Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

I,, or I BARDDONIAETN. - .....…

I 4t S;:rcn Gf))H<**'.' -…

News
Cite
Share

4t S;:rcn Gf))H< R,Ol! gf'H'Wch y.fleH y Hythyryn h"n o fcwn cy!ch fich Sftcnj byddat' !syiHed:g i chwi cyhyd ag y I galiwyt. I GAIR DROS V GYMRAFG, AT HVBARCH ) OHEBWYR SEREN GCMER. tiawer a ddadlcnwvd ynghvlch y terfvnjadan odd HC <'?(M, fn<! vii -irb et' ;rn y terfycind ea\v end- i am sydd yn t&' Fy?n yn e?, mp?:s Ti! th'edd, co! ?hi! j edd; yrtys, yny-.edd; byt., bysedd; ev-'?n, ewlnedLijf ?e?ici yvty, yn-v?i,,?dt bys, bi c ly, ?n,p-tviii L', Huerodd un srphcbwr m:u mympwy y bei)-d(! vw \-s- f grif(,!1u aK- yti j!e <?. Yn wir, os ten)', hwy t:i:m yr Hn- ¡ Gym- \ns:!tyd, canys, ncwid ell i.!iydd yw trefn y t-hun I a piwb teuiu o'r rydsei:unid yr uii tHodd. i Gohcbv..r araU a dd:V\vedodd, Ni we!ais un rhco! i me ac 0, nc os ceis rhcol iddyiit, dym'un'n ei gwchd." Gwybyddcd y gwr, m:u a'r yw y gwrciddiaid, ae o yw pn n::widydd; ac os ychwHiif')' sii! at do)'<yi)i::(! y ga;ï, fe Jiy yf am* yn o, megis Brawd, brodyr nu'.v.I, jnoj:. j Ni t!i''y C!P yn u wrtu d.fcdt siU neu siiiax at ddcchteu ?Kir, n?pis D'awd, deuft's?'d, ngcmbr.'wd niH?i, ?or- fmv!, ?:c. Cyhyd ag y byd<io MM'' yn nh?!fynL!d y s.u, )'f!tir .fet' yr ?n ai'ynnh' o') ddwy Sb!<id, yn y!' pu'.?u!: ?eit:!a!d,me?ysNpfa\n{'!bJ) bythaw? bythcj, t)'.i- eywydda\\i, ti-a?ywyddci, &t' OKd t)s dodir si!! at der- fy¡¡iad y g¡¡ir, \pac o, mea,ys ndi;Jaidd, ac Hid uef,Hviaidd, ..xc.; byt.hoMeb, tragy\\ yddoldeb, ¡ G,olieb%i%-i- pra! a eyhoeddasant rat !toHadan ac attebion nc'u gyf"r¡odJiad y Gyml¡¡e; y ihai a fHontef (X;h1. Oiid ni somodd n<-b, ettc, an) y pvrthn¡¡¡Ydh (:trolloi a ymtlgodd i Gystrawen y Gvnii-Cg; pa y rhai: ? :? BA. UN, ?, ?ani;,ynl!eyrhwn, yrhon, y rl;lÍ: {; wy EA UN, tru'y KA HíJm, t;ft'y CA HA!, yna;en'iau la un, otidiwrth ba ?'7i, &c. !!e y dyiid .<, trwy y yugeinan y othh wrtil y, k.u:n, &<. Ho!! S1\ p'!dau y gDra; pa, yu y yw trudio, BGU dd'huiio a biae::ori y gonir Siwyddo tacgys, pit le/ pu :'?</ pa Ct:11I,r¡e, &r. msgys. jM le ':rm;G:g, pa KH l:yu;¡ng, pa b;-yl ¿!plIla:¡ cymti/er ty;mr:g, &C. Arie!' la Mt a IJíw i-ai, yn t!e <,f hum, y ?'7Mn, sydd mor aiHmhrK)doi i')' yn €n!!e: a dian;mfu m<!i ynysbaid y tiichannrif diw- eddaf, sefptUi ari'eiwyd mynych gficithu o'r Saesne;J; i'r Gyiuracg', yr yinht.s-odd y<!dHli newydd dt'osgt h.'n yr LoH dduH sydd cyn wt'thuned yn y Gym- .raega ba<t' <141,1 sr Pa ie y g?.e!ir y ddnli hon yn un o'r hen ysgnfctsnadau Cym-) reig? nag Y!Jg ::gwailh neb o'r beh'ddhyd hpddy.v? Men pu KatTtadeg Cynu'aeg a t'ydd nag addysg nag aw- ai-ki- fath dduit anhydyn? gan !)ynoy, os gweth' y dduU hon ctto yn Scicn Come)', gelitv barnu miai yt' iailh a t'ydd yr av. dMr, oui fvdd iddo n proi! a dangos y ddnli yn biiodoi t'r <od cynmicro !yf'i'nn da a buddioi ufir (iryi'tlU)O'r daii chY.H.h'g a gryowyHwyd. Dytna'r bui pconaf yn y iiyfr godidog, carnjoladwy, & dct bynio! a. ehvif H.tncs Ci ci'ydd yn ?s ghymi t), yr hwn a gyhoediiwyd gnu Atiitoia. yng Kghaet't'ytddin, yn y thvyddyu 1312. na chasatneb, end canad at ty iaitii a':n cened!, a'in cy ysgrif. ,etinit hyuattoctj, can fy nghydnabod fy hnu yn uddasuch i ddftbyn nag i rfddi add\sg; a byddaf ddioichgar i' neb a ddngùso i mi fy uhamsYll¡aùau yn yr hyn a :pgrifennais. Go phwysaf, ean dalu dioieh hacddawl i Aarhydeddus Gvmdcithas Cymretgyddiun Dangor, am ysg)'ifenuu at tu t'ened! yighyi(-Il y getriau pa MM,jM rn!, }tw bugcHiiud iT)y:'yddig' ¡d;,dd-di Cyn:iu, yn hysbys <:dn!t anhydyu ac yn et &t;iddi0 sgei bagged. Ydw)'f, &c. j u. u.

At I 1

' . ,. "''; L \1 ,..",. ,'…

EE'JUHEUAU EKWAU SEISKIG.

I : Co/res o'i- .ii- LyK Ciwmp!uin,…

—-—— - 1 n ? 7-.! ???????????KC??.…

MARCNNADOEDD.