y sydd vn gv. neuti:ur yr errbygl uehod o bwys yw, eiu bod yi*gallu casglu ciidivvrlhe. ac ys- i tyried ansawdd rhydd-uid y wasg 1\ i Inuuge, both yw tuedd ac ysbryd J^lyv/odraeth y wlad liollno at' y pen bun. vn y papurau liyu hefsd, ar gaderr.id a di\sgogr«ydd eu LJ y ld- raeth, i'r (liben i -ddangos li'olinob y t diai a h wennvcliant ei lmilotl y ddu, lieLl godi terfysg yn ei herbyn. Yr ydym wedi dorbyn papurau Hamburgh i'r: Ifysbysir mewn erfbvg! o'r Maine yn y fed cynnyg o ei- ddo'r e-vMinadwr Ff;engig yn ienna i'r gym- rnaufa, ngh\ Ich Belgium n g lanar.w 'r le, i bed i'r ijreubinoedd a'r i)ugiaid, y ri.ai nad oe- ddyut vn ban fodi mi y ll\vydi*,>n wp!vd i'w ^efvdlfa ddcehreuo l, gael ei wrthod, ac attebrt vd a n v modd hyn, i'y n gynted ag yr ainlygo eeujuulwvr Ffraingc neb egwjddorion numyu rhai hodalychol, a ymyraeth a'r petliau augonihciiii'd i'w sefvdiu ymhlith en j cymmydogion, -fod eu frtvyddefli (passports) yn • barod iddynf, pa bryd bynnag y cb wennychent; i'w ceisio." Ymddengy 5 fod fynged Saxony | ii ei sefy;!ln, canys mynegir mewn ilythyr o l.eoi-ic fod y Llywodraeth gyifrcdin yu Dresden (y brif ddi,1Es),rcdj cael ei (fiddymu, a bod Lly- wodraetb ddarbodol Pruasaidd v. edi cael ei: threfdi yn ei lie. Dywedir dan y pen Brussels, Hydref 29, fod y cynnadlcddwv r Biytattaidd yn Ghent v.'edi rhoddi gwledd i eiddo yr Americ ar y 20ain, bod yn dra chy fiinachol gilydd a thybir yn y wlad honno v bydd i'r gynnadledd derfynu mewn modd-heUdychol. Dan y pen Italy, Hydrcf 10, mynegir fod llu- i vddwyr o'r tirio yu Genoa, y rhai a ganlynir gan amrvw filoedd yn ychwaneg; yuo eisoes, ac y maetlt yn amgaeru Sjjezzia. Bwriada Bretiiri Sardinia, i gynnyddu ei fyddin i 40,000 o wyr; a dywedir i fod byddiu Brenin Naples yn 00,000. Cadarnhair yr hysbysiaeth ddiweddar yng- hyich fod Hanover yn cael ei dercluifu i radd teyruas. Daeth llythvr-god Kllmynaidd i'r ddinas a phapurau i'r ail o'r mis hwn, y rhai a ?ynnwvsi.mt \?!'if, ? draddcd?yd ?an y Connf !Mnnstpr, y Q..?eh!!dog hano\'N<lHld, I Weinid- ogicn )1' :;mryw aUuo?dd ag ydynt gynnolledig yn Vienna. Ac ii ol yr ysgrif !i0!), fod Tyw-j i ysog Rhag!a? Prvdain, yu enw'r Brpnin,?pdl cymmeryd yr enw Brenin Hanover; y rhesymau a roddir drcs y cyfnewidiad hwn ydynt, fed Pen- nnduriaid y gwiedydd pennaf yn Europr. wcdi pi wahodd i wnouti.ur felly, o berwydd fod yr enw "Tywysog Etholyddol y Sanctaidd Ymerodraeth Rufeinig" }n anaddas yug-A y neb amgy lcliiadau presennol y C\ fandir.. Ac yclnvanegir mewlJ 1 erthygl o V;ieuua, fed y NctherlauJs cyfuuol i v .¡ .J gaei eu gwncuthur yn ON dan yr enw, | 44 Brenhiniaeab Belgium;" Ymddengys fod yr hysbysiaeth hwn, cr nad yw yu swyddol, yn dei- lwtig o ddeibyniad. Ac am fod iaethau wedi cael eu difodi, y mae Ymeiodraetl, Etholyddol Germany wedi darfod. Dywedir fod y L'ywodrapth Ffrengig Wedi gwneufhur i fynu eu meddyliau i gylyhgu eu gweithrediadall milwraidd (os bydd y cyiryw yn angenri.'eidiol) yn erbyn St. Domingo, i fedd- iannad Cape Nicola Mole, ynghyd- ag un neu ddau o luoedd cedyrn ereill ar Ian y mor gan gadaruhau y rhai hyn i'r eishaf, f81 y bvddont mown tsmsylchiadau i gynnyg cynnadledd fas- nachol ;}'r triboJioll duo! !leu ddi:'g\\yJ yu am- viieddus hyd oni allubgir luvy i ad>-efydlu hen bertiiynas rhwng y fam ^vlad a'r ynys honno,. j Y inae poh arwydd o'r pia wedi peidio yn Malta er s IVN III n,,IS.

[No title]

[No title]

[No title]

I - 1 I I OlA'SORIPEN. --