Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

! ATEINCOHEHWYjR.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ATEINCOHEHWYjR. (].:1¡'; Er fad pin DarllenVi)T wodL Mmo ar y ddad! ynrbylcli y duU CYll)raf'g,('ttuJ'rydmyn crnlu fnd CYfansoddi:M)nu a.fyddont yn pyniiwyssynniadaunew- "yddini! yn d<)y\v'nydd iiawerohonynt, o t,tillyiiiad, teiiwug o d;)ei byt)kt'! yw L}y!hyr Cymrcigydd. Yr ydym yn hydo-u y bydd Odli¡.¡; dii'nfcl, a Gngon- !tit y Uyddi.iu <tiwedd.if, o (-iddo D. T. H. M. yn dra derbynio.! gan hnyo' o'f) Cyfc;!ho. GORUCHWYLWYR. t Castéll Nëdd David Thongs, Smpwr CaerphiJJy D.B.Jonps —- P<!Htf<i<'n T)tO.=.Licweiyn, Postmaster Caerdydd P,Mt-()t!e Merthyr-Tydul- I)aviq Posti-,iasler Aberda)-c- -J<)hnByt)on,Pust!!):Mtcr Cacrfyrddin- J.Hvnt!A!raf\dd,&c. Liaueity Jo!!nK<)berts,StOp'it'r C;Mtf)!ncwyddy'nEm)yn Ti)H')t!:v TlwlJlns D.HtdHo Fr<sri'ck Evaus Llanymddyfri 1). fl. Sibp Issa L!anHdoe TllOHns Tnomas Joijn Price, Postinastef Hwiih'rdd JamPsTti<nas Tt'cfdt-aet!t David Tnomas At;<')'gwa.u)t Henry E?al3 Arbert. Pm-ch.WtiUa'.aThomas Abo'ysbvith—- P:Mci).J()iu)Jataps Abrru'ift Cakb LpwÎs Haubod!- pout, Stepttca Hn! .h:)t' P<m-:nu.ster G!:mywcru-\stt-ad JhviJ Rtcita!da Hh-uadt- .L.uw<<dJQUM, Postmaster Am'?'ch Parch. J.t.) ?w!.ns Bod?<iern? ()wc:) W'!i'('t!ns,Pustmmter t-'At'r?yht-' BcRJumhi.h?i? U.ni?rcHymeJd Evan T:)m?, Fos?na.ster Mryit?pH?cyn AY. Hoij.prts L?n?ctm- Richard JoHfs .Ba)!<r —- P.).rc!i..A)-t.'inr J o))p<' Pwl?!piy- Pa.ch..b<-tijanu!)jTL?s C-act'n:u''on Ricc J ott') Wccxham- — J. t''amt.er, Liyh".t-&ru,m' Lh.Ht'wst. Ruthin Ju;n)Ph))!i"s, Llyfrwcrthwr i,latig,)Ileti n Bata R. Sanderson, Richard.J ell¡- A r:;railJdd N eWlown P..<rc}i.Jw)njMC!i Mm'hyuiicth- RiciuirdJoncs Lh'nfyiiin- Edward Pnce Ca:;newydd ar \Y pc Evan Lf'i.]yfrwertlrwr, a' A rranyùd Parc' Lb<-H<'x"r Jnnp., Liundain &. Co. St!uarc; F!cft— st)'t-'t't;a.M.J<)nct., Nu.5, Newgate-Street. -\) ((Q" Danfonodd y Christian o Denmark, !vt!)yr tra incFspar t'r Cadpen Jackson (o long t-i Fav.rhydi y Htiscis) \\yr i .1'oht] GrKhfhs, Ysw. o y!t yr hwn y mac yt) dioJchg-arwch v gwasanaeth a 1;' Hued iddo pan y Cadpen Jackson yr hwn .) gynnygasaici d!'c!-g!wyddo o Norway i Dea- tnat'k; cr dewis o itono yn iiytrach i tcosodd nxjwn liotig o Norway. Yt- ydym yn de< fod cyfeilUon BtM-Gymdpiihas Gynuottiiwyo) Cucttytddin, yn lJiosogi yh barhaiis a'r anwybodus ymhhth en cyd-nrendnriatd yu cael eu buddmU beuuydd trwy eu cynnnwynnsgtU-wch. Dcrbyniodd Meiwyr swydd Caerfyt'udin, y rha! a ddisgwyimsidadref yr wythn&s dd.weddaf, orcbvmvn o'r newydd I a:'os yu Liatiidiues, <hos !yw gymmaint o i amser. Syrthiodd bachgenyn, yr hwn oedd naw mtwydd! oed, oddt ar y i atbn Caet'fyrddm, yr wythnosddtweddttf; bnyc!'wnn<?gnaphum Hiunud yo y dwfr, ond er muwr iawenydd i'w gyfeHliou efe a &chnbwydrhagbedddwtt'yd. Dymchwelodd bad yt! dd'weddar, ar yr nfün Avon, gfrUaw'rBath, yn yr hwn yro(.ddnawoddynion yn' dychwciyd at en gwan!), oddl Wt-th en borentwyd hoddudd dau o'r nuw, ac acliti,b-,xy(I y iieiU gyda Hawer o auhawsdm. Yr ydym yn ch'wed fbd !)awer o ysgrifal1 Adanda¡ frudol, ani.')). yr un, yn caei en cyt.nyg "ur hyd y \v!ad eii d'ut-l'o gat) y carcharorion a'u taht ymaith yh Ftraingc, y rhai ydynt yn yu awr yn gyut nag yr aeHiant:. Y maent v.'p.di eu gwneuthur yn dra chy\ra'.n. Yr oedd Hair Ca) )ieo)! Gawr, yr hon a ddechrenodd yrwythnoscynyddiweddat, yo gyttawnach o atafeii. taid Hag a weiwyd er ys iia\ver o Hyuyddoedd, end yi' oedd y prisoedd yn isel. Yr oedd yj)o fuwfr o g-2fl,viai ondychydigabryuwyd, ereu bod yn (;a(d ell cynnyg an! brisocdd isel. Y mo<'h oeddynt liosog, ac am i isel; y ùd'aida,ll1 brisoedd cymhedroi. Yr oedd vnu ¡ hehpthrv-'ydd o nwyd(au Glasgow,. Llnndaitl, a IrIan- chestcr,ond yr eeddyut ymheH o gyrhaedd y pris a ddisgwyjidyn gartlynoi i'r Calico yHghylcil d. y Hatheu yn ddt mtacli na'r Ha:! ddiweddaf; Utaia yrlwerddon yehydig ynddnjttach. Brethyuau åI gwlenyn heb fawi- cytí:1Cwidi;¡d. Boddodd Mr. Ireiand a Mr. White, o Fort.han.pton, dydd Merchcr wydinos i'r dtwcddar, wrth grcest yr Hafren ar gQil-yliAa, pau cedjya: yn dyiud o "iAi,cbjjud Dymchwelodd yUythyr-?erbyt' wythnosi'rnos Wene:' ddiweddaf, ychyd:? n)!d;aed:i y tu hwnt i Gacrdydd, a drytt'wyd tucrddwyd dyn te'tangc o deu!u cyfiH'o! yn Ho?weUs, i t'addau mc-i- cchrydns, fe! gorfnwyd ei thorn yinaii}!. Yr oedd y gyt iiedydd yn feddw, a'r rFt-tvynah yn !!aw'r s:wuwr. DaHwyd IhHver iawn o YSf;t\dan yr 'ytlÜ1oh ddi- weddaf, yn y Lin'ythfa Newydd (New Quay j. Y muc a o v.'y)-; dnHasaiit å ('bytHtneryd un i"'ydâ'r iJaH, ai- y 27aiii n'r 3a¡n o'r Hiis diweddafj eu ? pi-is oedd 23. y cant:. Yn y brawdlys triLmiso! a gvn\bh'rvd yn Brysto, yr wythnos ddnvcddaf, R. Cross, S. Fr.nK-is, L. M<Nai!ey, R. Hughes, T. J. Groves, a MI. H-atpe)-, ani tedind, i gaet eu h.)Htudio suit!) !n!vH- cdd, .t J.Louis, am dderbyn Dcdrad yH wybudus, tgdci ei aUt:tdio dros lA-e6, o {lynyddan. Y mae rhni o't- dyn¡on ag ydynt yn ymyraeth ag Hch- os!{)HUywc.d:aetho),yn ba)!i« fodBouuparte yn rhv j acos i Fringe yn Etbu, .K- :un hynuy batn.tr.t yn ang- eni'heidtol t'w yt'iu i'r India OdiGu'itMt; oddi wrth hvn geJ!¡r eu bud yn tybicd, nad oes un He yu ;-Ity [ddu. Fet yr ocdd Miss Nicholas yn ddtweddar, \'n mrn'ch- og-aeth at- )a!) yr RhyniEy, bt'tivvychGdd ei c!iet(y¡ a t.ynodd yn 1fyrnig ytntacn :u- hyd y tFurdd ag sydd n\vch yratun; ymdrechudd ci gwhs i'w gOi'(Jd¡ws, ond yn "fer; cnnys yt' ocdd ei chf-?yt ei'hun yn ynidrechH yii t)f'cr; c-,ii3ys yi, ceri(I elei'l:tiii yii !ys(.yr:cdhyn,rhoddudd .u-wydd I'r gv.usia'.os ynoi.j end 0- hynny, parhnodd ei cheffy! !u fyued rhagddo yn yr un m&dd, hyd oni ddaeth nt fan iic'r &edd darn o grg wcdi syrthio u'r gtogwyn ag oedd yn uwch ffq1'dd, ar yma pi-in oedd gan y creado)- ie i t'yned hcibiu rinYng y gnua: a'r glogwyn o dn araU y tfordd, ac with gym'yg itLtht-odd ei draed ot ar i.yd y glogwyn, tra'l o(dd ei draed b!aen yn xnig yn ymafadyd yn y ficidd: yn y setytlta nawychcs hon, pryd nud oedd ynno!'thwywr yn ddn;on it na Ue i j d,lispvy1 am ddn)i o:.d dmyst: md ocdupd:! y ftinedd. ei h'ut o'i- p('ryg!on o'i lwmgkb, nc;id;odd cdi'; at- y ryn-wy, gun ymaHyd íncwn brígyn (1 oedd o hyd cyn'aedd id<.n, ac ade-imUodd y {:bi'dd mewn diogelwch, Svrttuodd y ceffy: dros y gtogwyn (ag- oedd 200 ti'oedfcdd o dJy:f¡¡- dcr) i'r afon, a ii6i:iodd i'r hm araii, hcb gsci U<i\ver o ? mv.'cd. Yn Hah' gwy! Mthangcl HenfTordd, dydd tau wythno.s r'r diweddaf, yr oekid Uawi.r o anifeUiaid a <:hetrylan; gwerthwyd Hawer iawn o ychen gwaiih mn brisoedd da, nod nid morwprthadwy oedd yr ant}cinaid ien3Hs;c a'r thai breision. Gwerthv.yd cei!y!tm I.T.:¡ith eedyrn yn i'cd t'b.-wydd. Dyg\vyd )!a\Tero hoppys i'r tfnir, owl ychydtg werthwyd y dydd cyntaf, end ar y dyduian cantyno!, gwerthwyd niit o sacu.d;n): yf oedd y g-o¡'enon oU, yn cythaedd 10l, i0s.; end pria cyfai-tai y tfail' am hoppys dtt oe<td 081. 10s. i 91. l:)S., hen sRws, swydd y l\'hvythig 4,l, 1.5s. y cunt, o 4)f. 4.s. ,11. )Us. a'r caws cy!fredin, a .56s. i ;3L Soddodd y Reso!ution, Cadpcn Rees, c'r Cnstt'new- ydd << w, sg i };rldgewat0-, mewn niw! tew. yr wyihnos cyn y ddiwed.hr, Wt-th eneuafoa Bridgwater, a ttn'CHg- odd par. b o'r g w Y, Dydd Mcrche!- wythnoa i'r diweddaf, ryklmyl briddugoiiacth Trafalgar gKH gymdctthas o ddynicn yn niu-et'Mynwy, y )-hai aa!want PH ht!j:nin L!"Hyfa Traf.dgat' o ddyuion hynod." Y rhai ydynt et- ys dv.y flyiiedd yn y modd h\n yn t.'h! teyrnged i y gwron Nelson, yr hwn n tit yn addnrn i- i!yn.<;p3 Frytanaidd; y)- oedd rh.u o bertb'YHnsan'r tcuhiyntnyncdtrwyMynwy y p.ydnnwn o't bla.elJ,y ¡ t'ha! a ffKidh.iwyd yn ftmi, pan tyneg'.vyd iddy:it yr url:üs o num'r clychau, &c. Nns Fci-che'- y 26mn o'r )T)isdIweddaf!)ss:odda)n!'v\v o adeih'Jau &lr. George Edv.at'ds, o Kitkcwvdd i;ci- na\i' Ti.i'iwii, swydd Lref.udwyn, ynghyd n i)<{wer o wan-aryd, ond ohsrwydd yr.idt-echmd.m'i- cvmntvd- y ty annedd, :t)hnno't-.i;!e:hdane!-ctti. GWI'ülilefJ a Chi'(f!pJd.-AI' Y 2ïajn o Daf-hwedd di\v. fdunf, hwyltodot t-ymde:thi.s fechan o Gennadon y Mct'auaid yn HiberHia tua't- India 0) Hewmo!. A:- lOfed o gwcisHnt ho-w-ion'i; o'f Ampi'ic yn hwyiio at- en hci. Dywedodd y Cadpen wnh v oeu- tiadun ntai ei ddyicdswydd ef oedd amJdilYyn y !Ion! a pharodd iddynt gact ne d:n?ei yn y tion?; yn?hyich banner nwr wedt s?ith, decbi'MHodd yr herw-i&n"' a saethtt, parhauodd y frwydr hyd ages i bed\vai- c'r gtoch bore Cii-itiiiioetil, cymiygodd y geiyniou otesgyn ybwrdd d:ur g\<'aith, ond yn adwyddiannus; u gorfu atnyntgtiioymnith yn y (hwedd. Kid oc'dd can vr Hiberuta cud 6 mangnci a 2S<un o wy:- tra'r oedd gun yt' hcrw.!c!)?14fgoran?ne!auaH.') o \vyt'. Tra pur- hHHodd y fi wydr yr y cennadon vn taer \vt;d<t<j am ddtogelwc!: cu Cadwydymofyniad ynad itofruddiaeth ynddiwsddar ar gorph J. SoutheoHJbe, o swydd De\0!), \-t- h\n a !add\vyd gan !ythyr-gerbyd ar y Hordd fawr; prof\vytl i'od y trcl:gcdig mewn ntenn yf cadw yt' ochr hynnv o'r f1(JI'.](! ng y dyiasat, iddo wandd(t yii ucfieta!' yritedytid y cp'-byd am beidio <!ytbd hr ei draws, a bod o (e i'r ccrJ.¡.ycl tyned hc:bio, crbynny ere a yrrudd yn erbyn y tent}, ac a'i dryiiiodd; syrthiodd y trcngedig allan, at'th ohvyn ce! byd araM dros Ct gorph, ac efe a fu funv yn cbrwydd. Rheit/¡tlm¡-Llt,6widiaetll alJwidol y'! erbyr: gyrrwr Hythyr-gerbyd y B..d:. Bore dydd UnB diwcdda:, am v. yth o'r glo('h, dihcn- yddiwyd yr adyn Sh.up, yr hwn a dydd Gwcner, an! !ofruddio E. DobLtins, yr oedd \n vm- ddangos yn edife'.riol ytt awr, ac yn cytaduei't.n.ondeu ei ddedfryd; ac yn ymbil am y hym.y a wrthcdodd efe moi' iwysimaidd i wrdtddrycii e< gtCH. londeb. Y mac Wm. Seymour, yr hwn a gyhuddh o tofrudd. iaeth gwirfoddol Mi'. Beisham, yn ei fe"dy, gerdaw Maidou, Ef-sex, wedi caHl m ddaia, ac yng ngharchar Chehnstbrd. Kn! hi!- y bydd yi- Hu,Iailtiog fici.) wrjudo ar ieierydd gwaed gwulcn. JOHAKKA SOtJTHCOTTE. U'r fttwedo (iaeth twyii yr buddies honno i aniiwg. Yrnddmigosodd y Uythyr cau!yi]u!, (oddi\\Tth ei Hm'ch- dfciliad 111) yn yr Obsei-vo diweddaf:— Dymunwyd .unai' gan Johamia i gyf-jddefet chyf- eiiiorn.tJau dtygiouus gynt, yr \vyr yn ban'tU iiud oes hn pupur yn fwy addus i \\nenthu1' y pv.'ngc h\n yii gy. huedd na'r Obseivn'. Yt- wyt' gau hyuny, i t'yuegu yn barchus a chydag edifcu'wch UtdwyU, ei bod hi. dta!: gry'. amser a .teth heibto wedi bod mcwn cyiiwr o ben- drondud; end o'r diwedd, gan ei bod yn awt wedi dyt'od atti ei liaxi diachetn, ac yn ei hinwu bwyU, ac yn otm bod ft diwl:;lld ynlleshuu, y a:a€ t)'wy hyn yn yinwtthoj a LoU swyngyfarcdd drygwnns ei p!tcn ¡;orphwyHog. Ac y mae h). yn gobcttluo y bydd t')- cynredin hne!- fonus t nughono'4; hu'.tohacthatf a'r cyf'etiiomadau ag y mi ya ddtweddttt' yu ymdrccbu dalin eu deaiid\v)iae- thuu &bwy. Ac y mae b.yn gobe.<:h:o ymhcUnch, y bydd i Cr:stwn 6aioztis, md ytj uuig i radde" idu;, m.d t uno yt! dxe:' & tu mcw!t gv;ed(ii ar y Hoiiaiiuog, am t'.tddeHMti'w hathrawktct.hsm eaHicdJus a'< fheç4(i¡¡u a ac'Ll;a¡¡t hMb.o. J. TOWXER." t

Family Notices

LLO; ;-)i L \V -l D u iO:.¡.

PENLLANW'K MOR Y? MHOnTHL?nDORnr)…

f MARCHNADOEDD CARTREFOL.