Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Newyddion Llmidain, fyc.

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I.LUN, 31. Daeth papurau Paris am y 27ain i'r ddinas ddoe. Cynnwysant hanes gweithrediadau cvn- ddrychiolwyr ybobl, y rhai ydynt yu yrnresymu yugliyIch y 0 ddychwelyd medd- iamiau y Brenhiiioliaid a ffoisant o Ffraillgc yll amser y chwyldroiad, sef y meddianr.au hynny i o'r elddynt ag sydd heb eu gwerthu, ond y in'to r pwngc yn aros heb ei dcrfynu. Cyunygodd y Count Ferrard gynllun cyfraith, yr hwn a ar- wyddwyd gan y Brenin, yn erbyn gosod y gyf- raith mewn grym, a berthynai i godi dyledion oddiar drefedigiou St. Domingo, cyn diwedd yr j eisteddfod yu 1815, gan obeithio y bydd i ysta- j fell y Dirprwywyr, yn ystod y tiwyddyn nesaf, gaei. sylfaen i osod cyfiaitli arni ynghylch y drefedigaeth honno. Cyttunwyd yn ullfryd ar v cynijun yn ystafell y Peudefigion ac Dir. prwywyr. Yspeiliwyd y brys-ncgesydd yn ddiweddar o V!e:a, geiU?w I?.u:K?burg, ondy cennadiaethaa i Denmark ocdd yn eisiau ar yr yspeH?y! ncu a o(id:l" i-tti Y mae tu- l edd yn yr adfyv?ad hwn ogyfundraitb B?nH- payh? i ben i ni ddrwg-dybied iddo g:td ei osod r t i I)Oli i Ili w,r,(-Iiy.')i (Id id,,Io ei (-sf)(I' lir e,?Toc-,d gaii r?7iv uii a a d dvs,,w),d yr yFg., Dan y pen Rhufain, Hy dref 20, y mae gen. nym o araeth ci Sancteiddrwydd y Pau Pius VIf. yr hon a draethwyd ganddo mewn c ibidwl ar y 27ain o Fedi, Is,], I. Mae yn crybwyd 1 trallodau yr eglwys—yu enhau ar gyfrif ei hadsefydiiad, ac yn terfynu gydft'r cymmeradwyaeth canlynol o bono ei (1 un: Y r ydym edi ryfodi oTi lludw gym. deitiias yr fesu, y rhai nid ydynt fwy anghym- mw)s i hc\aelhu addoliad Duw nag i lafurio er iech'ydwriaeth eneidiau.- Yr ydym wedi ail-agor ¡'r crefyddol y nawdd-leoedd hynny, yn erbyn y rhai y gosodasai yr erlidiwr ei boll ft'yrnig- rwydd. Yr ydym wedi adalw i'w diogelfeydd sanctaidd y gwyryfon hynny ag oedd traliausder wedi eu tynnu o honynt, ac a fwriwyd, heb dos- (uri, i ganol peryglon by wyd. Er eiu bod wedi gwncnthur hyu oil, a llawer yn ychwaneg, yr ydym yn deisyf ae yn taer erfyn arnoch chwi, Dadau hybarch, iTn cynnorthwyo yn adferiad Gwinilan yr Arglwydd, yr hon a aurheithiwyd gall fwystfil gwylltfilaidd." [Tra yr ydym yn llawenhau am ddarosfyngiad gormeswr Europe, blin gennym fod Paby.ddketii yn cael achos i gyd-lawenhau a ni y nghwymp Bonaparte."J Ilvvyliodd adgyfnerthiad ychwancgol o dair mil o filwyr o Plymouth dydd Mei-elle" tudr Americ, dan nawdd y Vcngeur, 74, CadpeH Ricketts. Maent yn oynawys y 7fed, y 43aiu, y Gluin, a chatrodau ereill 0 wyr tracd, ynghyd a rlian o'r o'r marchluoedd. Bydd i'r lluoedd hyn uno a'r rhai ydynt eisoes yn Ber- muda, y rhai a fwriedir i ymcsod ar drefi a sef- yUfaoedd yr Americiaid ar lan y mor, yn gyf- atfebol i'r bygwthiad yn Uythyr Syr Alexander Cochrane i ysgrifragla'W Llywodraeth yr Americ, mewn ffoldd 0 dalu)r pwyth i'r geiyniou am y dinystr a woaefhant yn Canada. Hwy ii a'r cad- drysorau heiaeth ag ydynt w^.i eu gosod yu y ffreigadau, y Leomdas a r Iphigenia., a thros- gl wydd-longau, cyn gyntcd agy cair gwynt teg, tua Bermuda. Yn Portsmouth, y ffrei- gadau a'r trosglwydd-longau, ag adgyfnerthiadau ychwanegol i'r Americ Ogleddol, wedi myned i lawr hyd St. Helens, a hwy¡¡n<- o(di yno gyda I phob brys. Y mae'r frre1-, u-ic, Statira yn barod yno i dderbyn amryw swyddogion cyffredin, y I ?,0,11 ev ?freci ii), y rbar ydynt v flaenori yn y rhyfel yno, sef yr Anrhydeddus Syr E. Pakenham, Cadfr. Gibbs, I Milwriad Stevens, &c. ac y mae y CaJfr. Grant j yu myned allan yn fuan i dywys y marchluoedd. Hysbysir hyn gan y papurau sydd fwyaf o blaid I gweinidogion y Brenin yn Llundain; ac os yw liysbyiaetli yn gywir, y mae yn dangos nad iywyr Llywodraeth yn cymraeradwyo yinddygiacl S' r< P. r. 1. p' 1 I, L yr George Provost. Dywedir ymhellach f bydd agos hoil luyddwyr Prvdain, y rhai a ell if j eu h-ebgor, i ganlyn y milwyr uchod yril fuan. <- I Crybwyllasom cisoes fod amryw gatrodau o'r I Meiwyr, y rhai oedd} ni i gael eu taiu ymaith, aros yn y gwasanaeth yu hwy. Y cat rod. iu s? ydynt i inyyhau eu gwasadaeth ydynt; Meiwyr ] dyiit i yr liaf, swyddi Bedford, Berks, Cam- b?:dgp, Derby, Lincoln, Cumbcitaud? a Chaer- fyrddin. ;— Mae'r trysorfeydd yn parhau gosfw"?; y!' oedd Omnium heddyw yn 4? ?w't?idai (?- co????. Tybh' mat golw? ar barhad yilivf I h 'A' 1 r y ngom a l' Americ yw yr achos. CynnsfHwyd llys milwraidd dydd Gwener yli Portsmouth, ar y Cad pen H. Christian, o long, e Fawrhydi his, Jail y cyliuddiad o droseddu' yf 2lain a'r 33ain o crthyrglau'r rhyfel, ac am ddygiad anweddaidd i swyddog milwraidd dyg- •. wyd y cyhuddiadau gan yr isgaripen William Wool cock. • Methwyd proli'r cyhuddiad cynlaf,. oisd profwyd yr ail, sef fod ei ymddygiad vit an- ?pdda!dd i swyddog mihnaidd,a dcdfrydoddy li)? ef ii g?el ei geryddu yn JIYm. Ar yr Wi   pryd, amlygcdd y Oys eu go6d am na ddyg:iu y cyhuddiadau ym1acn yn gyMr, yr hyn a fuas? yu symud pob drwgdyb fod y cyhuddwr yi» < gweithrcda oddiar egwyddorion liidus a chyn- J I ligennus. 1 Danfonodd y Tywysog Rhn?aw faddcHMnt I WiHiam(?ynt Llyngesydd) HratHcy:, argyfrifet wasanaeth diweddar, a r yr animod iddo ymadae? 'J a'r deyrnas, a iiiy-iie?i.11? y ac yu g:??' s lynoi i hyn efe a ryddhawyd o'r carchar. ?

[No title]

.; QL-YSGRIfEN,, , i ) j-…