Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-.....:;.=: J -_;4¥1F',_l::…

News
Cite
Share

-=: J -4¥1F'l:: No&gddion Ajfamdahu 4*e- ? v er, ,fjH ?i ?. i 0 -;I, -i,lp i DYDIi Dl:Jl B Y iS I AS 0 M y r h* sbysiaeth can1yno¡ yr bwn a udygwyd i'r ddina? bore h?ddy? lit,z lit thyr-god o G-otttfisburgh :— G&ttcn&Krghy yw achosion J* or way wedi eu porlfaith seiydlu, Y mae'r Dispru y'vt'v r o dalei'h iii Btfrgeti a. Droutheins yn paiitt cytfuno i gyhoeddi Skitd jUB. yn' F renin Sweden a Norway hyd oni dderbyniout gy fa: w^ddifidau o'f newydd o'u dinasnedd perth- ynel. 0 uerwydd pa ham, gy rrodd y Ty wysog Coronog erchyuunyu i Ueri t'r holi fyddiu gyciu w vu vmlaeu, a cfiymmeryd 'y wind trwy drais, os na fydd pob path wedi ei derfynu ymhen tn ntwruod. 'Terfynedd yr amser a bennodwyd tide r. rSTitl yw. pnpurau Frankfort, y rhai r dderbyn- wyd t'r "at&u.i o'r mis diweddaf, na phapmau Brussels, y rhai a gyuuwysant hYshvàeth laf c'r r.;is hwn, yu crybwyll am y gynnadledd ya Ghent. Ar y 18fed o'r mis diwedri«l cyn- naiiwyd cyldhwyl buddugoiheth J.e-ipsic, yn Yienna; ga5* y Pennadurieid r o rod res; a ehyHawRodd yr Ymetawdr Alex, <lw!er swydd Milwriad yu ti gatiod ei hun (Hilte,) par. oedd yn riv heibio i r Austria. Clodfoiir Pem.aeth Russia vn fawr, yn Vienna, am y weithied honno o ostyngeidd-: rwydd. —— Daeth pant? ran Pads am ddvdd Sol a dydd LI un diweddaf. i'r ddinas y bore hwn. t hysbysiaeth o Vienna jya cyrhaedd i'r 2tain or bus tii'.veddaf, cad Hid yw yo cyunwys dim }II swyddoi ynghylch y gynnadledd: eithr y n,ac't papujau hyn, fel arteral yn dra iiawn o ddych- ymmygion ughylch u*-eithrcdoedd y cvnnad- letklwyr, ac aid yw dtbygol y cair hanís bodd- lonoi oddi yu:), ue» vveili agoriad fl'uriiol v gnmnanfa, yr hyn ocdd i ijynimeryd lie, ar y cyutaf o'r ihis Ir-vn. Dywedir "I avvr y bn rld i'r Pcnuadtii'iaid cyfuuol aros vu li»vy yu \'ienua. nagoeddid yn ddisgwyl gynt; ac nad yw Bipnin Bavaria j n meddwl dychwelyd oddi yno cyn y 18fed. Y mae'r ocdiad hwn yn peri iddynt obeiHiio y teifyna achosion y gymrnanfa cyu eu ymadawiad, heb adac! un o'r gorchwyt i'w gyflawni gan eu gvveinidcgion, megis yr oeddid -vii son yu ddlweddar. Dywedir hefyd fed Ar- dd Casdereagh wedi cyJhvyno cof-ysgrif ("uu'iiioriat) i'r cynnadlcddwyr, yngbylch feyruas J-iar.d, am yr hon y lief;:rir gvda rnawr gym- irf;adwyaeth. I'e bj'ddai i. us dynnu cagiiad i N- rh i- ei hwn, yr iuj a ymddang- (:5ri f^yaf natturioj i ni fyddai, fed ei Ar^hvydd- jaedl wedi anacg adforiad Poland. Addefir yn avyr md dorbyuiad oeraidd a gafodd yr ysguf a gvtlwynodd Talleyrand, y gwelilidog g j'r gymmanfa, y. erbvn ardderchcgiad feyruas- odd cymmydogoi, (nvv yrhwa»egu tiriogaet'iau heSaeu» atlviif, end dywedir fed y cyiuiadlodtl- •wyr vn doehrou meddu I yn well am gy ifn v, nder gofvniad • sgrif aag ted,,IvT,,t ai, y cyntaf. fi ddarilen jjva'.vf yr Invn sydd ddyiedus arnynt. i Prycbi¡1 awr, vn y papurau Ffreng-g. Ilysbysir nan y pon Madrid, wc-di crylwv 1 am adsefyuliad pfiliau y;; y wlad lionno yii:l'Y! diiigon o "wlandrarhcfil, ui'bydd oi'd uu I yu yclnva»pg 1 ni ddyn'tn uno i'\v gaol, sef w r i bryriti; ca^ys os derbyniivn y S.ieson yn unig, g yw v rhaid i ni ddorbyn eyfraith oddi ivrthvist huy, yn lie ci rheddi." Y ivjae papurau J?aris. y rhai yn ddiwoddar r» 'f,t.'u hod \c'<(?: ( wadc.it?'n y modd cryfaf, eu bod vn eyhnecldi ffugnewv«ciion, neu hauesion o'u gAueutlmriad eu {iUnain, v rhai a flugiont a yruy d atfyut o Tiiedvdd ert'iU, yn d^cSjrou eyiioeddi a h?inv ;(; (i¡\ li'¡r-; '2:t¡)o(;i:fi¡, ¡;¡i\j;; ¡ X\: Yrocdd !?'?'.y!'j'n y (;)Z''t!' Franco, am y ?C'!n, 'yT ¡WI! a if nLcC'u,c a ddorbvn- M?s.? c ??'.m, yn y)- ?I!, 'N I Iu i ;tm¡:)\Y ddflJion yu chwaraedy do la floeddio J allan Vive Napoleon I" ac i'r ftoedd g;ud ei Ejyuycl.u pharhau, iiyd (Jlli waeddodd y | C'adiridog A tystiiaidd, y Bel legar do, a Han, pIn ddywedyd fod y chwaraedy ivedi caoi ei siugylcliii gan lilwyr, ac os na rodiiid v dv»tion ag c, o'r l'itli !;e(Ii terfysglyd i fynu, y perai efe i'r gwyr arfog rutluo i mown a'u cymmeryd frwy drai.s ar hyu dalhv\ d na%v o CLI S!l y nos honno. Yvii ti III broJi fod yr lianes ueliod yn Iolld ddi^\ Ifaen, j>ar» ychwanegu fod vr 1111 ilvtlnt" wedi cael ei ddwyn i'r swyddfa hoimo, bed war ni^.Tn< d cyn livnny, ond iddo gaol ei "wrthod fei lianes hvyHodrus, ac ai!.adroddiad o chwpdl ag yn cael ei lledu yn Paris ddeng nivvvnod cyn iivnisy. Dvrna un prawf o fod llawer o'r hanesion pellonig ag ydynt vn yRiddances yn ir.hnpurau i'ai i; yn cael eu Uuuio yu y Biif-odiuas honno. Lienu ir panuraii'r Aiacric, y rhai a dderbyn- wyd ddiweddaf, a !l\(hyran oddiwrth annyvv fcwyddrgion nsil wriad, y rhai a ddnrluniant citl gTveifhrpdredd nr amser yr ymosodisdau di- \redoar ar Y> ashington a Oaltimore, ond nid ydynt yn cviuiM'vs y gnHù J\eiaf o hysbysrwydd r'g!JIeh yr ymdreehhdau uehod, heblaw. yr I\\ ii sydd ^y bod us i'n darllen\vyr eisoes. Mv- liegirdii-n y pen S'aUimore, fod y trigolion jbraw, riif^i'r Brytaniaid ymweied a hufy drach- efn; oisd y mae eu hofuau yu !)o"oi ddiachos ar I, vi, bryd canys yu ol yr hyshysiaoth o Halifax a I e. I am yr lieg o'r mis dhveddaf, ymddengys fod Syr A. Ccehrane yn y llongborth hwnnw fylh oddi ar yr- ymdrech yn Baltimore, a'i fod wedi y rddi yno drachefn i ymosed ar ryw brth :U1} a'r Amene. r oedd lioocdd y Cadfridog I '-r'ld (AmpriC.ad) yu barod i hwylio o long- be th Sacket, ar yr -Ofed o Fodi. ond nid oeddid t d yii g vybod pa le y g-vj '-ebout aruo Yr ydys yn t>arliau danfon cyfnerthiadaii ych- witi go I n fiiwyr, i'r Netr.ei !a;.ds: hwyliodd rh o'r 7Sain ratrod fuag yuo. o'r Alban yr -wytii. QS ddiv, eddaf. Cv-ioeddirvd vr hyn a ganlyn, mown un c? bapurau L'.undaiu ddoe- fel pigion o iythyr.aug- | hyoedd a ysgrifenwyd yn Faris; Uydrel '29:— 44 Dywedr yma yn gadarn, y bydd i'r T)- vvys'i'alley-rand ddychwelyd yn fwan i Paris:; (étC o henvvdd iddo fetbu rhwystrb'r galluoedd cj-fuuol, i ardderchogi eu h.unain, ttnvy ycii- wauegu ell tiriogaethau. iii y lath fodd ag a I feruir gauddynt yn attgeuriieidiol i'w diog'dwch, ac i ddiogehveh l^wrop), ac y hydd i'r Liywod- raeth Ffrengig yrru aUau gyhoeddiad cyttredui, lieu wrthdvstiad yn eibyu y mesurau new. yddioii," y Salvador del Mando, o 120 i mangnel, ymaith y foru sg^laeUvyd y Hong itoi, tai- yr hygof 1 leg o Ciuvcfror, 7U7, a daeth JLoogr yn C't I ilwyddyn hcnno. Y nuie'r li'roigad uewydd, y Java, a'r St. Vin- .J f 1 e cenf, o T20 maiignei, y rhai a > » Ply- mouth, vu ago-, a bod yn bnrod gr)livvi!g fitor, ond yr ydys yn co gadaol i orphwys Oros ychydig, i'r coed gad tymhcfu. Y m;H", Java j o'r un inaintioU a'r Hong o'r un enw a acieilad- wyd i'r yn yr Anieric. Ysgafaelwyd y Samuel (Jumrniug,,0 Triuuhul i Lerpwl, gan yr hevw-long Amcricaidd y Fike, ai-lestoivii cym- nietknyft y Jane, o Lorpwl i Brunswck Newydd, gaa yr herw-long General Bulrnan, ar yr 81 ed o'r mis diweddaf.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

I - 1 I I OlA'SORIPEN. --