Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Newyddion Llmidain, fyc.

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

s An"V¡ x, 29. N!d yw pppurau ?rnsae?sa Ffrm.Lfor? y rhai a dt!{?by!a.Otni?',?6H!n o'rm? hwt? ync? u- m;:ys dim hysbysiaclh 0 hwys. ). Y bore hwn derby ni wyd papurau Paris am y 25ain a'r 26'ain. Y mae'r hysbysiaeth o V ienna i'r lGeg. Dygir y gynnadledd ymlaen yno yng- hylch achosiun pwpig Europe gyda llawer o ddyfalwch, ond y mae'r cwbl yn cael ei gadw gan y cynnad^edd wyr iddynt en hunain, ac nid oes ond dychj-mmygion yn cael eu cyhoeddi, a'r rhai hyn yn bennaf ynghylch teyrnasoedd Po- land a Phrussia, fel y rliai-■ra.wyaf auhnwdd ter- fyiuj yn eu cy(ch. Dywedir mewn llyfhyr a dderbyniwyd gan gyhoeddwr un o bapurau Ffraingc, ysgiifenydd yr hwn, medd y eyhoedd- wr, sydd dra chyfrifoi, fod tynged Saxony wcdi ei therfynu, o herwydd fod y deyrr.as honno i gael ei rhoddi i Prussia, a bod Prussia yn rhoddi Friezeland Ddwyreiniol i Hanover, yr hon sydd i gael ei gwneuthur o hyn allan yn Deyrdas yn lIe Ethùlyddiaeth., Hesse Cassel i gaelyr enw o Ddugiaetii Ardderchog: a Poland i fod dan íy- wodraeth Russia, onrl Gallicia, yr hou sydd i aros ym mcddiant Awstria, ynghyd a rhyw dir- iogaethau bychaill y rhai a gyssylltir wrth Silesia. Os yw'r itysbysiaeth yma yn gywir, ymddengys fod ysgrif Talleyrand, yr hon a osododd efe ger bron y Gymmanfa yn Vienna, wedi dwyn allan eilaith lwyr wahanol, a gwrtbwynebol i'r un a fwriadasai ac a ddymunasai efe. Y mae'r newyddion o Ghent mWallghyttunol a'u giiydd, fel nad yw aliuedig i neb w-ybod an- sawdd y gynnadledd yno. Doe cyhoeddwyd, mewn ail argraphiad o bapurau LiU?datn, to? y gynnadlfdd wedl e! thorrt i fynu; O?d ?eddyw i'r gwrthwyneb, haerir ei body' p?rhnu ar ryw byngciau, a bod cyfnewld?d (iymuno) \vedt Gymmeryd i?o.ond fod y dirpnvywyr yn disgwyi cyfarwyddiadau ychwanegol o'r Amenc, cyn terfynu hoil achosion y gynnadledd. Y mae cynnadleddwyr yr Americ yn cyuual cyfriuach b" 1', Ý1?! barhacs a-r cennad w-r Air; erica Tcld yr, far is J a rhoddir ar ddeall i ni, gan y papurau hyn, fod I Ffraingc yn caei ei thueddi i ocliru gyda'r U'nol Daleithau. Dywedir mWR erthygl o Madrid, Hydref 14, eu bod yn rhwym i gy fpddpf fod yshryd allonydd a therfysglyd yn amlygu ei hun rnewlI amryw o't taleithau, a'u bod yn parhau carcharu o'r new- ydd ddynion a dybir eu bod yn derfvsglyd. Y mae'r fnHwyr a fwriedir eu ^yrru i'r Americ Yspaenaidd, i fod dan dywyslhh y Cad fridog Moriiio gyda llawer o anhawsder, meddan;, y gallant beiiiannu'r lluoedd ag ydynt i hwylio trosodd, ac nid llai anhawdd yw eu cadw banerau. Y mae'r for-daitii hir yma yn braw- ycllu,l. fyi,,ed I mor belled o'i hardal enedigol. Ymgynnullodd y dirprwywyr o holl daleitlau Norway a. r v r Sfed o'r mis hwn; ac wedi i'r Ty wysog Chiistian draddodi iddynt ei ymwrthodiad (Vr orsedd, efe a ymadawodd o Norway, ac ar y 13eg rhoddwyd y li'Lli'f- i do laeth gan y Seneddr i ddirprwywyr Swed en. Ymddangosodd bywiogrwydd ychwanegol yn y swyddfeydd milwraidd yi, wyifiiios hoti gal- wy d y Cyfnerthydd Cyffredin, a swyddog aralI yn ol, o lan y mor i'r ddinas; rhoddwyd cy far- wyddiadau i ail gyflogi'r mil wyr y rhai ydynt wedi treulio amser eu cyflogiad blaenorol; a gyrwyd allan orchymyn am ddido!;adau o'r new1- 'ydd o'r meiwyr. Yr oedd meiwy r Deheu0l Lh)- coln ar en taith tua Stamford, mewn Ücfni gael eu rhyddhau ddoe, eithr parwyd iddynt yn ddi- syminwth i aros yn Ashbourne a Derby, ac wedt hynny gorchymynwydl iddynt gychwyn i II Chatham. Dedfrydwyd Thomas Sharp i ddioddef marwol- aeth dydd LInn nesaf, ym mrawdlys yr Old Bailey ddoe, am lofmddiaeth gwiyfoddol Eliza- beth Dobbins, ar y lydd o'r mis hwn. Pan gy- hocdd.vyd y ddedfryd farwol gan y Coliadur, feir(iiti, I)uiv eich oilyn nos a dydd, yma ac yn r byd a ddaw," Ac wedi hynny cymmerwyd ef ymaith, wedi cynhyrfu o bono ddigllonedd y Uys yr hwn oedd dra lliosog, trwy ei ymddygiaùau a Ï eiriau.

[No title]

[No title]

.; QL-YSGRIfEN,, , i ) j-…