Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

I,, or I BARDDONIAETN. - .....…

I 4t S;:rcn Gf))H<**'.' -…

At I 1

' . ,. "''; L \1 ,..",. ,'…

EE'JUHEUAU EKWAU SEISKIG.

News
Cite
Share

EE'JUHEUAU EKWAU SEISKIG. Ymddengys fed deehrpuad en\van yn hwng:c ac sydd hyd \ma ?wcdi caci et d: in mcwn modd Hed arwyneb- ol; pa fodd bynnag y mae theswm 1 dybied y geUir casein otkii wrth Inwer o gyfenwau Scisnig, pn both oedd galwadau y cyntnf o' tentnoedd ag- ydynt yn myHed wi-th y cyhyw ag hyno'-irwydd en peisonan, en cymhwysderan a'n a'r yn yr !iw" Y'' ystynd hwy, y pryd hynny gan en ic y ntae diunwcinia!) hyHodion a t hprsnnau nenlduol yn cac! en gosod aikm yn eu cyfenwan (sl£niames). Tebyg dd;gon fod y rhal a dde.iitaHt oddi w't!' ddarJuuiad pcrsoi ol yn henact) o !awe:' na'r rtiat a darddasant o<idi wrih :dwadau -i chreíhau, o herwydd nad oedd crcf). I tau yn cae! eu hiu'fcryd yn gysson a ri'eotaidd aJl ddynion nediduo!, hyd ncs ocdd y gwicdydd wcdi yuestyu cr\'n lawer nt w.ueiddiad; o hcrwydd cyn hynny yi- oedd pob saer, sner-ineitii, tetiiw)-, a rbtydd yn ?\ neuthm- et olici- et ddiUad, a'i auneddte ci hun. Cud yt- oedd cnwaH gwahauo! yn ofyno! i w;AII.Aiii-,It,Llill un dyn oddt \v:'th y naH oddl ar yr auiscroedd cynnarai' yr iiyn na aHasid ei wnetithtu-1! wy nodi aitan ausawdd persuijoi, ncn dt'tcfanauneii'duoi;. gwelwyd na fnasai 'loan fab loan, nen Thomas fab SicHcyn yn ddigcn o wahaniaeth, 0 herwYlhl gaUasai ychwaneg o'r cyfi-yw €!i'.v b)cs\y!t0 yn yr t.n arda!. Ciid ni aHasai't- enw John Crookshauks fitb loan, berth\:iu i un namyri i ddyn cUn'-sam, nc yn y modd Mr. Gc-lightly, Mr. SWift, eu hcnwun oddi Wl'th fywio!TWydd a buandia cor<?'o!'o! y rhai a alwyd yntaf wrth y fath cnwnu; o'r t:) antU, dcrbyn'o.'d Mr. Mr. Saunier, Mr. Oirst(itv,, a Mr. IV"d.dl', ell ? henwan odd) wrt!) gynhedJfang,l'thwynebol. Ac y tMc ALr. jf 'NM, illliuÙr;4;I a Mr. ildac1;e, yn ddylcd'r) am eu hc:iw: I'r poen n'r v-; v a deuniodd en hYi1at¡1¡_t yn eu pennau, e:: !i0!'i:3t), &c. tra y mae MI'. Ihld, r,:Ir. Sallguw, Mr. Jc! Mi'. Afs; a -T i, yn arwyddo fud en teiddH yn iwyth o bechadt.riaid digrif, anystyrio!, ac iiaT)p-,As yn y' hen amseroedd. I Ymdde!!a;ys fed en'.van Uawer o deniHoedd cyfrlfo! wedi ta:'dd'i oddi v.'rih bianta ;af\yd y:! ddi-ard:!e!, a thebyg fod ell hcnwan yh dynod) y iie y cai\yt) !my; yr wyfyn barnH 1'od lietialia"il Lfriie, Mr. Sltre&, Mf. Rh'. CrHitt, 1\1r.tLâ.). Mr. Baril, & Mr. OfC,f/, a Mi'. Clwmba, wcdi eu c.ac! h<;b neb yn c:t hm'd'i: ynihcn ti'et, h.'o!.)n, hcc', monwent, cyntcdd, grisinn, yss.bor, rnnreh..d5r, pc!i!:in,aC ystafcH. CweH pe'.dto oh'h<un achai: Mr. If!{:hwayman mag of)) cyf'rait'.i; c!:d sp!!ir .i!)t'io yn ddi.bo'ygi ddy\ve:!yd fud Mi-. \v.di hunH o dyJM'y{h Dyno(EJ. p;cned!g.m'th a spfyHf.i.ocdd r!KC'I HawpT o !f:!stai'dia:d wrth en cyibn?a' fci iiyn, gahvyd Mi'. ?f?'?<, Go?ys.??. ?/?'?f.;?<, ?K.?N, JfM?.M,?? jSg?Me; a Z\'<'?:'H, wrth enw.m en mummau, Q hm-wydd fod <))n- ay!tl<tdau yi! ?ahv Hm ddirgeht em'uu en tad'jtt. E?'hir yw, !Hai titcibion M:ss a G?adv, oedd y ddau syntaf, a<; feity o H\\ch gmdd H& iiiciblon Mo!iy, An;), Jenny, Betty, n N'.d, y rhai osddyht yn i!:m'-f<)i-wy)!!on nK".vu gvasanaeth ist: Gc!íirgweleù yr Hn.gwainmiacih mevm euwan bitsUirdtoid, tadau y rhm oeddy':t adnabydduK; pr y niac P. h'. JJa8terson, n Mr. vil y P.Ieis'}' a'i' GorHcb\7diM'r; tra y m¡¡e J::cf.JON, Lf<M:'K, a ¡I'¡!8.'>n yn arwyddj !j:cib:on g,\yeis¡on cvHo: lie:: ddynion 0 isd-radd, SIlOni, TW1:J, Wil, a Irani. Cyrbdodd eyfen'.v:))) ereilJ ysatfydd oddt ui'th v !!ecedd y gamytl Jtcu y tt'?a: p!t hy?nHaid, nen H: gy!o!ii:id<)uc!'t.'i!I; gaawyd Mr. Scaborn, ar Y n;)'; yr oedd Mr. yn by\v mev.'n lIe yi- oeddid yn yr ynys oedd t:-i?ie Mr. NQrth, tt':i yr očdd Mr. South yn pres\y¡¡o yu y Deiicu; ac fc!iy Mr. fVi?st a Mr. Ea81yn y Cc!'iic".Yiu a'i' Dwyraii). Yr oedd Mr. Rytmul yn .1.JY'.v wrth gynnyrch ti)' HiIYf,i tra')' ocdd Mr. ()aUand yn ymfoddlom ar frrwyth c'jirch-dir. D'.u anscrchus iav.-n ocdd Mr. He. 1' :wrth\VVÐí:b gwr tra ('hamai! a hy:m-s csdd Mr. osdd cyi.dad y Paye cysoethoccaf yn eu) teyrnas ond i ryw ac iuHogaeth St-u'i, Seh'i-mciu!, Tciiwriaid, Gof!aíd, Gardd'.vyr a Liiemw.r, vw y j Boneddigionpcnnafag ydynt yn ntyned wrth vrenwau MiMc: .Smith, Gardener, a Drapel', &r. Ni weiais end ti)) r;wr-bonheddig er:oad, yi- hwn ücdc1 yn trsgo y;) ddhvcdda:- (os nid yn n-.vr) ar KyHinian swydd a swydd Diiibych, yn myncd wrtb yr f-iiw (cydn':ud) ond ni's g'l¡¡af.(\,l y rc;si pa fhdd .y cnfodd y fa!;h enw ddechrci'ad, oddigcrth t r\\v S<ds giywed Cy!:u-o yn tyugn, ac hoiH o hono enw yr ysbryd j <!rv;-g Cymreig, ac feiiy Ct i'abwysio iddo er hnu a'i hiHogr¡eth. Hawdd gwybod mH: g-wr t!a\vd di-ar::in of-dd y -,c n):u dyn prydweddc! oedd mal iieraf; ond y m.te tyh.vylh y pys.çod, ni:g:s Mr. P¡;h, Mr. Rl! Trod, Hi! Ray, LVfr. JIsni;¡g, n l\Ir. Cud, yn niaeddH fy nychymmyg ar hyn o hryd. Ni'lh !'a:d wi'tt) tawcr o fcdrusrwydd i wybod tod yrhci! Mr. GMd-cnu!lgh, yn wrdigonda yn ci f)-vd ,cihua, neu yngbyfrir ei gyrmliydúg¡ol; ab&dcyndad Mr. P."c;;d yn he:t iangc bai(-t) ac uchcJfrydig; ond o ba Ie y dasth y gcHfaint foch ganlynol :)': pherthvnasat!, nlegh Mr. Mr. JJog, a ItIr. (i'1!JUJlou,? ni's gwn i. :\¡1Jlwg dtlig()" yw fod y (-yntaf! yn ddyn bychan o i;oi'j.tola"th,ti-a'r ocdd ei '?mntvdot'- ?Mr. ?? yn nieddn a:- ?'ii' H:awr; a ?!lr. ??t.-? Y? 'dWyn o Í\"w\'H, M! TVitile yn dia U'(""P yn ci wyn- 7'f't." 4 .) v'.I C;)pryd, wyncb yu goch ranbtud; ond ;-¡ttoiwg oddt \vr!:n ba bp!hytarddod(tMr. ni!;teib:J:t:ml, a (p'tUw(-h:tc!iwert!);n). L!(-dd<-bygt'od yrhet) Mi-. FU:r:)ïl dmchyfrwys, a yn feddianno! ;n- yr un yr h:n Mr. fVo! ocdd leidr nc ysglyfaethydd debid, a thad yr hoH "feistriair! y pcry, o syi-thtoi !awet-pydew, I i'r hei] Mi-. Pit, ac am na fcjra.f wybod tiyfndcr yr afonydd a'r corneniydd Seisni?, cHiaf cddi ?-rth ? ?H-c.'s a'r -B;?,'? ac o Me?id Had wyfond gw:in :newn tymiicst! ii: wt.af\vyneb:t ar Mr, ?t'M;? a!- LyH o h)'yd; n?; Q hcrwydd iy mcd yn ystyilcd, os anneibytno! gan ejeh dar¡¡mvyr dt'in ychyd:g ar dcsiun o't- fath fiwn fv mod v;c-di acosdcib.nfoi y' dyi'.v:: roddt i!e i Rr<i t ddaihmiu yr hyn sydd vn c!; g:!uhy:inytc)'fynaf—byddr.chwyci). Abet't<iw<Hyd.l5,lS!4. LLEV,ELYN. D. S. Gwc!;us rangyntaf y trac!.hawd urhod :ICNI,li I1.frSaesnc" ychwunegais .1 ita, nes -1 (1 i'r (' uiaintmii hyu.

I : Co/res o'i- .ii- LyK Ciwmp!uin,…

—-—— - 1 n ? 7-.! ???????????KC??.…

MARCNNADOEDD.