Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

I,, or I BARDDONIAETN. - .....…

I 4t S;:rcn Gf))H<**'.' -…

At I 1

' . ,. "''; L \1 ,..",. ,'…

News
Cite
Share

L \1 C'J r',G'I',P-I,J An GE?:Es;s in. 22. H W .Arg!li'ydli ll,"u?v a y tlyn sydd lII('g: MT! 0 It- oti, (< n.eit!âan fwg f! lúee, a lufyd o b¡'en y b!Ju:yd, a ¡¡y2£' yn di'i:f!!Ju'ydc1ui." F<" ystyrir y gpiriau hyn -n gWf!wdbith, yn di'-mygu baichder nc yijfydrwydd fhi jhnjnl ('ynt.tf, mn fcddwl y gitiiaseu': ychwano!.n eu gwybodaeth ht'b fenK<i p'i C'e.nvdw)'. Ond nis galIaf íi ymlonyddn yn y dt one.Uad hwn, obrc;;¡ù 1. Niiie yu ddiiys genuyf nad yw pechod ein rh'cni cyntaf ddim i'\v bi'iodoii !or briodol Hg yw ef i tvendtd anghYlllwfindra o'n tu hv.'v, ac i gyfrwysdra y prir: dwyHwr o'r tn Rrai!: am hynny Hi ddichou ei' ddtH-i bod y:: briodol wrthddi'ych ccttwR. 2. E) fbd cynnygiudan thyt'ygns wi,t!i-,lvvrebti y bw- rmdnH dwyfot, yn ami yn yr ysgrytlu.tau yn cue! eu y" destnn gwawd a un'myg yngolwg y Go. !!tch«<; etto nid ydym yn dariien ymm ite fed L'rtilv yn tiin ybai agsydd ynhi!togaeth g\vcndid acanghyn- Hchudt'a yH nnig, cydnchwerthiniad gwatwarns. Hcb- ht'.v )i\Huy, yr oedd y bai sydd dm] em hystyriaet!) y,] feichiog o'r can!y"t'tdau mwyaf pwystg i ddyr.ot-ryw, &;c. A ydyw yn auailnedig, gan hynny, i m t'cddwl y bunsai i Fod ant'e.dt-ot lawn o dcstu):af-tiian i d)'iH dau 0 fii,?,vol i on ti-ti?ikil w.(!NN,n ti o A%r;t?i, d iit?ii 0 fmwoiion timun mc?vn ti?rdd o w.nvd :u'u ?c'twau'f yn ctnvedtg paa yr oedd ef yu gw?t(.'d yn bhi-ihdth b.od cu hymddygi?d yn fdchiog 0 d'hy?Rti a? a ftiasui yn tmnw yt hoU ddaeaf, Ye ac uífcru ei Imuan, a beiau nc a gwaean uueu-if. 3. Mae y geii-iati yn bwrw cu bod wedt catL cu bwri>idau t argyhoeddi ein rhieni cyntaf o'u h\ni'yd!vvdd n'u balchdsr. Ond, pe btsas- ent yn cael en b\vnadu fe!!y, yn sicr hwy t'uasent yn cae! en cyfcu'tO attynt, neii yn f'aei eutiafarn yn en yw yn arnlwg boddunynych* v. aneg na bwriad y ti-i dlcyfol yn nnig niewn perthynasi'rdyn. Oud ibenderfyuu both ywsynwyr V gR!taa pydii sicrwydd, tnae yn yn fy nhyb i, i ystyned yr mr.s<:r y !!cf:u'wyd hwynt. Pe bua.s<'nt yn (:.<1el cu dywedyd am y dyn yn ddiatttcg yn oi iddo droseddn; neu, pe buasaLcfe yn pat'hau yn gyt:- d)-ii yu c-, fvw yn anymddibyuoi :n' ei dc neb aTM ci Cd1Cd, fe f't- asai y fatli ge/lv. eir-gno yn briodol. Ondfeddywed.) iafaiH y geit'iau hyn wedii'rdyuddyfod y:i wybodot o'i f.ii, an y):j0stwng- ger bron Dnw dan dcindad o': waclcdd, a dychweiyd at ei ddyiedswydd i'v.' benaeth. Ae lIid yn 11!,ighynny, end fe ddatguddiwyù iddo y byddai i Had y Wraigi ddinystrio gweitht'edoedd y dtntt.i. Feddcrbyniodd Adda y dalgnddiad !'nn o'i' ifaibr ddwyfb) yn gredsnio!, yn arwydd o hyn fe ahvodd ei ax oedd yn ddarluniadoi o'i Hydd yn y: addewid. Fe abcrthn hetyd, ftl cc't!adw!!ncth sefydlog fod tlyn wedi coin ei haw! i fywyd trwy bechod, a bod Du\v yn b\t't'nd)! rhoddi tnnddenaHtabjwyd iddo, yn tUjig'ti'wy v.aed nbeith dJyhnddawl. Eíddo yf A) g{\\ydd cedd yr aitifeilit it, a iaddwyd, o hcrwydd hynny, yu Lriodu1, y gelwir treftt iad y cfwyn i WJsg;o Adda a", Eta yn rhodd yr Argl- wydd, adn. 21. yna y eanlyn yn union-¡::yrch, adu. :2, Y:i a\vr, gan Ha elL!' i!,olvgn y ge:i'tU hy'i yn wawd:a;i, t'e gu\ly) en bod y:) 'dd'I:ritÜJ 0 ddyn y;) ei sefyllfa bic< spnnol; uc mat $:wybo'{acth nen brofiad odd& a drwg yw i-Idai,liiii-iio(i ei gyfhyr dan y C\ymp. O¡¡d y inne'i- ffoi'dd t5'y ba nn y da",th dyn i fod nn o'r da a d)'wg-, yn ga!w am meddwl p;ybcdactfi bifiaàvl, hC nid m:1lfygar. Yi! ,awl', uid oes g,i\1 DJuw, a'l y:stYI'¡ed yn ci ha¡¡fúù neill- ducdig oddiwnh y crpadui', ddi:n o't' fath wybodaeth, y mac efyn aatek!:o! bell oddi ¡"rth bou dnrg naturio! a mocsoL Ond ata Fab Du\v, a'i ystyncd ei' mewn 1Iluhb personnl a'l' natlÙ âdynol, ie eiiir dywedyd yn bt'todoi ('! tod ef yn gwybf'd da ti dt'w;! yu brotiadu), wc:u et dcnttio ymhob pcth yi.')inihuu!da!!it.nau;" ac y mae yn dcilwng 0 syiv. fed Dt:\v wedi ibagtuttiaethn dyn¡oll i fed yr un Surf a de!w ci Fab ef. ?€ ymddengys y priodoideb o ddyvt'cdyd bod dyn yn ei gyflwr syrth- iedig wedi dyfotllnfgis Mab Duw, os ystyi'iwn n!, 1. Fed cynw!- d..n wedi y cwymp yn gySwr cynimysgedtg o hyfrydwch, picxct' a phoen, &c. Yn awr, fe ddactk Cnst ynghymmct iad cin nattu' nl yn ddarostyugedig t'i- ann'ywiacti] hanfbdci i'rcyHwr hwnnw, fe wyioddac a hnvenychcdd, a Hn'wy ei ddHrostYllgiad y dcrchaf'.vyd ef, PiuL H. C, 9. 2. Fe ddatguddiwyd trcfn gras i Adda, yn yr lion yr of dd Dim ei hunan yn 'b'.viadti tysitm y daioni mv/yaf o't' d:'wg g\vaethaf, OHd cyn y g:Jiai y dyn gad meddu y da add:UT€dig, yr oedd yn thaid t GtiSt ddyoddcfa nuu'w, a chael ci gynnat H'w-v Ct 21- y i!:nvcnydd a osodwyd iddo, fcUy yrocdd Ci'sstyn ?wytjod da a drwa; yn br#"dot yn ei helaeiu- wydd mwyaf, ac y 'nae pob credadyn o Adda hyd \n n'.vryii gv.'ybud y:' 1111 fat't dda n d)Wg' ya bt'ofifido!, ac fcHy yu cact ei H'mflo i ddchY Aluu D:'w. 3. Yi- oedd Adda yn nvr yn gwybod dn a drwg gwydcfi(!rosicic))o.)wydda!'yt':U]irbnnbe!'tho!,fH v.c'odd yr niai-w li- nc yH y wisg o grocu fe wf.odd fod yu :'haid i.ddo cfoh'haht Ct Iia\vl i iaddeoant n bywyd a)' ?yi't'tf iawn t! wy abei'Ut yn uuig. Dyn:a. dda a dmg nit wyddai Addn ddim am yn tici,,t a dyw- ii,.t wv("(Iui A(l?i,,i (laii-,?3it ein H?:?twydd, oUp?Id efe a wnaethp?'yd yn bechod di'osoiH ni, fel y g'-vnelir ni yn gyf!a-vHdcr DnwyridJoef." j OHd, fe aihu y dywed rhyw un, gnu fod Adda wedi Ci dderbyn i gyfan)modt)'ngu)'f:dd pa ham y tiou'yd cf a!!an o Eden, ae y gwaharddwyd iddo i fwytao b.'c'n y Lywyd, &Ct ? I atteb y gw:Uidfiudi invn, )i:i !'odd<tf t'v ng'oiygiadan ar yr hoti destan yn yr andim)' cauiynoi: Weie, y cyftwys wedi ci ddai yn ci gyfrwysdra! fe ddarfu Ú prir dwyllwr ennin dyu t grctlu .i'r p:'t:n hwn gael ci aJw yn bi'eu gwybo'Jacth da a dr\vg, aru y bnKsai trwy wylwd du a drwg yn allymddibyuol er a\ldysg. Mai trwy Lyuny y bnnsm cic yu gwybod nid yn Illlig bcthsy<dyn(!dc'f)!yfidic!ncuyriniwpidti)ii't'natnt'i nn:fpn:i:dd, ond uefyd y bu.]-i eie yn farnwr addas-; mopso!, neu dda.a dnvg n:e\n i,wcithred¡adau JynoJ. Gyda'r goJwg' hyn, fc fwytaodd y dyn, ac a ga- fodd el nn.'yhceddi o'i g'a.asynicd c t t o fc,, -g o I i""o -t! f I '11 1 I } ctto fc goHadd y tumtiwr c: arncan. y caniynim! j mci' beU o ntwehuo dyn, fe! y gwclthia uido yddoi gogorÜaut." Yt' wyf yn awr wedi gw¡;cr;. thm yu adnabyddus iddo fy mwrind diys[.;og i ddv. trywio di'v.g aU.ui o'f byd, a th)'ny d'ioddefjadm! i ddn;haf¡¡ dyn i iuwer paradwy.s !2n'i- un brcsenno!; ac i'<I mm tl.%N y fy 1,11 Fab y mae y gcrchwy! hv.i) i ;f/! t'i gytJaWlJi, yr h\HI rel T:vyog Inchawdwtfaeth a be)'j!€iti)ir trwy ddioddetiadan, foJ un o horror ni." N'd yn w!i' ya y syn\vyr .)')' cedd Satan yn ei aibrwd, end mev. n modd ¡mvy d:fÙwÙt HphwysiK; te, mae ganddo eisoes vr un iiawenydd a gOÍJaith o'i ilacti a'i Arshvydd ci hun; a-hyu sydd yn <.i pyunal dan invys ei Otidiau presctmoL Qtid, fei tnnc dyn yn awr wcdi myncd i'w o d<ht a drwg, o'r hwn yr cedd y [n'ci! hwn yn arwydd, ie fy- ddai yn gv.bl anmhiiudol i ,m:uui:tan nido et' o g' b: en y bywyd, y:' hWI1 fi ordcinips y)' ui'wydd o fywyd tia-;yv.yd(!<d yn ybaradwysnefol {JaIl iiynny, ? tddoti'v.'y hvyftiio'r preiiitwn ddydiyuunygn y bydd' cf byw by<h yr: y cyHw] pi'esenno!, Hm'i dmifunwn ef i iafuno y ddac:n' o'r hoH I,, ('t', hyd nes y fi yt) dthl i'w alw ef i fed,Li:!t o weU Ed<;u, tie y caitY ef fwytta o b)'cn y bywyd, yrtiwn sydd yugha-! n:) ;n..)'adwys Duw. 1814. OMKRON.

EE'JUHEUAU EKWAU SEISKIG.

I : Co/res o'i- .ii- LyK Ciwmp!uin,…

—-—— - 1 n ? 7-.! ???????????KC??.…

MARCNNADOEDD.